ЈВП „Србијаводе“ БеоградБулевар Уметности бр. 2А, 11070 Нови Београдтел. 011/311-94-00, 311-94-02 & факс: 011/311-94-03е-m...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини            ...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини            ...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини    Особа за контакт ...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини         II УПУ...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини    Уколико лице овл...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини    Средства за финан...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини    Као доказ подноси...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини    Наручилац ће чув...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини   1)  правноснажна...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини            ...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини            ...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини            ...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини            ...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини            ...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини            ...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини    -геодетски   сн...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини   -Селективно вађење...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини   -ископ у широком о...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини   Погодну локацију за...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини   -подужно премештањ...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планиниIII  БЕТОНСКИ     ...
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини3.  Израда АБ плоче на ...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са виш...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са вишенаменском аку

720 views

Published on

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА
Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА JАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са вишенаменском аку

 1. 1. ЈВП „Србијаводе“ БеоградБулевар Уметности бр. 2А, 11070 Нови Београдтел. 011/311-94-00, 311-94-02 & факс: 011/311-94-03е-mail: office@srbijavode.rsБрој: II Pр. 1845-112/2-2011 Датум: 01.07.2011. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планиниЈавна набавка: редни број 112/2011Рок предаје понуда: 12.07.2011. године до 1200 часоваОснов набавке: Одлука директора II Pр. 1845-112-2011 од 20.06.2011. године 1/65
 2. 2. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини С А Д Р Ж А Ј:I Позив за подношење понуде ....................................................................................... страна 3II Упутство понуђачима како да сачине понуду........................................................... страна 5III Образац понуде ............................................................................................................. страна 11 III.1. Подаци о понуђачу ..................................................................................................... страна 12 III.2. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди................................. страна 13 III.3. Изјава учесника у заједничкој понуди.................................................................... страна 14 III.4. Изјава понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку.... страна 15IV Предрачун радова ............................................................…...………….….................. страна 16V Структура цене ............................................................................................................... страна 30 V.1. Образац структуре цене ........................................................................................ страна 30 V.2. Упутство како да се попуни образац структуре цене....................................... страна 31VI Списак изведених истоврсних радова која су предмет јавне набавке .................страна 32 VI.1 Потврда о изведеним радовима........ .................................................................страна 33VII Модел уговора...................................................................................................................страна 34Прилог 1. Техничкa документација.......................................................................................... страна 41 I Технички услови за извођење радова..............................................................страна 41 II Мере заштите на раду.........................................................................................страна 62Прилог 2. Графичка документација......................................................................................... страна 65 2/65
 3. 3. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ1. Наручилац Наручилац Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ позива све подносиоце пријава(кандидате), којима је у I фази рестриктивног поступка призната квалификација за извођење радова уобласти водопривреде: изградња, реконструкција и санација хидротехничких објеката – на основуодлуке о признавању квалификације бр. I.Рр. 1647-106/8-2010 од 30.07.2010. године са изменама идопунама од 20.08.2010. године и 26.08.2010. године, да припреме и поднесу понуде у складу сазаконом, конкурсном документацијом и овим позивом.2. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке редни бр. 112/2011 су радови - Изградња ретардационе преграде савишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини.3. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у другој фази рестриктивног поступка у складу саЗаконом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 116/08) и подзаконским актимакојима се уређују јавне набавке. Позив за предметну јавну набавку је упућен је дана 01.07.2011. године.4. Рок, начин и место подношења понуде Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.07.2011.