Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INFO.                                                           ...
INFO.                                                           ...
FestIval                                                         ...
OgledalO                                                         ...
zapIs                                                           ...
zapIs                                                          С...
raskr[]a                                                         ...
raskr[]a                                                         ...
selO                                                           ...
letO                                      С Т Р. 1 1ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ КЊАЖЕВАЦ   ЛЕ...
Knjaževačke novine broj 33
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Knjaževačke novine broj 33

1,690 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Knjaževačke novine broj 33

 1. 1. INFO. С Т Р. 2 ОДБОРНИЦИ НА РАСПУСТУ ДО СЕПТЕМБРА У Књажевцу је 30. јуна одржана21. седница Скупштине општине.Одборнички мандат потврђен је његовој изради и да дају предлоге. - Многи одборници користе овај извешзај за паушалн критику вла-Далибору Јовановићу са изборне сти и промоцију својих политичкихлисте ГГ „Напред Србијо – Томис- опција. Стање у привреди је лоше,лав Николић“, а одборник Братис- али не треба заборавити да је толав Петровић напустио је редове затечено . Ми смо учинили достаопозиционог УРС-а, појачавши тога, и даље чинимо, да олакшамопритом владајући ДС. Усвојена је пословање фирмама одређивањеми одлука о завршном рачуну буџета најнижих фирмарина у окружењу, аопштине Књажевац за 2010. годи- цене комуналних услуга, малтене,ну, као и Одлука о одређивању изједначили смо са обавезама фи-стопе пореза на имовину. Разма- зичких лица. Такође, свим снагаматран је и усвојен одишњи Програм убрзавамо процесе на Старој плани-заштите, уређења и коришћења ни и Ргошкој бањици. Потенцијалнихпољопривредног земљишта за о раду Општинске управе, Општин- локалне самоуправе. инвеститора има, али о томе још не2011. годину. Прихваћен је и Пред- ског јавног правобранилаштва и Највише полемике побудио је говоримо јавно, како их не би, каолог одлуке о изменама и допуна- Општинских инспекција за 2010. извештај о стању привреде општине у неким случајевима, опет усмери-ма Одлуке о начину финансирања годину, усвојени су, без већих за- Књажевац. Опозиција је замерила ли у Зајечар, мада ни већ фамознопројеката удружења из општинског мерки. Последња тачка дневног власти да су изнети само статистич- „Горење“ још није почело дас ради–буџета. Изгласан је, потом, извештај реда о прихватању иницијативе ки подаци, а да ништа конкретно није рекао је Дарко Живковић, председ-о раду Фондације за повећање на- одборничке групе УРС-а, повуче- предложено. С друге стране, могло ник СО Књажевац.талитета општине Књажевац за на је на захтев предлагача, с об- се чути да се од тих истих критичара Наредна седница локалног пар-2010. годину, као и предложени зиром да је Републички парламент, очекивало, с обзиром да је извештај ламента биће , највероватније, уПрограм рада са финансијским у међувремену, усвојио измене и од њих и тражен у последњих го- септембру, након летње паузе.планом за текућу годину. Извештаји допуне Закона о финансирању дину дана, да сами узму учешће. у С.Т. Пакети У Књажевцу су уручени паке- У просторијама Националне службе ти хране и кућних потрепштина 21 „Видљиво боље“ за запошљавање у Књажевцу потписан помоћи за избеглој и интерно расељеној по- је уговор о реализацији пројекта персо- родици. Егизистенцијални проблеми оболелима од налне асистенције оболелима од мул- расељене и запошљавање и даље су оно што типле склерозе. Пројекат „Видљиво оптерећује већину људи, који су де- мултипле боље“ реализује се у сарадњи На- породице ведесетих били принуђени да напу- ционалне службе за запошљавање и сте своје домове у Босни, Хрватској, склерозе Удружења мултипле склерозе, које је или на Косову и Метохији. и носилац и извођач пројекта. ПОШТОВАТИ ТЕКОВИНЕ НОБ-а ОБЕЛЕЖЕН ДАН УСТАНКА НАрОДА СрБијЕ ПрОТиВ ФАШиЗМА Седми јули, Дан устанка народа на почетак оружане борбе про- 7. јула, у Белој Цркви. Тај дан про- историје – закључио је председникСрбије против фашизма, на све- тив окупатора и херојску борбу глашен је за Дан устанка против књажевачких бораца подсећајуићичан и скроман начин, обележен је народа Југославије, до коначног издаје и служења окупатору – ре- да је Србија једна од ретких држа-полагањем цвећа и венаца испред ослобођења. као је Милојковић наглашивши да ва у Европи која нема званичноСпомен парка. Миле Милојковић, - Оружану устаничку партизан- је званично устанак у књажевачком одређен датум којим обележавапредседник Општинског одбора ску борбу најавили су слободарски крају почео 8. августа 1941. године побуну против фашизма.СУБНОР-а подсетио је присутне пуцњи Жикице Јовановића Шпанца, додајући да је несхватљиво да на Сенима погинулих бораца данашњем степену цивилизације поклонили су се представници ЦЕНТА ИЈА Р постоје људи који не поштују локалне самоуправе, борачке ЕД VE М NO тековине и традиције предака. организације и удружења војних Склони су исмејавању борачке пензионера. Р организације, изношењу неисти- С.Т. БО КО ПЈ Р У Т Е Р Ц Е Н ТА М на, фалсификовању и прекрајању ОСНИВАЧ: Медија центар - Компјутер центар Бор; ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: мр Звонко Дамњановић, РЕДАКЦИЈА: Брана Филиповић, др Витомир Милић, Саша Тодоровић, Александра Миљковић, Мирослав Радуловић, Љиљана Жикић, Драган Попаз, Крунослав Кића Симић, Златко Јеленковић; Секретар Редакције: Снежана Јеленковић; DTP: Александар Живуловић, АДРЕСА: Kнеза Милоша 75, (ЗГРАДА „НАПРЕТКА“), 19350 Књажевац; Телефон: 019/730-020; Факс: 019/730-021; e-mail: knjazevacke@kcbor.net; mc@kcbor.net; www.mc.kcbor.net
