Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stara planina2012 ski pas mart

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Stara planina2012 ski pas mart

  1. 1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ” - СКИ ЦЕНТАР СТАРА ПЛАНИНА сезоне 01.11.2011.-22.12.2011. 23.12.2011.-15.03.2012. 16.03.2012.-10.05.2012. врста карте деца одрасли сениори деца одрасли сениори деца одрасли сениорипојединачна вожња жичаром 300 300 300 300 300 300 300 300 300полудневна карта 500 600 500 500 700 600 500 600 5001-дневна 600 900 750 700 1.000 850 600 900 7502-дневна 950 1.350 1.150 1.100 1.450 1.250 950 1.350 1.1503-дневна 1.350 2.050 1.750 1.450 2.200 1.900 1.350 2.050 1.7504-дневна 1.800 2.650 2.250 1.900 2.800 2.400 1.800 2.650 2.2505-дневна 2.100 3.250 2.750 2.250 3.350 2.850 2.100 3.250 2.7506-дневна 2.400 3.700 3.150 2.600 3.950 3.350 2.400 3.700 3.1507-дневна 2.750 4.150 3.550 2.900 4.500 3.850 2.750 4.150 3.55010-дневна 3.200 4.850 4.150 3.500 6.150 5.250 3.200 4.850 4.150сезонска 16.300 38.550 32.800 16.300 38.550 32.800 16.300 38.550 32.800Цене су изражене у динарима, са укљученим ПДВ-ом (18%) и осигурањем.Одрасли су особе рођене 1999. године и раније, а деца особе рођене од 2000-2006. годинеДеца рођена 2007. године и касније имају право на бесплатно скијање у пратњи једне одрасле особе.Сениори су особе рођене 1947. године и раније.Цена карте за појединачну вожњу жичаром је иста и у летњем делу сезоне 11.05.2012.-01.11.2012. године.Пре подне купљена полудневна карта важи од 09-13 часова а после подне купљена полудневна карта од 12,30 до краја рада скијалишта.

×