године, до 1200 часова на адресу: ЈВП „Србијаводе“, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачуће, на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сатпријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која јепримљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратитинеотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, наначин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мењаодносно која документа накнадно доставља. Понуђач је дужан да, уколико на позив наручиоца не достави понуду, писаним путем обавестинаручиоца да није у могућности да достави понуду. У супротном, наручилац задржава право да искључикандидата са листе кандидата и задржава право да уновчи меницу за озбиљност пријаве. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тимда ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку радова - Изградња ретардационе преграде савишенаменскомакумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини, ЈН редни број 112/2011 - НЕОТВАРАТИ“. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини коверте наводисвој тачан назив и адресу, евентуално телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеноглица за контакт. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена,тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.Понуђач може да поднесе само једну понуду.5. Увид, односно преузимање конкурсне документације Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде може сеизвршити у просторијама ЈВП „Србијаводе”, радним данима од 1000 до 1400 часова (соба 202). Преузимање конкурсне документације може у име понуђача обавити само овлашћено лице. Конкурсна документација се може на захтев понуђача послати електронским путем. 3/65
 4. 4. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Особа за контакт која ће пружити додатне информације у вези предмета јавне набавке јеСветлана Бачевић, дип.грађ.инж., тел. 011/20 13 321 и Ненад Гавриловић, дипл. грађ. инж. (тел.011/20-13-311, мобилни: 064/8404054).6. Време и место отварања понуда Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење 12.07.2011.године са почетком у 12,15 часова, на адреси наручиоца ЈВП „Србијаводе“, Нови Београд, Булеваруметности 2А (сала). Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовањеотварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено) или се предаје Комисији за јавнунабавку најкасније на отварању понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисијиза јавну набавку даје на увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија можеи без достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне регистре).7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде Одлуку о избору најповољније понуде, која ће бити образложена и која ће садржати нарочитоподатке из члана 80. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у оквирном року од четири раднадана од дана отварања понуда. 4/65
 5. 5. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена Понуда мора бити састављена на српском језику.2. Обавезна садржина понуде Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (образац III у конкурсној документацији); 2) попуњен, печатом оверен и потписан Образац III.1: Подаци о понуђачу; 3) попуњен, печатом оверен и потписан Образац III.2. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача; 4) попуњен, печатом оверен и потписан Образац III.3. Изјава учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача; 5) изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да код понуђача није дошло до промена у погледу испуњености свих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 44. став 2. тач. 1-7 Закона о јавним набавкама у односу на пријаву, односно признату квалификацију у првој фази рестриктивног поступка број I.Рр. 1647-106-2010 и да понуђач испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке радова број 112/2011, у смислу члана 44. став 2. тач. 1-7 Закона о јавним набавкама (образац III.4); 6) попуњен образац Предмер и предрачуна радова (образац IV); 7) попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене (образац V); 8) динамички план; 9) потврда пословне или Народне банке Србије да понуђач није био у блокади у претходних 6 месеци од дана упућивања позива за прикупљање понуда, 10) банкарска гаранција за озбиљност понуде у висини од 5% вредности понуде са роком важења 60 дана дуже од дана отварања понуда, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив – оригинал; 11) писмо о намери пословне банке (оригинал) за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса (не може бити већи од 20% од укупно понуђене цене са ПДВ-ом) и са роком важења најмање 15 дана дуже од коначног извршења посла, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 12) писмо о намери пословне банке (оригинал) за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важења који је 60 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење уговорених радова, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 13) писмо о намери пословне банке (оригинал) за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 14) списак (оверен и потписан) изведених истоврсних радова која су предмет јавне набавке (изградња најмање једне армирано бетонске преграде чија запремина тела износи 1500 м3 (или више) уграђеног бетона, у последњих пет (2006, 2007, 2008. 2009. и 2010.) година, са уговореном вредношћу радова (Образац VI); 15) потврда инвеститора (потписана и печатом оверена) о изведеним радовима на изградњи најмање једне армирано бетонске преграде чија запремина тела износи 1500 м3 (или више) уграђеног бетона (Образац VI.1); 16) попуњен модел уговора, оверен печатом и потписан, са парафираним странама (образац VII), чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора; Конкурсна документација садржи и техничку документацију која је понуђачима неопходна да биподнели исправну и одговарајућу понуду.3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставнидео, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача истепотписује и печатом оверава. Евентуалне исправке морају бити оверене печатом и потписом овлашћеноглица. 5/65