 2. 2. INFO. С Т Р. 3 ЈОШ ЈЕДАН ВРЕДАН ПРОЈЕКАТ Европска делегација у Србији биће у Књажевцу, а отварањеодобрила је општини Књажевац центра биће почетком 2012. године.пројекат „Развој услуга социјалне Овим путем се успоставља јошзаштите за децу са сметњама у једна услуга локалног карактераразвоју у источној Србији”. „Помоћ у кући за децу са сметњама Пројекат се односи на у развоју” у све четири општине.успостављање услуга „Предах - при- Почетак пружања ове услуге пла-времени смештај деце са сметњама ниран је за август 2011. године.у развоју” и „Помоћ у кући деци са Пројекат траје 24 месеца, присметњама у развоју”. чему су се све четири општине оба- Лидер конзорцијума је општина везале на пружање ових услуга иКњажевац, а партнерске општине након реализације пројекта.су: Бољевац , Сврљиг и Пирот. Планирано је радно ангажовање Партнери на пројекту су и 25 неговатељица, од којих 12 удиректни пружаоци услуга: Завод општини Књажевац. Вредностза васпитање деце и младих - пројекта је 322.238 евра.Књажевац, Центар за социјални рад ционаран помак у развоју услуга било. Планирано је успостављање Пројекат се финансира из ИПАКњажевац, Центар за социјални рад социјалне заштите у овом делу регионалне услуге „Предах” - при- 2008.Бољевац, Центар за социјални рад Србије из разлога што услуга времени смештај деце и младих са Одељење за привреду и друшт-Сврљиг и УГ „Пиргос” из Пирота. намењених деци и младима са сметњама у развоју. Центар за при- вене делатности, Марија Пројекат представља револу- сметњама у развоју до сада није времени смештај деце и младих јеленковић, дипл. економистаУ ЈЕЛАШНИЦИ ОТВОРЕНА ЈАВНА ЧЕСМАЗА ПУТНИКА НАМЕРНИКА Задружног дома, саграђеног 1931. спомиње се и краљ Александар године. У то време био је највећи Карађорђевић . у Србији, а као један од донатора С.Т. Унапређен систем Мештани села Јелашница, на је освежење, па смо искористилисвоју иницијативу и уз финансијску градски водовод, кога имамо већ Управљања ванреднимподршку локалне самоуправе, десет година – каже Вериша Крстић,саградили су јавну чесму, која је председник Савета МЗ Јелашница ситУацијамасвечано у рад пуштена 4. јула, на напомињући да ће вода, у зимским У Аеро клубу у Београду одржана је организована свечаностДан борца. данима, бити затворена. поводом уручења сертификата локалним самоуправама, које су уна- На чесми, у камену, мермерна На скромној свечаности у предиле свој систем управљања ванредним ситуацијама. Програмтабла, са стиховима народног пес- Јелашници прис ус твова ли с у за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама и јачање еко-ника Велимира Милошевића, Младен Радосављевић, председник номске сигурности, у нашој земљи спровео је УСАИД, а сертифи-родом из Јаковца. Речи позивају Општине Књажевац и Весна Симић, кате је уручио заменик амбасадора САД Еарле Литзенбергер. У имена предах и окрепљење, али и на заменица председника, као и Вели- општине Књажевац, овај важни документ, којим се потврђује да једомаћински однос према води. бор Ристић, председник Савета МЗ наша општина постигла изузетне резултате у области планирања и - Чесма је ту где јесте, поред Вратарница, који је подсетио при- реаговања у ванредним ситуацијама, примио је председник Општинепута који води за Шарбановац и сутне да је пре 30 година дошло до Младен Радосављевић. Свечаности су присуствовали представнициРадичевац, где свакодневно про- братимљења ова два села. Амбасаде САД, УСАИД-а, као и Сектора за ванредне ситуације Мини-лазе људи који мукотрпно зарађују Планира се даље у ређење старства унутрашњих послова Републике Србије. Поред Књажевца,секући дрва у шуми. Њима и свим Јелашнице, а први задатак је, кажу сертификате је примило још осам општина у земљи. С.О.К.путницима намерницима потребно у Савету МЗ, адаптација старог
 3. 3. FestIval С Т Р. 4 50. ФЕСТиВАЛ КУЛТУрЕ МЛАДиХ СрБијЕ У КЊАЖЕВЦУ ХИЉАДУ УМЕТНИКА НА ГУРГУСОВАЧКОЈ ПОЗОРНИЦИ Јубиларни , 50. Фестивал младих тргова, са летњих позорница, из Гур- Довољно је да овог лета посетите више, у сваком погледу, не би ли Фе-Србије у Кнајжевцу отворен је 4. и гусовачке куле, из паркова, дворана и Књажевац, сваког јула незаобилазну стивал наставио да живи, спајајући,трајао је до 10. јула. Млади умет- галерија, међу људе силазе поезија, тачку на културној мапи Србије. као мост, генерације које су урезаленици, заједно са старијим колегама, музика, покрет, слика, позоришна Фестивал је окупио преко хиљаду ову смотру у најлепши период свогисказали су , кроз резличите програ- игра...Замислите хиљаду младих младих уметника, који су још једном живота.ме, пуно љубави, сете, оптимизма. уметника који са гледаоцима деле показали да најстарија културна Програми су се догашали наНа отварању манифестације, млада знање, таленат, ентузијазам, опти- манифестација младих у Србији има летњој позорници, у салама Домаводитељка Мара Милкић, пробра- мизам...