Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Списак највећих дужника правних лица на дан 30.12.2011.г.

1,187 views

Published on

Списак највећих дужника правних лица на дан 30.12.2011.г.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Списак највећих дужника правних лица на дан 30.12.2011.г.

  1. 1. SPISAK NAJVEĆIH DUŽNIKA PRAVNIH LICA NA DAN 30.12.2011.RB OJ PIB NAZIV SALDO STATUS1 018 100148619 "BEOBANKA" A.D. U STEČAJU 24,087,319,323.34 stečaj2 018 100121078 "INVEST BANKA" A.D U STEČAJU 18,137,058,107.79 stečaj3 018 100391935 "ASTRA BANKA" A.D. U STEČAJU 15,632,725,925.39 stečaj4 018 100120384 "BEOGRADSKA BANKA" A.D. U STEČAJU 13,130,380,525.55 stečaj JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA-5 036 103084723 U RESTRUKTURIRANJU 7,500,782,615.74 restrukturiranje6 092 100359887 "SARTID" A.D. U STEČAJU 5,599,636,535.63 stečaj7 CVPO 100549457 "SIMPO" A.D. 5,092,268,262.44 zaključak vlade8 036 100882763 RESAVSKA BANKA - U STEČAJU 4,882,701,760.99 stečaj9 016 100353154 "PROTEKTA" A.D. U STEČAJU 4,744,983,796.60 stečaj10 015 100000717 "BEOGRAD" A.D.U RESTRUKTURIRANJU 4,066,124,201.25 restrukturiranje11 018 100035872 "CENTROCOOP" PREDUZEĆE U STEČAJU 3,958,103,731.95 stečaj "SUBOTIČANKA" DEONIČARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU I12 236 101807544 KONZERVISANJE VOĆA 3,304,200,200.56 stečaj13 016 100000598 "ASTRA SIMIT" D.O.O. U STEČAJU 3,051,621,307.97 stečaj14 CVPO 101508946 "ZASTAVA AUTOMOBILI" A.D. - U RESTRUKTURIRANJU 3,034,534,462.31 restrukturiranje15 020 103750939 "TEAM OIL" A.D. 2,783,714,902.54 automatski stečaj16 107 100072162 "VALJEVSKA PIVARA" A.D. 2,691,346,855.06 automatski stečaj17 049 101508753 "ZASTAVA ORUŽJE" A.D. 2,593,189,605.47 aktivan "ALMIR" D.O.O. PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO18 075 100745357 PREDUZEĆE 2,560,148,047.45 automatski stečaj19 052 100315020 "TRAYAL KORPORACIJA" A.D. 2,228,601,262.67 automatski stečaj20 011 100001610 "IVO LOLA RIBAR SISTEM" A.D. U RESTRUKTURIRANJU 2,176,430,893.84 restrukturiranje21 096 101324110 "JAGODINSKA PIVARA" A.D.U RESTRUKTURIRANJU 2,032,574,109.57 restrukturiranje22 237 103850189 "BS - TRGOVINA" D.O.O. U STEČAJU 1,975,443,915.02 stečaj23 236 101807536 "PREMIUM LIQUID" D.O.O.U STEČAJU 1,905,966,463.29 stečaj24 055 101344806 "LAJKOVAC" ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA U STEČAJU 1,901,318,038.54 stečaj25 016 100297428 MCS GROUP D.O.O. 1,880,288,039.25 brisan26 018 100065430 GRAD BEOGRAD 1,875,603,261.30 aktivan27 011 101848246 STANKOM BANKA - U LIKVIDACIJI 1,862,185,974.76 likvidacija28 021 102481752 "BG KOMERCIJAL IN" D.O.O. 1,832,891,791.29 brisan29 019 101895189 "INTER - EXPORT" D.O.O.U STEČAJU 1,794,913,552.99 stečaj30 016 100280121 "TRIZON GROUP" D.O.O. U STEČAJU 1,677,796,898.10 stečaj31 034 100892378 "SLOBODA" A.D. 1,673,923,020.05 aktivan32 CVPO 100049398 GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD J.K.P. 1,643,853,250.91 aktivan33 027 100569236 FABRIKA OPREME I DELOVA, D.O.O. RTB BOR 1,601,310,053.01 stečaj34 022 101724323 "KMG TRUDBENIK" A.D. U STEČAJU 1,590,284,820.76 stečaj35 235 103113686 LIFAM - U STEČAJU 1,549,141,234.68 stečaj36 015 104303277 "KEMPTEN CO YU" D.O.O. 1,533,709,906.50 aktivan RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR GRUPA RUDNICI37 027 100629205 BAKRA BOR D.O.O. U RESTRUKTUIRANJU 1,504,815,103.81 restrukturiranje RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR - GRUPA TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA D.O.O. U38 027 100499924 RESTRUKTURIRANJU 1,453,688,016.78 restrukturiranje39 013 100792798 "MATROZ" D.O.O. 1,400,113,071.79 obrisan "PODRUM PALIĆ" A.D. ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA40 236 100838398 PROIZVODNJA 1,391,311,054.11 stečaj41 083 101206591 FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ - U RESTRUKTUIRANJU 1,376,455,645.59 restrukturiranje42 018 101511412 "POSLOVNI PROSTOR OPŠTINE STARI GRAD" J.P. 1,340,311,509.58 aktivan "BORBA" KOMPANIJA A.D. NOVINSKO IZDAVAČKO43 018 102548141 PREDUZEĆE 1,315,792,629.87 automatski stečaj "MOSTOGRADNJA" A.D. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE U44 018 100002225 RESTRUKTURIRANJU 1,310,608,402.78 restrukturiranje45 052 100471863 "14 OKTOBAR" A.D. U RESTRUKTURIRANJU 1,300,966,411.00 restrukturiranje
  2. 2. RB OJ PIB NAZIV SALDO STATUS46 CVPO 100000944 "VERANO MOTORS" D.O.O. 1,284,987,015.31 aktivan47 237 104073881 "GOLDEN OIL" D.O.O. U STEČAJU 1,265,464,415.74 stečaj48 096 101158038 KABLOVI U RESTRUKTURIRANJU 1,226,074,212.00 restrukturiranje49 CVPO 101493890 "KRUŠIK" A.D. 1,146,678,318.33 aktivan AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRADSKA INDUSTRIJA PIVA,50 016 100000856 SLADA I BEZALKOHOLNIH PIĆA - U RESTRUKTURIRANJU 1,136,230,604.17 restrukturiranje51 226 101054604 STEČAJNA MASA "AGROŽIV" A.D. 1,049,632,003.70 aktivan52 237 104427487 "KLASIK - COLOR" D.O.O. 1,028,049,568.79 brisan53 233 101867562 "ELAN" A.D. U STEČAJU 1,017,853,696.50 stečaj54 049 100562672 "ZASTAVA KAMIONI" D.O.O. - U RESTRUKTURIRANJU 945,385,117.91 restrukturiranje55 003 100901946 "ŠAMOT FABRIKA" D.O.O. U RESTRUKTURIRANJU 913,081,065.42 restrukturiranje56 045 100633676 "IMT" D.P. U STEČAJU 912,140,644.91 stečaj "INDUSTRIJA MAŠINA I TRAKTORA" A.D. BEOGRAD U57 013 100001669 RESTRUKTURIRANJU 862,801,062.91 restrukturiranje58 103 101306823 "PPT NAMENSKA A.D. 850,730,915.04 privatizacija59 077 103100586 "JONA - TREID" D.O.O. U STEČAJU 847,180,045.55 stečaj60 CVPO 100615493 "NIŠ EKSPRES" AD 846,061,378.50 aktivan61 236 104976451 "PREMIUM LIQUID" D.O.O. U STEČAJU 845,497,594.42 stečaj "GODOMIN" DRUŠTVENO PREDUZEĆE POLJOPRIVREDNI62 092 102186024 KOMBINAT 834,524,583.96 stečaj63 049 101041632 "034 METAL INDUSTRY" D.O.O. 832,022,113.27 