 6. 6. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Уколико лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора није уписано каозаступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћењеза подношење понуде и потписивање уговора Понуђач је дужан да сагледа све елементе који утичу на израду понуде, а нарочито стање натерену. Радови које су предмет јавне набавке, односно понуде, морају бити у складу са техничким иквалитативним нормативима, према важећим прописима и стандардима. Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступасамостално или уместо обрасца доставља друге тражене доказе када је то као алтернатива предвиђеноконкурсном документацијом), понуђач није у обавези да потпише и овери.4. Понуда са варијантама није дозвољена.5. Заједничка понуда Понуђач мора доставити понуду по овом позиву у статусу подносиоца пријаве, са учесницимакоји су пријаљени у I фази рестриктивног поступка за признавање квалификација за јавну радова уобласти водопривреде: изградња, реконструкција и санација хидротехничких објеката (одлука опризнавању квалификације бр. I.Рр. 1647-106/8-2010 од 30.07.2010. године са изменама и допунама од20.08.2010. године и 26.08.2010. године). Ако понуђач не достави понуду у таквом статусу, таквапонуда ће бити неисправна. Учесници у заједничкој понуди су дужни посебно да доставе: 1) понуду (Образац III), коју попуњава, потписује и оверава овлашћени члан - представник групе понуђача (или сваки ученик у заједничкој понуди); 2) Образац III.2. (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди), попуњен, потписан и печатом оверен од стране сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди; 3) Образац III.3. (Изјава учесника у заједничкој понуди), попуњен, потписан и печатом оверен од стране сваког учесника у заједничкој понуди, уколико се овлашћује један члан групе понуђача да наступа пред Наручиоцем. Ако заједничка понуда буде изабрана као најповољнија, наручилац може да захтева да учесницизаједничке понуде, пре закључења уговора доставе правни акт о заједничком извршењу набавке у којеммора бити прецизно одређена одговорност сваког понуђача појединачно. Такође, у правном акту требада буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршењенабавке. Без обзира на правни акт, понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно преманаручиоцу, у складу са законом. У случају подношења заједничке понуде, модел уговора попуњава, потписује и оверава печатомовлашћени члан групе понуђача, а могу га потписати и одговорна лица учесника у заједничкој понуди. У случају подношења заједничке понуде, Предмер и предрачун радова (Образац IV) и Образацструктуре цене (Образац VIII) попуњава, потписује и печатом оверава овлашћени члан групе понуђача,a могу га потписати и одговорна лица учесника у заједничкој понуди).6. Цена, начин, рок и услови плаћања Цена у понуди и Предмеру и предрачуну радова (у обрасцу III и IV), укупна и јединичне,исказује се у динарима, без и са порезом на додату вредност (ПДВ) и мора бити фиксна, односно неможе се мењати. Понуђач, поред укупне цене радова у обрасцу III, треба да назначи и јединачне цене радова уПредмеру и предрачуну радова (образац IV). Укупна цена радова уписана у обрасцу понуде III. треба даодговара вредности радова из Предмера и предрачуна. Јединичне цене треба формирати тако да обухвате све трошкове извођења радова, како онихспецифицираних понудом тако и неспецифицираних радова (трошкове неопходне за применупрописаних мера безбедности и здравља на раду и заштите објеката, радне околине и сл.), који су уфункцији извршења радова. Исплата уговорених радова вршиће се на основу испостављених и оверених авансних (уколикопонуђач тражи аванс), месечних (привремених) и окончане ситуације, уз примену јединичних цена изПредмера и предрачуна радова и на основу количина радова евидентираних у грађевинској књизи, уроку од 5 дана од дана преноса средстава Наручиоцу за уговорене радове од стране Министарстваекономије и регионалног развоја. 6/65
 7. 7. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Средства за финансирање радова који су предмет ове набавке обезбеђена су Законом о буџетуРепублике Србије за 2011. годину и уговором између Републике Србије – Министарство економије ирегионалног развоја (бр. 401-00-307-1/2011-18 од 24.03.2011. године) и ЈВП „Србијаводе“ (бр. 808 од24.03.2011. године) закљученог по спроведеном јавном конкурсу Министарства економије ирегионалног развоја за доделу бесповратних средстава (субвенција) за финансирање пројеката развојатуризма у 2011. години. Образац структуре цене (образац V) понуђачи попуњавају у складу са упутством датим уконкурсној документацији. Исправка рачунских грешака из предмера и предрачуна радова може се вршити у складу сазаконом. Уколико постоји неусаглашеност између јединичне цене и укупне цене која се добијамножењем јединичне цене и количине, важиће јединична цена, а укупна цена ће бити исправљена.