Замислите широм отворене будућност и потенцијал да опста- културе и на адаптираној сцени Гур-ним речима, осликала је све оно што капије вароши књажевачке, осмех не, мењајући се и прилагођавајући гусовачке куле.ће се догодити: добродошлице на сваком кораку... У савременим погледима на уметност. С.Т. - Замислите како са улица, ствари, није потребно да замишљате. Остаје и нада да ће држава пружити ФКМС-ПОлА ВЕКА ТРАЈАњА „Песмом, игром, филмом, стихом ил палетом, будићемо љубав, ширити је светом“ Прве идеје о томе да би краја догодиле су се у двориш- Фестивалске године мењале су су по читавом граду – од Гургусо-Књажевац могао да постане цен- ту Књажевачке гимназије у лето и његов карактер – од такмичарског вачке куле, преко Тимока, до Доматар културних дешавања, родиле 1962. године. До тада смотра, 1966. до јединствене смотре врхунских културе.. Многи кажу: да није билосу се педесетих година на београд- добија републички карактер и име достигнућа младих у музици, поезији, Фестивала, не би било ни најлепшегском универзитету, међу студенти- Музичке игре студената Србије позоришној игри, ликовној уметно- домакултуре у Србији.ма из Тимочке крајине. Од идеје (касније и Уметничке игре омлади- сти, стрипу, фотографији, филму. Готово да нема значајнијегдо реализације до реализације не и студената Србије). Данашњи Бројке говоре да је у Књажевцу уметника у Србији, који у својојпротекла је читава деценија. Прве назив – ФЕСТИВАЛ КУЛТУРЕ МЛА- наступило стотине хиљада ствара- биографији нема забележеноигре студената тимочког и нишког ДИХ СРБИЈЕ, носи од 1978. године. лаца. Фестивалске позорнице биле учешће на Фестивалу. Овде су почињали Горан Паскаљевић, Мирјана Карановић, Горица Поповић, Стефан Миленковић, бројни данас уважени телевизијски редитељи, водитељи, сниматељи, најпознатији рок бендови, по- пут „Рибље чорбе“, „Кербера“, „Последње игре лептира“, „Галије“... Годинама уназад, покровитељи Фестивала су Општина Књажевац и Министарство културе Србије, а извршни организатор Дом културе Књажевац. И након пет деценија постојања ФЕСТИВАЛ КУЛТУРЕ МЛАДИХ СРБИЈЕ незаобилазна је тачка на културној мапи земље, станица са које млади талентовани људи крећу у освајање уметничких врхова. Љиљана Павловић
 4. 4. OgledalO С Т Р. 5 СЛОГА НАМ ЈЕ И ДАНАС ПОТРЕБНА Заменик премијера Србије и - Трагично је то што је у Србији председник СПС-а Ивица Дачић је за време Другог светског рата осим поводом 70 година од устанка рекао борбе против окупатора постојао да Србија треба да се поноси анти- и братоубилачки рат што је доказ фашистичком борбом, јер у Европи српске неслоге и нејединства и доказ не постоји тако мали народ који је да у нашем народу и тада и сада дао тако велики допринос побе- постоје они који би прихватили оку- дом над Хитлеровом коалицијом. патора. Желим јасно да кажем да се Дачић је подсетио да је тадашња понекад држава и власт стиди да се Влада потписала пакт за који се и поноси својом антифашистичком данас сматра да је од историјске борбом. Треба да се стави тачка на важности било то да га је народ на све сукобе и нејединство, поделе улици срушио народним бунтом. су штетне, а слога нам је данас Правдање потписивања тог пакта потребна и социјалисти су спремни данас представља покушај брисања на национално помирење, али оно гумицом историје Србије и тадашње не може да почива на порицању Југославије. антифашизма – рекао је Дачић. ДВЕРИ – ПОКРЕТ ЗА ЖИВОТ ПРЕДСТАВЉЕН И У КЊАЖЕВЦУ У п р е т х од на че т и ри и по месеца политички покрет Двери представљен је у 26 градова широм Србије, а обиђено је још неколико десетина општина у којима почињуса радом повереништва покрета. Делегацију Двери, у обила-ску југоисточне, Србије чинилису Немања Недељковић, Саша Илијић и Бошко Обрадовић, којису обишли 11 општина: Зајечар, К њ а же в а ц , Н и ш , Ж и т о р а ђ у, Куршумлију, Прокупље, Леско- вац, Врање, Гаџин Хан, Сурдулицу и Пирот и представили предлог„Новог народног договора“ на три- бинама у Прокупљу, Књажевцу, Зајечару и Сурдулици. Обилазећи општине југоисточне Србије Делегација Двери – Покрета за живот Србије је дошла до закључака које изнела у следећем саопштњу: милаторски уплив румунске цркве пада и тако можда постане мета почела са радом у 14 општина:ВЕлИКА ДЕПРЕСИЈА НА и државе у ове крајеве, заташкавање и плен туђинских територијалних Зајечар, Бор, Књажевац, Петро-ЈУгОИСТОКУ СРБИЈЕ страдања српског народа од Бугара а с п и р а ц и ј а у б у д у ћ н о с т и . У вац на Млави, Ниш, Житорађа, П р а к т и ч н о с в е оп ш т и н е у Првом и Другом светском рату међувремену се јављају и лажни Куршумлија, Прокупље, Леско-југоистока Србије, рачунајући и (потпуно непознат случај масовних душебрижници под новом маском - вац, Врање, Гаџин Хан, Сурдулицавелики град као што је Ниш, налазе гробница жртава бугарских звер- Уједињених региона Србије, који су и Пирот.