aktivan64 236 101807497 "FINEDRINKS" D.O.O.U STEČAJU 829,791,751.97 stečaj "ŽELVOZ" A.D. FABRIKA ŽELEZNIČKIH VOZILA U65 092 101926148 RESTRUKTURIRANJU 815,713,437.38 restrukturiranje "DVADESETPRVI MAJ-FABRIKA AUTOMOTORA" D.O.O. U66 120 100003068 RESTRUKTURIRANJU 813,510,992.27 restrukturiranje67 021 100002276 "NAVIP-ZEMUN" D.O.O. 799,518,400.33 brisan68 212 103752104 "UGOSLOVENSKA KRZNARSKA INDUSTRIJA" D.P. 787,906,007.46 stečaj69 058 100327447 "VUČJE" D.P. U STEČAJU 780,854,541.70 stečaj70 237 104427495 "EKSTRA-COLOR" D.O.O. 764,600,154.68 brisan71 058 104481790 "SDI CO" D.O.O. 760,737,336.70 brisan RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR GRUPA -RUDNIK72 063 100987136 BAKRA MAJDANPEK U RESTRUKTURIRANJU 740,530,247.83 restrukturiranje73 018 105347357 "RAD" G.P. U STEČAJU 739,901,378.49 stečaj74 077 103766363 "FLOPY" D.O.O. 728,515,045.94 brisan75 120 103278167 "BB SVETLOST" D.O.O. 720,527,539.89 brisan76 120 100166696 INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA U RESTRUKTURIRANJU 719,636,510.58 restrukturiranje77 107 101899155 "STEFIL - KOMPANIJA" D.P. U STEČAJU 708,971,672.05 stečaj78 CVPO 100002820 "SRBIJAŠUME" J.P. 700,870,687.61 aktivan79 050 101249972 "MAGNOHROM" D.O.O.U RESTRUKTURIRANJU 686,126,954.72 restrukturiranje80 CVPO 100002006 "LASTA" A.D. 682,579,817.95 privatizacija81 016 100181100 "EKO PRODUKT 2002" D.O.O. U STEČAJU 671,797,354.54 stečaj82 060 101263524 "MILAN BLAGOJEVIĆ - NAMENSKA" PREDUZEĆE 665,906,022.27 aktivan83 092 103619921 "ARVA TECH" D.O.O. 635,047,374.38 brisan84 015 100002428 "PARTIZANSKI PUT" A.D.U RESTRUKTURIRANJU 634,968,903.53 restrukturiranje85 128 100339048 "REKS COMERC" D.O.O. 634,622,209.22 likvidacija86 236 100841239 "HEMIJSKA INDUSTRIJA ZORKA" D.O.O. 629,582,885.66 aktivan87 236 101766293 "29. NOVEMBAR" A.D. U STEČAJU 619,992,463.00 stečaj88 018 100044693 "RAD HOLDING KOMPANIJA" D.P. 617,108,592.70 privatizacija89 020 100299479 "POSLOVNI PROSTOR VRAČAR" JAVNO PREDUZEĆE 617,044,393.27 aktivan90 018 100051338 "SLAVIJA BANKA" A.D. U STEČAJU 615,704,097.01 stečaj91 021 100001597 "ZMAJ" A.D. 613,081,111.59 privatizacija92 049 102135336 "FILIP KLJAJIĆ" D.P. U STEČAJU 607,263,356.65 stečaj93 018 101292310 "SLAP GROUP" A.D. U STEČAJU 605,878,060.36 stečaj94 015 101715871 "MONTERRA" D.O.O. 603,138,673.66 aktivan95 042 101064108 "JAVOR" D.O.O.U RESTRUKTURIRANJU 596,064,981.77 restrukturiranje96 234 104135775 "MD PETROL" D.O.O. 591,319,495.97 nije registovano preduzeće97 018 103024265 "INDO ZINC SMELTERS" D.O.O. U STEČAJU 577,365,892.14 stečaj "PLANA-KLANICA KRUPNE I SITNE STOKE" D.P. U98 109 102257755 LIKVIDACIJI 570,678,504.16 likvidacija
  3. 3. RB OJ PIB NAZIV SALDO STATUS99 116 101334548 "SALAŠ" D.D. P.M.S. POLJOPRIVREDNO DOBRO U STEČAJU 564,994,866.54 stečaj100 019 101821972 "JUGOBIRO" A.D.U STEČAJU 558,330,357.63 stečaj UKUPNO 214,835,714,929.90

×