Уколико постоји неусаглашеност између укупне цене уписане у обрасцу понуде и укупне цене уПредмеру и предрачуну, важиће цена уписана у Предмеру и предрачуну радова. Комисија ће исправити износ наведен у понуди у складу са горе поменутом процедуром заисправљање грешака и о томе у писаном облику обавестити понуђача. Понуђач је у обавези да Комисијуу року од 2 радна дана, у писаном облику, обавести да ли прихвата измењени износ у понуди. Уколикопонуђач не прихвати исправљени износ, његова понуда ће бити одбијена. Укупна вредност (цена) радова уписана у обрасцу понуде III. треба да одговара вредностирадова приказаних у Предмеру и предрачуну радова (образац IV). Понуђач може тражити авансно плаћање до 20% укупне понуђене цене. Ако је у понуди, или у предрачуну радова исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ћепоступити у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њенихсаставних делова које сматра меродавним. Цене исказане у понуди и предрачуну, укупна и јединичне, су коначне и не могу се мењати. Начин и рокови плаћања другачији од наведеног су искључени, тако да ће понуде са таквимначином и роковима плаћања бити одбијене као неисправне.7. Захтев у погледу гарантног рока Гарантни рок за изведене радове је минимум две године од дана примопредаје радова. За опремукоју уграђује понуђач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, с тим што јеизвођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима заупотребу, прибави и преда наручиоцу.8. Захтев у погледу рока извођења радова Максимални рок за извођење радова који су предмет ове јавне набавке је највише 4 (четири)месеца од дана увођења извођача у посао. Извођач је дужан да уз понуду достави Динамички план извођења радова у којем ће шематскибити приказана динамика извођења појединих позиција радова из Предмера и предрачуна радова. Бројдана који је наведен у обрасцу понуде III неопходан за извођење радова мора бити истоветан са бројемдана наведеним у Динамичком плану (прилог који доставља понуђач). Рок извођења радова је битан елемент уговора. Уколико због кашњења изабраног понуђачарадови који су предмет ове јавне набавке не буду изведени у уговореном року, Наручилац ће судскимпутем тражити накнаду штете од Извођача у висини која надмашује износ уговорне казне.9. Захтев у погледу финансијског и пословног капацитета Понуђач мора да испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу сачланом 44. став 2. тач. 1-7 Закона о јавним набавкама и признатом квалификацијом у првој фазирестриктивног поступка број 106/2010 (I.Рр. 1647-106-2010), тако да уз понуду доставља изјаву подпуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да код њега није дошло до промена упогледу испуњености свих обавезних услова у складу са чланом 44. став 2. тач. 1-7 Закона о јавнимнабавкама у односу на пријаву, односно признату квалификацију у првој фази рестриктивног поступкаброј 106/2010 и да испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке радова број112/2011, у смислу члана 44. став 2. тач. 1-7 Закона о јавним набавкама (образац III.4). Такође, понуђач је обавезан да уз понуду достави доказ да му у последњих шест месеци до данаупућивања позива за подношење понуда текући рачуни нису били у блокади и да је у последњих пет(2006, 2007, 2008. 2009. и 2010.) година извео најмање једну армирано бетонску преграду чијазапремина тела износи 1500 м3 (или више) уграђеног бетона. 7/65
 8. 8. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Као доказ подноси се потврда пословне или Народне банке Србије да понуђач није био ублокади у претходних 6 месеци од дана упућивања позива за прикупљање понуда и списак изведенихистоврсних радова која су предмет јавне набавке (изградња армирано бетонске преграде) са најмањеједном таквом преградом чија запремина тела износи 1500 м3, (или више) уграђеног бетона, упоследњих пет (2006, 2007, 2008. 2009. и 2010.) година, са уговореном вредношћу радова (Образац VIили посебни списак понуђача са свим елементима из обрасца) и попуњене, печатом оверене и потписанепотврде инвеститора о изведеним таквим радовима (Образац VI.1). Уколико понуђач није у могућностида прибави потврду наручиоца потребно је да уместо потврде, као доказ, достави уговоре који запредмет имају наведене радове у последњих пет година (2006. 2007. 2008. 2009. и 2010. године) саовереним окончаним ситуацијама по тим уговорима.10. Средства финансијског обезбеђења Понуђач је дужан да уз понуду достави: 1) банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 5% вредности понуде са роком важења 60 дана дуже од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив – оригинал; 2) писмо о намери пословне банке (оригинал) за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса (не може бити већи од 20% од укупно понуђене цене са ПДВ) и са роком важења најмање 15 дана дуже од коначног извршења посла, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 3) писмо о намери пословне банке (оригинал) за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора (са ПДВ) и са роком важења који је 60 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење уговорених радова, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 4) писмо о намери пословне банке (оригинал) за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора (са ПДВ) и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде се наплаћује ако понуђач чија је понуда изабрана каонајповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно ако приликом закључења уговора недостави тражене банкарске гаранције (у којем случају Наручилац може да потпише уговор са првимследећим најповољнијим понуђачем). Понуђачима који нису изабрани достављена банкарска гаранција за озбиљност понуде се враћапо окончању поступка јавне набавке и закључења уговора са изабраним понуђачем. Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да на дан закључењауговора преда Наручиоцу следећа средства финансијског обезбеђења: 1) Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања – у висини траженог аванса са роком важности 15 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 2) Банкарска гаранција за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора, са роком важења који је 60 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење уговорених радова, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив; 3) Гаранција за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности уговора, са роком важења 3 дана дуже од од гарантног рока, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. Поднета банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове имањи износ од оних које одреди Наручилац, или промењену месну надлежност за решавање спороваи сл. У случају да понуђач не испуни обавезе преузете уговором, наручилац је овлашћен да реализуједостављене банкарске гаранције. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршењеуговорене обавезе или објекат пусти у пробни рад, изабрани понуђач, односно извођач је обавезан дапродужи важност банкарске гаранције.11. Захтев у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.12. Начин означавања поверљивих података у понуди 8/65