се у својеврсној великој депресији. става од 1915-1918. које се налазе у једни од најзаслужнијих за пропаст Закључак са свих трибина јеБеда, сиромаштво, незапосленост, Сурдулици, као и спомен капеле државе у последњих 10 година, а који да су грађани Србије жељни новебезперспективност, демографска коју је подигао Краљ Александар а се сада представљају као заступ- политичке снаге, да траже новукатастрофа, исељавање – само су коју су Бугари – прво што су ура- ници грађана у унутрашњости које генерацију у политици и нисунеки од основних животних пара- дили - срушили када су окупирали су својом политиком довели до спремни да изађу на изборе ако наметара који важе за све општине. Сурдулицу 1941, а кости склонили просјачког штапа. Двери су прак- њима буду имали само постојећуВећина ових општина су и гра- да би затрли трагове својих звер- тично једина активна опозиција и понуду која се 20 година рециклира.нични појасеви, што онда овом става из претходног рата), бела куга конкуренција овој новој превари Можемо слободно рећи да је новиисељавању и пражњењу територије на целом југоистоку, пражњење на југоистоку Србије, и широм политички покрет који Двери пред-уз границу даје посебно аларматну пограничне Куршумлије, стање у југоистока могу се видети једино воде већ пронашао своје место надимензију. Ту су и проблеми који Бујановцу. плакати Двери и УРС-а. Радује што друштвеној сцени и да ће се његовасе у остатку Србије ретко чују: Сви ови подаци говоре да је су Двери све јаче у овим крајевима пуна снага тек показати у временупокушај да се од Влаха у источној југоисток Србије остављен од који су посебно летаргични и неак- које је пред нама.Србији насилно праве Румуни, аси- стране актуелног режима да про- тивни, и што су наша повереништва инфослужба Двери
 5. 5. zapIs С Т Р. 6САМО ЗА МОЈ КЊАЖЕВАЦ МОЈ ТРОН, И МОЈ ХРАМ динарче – мој Књажевац То је мој Књажевац то је моје срце То је град за који ћу да умрем Његове улице су моје вене Тимок је крв који кроз њих тече Ти си тај разлог због чега ја живим Са тобом се поносим са тобом се дичим Сваки дан сам на тебе ја мислим Срце ми се увек споји када тебе видим Сузе на очи натера ми носталгија Ја не могу да живим без мог Књажевца Ту су моје две сестре Ања и Тамара Ту је моје одељење, моја Худи Мафија Ту је моје гробље, мој родни крај Моја улица Јова Јовановић Змај Ту је све што волим и за шта се борим Ту је моја црква где се богу молим 19350 Ако треба живот свој ја даћу за тебе У срцу те носим где год да кренем Заувек ти ћеш бити део мене Отишо сам ал’ те заборавити нећу Само теби посвећујем сваку своју песму Ова песма је за свљаку улицу и крај Јер ти си на земљи једини рај РЕФ: Само за град који волим Само за град за који се борим Само за град за који живот ћу да дам Само за мој, за мој Књажевац И ако нећу сузе саме крећу Иван Крстић је рођен 1992. године за албум “првенац”. Немам класичне Од кад сам те напустио немам више срећу у Књажевцу. Основну школу и део узоре, али сам љубитељ “лика и дела” Само бол у души а на лицу немам осмехасредње школе похађао је у родној групе “Дифенс” из Ниша, Ша Иле, Свуда где погледам на тебе све ме подсећа вароши, а онда се, из породичних раз- Груа и Саншајна из БГД. Од страних Убија ме сећање на оне старе дане лога, у фебруару преселио у Београд. извођача, слушам Еминема, Ву Танга и Сваког дана молим бога да ми се вратеСада је ученик Средње грађевинско- Моб Дира – наводи Иам и подсећа да Сада сва та сећања у срцу су урезана Књажевац је моја љубав јединатехничке школе у главном граду. је на друштвеној мрежи до сада поста- Због 7 мостова назван си Мала Венеција Међутим, ни сва “светла велеграда” вио пет песама: Мој живот, ФК Земун, Сваки од тих мостова моја је артерија нису довољна да засене љубав према Мој брак, Нож у леђа и Мој Књажевац. Без једног од њих Књажевац не може да живи“малој Венецији”. - Инспирације за песме су ми, Без једног од њих ја не могу да преживим - Из основне школе носим надимак првенствено, позитивна осећања, а Није ме моја мајка одгајала“Иам”, јер сам пречесто користио ту кроз стихове у песми “Мој Књажевац” То је учинила улица Змајева реч, желевши да потврдим да нешто преовладава сета и носталгија за Зато љубав за ту улицу и тај бетон“имам”. Касније сам, играјући квиз родним градом. “Ти си мој трон, ти си Јер ми је та улица место свето“Конквистадор” на компјутеру , пред- мој храм...”, речи су које осликавају Гургусовачка кула, Џервинова виластавио себе као такмичара под нази- сву моју љубав коју гајим према Џервин, Џерси, Леда и Тина вом “Динар”, што је касније прерасло Књажевцу, мом родном граду, у То те краси граде мој по томе си познат у “Динарче”. Тако сам спојио те две који планирам да се вратим и у Само према теби велика је љубав моја речи и осмислио своје уметничко име њему живим – наглашава „Иам“, не Ти си мој трон, ти си мој храм Ти си моје срце, ти си мој рај“Иам Динарче” - каже за “Књажевачке” скривајући свој локалпатриотизам. Ти си моја душа, ти си мој град Иван, момак који је реп стиховима на - Не разумем зашто се у престио- Највише на свету ја волим КњажевацYou Tube заталасао публику. ничким медијама мој град, углавном, - Те к с то в е п и ш е м о д с в о ј е спомиње само онда када се десе неке РЕФ: Само за град који волим једанаесте године, а музику од чет- ружне ствари. Књажевац има толико Само за град за који се борим рнаесте. Самоук сам и планирам да у лепог да пружи и покаже, те је таква Само за град за који живот ћу да дам домаћој реп музици оставим трага, с и моја музика – порука је овог младог Само за мој, за мој Књажевацобзиром да увелико спремам песме и успешног музичара. С.Т.