 9. 9. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди који супосебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ћекао поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви,односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознакепотпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан удокументу који је достављен уз понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поредњега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених упонуди. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рокапредвиђеног за отварање понуда.13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације илипојашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.Наручилац ће заинтересованом лицу у року од два дана од дана пријема захтева за додатниминформацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом,телефаксом или путем електронске поште. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понудезаинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности2А, уз назнаку броја јавне набавке са напоменом „Захтев за додатним информацијама илипојашњењима конкурсне документације - јавна набавка бр. 112/2011“. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном ниједозвољено. 14. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда ивршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде, Наручилац може одпонуђача, у писаној форми, тражити објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан дау року од 2 дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор Комисији, а усупротном ће се његова понуда одбити као неисправна. Наручилац може да врши и контролу (увид)код понуђача15. Рок за закључење уговора Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштитуправа из члана 107. Закона о јавним набавкама. Наручилац ће приступити закључењу уговора са одабранимпонуђачем по истеку рока за заштиту права понуђача, а у оквирном року од 10 дана од доношењаодлуке о избору најповољније понуде. Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 дана оддана када га је наручилац позвао да закључи уговор. Уколико изабрани понуђач не достави потписан иоверен уговор у наведеном року или одбије да га потпише, сматраће се да је одустао од понуде инаручилац може уговор закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. У случају да се, по окончању поступка јавне набавке, јави потреба за извођењем нових радовакоји представљају понављање сличних радова који су уговорени у поступку јавне набавке а под условомда се такви радови уклапају у основни пројекат за који је по објављеном јавном позиву био закљученуговор о јавној набавци и да од дана заључења првог уговора није прошло више од три године,Наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива.16. Релевантан доказ за одбијање понуде понуђача пријаве који нису испуњавали обавезе пораније закљученим уговорима Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач нијеиспуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили наисти предмет јавне набавке за период од претходних пет година. Доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговоримао јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке може бити: 9/65
 10. 10. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини 1) правноснажна судска пресуда; 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 3) извештај надзорног органа о изведеним радовима, односно да према извештају надзорног органа о изведеним радовима по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од пет година, проистиче да понуђач није испуњавао своје обавезе; 4) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 5) доказ о наплати уговорне казне за случај неиспуњења уговорене обавезе или због кашњења у њеном испуњењу; 6) решење органа управе надлежног за издавање одобрења за градњу да се објекат поруши, односно уклони, јер се недостаци на објекту не могу отклонити, а могу довести у опасност животе и здравље људи и безбедност имовине.17. Критеријуми за оцењивање понуда Оцењивање понуда вршиће се применом критеријума: најнижа понуђена цена. У случају да је понуђена цена идентична, наручилац као најповољнију бира понуду оног понуђачакоји је понудио краћи рок извођења радова.18. Захтев за заштиту права Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор оконкретној јавној набавци. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено саповратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштитуправа. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радњенаручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилацће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у року од три дана од дана пријемазахтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава садржина конкурсне документације, захтев ће сесматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца пре истека рока за подношење понуде,без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о избору најповољније понуде из члана 81. Закона о јавним набавкамаили одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 79. Закона о јавним набавкама, рок заподношење захтева за заштиту права је осам дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавненабавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истекарока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке додоношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлогнаручиоца не одлучи другачије. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, сврха: Републичка административна такса саназнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет РС). 10/65