 6. 6. zapIs С Т Р. 7 ТЕХНИЧКА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА 80-ГОДИШЊИ ЈУБИЛЕЈ ШКОлУЈУ гРАЂЕВИНАРЕ И ОБУЋАРЕ у реформи шкoлскoг листa учeникa и средњег струч- прoфeсoрa „Идеја“, као и ног образовања, излoжбом рaдoвa учeникa увођењу оглед- Техничке школе. Нajбoљим Te х н и ч к a ш к o л a и з Књажевац и једина них образовних учeницимa додељене су по-Kњaжeвцa прoслaвила је 6. школа Тимочког региона са профила, савременим настав- хвалнице и награде, а у дру-jунa знaчajaн jубилej - 80. грађевинском и кожарском ним средствима и методама гом делу програма изведена јегoдишњицу рaдa. Основана је струком. Једина је школа рада, настојању да својим уче- пoзoришна прeдстaва „Лajaњe1931. године, под именом „Ру- у којој се кровопокривачи ницима понуди програме и ус- нa звeздe“, кojу јe реализоваладарско-надзорничка школа“ школују на српском језику и лове школовања сличне онима дрaмскa сeкциja ове шкoлe.и била је једна од две такве у једна је од две школе у Србији које имају њихови вршњаци у За досадашњи рад, Технич-предратној Југославији. које школују обућаре. На ма- европском земљама – рекла је ка школа добила је две дипло- - У протеклих 80 година пи средњих стручних школа Љиљана Жикић, директорка . ме за освојено прво место нашкола се мењала, развијала, Србије обезбедила је своје Дaн шкoлe oбeлeжен је „Креативној школи“, 2007. иуводила нове струке и об- место захваљујући доброј пригoдним прoгрaмoм 10. 2009. године, као и три оп-разовне профиле. И увек организацији, квалитету на- јуна. Свeчaни прoгрaм пoчео штинска признања, захвал-је остајала по много че- ставе, неговању традиционал- је прeзeнтaциjoм рaдa у нице СО Књажевац 2004. иму јединствена. Једина је них вредности школе, а пре шкoлскoj 2010/11. гoдини, 2010. године и Мајску наградусредња школа у општини свега захваљујући учешћу и то уз пoмoћ нoвoг брoja 2005... С.Т.
 7. 7. raskr[]a С Т Р. 8 ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ. СТУДИЈА, ОДГОВОРНО РУКОВОДИЛАЦ: ПРОФ.ДР НЕДЕЉКО МАГДАЛИНОВИЋ Обрадила група аутора ДОБРА СРЕЋА, РУДНИК КАМЕНОГПОлОжАЈ Лежиште и рудник каменог угљапод именом Благовести и Добрасрећа односно под јединственим УГЉА…(6)називом Добра срећа отворен јеу селу Вини, северозападно одКњажевца, од кога је удаљен12км. Рудник се ширио према северуу правцу Голог врха, а према југу управцу Подвиса тоне у терцијалне Ц2 категорије се могу очекиватиседименте. на нивоу од око 1.000.000 т. Јужни део према Подвису иСвљишком Тимоку прелази у ОЦЕНА ПЕРСПЕКТИВНОСТИравничарски део са надморскомвисином од 400 м, а северни део Угаљ рудника Добра срећа спа-према Влашком пољу издиже се да у ред веома квалитетних гас-преко 600 м. них камених угљева са повећаним Огранци Озрена, Девице и садржајем сумпора;Крстатца на западу и Тупижнице Претходна експлоатација ина истоку чине ободне границе ле- прекид производње заробилажишта. Хидрографски је разуђен је преостале резерве угља такобројним рекама и потоцима који да би њихово поновно отварањесе сливају у правцу Сврљишког и експлоатација били веомаТимока. неповољни; Асфалтним путем и ранијим За ове непоуздане резер-индустријским колосеком рудник ве угља Ц1 Ц2 категорије одје 1.000.000 т без значајнијег повезан са Књажевцем и пру- повећања истраживањем игом Ниш-Прахово. јавља само у Винској синклинали. камене угљеве хумусног порекла. превођењем у А и Б категорију не Од осталих примеса у угљу може се говорити о оживљавањугЕОлОгИЈА лЕжИШТА УгЉОНОСНОСТ лЕжИШТА заступљена је глина, карбонати производње. и пирит и појаве гипса. Угљоносна серија сенона До- Угљоносност лежишта није ТРЕСИБАБА,бре среће дебљине је преко 1000 свуда иста на простору који за- ПРОИзВОДњА лЕжИШТЕм, стварана у време мастрихстског узима, као и у вертикалном смислу И РЕзЕРВЕ УгЉА КАМЕНОг УгЉАи данског ката аналогно Влаш- угљоносне серије. Производња угља започета је Лежиште и некада активни руд-ком пољу и Подвису у условима Док се у подинској серији у руднику Благовести 1886. год. ник Подвис-Тресибаба налазе серегресије горњокредног мора и јављају слојеви мале дебљине Рудник је због неистражености од- на железничкој прузи Ниш – Пра-његовог преласка у мочваре. Цела од неколико сантиметара до носно због непознавања слојних хово, око 6,5 км југозападно одсерија се може, као и код Влашког задебљања од 1 м, главни угљени прилика често обустављао и Књажевца, у делу тектонског ровапоља, поделити на 8 хоризоната. слој је дебљине 2-3 м са изузет- обнављао производњу. Интензив- источне Србије, у коме Сврљишки Хоризонт 7 је хоризонт са глав- ним сочивастим задебљањима до на производња угља започиње тек Тимок сече угљоносну серијуним слојем у бази чија је старост 20 м, али и честим исклињењима. 1917. год. изградњом индустријског горње креде. Железничка пруга,опредељена као данска и хори- Главни слој налази се у окви- колосека Вина – Књажевац. Ис- а посебно Сврљишки Тимок, усло-зонт 8 који са конгломератима у ру винске синклинале и може се прекидана производња трајала вили су подвајање експлоатацијеповлати чине завршни део циклу- пратити од Вине до Голог врха је до краја другог светског рата. У на два рудника угља, Тресибабеса седиментације. и Српате на северу. Пружа се у току 1926. год. подигнута је бри- јужно од реке и Подвиса север- Читава угљоносна серија која дужини од 3-3,5 км и на југу се кетница у Књажевцу и тржишту но. Ови рудници су после другогобухвата хоризонте од 4-8 снажно оштро завршава на попречној је испоручиван квалитетан угаљ. светског рата радили као Под-је тектонски убрана у више син- дислокацији, а на северу према Прави развој рудника почиње по- вис-Тресибаба, а затим обуста-клинала и антиклинала, код којих влашком пољу исклињава. По- сле Другог светског рата, а 60-тих вом производње у Тресибаби, каосу слојеви понекад и усправни, а дински слој откопавана је само у годинаизносила је око 100.000 т/ рудник угља Подвис.делом и преврнути и израседани. задебљањима преко 1 м. год. и укупно је из овог лежишта Угљоносни терен налази се у Од бројних раседа помињемо откопано око 2,7 милиона тона равничарском делу тимочке зонерасед на југу према Подвису где КВАлИТЕТ УгЉА угља. Седамдесетих година, због и тимочког ров – синклиноријумаје слој дислоциран на велике ду- све веће кризе у угљарству због који је са западне стране опасанбине, неподесне за истраживање Петрографски састав угља До- пласмана угља са једне стране мезозојским кречњацима Озренаи откопавање и на северу где је бре среће, урађен у Институту у и отежаних услова откопавања и Девице, као и Тресибабе којараседом Бучје-Зубетинац лежиш- Београду и на основу испитивања, и ограничених резерви са дру- лежишта опасује и са источнете одвојено од Влашког поља. указује да угаљ припада каменим ге стране, рудник је престао са стране. Јужни део лежишта према Простор је тектонским покрети- угљевима, групи гасно – пламених производњом. Резерве угља А и Подвису је брдовит –надморскема формиран у неколико синкли- угљева са добрим коксним особи- Б категорије остале су у дубљим висине до 700 м.нала и антиклинала али се угаљ нама. Угаљ је тракаст и спада у деловима лежишта, а резерве Ц1 Наставак у следећем броју
 8. 8. raskr[]a С Т Р. 9 ТАКО ЈЕ ГОВОРИО И ПИСАО БОЖИН ЈОВАНОВИЋ (1920 - 2011.) НИЈЕ СЕ ЗНАЛО ЗА УМОР били спремни за све акције, било изградња каменог лучног моста у (Из књиге Божина да се ради на обезбеђењу радне Новом Кориту, изградња два мо- Јовановића ,,Петогодишњи снаге за Бор, за угљене руднике, ста у Зубетинцу за свега 14 дана, план задружних домова у или за кључне објекте – или да се а мост изнад Јелашнице изграђен Тимочкој крајини”) радило о изградњи сеоског моста, је за 9 дана. Нарочити успех или пута до суседног села. представљала је изградња дрве- Ево шта каже неколико активи- них кошева за откупљени кукуруз ста у Књажевцу. Није се знало за у Књажевцу за 17 дана. У посеб- умор, нити за одмор: ишло се у село не успехе треба убројити помоћ пешке, некад и по неколико сати, Армији у изградњи бункера на гра- често није било, ни здраве обуће, ничном појау, подизање 23 споме- ни топле одеће, а зима је. Понекад ника палим борцима у Народноос- није било ни довољно хране и не- лободилачком рату... Велика акција опходних лекова, па је оболелих вођена је на спрчавању ерозије било често. Са села су активисти, која деценијама упропашћује За- без поговора, долазили у Књажевац главак и Буџак, најпре у реону на све радне договоре. Биле су то Мело – у Горњој Каменици, затим свакодневне, спонтане или органи- на још најмање 30 таквих тере- зоване иницијативе, био је то такав на, оголелих, еродираних. С тим снажан замах свих друштвенопо- у вези су ликвидација коза, сеча литичких снага, народне власти лисника и отворена огњишта, ре- О р га н и зо ва н а а к ц и ј а з а Један од услова за бржу обнову појединаца који је значио велико довна и успешна борба против прихватање минералних ђубрива,била је добро организована народ- одушевљење и неопозиве жеље губара, пролећне и јесење акције чија је употреба у 1951. години до-на власт. Најпре се водило рачуна да се уради што више и што брже пошумљавања које су изводиле стигла четитири вагона, а идућеда месни нароноослободилачки на изградњи сваког села, града, радне фронтовске бригаде. Ради већ 22 вагона. Тежња је била даодбори буду састављени од људи земље. И урадило се много. заустављања ерозије организоване се дрвене ралице замењују гвоз-оданих НОП, да су угледни и спрем- Неке акције су биле тако ор- су акције за прикљупање багремо- деним плуговима, да се кола сани да раде на народним послови- ганизоване да су значиле, не са- вог семена и подизање шумских ра- дрвеним осовинама замењују „гвоз-ма. Тако је и било са среским НОО. мо успех у решавању одређених садника и бесплатно уступање сад- деним“, да се вршидба коњима иВласт је, у тешким условима, ради- проблема, него су представљале ница сељацима итд. Треба подвући ручним вршалицама замени мо-ла одговорно и упорно на решавању, обележје тог периода. Измена да је Срески народни одбор врло торним вршалицима, затим да сепре свега дневних задатака. А онда корита у доњем делу Каличинске ефикасно збрињавао сиромашна убрзаном производњом садногсу успешно, веома организовано реке, затим просецање новог пута домаћинства имао тачан увид у материјала обезбеди обнова ста-и мотивисано деловале све анти- на десној обали Радичевске реке у контролу над пружањем социјалне рих и подизање нових винограда.