 11. 11. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац III ПОНУДА број: ___________ од __________2011. године Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини (редни број јавне набавке: 112/2011)Понуда се подноси (заокружити а) или б) и уписати број учесника у заједничкој понуди)а) самосталноб) као заједничка понуда (број учесника _______)Укупна вредност радоваизражена у динарима без ПДВ-а : _______________________________ПДВ: ________________________________Укупна вредност понудеизражена у динарима са ПДВ-ом: ________________________________Аванс: ____________________________________________________________ (аванс не може да буде већи од 20% од укупно понуђене цене)Рок за извођење радова: ____________________________________________________________ (максимум 4 месеца од дана увођења у посао)Важност понуде: ___________________________________________________________ (минимално 60 дана од дана отварања понуда)Гарантни период за изведене радове: __________________________________Обавезујемо се да ћемо радове реализовати у складу са конкурсном документацијом и осталом пратећомдокументацијом Место и датум Понуђач М. П._____________________ _______________________ (потпис овлашћеног лица) печатНапомена: Уколико лице овлашћено за подношење понуде није уписано у АПР као законски заступник, уз понуду се обавезно подноси и посебно овлашћење за то лице. 11/65
 12. 12. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац III.1 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУПодаци о понуђачуНазив (фирма) понуђача: _______________________________________________________Седиште (адреса): ______________________________________________________Телефон и и телефакс: ______________________________________________________Електронска адреса подносиоца понуде (e-mail): __________________________________________Текући рачун: ____________________________Матични број: ______________________________ПИБ: ______________________________Регистарски број: ______________________________Шифра делатности (претежна): ______________________________Име и презиме овлашћеноглица за подношење понуде _______________________________________________________Име и презиме овлашћеноглица за потписивање уговора: ___________________________________________________Особа за контакт и телефон: _______________________________________________________ Место и датум Понуђач М. П._____________________ _______________________ (потпис овлашћеног лица) печатНапомена: Уколико лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за подношење понуде и евентуално потписивање уговора 12/65
 13. 13. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац III.2. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИНазив (име) подносиоца понуде: __________Седиште и тачна адреса: __________Одговорна особа: ___________________________________________________ (име, презиме и функција)Особа за контакт: ___________________________________________________Телефон: ____________________________________Телефакс: ____________________________________Електронска адреса подносиоца понуде (e-mail): ______________________________Текући рачун подносиоца понуде: ______________________________Матични број подносиоца понуде: ______________________________Порески број подносиоца понуде (ПИБ): ______________________________ Место и датум Понуђач М. П._____________________ _______________________ (потпис овлашћеног лица) печатНапомена: Образац попуњавају само они подносиоци понуде који подносе заједничку понуде, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подносиоца понуде који је учесник у заједничкој понуди. 13/65
 14. 14. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац III.3 ИЗЈАВА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у другој фазирестриктивног поступка за јавну набавку радова број 112/2011 – Изградња ретардационе преграде савишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини, и да овлашћујемо учесника узаједничкој понуди____________________________________________________ да у име и за рачуносталих чланова групе иступа пред Наручиоцем. Процентуалн Назив, седиште и адреса Врста радова које ће о учешће Потпис одговорног лица учесника у заједничкој изводити учесник у учесника у и печат учесника у понуди заједничкој понуди заједничкој заједничкој понуди понуди Овлашћени члан групе Потпис и печат понуђача овлашћеног члана групе понуђача Члан групе понуђача Потпис и печат овлашћеног члана групе понуђачаДатум: ______________________Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. 14/65
 15. 15. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац III.4 ИЗЈАВАу поступку јавне набавке радова - Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини број 112/2011 Oвлашћено лице понуђача __________________________________ изјављује под пуномморалном, материјалном и кривичном одговорношћу да није дошло до промена у погледу испуњеностисвих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 44. став 2. тач. 1-7Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08) у односу на пријаву, односно признатуквалификацију у првој фази рестриктивног поступка број 106/2010 (I.Рр. 1647-106-2010) и да понуђачиспуњава све обавезне услове за учешће у јавној набавци радова број 112/2011, у смислу члана 44. став2. тач. 1-7 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08).Место и датум Понуђач М. П._____________________ _______________________ (потпис овлашћеног лица) печатНапомена: Изјава се подноси за све учесникуе у зајдничкој понуди . Изјаву може да потпише заступник, односно овлашћено лице сваког учесника у заједничкој понуди или овлашћени представник групе понуђача). 15/65
 16. 16. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Образац IV ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА за јавну набавку радова Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебештичкој реци на Старој планини, редни брoj 112/2011 Јединица ЈединичнаПос Опис радова Кол. Укупно мере ценаИЗГРАДЊА РЕТАРДАЦИОНЕ ПРЕГРАДЕ СА ВИШЕНАМЕНСКОМ АКУМУЛАЦИЈОМ НА ДЕБЕШТИЧКОЈ РЕЦИ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ1. Изградња привременог приступног пута до градилишта. У цену укључени и радови на извођењу и одржавању путева за време извођења радова. У цену урачуната и изградња неопходних приступних привремених рампи и према Пројекту технологије грађења у зони акумулације и преградног профила за све фазе изградње У цену урачуната изградња нових или обезбеђење постојећих пропуста. Обрачун по комплет урађеном послу. компл. 12. Формирање и обезбеђење градилишта и зоне рада. Обезбеђење струје, воде и друге инфраструктуре градилишта која је потребна у току извођења радова. Цена обухвата и набавку потребне документације. Обрачун по комплет урађеном послу компл. 13. Геодетско обележавање пројектованих објеката и контролни снимак почетног стања попречних профила природног корита и терена по траси пројектованог. Позицијом обухваћен комплет геодетски рад уз контролу Надзорног органа: -обнављање геодетских елемената положаја објекта, обележавање профила у складу са пројектом обележавања, осигурање профила и обновљених геодетских тачака; 16/65
 17. 17. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини -геодетски снимак контролних попречних профила почетног стања; удаљеност попречних профила у складу са пројектом, на растојању максимално 20 м, а у зони насипања обала на 10м. Геодетски снимак почетног стања извођача подлеже теренској контроли Надзорног органа; -видљиво истицање профила на терену исписивањем бројева профила; -контролна геодетска снимања у току извођења као и снимак изведеног стања за потребе израде Пројекта изведеног стања. - позицијом обухваћена израда елабората почетног стања Обрачун по комплет урађеном послу. компл. 14. Укљањање вегетације из зоне планираних радова. Сечење густог шибља и стабала пречника до 10цм у појасу који обухвата планиране радове и селективно вађење пањева (већ посеченог и укоњеног дрвећа пречника већег од 7цм ван зоне радова-обавеза НП "Стара Планина")4.1 Сечење густог (25 ком/м²) шибља и стабала пречника до 7цм у појасу који обухвата планиране радове. Позицијом обухваћено: -комбиновано (ручно-машински) сечење шибља и стабала до 7цм, са одлагањем на страну; -уклањање ван зоне рада (утовар и одвоз на депонију до 20км ван градница НП "Стара Планина"), млевење тарупом за биомасу. Погодну локацију за депоновање материјала одредиће Извођач уз сагласност Надзорног органа. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м². м² 4,5004.2 Селективно вађење пањева (претходно посеченог и уклоњеног дрвећа пречника већег од 10цм ван зоне радова -обавеза НП "Стара Планина"). Позицијом обухваћено: 17/65
 18. 18. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини -Селективно вађење пањева (претходно посеченог и уклоњеног дрвећа пречника већег од 10цм ван зоне радова -обавеза НП "Стара Планина"), уз претходну сагласност Надзорног органа (ради очувања стабилности косина); -уклањање ван зоне рада (утовар и одвоз на депонију до 20км ван градница НП "Стара Планина"), млевење тарупом за биомасу. Погодну локацију за депоновање материјала одредиће Извођач уз сагласност Надзорног органа. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по комаду. ком. 3605. Затварање тока воде на делу на коме се изводе радови израдом привременог загата. Привремено зацевљење и спровођење воде низводно од преградног места. Избор типа преграде у зависности од технологије којом располаже Извођач радова. Зацевљење извршити пластичним цевоводом пречника 300мм. Јединична цена обухвата сав потребан рад и материјал за квалитетно извођење посла. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по комплет урађеном послу. компл. 2 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ1. Ископ материјала III - VII категорије за потребе израде темеља преграде у складу са детаљима из Пројекта. Ископ вршити до пројектованих кота са правилним одсецањем страница рова. Позицијом обухваћено: 18/65
 19. 19. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини -ископ у широком откопу са директним одбачајем на страну на растојање које не омета наставак радова (квалитетан материјал за касније насипање на делу између крилних зидова слапишта и околног терена у складу са пројектним решењем), односно директним утоваром (за одвоз вишка материјала на даљину ~20км ван граница НП "Стара Планина") -обезбеђења ископа од зарушавања, површинских и подземних вода. Материјал из ископа се користи за насипање након изградње објекта у складу са пројектним решењем (квалитетан материјал), односно материјал лошијег квалитета и преостали вишак се одвозе на депонију. Погодну локацију за депоновање материјала одредиће Извођач уз сагласност Надзорног органа. Ископ материјала до V категорије вршити машинским путем. Ископ материјала VI и VII категорије вршити машинским путем и експлозивом. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м³. III, IV категорија м³ 4,500 V, VI,VII категорија м³ 5502. Ископ материјала IV и V категорије за потребе израде слапишта. Ископ вршити до пројектованих кота са правилним одсецањем страница рова. Позицијом обухваћено: -ископ у широком откопу са привременим депоновањем материјала низводно од акумулације на даљину која омогућава несметани наставак радова (квалитетан материјал за касније насипање на делу између крилних зидова слапишта и околног терена у складу са пројектним решењем), односно директним утоваром (за одвоз вишка материјала на даљину ~20км ван граница НП "Стара Планина") -обезбеђења ископа од зарушавања, површинских и подземних вода. Материјал из ископа се користи за насипање након изградње објекта у складу са пројектним решењем (квалитетан материјал), односно материјал лошијег квалитета и преостали вишак се одвозе на депонију. 19/65