фашистичке организације: Народни дужини од 8 километара, подизање помоћи сељачким домаћинствима Тада је набављен трактор – риголарфронт, Уједињена омладина Србије насипа од километра регионалног без потребне радне снаге (поро- („који оре и до 70 цм дубине“). То– УСАОЈ, Антифашистички покрет пута у Петруши и изградња пот- дице палих бораца, породице чији је за виноградаре представљаложена – АФЖ, синдикат и, разуме се, порног зида на дужини од 500 м, су чланови на одслужењу војног право чудо, јер замењује ашов,КПС. А одлучујуће за успех било подизање у рату потушеног моста рока или су болесни, посебно је радну снагу и „риља“ дубље и брже. је снажно и велико јединство и пу- у Коренатцу, на Трговишком Ти- помоћ пружана у сетви пролећнојна одговорност свих снага. Сви су моку, изградња моста у Алдинцу, и јесењој, и жетви и берби). Наставак у следећем броју „ИЗВОР“ ПРОСЛАВИО РОЂЕНДАН U Друштвеном клубу Дома култу- -Једна од мисија Удружења је ире, на Видовдан, 28. јуна, Удружење фото: Владимир Ристић преношење знања о завичају. Послеза неговање традиција ‘’Извор’’ пет година постојања, види се да јепрославило је свој дан. Богат и и публика здушно прихватила свезанимљив програм, припремљен за оно што ми радимо, а односи се нату прилику, донео је дух грађанске, приказ живота и обичаја предратногварошке традиције, некадашње „ма- Књажевца. Наравно, у својој шестојле Венеције“. години постојања, трудићемо се да Изложба фотографија, рукотвори- комплетирамо и обогатимо и тури-на, старих предмета и некадашњег стичку понуду наше Старе планине,покућства, као и ревија манекенки, на чији развој сви рачунамо – рекла једонели су све оно најлепше што Љиљана Михајловић, председницаједна локална средина има. Орке- Удружења.стар „Мала ноћна музика“ употпунио Појединцима и установамаје целокупан доживљај пажљиво из- додељене су захвалнице.абраним староградским мелодијама. С.Т.
 9. 9. selO С Т Р. 1 0АКТУЕЛНОСТИ У пОљОпРИВРЕдИ – ЗАШТИТА бИљА ЖЕТВА, СКЛАДИШТЕЊЕ ЖИТАРИЦА И ОБРАДА СТРНИШТА заштитна маска , наочаре ). По је најважнији за род у наредној , решавамо третирањем тоталним Дипл. инж. пољ. Живорад обављеном третирању , објекат години, а и постоји опасност од хербицидима. Јовановић, пројект менаџер за се затвара и не улази се 2 -3 дана. пожара. На многим површинама се рурални развоj Агенција за развој Онда иде проветравање и тек онда Пог р е ш но ј е и о с т а в и т и третирање тоталним хербицидима општине Књажевац може да се уноси жито. Током стрниште да чека јесење дубоко врши и пре заоравања стрништа, Жетва је на прагу, у неким пог отову т амо где је в елика деловима земље она је увелико закоровљеност вишегодишњим почела, а када ово издање изађе коровима. Најчешће коровске вероватно ће жетва почети и у врсте на стрњишту су: врсте из нашој општини. Род са њива треба рода Amarantus spp., Polygonum негде и складиштити до употребе spp ,Avena sp., Setaria sp, Digitalia sp., или продаје. Ми немамо више на Lolium sp., Poa sp., коровске врсте нашој територији неки велики Convolvulus arvensis, Agropyron смештајни капацитет где би се repens Capsella bursa pastoris, жито могло одложити на чување. Cynodon dactylon Sinapis arvensis, Сваки пољопривредни произвођач Stellaria media, , Sorghum halpense поседује неки складишни простор, и др. За уништавање коровских више или мање погодан . Какав год врста на стрништу потребно је да је , тај објекат треба припре- да су корови изникли, тј. да су мити: очистити, поправити зидове, у фази интензивног пораста. На прозоре , врата. На прозоре који тржишту се налазе бројни пре- се отварају због проветравања и парати : GLIFOMARK, COSMIC, сушења жита поставити мреже и ускладиштења неопходна је кон- орање. Непосредно после жетве CLINIC, GLIFOL, GLIFOSAV – затворити сваки отвор где могу трола здравственог стања жита , ш т о п р е , т р е б а и з в рш и т и 480, GLIFOSAT, DOMINATOR, и проћи глодари и птице. Исто тако све до његове реализације. Темпе- заоравање стрништа на дубини др. И сви су они транслокациони , спречити продор влаге кроз зидове, ратура треба да је испод 20оC, а 5 -10 ( 12 ) цм. Тиме се , прекидом неселективни хербициди , на бази подове и кров. А онда обавити зрно би требало да садржи највише капиларних пора и стварањем рас- Glifosat-а. влажну дезинсекцију просторија. 13% влаге. треситог слоја земљишта , чува Количина примене тотал- Дезинсекција се обавља прскањем По скидању рода на њивама влага у земљишту и уништавају них хербицида се креће од 3 до 12 целе површине и ваздушног про- остаје стрниште. И одмах да кажемо корови , који с у вишес труко л/ха у зависности од коровских стора у складишту. Прописана шта не смемо никако да урадимо. Не штетни ( из земље износе огромне врста које су присутне. Због ефи- средства за ову намену су инсек- смемо да спаљујемо стрништа , јер количине воде и хранљиве материје касности примене препарата нео- тициди на бази : pirimifos-metila тиме правимо само велику штету. ). Заоравањем се у земљу уносе ходно је да најмање два сата након- ACTELIC-50(0,75-do 1,5 ml/m2), Неоправдано је са стране струке, биљни остаци који разградњом третмана не падне киша. На тре- dihlorvosa-DIHIN, DIFOS E-50(10- а и законски је забрањено. Тиме остављају мин. материје и такво тираним површинама не дозво- 20ml u 0,5-1,0 l воде на 100m2), се врши дуготрајно деградирање земљиште остаје дуже растре- лити приступ и испашу стоке и не мalationa-MALATION E-20(3% земљишта : уништава се плодо- сито . Провоцира се и клијање обрађивати најмање 14 дана после тј.150-300ml u 5-10 l течности на носни слој земљишта, убијају се пострне коровске флоре и доводи обављеног третмана , да би препа- 100m2), ETIOL-tečni (0,2-0,3% корисни микроорганизми , кишне до изнуривања вишегодишњих рат имао времена да одреагује. И не ). Приликом прскања обавезно глисте и друге ситне животиње које корова који морају да активирају постоје никаква ограничења што је коришћење заштитне опреме су важне за равнотежу и стварање пупољке за обнављање. Оно што се се тиче временских рокова садње ( гумирано одело , рукавице, хумуса. Тако нестаје слој који од корова појави до краја вегетације ,после примене .пЛАНИНАРИ ПОСЛЕ ШПАНАЦА - СЛОВЕНЦИ После групе шпанаца из Бастијске је да се овим садржајем нуде нове планинарске федерације, стазама Старе дестинације и нове активности у планине проша je група планинара Пла- источној Србији и да је интересовање нинарског друштва „Нова Горица“ из изузетно велико. Нове Горице у Словенији. Њих педесе- -Планинари Планинарског друштва так су у оквиру осмодневне туристичко „Бабин зуб“ изузетно су задовољни - планинарске туре по источној Србији оваквим продором информација о били гости планинарског друштва Старој планини и то међу планинар- ‘’Бабин зуб’’ из Књажевца. ским друштвима широм бивше СФРЈ. Радош Јован, водич ове групе пла- Стара планина је, сви се слажу, постала нинара и организатор активног „бисер Србије“- истичу књажевачки одмора по источној Србији, рекао планинари. Драган Беатовић
 10. 10. letO С Т Р. 1 1ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ КЊАЖЕВАЦ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕКОНЗЕРВАЦИЈЕ КЕРАМИКЕ И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА Централни институт за конзервацију ове године, поред већ тра- диционалне школе конзервације керамике (од 25. јула до 5. августа),организује и Летњу школу традиционалних заната у Архео-етно паркуРавна, код Књажевца, од 8. августа до 19. августа. Летња школа је намењена средњошколцима и омладини изКњажевца и околине. Циљ пројекта је промовисање и очување традиционалних занат-ских техника којима прети одумирање као и оспособљавање полаз- ника за самостални рад у старим техникама традиционалног заната– грнчарства, који ће се тако упознати са значајем и очувањем кул-турних добара. Полазници ће кроз предавања и практичан рад бити упознати саосновним техника грнчарства, али дизајнирањем карактеристичногмузејског сувенира у виду специфичног грнчарског производа којиби представљао књажевачки крај. Сaдржај радионице: Радионица обухвата предавања о традиционалним занатима изначају њиховог очувања за културно наслеђе уопште и конкретно књажевачког краја. Полазници ће бити упознати са широким спек-тром старих заната, али са тежиштем на грнчарском занату. Наконтеоријске обуке предвиђено је демонстрирање основних техника грнчарства. Практично приказане технике ће приближити полазни- цима методе традиционалног израђивања керамике. Основне техникетрадиционалног грнчарства представиће полазницима стручни тим(академски керамичари и грнчар). Након упознавања са основним техникама грнчарства полаз- ници ће уз помоћ ментора (академски керамичари) дефинисати изглед карактеристичног суда који ће представљати музејски суве- нир књажевачког краја. Уз стални надзор стручног тима полазници ће активно учествовати у изради сувенира. Полазници ће током трајања Летњих школа бити смештени уАрхео-етно парку Равна. Трoшкове боравка, смештаја и исхране полаз- ника покривају организатори школе - Oпштинa Књажевац, Завичајнимузеј Књажевац и Министaрство културе Републике Србије. Пријаве за Летњу школу традиционалних заната Равна и Школе конзервације керамике, можете добити у Завичајном музеју Књажевац или их можете преузети на сајту: www.cik.org.rs Пријаве послати на e-mail: info@cik.org.rs Рок за слање пријава је 15. јул 2011. Контакт: Централни институт за конзервцију у Београду Теразије 26, 11000 Београд Телефон: 011/3626 346, 011/3626 156 e-mail: info@cik.org.rs  Завичајни музеј Књажевац e-mail: muzejknjazevac@open.telekom.rs Ц.И.К. У сЛедеЋем БројУ КњажевачКиХ „КњажевачКе” новина: читајте и на наШем сајтУ драГа јанКовиЋ, рођењем www.mc.kcbor.net КњажевчанКа иЗ ЗемУна, пиШе: ПОСЛЕ АПОТЕКЕ У ДОЊОЈ ЧАРШИЈИ, ОТВАРА СЕ УвеК У центрУ пажње И АПОТЕКА МИКЕ ШАПИНЦА У ГОРЊОЈ медија центар Бор ЧАРШИЈИ… 030/444-280

×