 20. 20. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини Погодну локацију за депоновање материјала ван граница НП "Стара Планина" одредиће Извођач уз сагласност Надзорног органа. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м³. III, IV категорија м³ 450 V, VI,VII категорија м³ 503 Ископ материјала III и IV категорије за потребе израде шкољке акумулационог простора са шкарпирањем косина, у свему према пројектованим попречним профилима. Позицијом обухваћено: -шкапирање косина (ископ слоја материјала дебљине 1,0м из обале речног корита у пројектованом нагибу, уз тачност +/-5,0цм) са директним одбачајем на страну на растојање које не омета наставак радова (квалитетан материјал за касније затрпавање око изграђеног објекта), односно са директним утоваром (одвоз вишка материјала на даљину ~20км ван граница НП "Стара Планина"); -обезбеђења ископа од зарушавања, површинских и подземних вода. Материјал из ископа се користи за насипање након изградње објекта у складу са пројектним решењем (квалитетан материјал), односно материјал лошијег квалитета и преостали вишак се одвозе на депонију. Погодну локацију за депоновање материјала ван граница НП "Стара Планина" одредиће Извођач уз сагласност Надзорног органа. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м³. м³ 9,3004. Затрпавање ископа за темељ бране до пројектоване коте квалитетним материјалом из ископа IV категорије, директно депонованог при ископу, око објекта према детаљу пројекта. Позицијом обухваћено: 20/65
 21. 21. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини -подужно премештање материјала до 50м, са привремених локација за депоновање квалитетнијег материјала у зони радова до места уградње; -разастирање у слојевима дебљине д=30цм; -збијање уграђеног материјала вишеструким прелазом средства за набијање до захтеване збијености (95% по Проктор-у), водећи рачуна да се не оштети изграђени објекат; -геомеханичка контрола збијености обавезна, као и по посебном захтеву Надзорног органа. Трошкове узимања узорака и лабораторијског испитивања сноси Извођач; -нивелисање горње ивице насутог материјала са тачношћу од ±5цм; -обрада косина насипа шкарпирањем са тачношћу од ±5цм. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м³. м³ 2,0005. Транспорт вишка материјала из ископа до депоније ван граница НП "Стара Планина" на даљину до 20,0 км, истовар са планирањем. Позицијом обухваћено: -транспорт и директни организовани истовар са планирањем на депонији. Погодну локацију за депоновање материјала ван граница НП "Стара Планина" одредиће Извођач уз сагласност Надзорног органа. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м³. м³ 7,300 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 21/65
 22. 22. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планиниIII БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ1. Израда бетонске подлоге од мршавог бетона МБ15. На ископаној припремљеној подлози за слапиште и шахтове затварачнице темељних испуста и водозахвата, извршити бетонирање мршавим бетоном МБ15 у слоју од 10цм. Избетонирана површина мора бити равна и на коти која је предвиђена пројектом, како би на њу могла да се поставља арматура и оплата за даље бетонске радове. Јединична цена обухвата сав потребан рад и материјал за квалитетно урађен посао. Коту мора преконтролисати Надзорни орган пре него што дозволи наставак радова. Обрачун по м³ уграђеног бетона. м³ 152. Израда армирано-бетонске ретардационе преграде од бетона МБ30. Позицијом обухваћено: -набавка, транспорт, уградња и нега бетона МБ30; -набавка, транспорт, савијање и сечење потребне арматуре према детаљима из Пројекта; -израда, монтажа и демонтажа оплате. Квалитет бетона мора одговарати одредбама правилника за бетон и армирани бетон. Од хидротехничког бетона МБ30, класе водонепропусности В-6 израђују се: ретардациона преграда, слапиште са крилним зидовима, узводни тепих, прибој и шахте затварачнице водозахвата и темељних испуста. Радови се морају извести у свему према детаљима датим у Пројекту. Нарочиту пажњу обратити на постављање челичних цеви 2xØ500мм за темељне испусте и Ø300мм за водозахват које пролазе кроз бетонску преграду као и на постављање арматуре која је предвиђења у бетонској прегради, слапишту и шахтама. Предвиђена количина арматуре је 25кг/м3 уграђеног бетона. Извођач је дужан да преузме све потребне заштитне мере. Обрачун по м³. м³ 4,500 22/65
 23. 23. Изградња ретардационе преграде са вишенаменском акумулацијом на Дебаштичкој реци на Старој планини3. Израда АБ плоче на тлу дебљине 25 цм иза узводног лица ретардационе преграде (узводног тепиха) -набавка, транспорт, уградња и нега бетона МБ30; -набавка, транспорт, савијање и сечење потребне арматурне мреже Q335 према детаљима из Пројекта; Предвиђена количина арматуре је 50кг/м3 уграђеног бетона. Обрачун по м³. м³ 634. Запуњавање дела ископа за темељ ретардационе преграде на узводном лицу неармираним бетоном МБ15 -набавка, транспорт, уградња и нега бетона МБ15; -уградња према детаљима из пројекта Обрачун по м³. м³ 1305. Израда АБ шахтова за смештај затварача на низводној страни преграде. - набавка, транспорт, уградња и нега бетона МБ30, В-6; - набавка, транспорт, савијање и сечење потребне арматурне мреже према детаљима из пројекта. Предвиђена количина арматуре је 100кг/м3 уграђеног бетона. Обрачун по м³. м³ 206. Израда АБ степеништа. Набавка, транспорт и уградња армираног бетона МБ30, класе водонепропусности В-4 у степениште за силаз у акумулацију непосредно иза преграде са обе стране акумулације. Армирано бетонско степениште армирати обострано мрежном арматуром ±Q221. Ценом је обухваћена и оплата и неговање бетона. Оплата је равна, а изливени бетон гладак. Квалитет бетона мора одговарати одредбама правилника за бетон и армирани бетон. У јединичну цену је урачунат сав потребан рад и материјал за квалитетно извршење посла. Обрачун по м³ уграђеног бетона. м³ 15 УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ: 23/65

×