Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ИЗВЕШТАЈГРАЂАНИМА  2009 - 2012
Поштовани суграђани и суграђанке,                   Пред локалне изборе 2008. године          ...
ПОМОЋ ЗАПОШЉАВАЊУ И ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА                  Општина је 2009. године формирала   ...
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ    Агенција за развој општине Књажевац постоји две године и у овомпериоду обезбедил...
ПРОГРАМ ЗА СИРОМАШНЕ И УГРОЖЕНЕ    Водили смо веома одговорну социјалну политику. То доказује и податакда смо за соција...
ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ   Усвојили смо акциони план за младе. По први пут, након 20 година,улагали смо у школе. Завршен...
ПОМОЋ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ    У претходном периоду није изостала брига ни о најстаријимстановницима општине. Реновирани су и о...
Уређени су тротоари у улици Књаза Милоша. Уређен је центар града.Завршени су радови на Кеју Вељка Влаховића. Комплетно је ...
ТУРИЗАМ    Кад је у питању туризам, обећали смо да, поред Старе планине, развијамои Бањицу. С обзиром да се нико није б...
РАЗВОЈ СЕЛА И ПОЉОПРИВРЕДЕ    Општина Књажевац је, кроз издавање у закуп предузећима Десинг,Патриот, и књажевачким пољо...
КУЛТУРА    Квалитетно је организован и спроведен 50. јубиларни Фестивал културемладих Србије, у реконструисаном простор...
Од стране Привредне коморе Србије, Регионалне Привредне коморе Зајечар иМедија инвента - Нови Сад добили смо признање као ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ds Knjaževac - Izvestaj gradjanima

Ds Knjaževac - Izvestaj gradjanima

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ds Knjaževac - Izvestaj gradjanima

 1. 1. ИЗВЕШТАЈГРАЂАНИМА 2009 - 2012
 2. 2. Поштовани суграђани и суграђанке, Пред локалне изборе 2008. године Демократска странка сачинила је програм који је имао за циљ обезбеђење квалитетнијег живота за све грађане. Суштина нашег програма била је домаћинско пословање као и обезбеђење посла за све који желе да раде. Пошто смо, након избора, преузели одговорност за општину Књажевац, све своје потенцијале смо уложили у реализацију наведеног Програма и сада, на крају овог тешког, али успешног периода, желимо да вам украткоприкажемо шта смо све урадили. Пред вама је само део онога што је производнашег трогодишњег домаћинског управљања општином. Претходне три и по године биле су изузетно тешке. Економска криза којаје захватила читав свет, наступила је одмах након преузимања одговорностиДемократске странке за вођење општине. Из тог разлога наше главнеактивности су биле усмерене како на упошљавању нових људи, тако и наочувању постојећих радних места. За ове три године опозиција у нашој општини није била конструктивна ичесто није радила у интересу Књажевчана. Део њих је више помагао суседнеопштине а у Књажевцу опструирао сваку иницијативу. За разлику од свихпретходних општинских власти, ми смо радили дугорочно, доносећи планове ускладу са којима смо и радили. Урађена су и усвојена значајна стратешкадокумента која су од виталног значаја за даљи развој и просперитет општинеКњажевац као што су: Стратегија развоја општине за период 2010-2020. године,Стратегија руралног развоја општине, Акциони план за развој туризма,Просторни план општине Књажевац, План генералне регулације, Локалниакциони план. Урађено је и педесетак, што планова а што инвестиционотехничких докумената, који су неопходни за будуће инвестиционе захвате. Иако је глобална криза и данас присутна, са задовољством могу даконстатујем да смо после више од 20 година значајна средства уложили уинфраструктуру, просвету, туризам, пољопривреду и социјалну заштиту. Буџетопштине је два пута већи него 2008. године. Средства пристигла у општину, наоснову одобрених пројеката од стране министарстава и донатора, десетострукосу увећана. Књажевац је вођен домаћински. Дуговање општине смо смањили двапута у односу на 2008. годину. Књажевац је данас једна од најмање задуженихопштина у Србији, што је огроман успех. Укупно обезбеђена средства по главистановника општине су највећа у Тимочкој крајини.
 3. 3. ПОМОЋ ЗАПОШЉАВАЊУ И ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА Општина је 2009. године формирала Агенцију за развој општине са циљем пружања помоћи привреди и пружања стручне помоћи свим заинтересованим суграђанима заотпочињање бизниса, припрему бизнис планова, пружања помоћипотенцијалним инвеститорима у разради инвестиционих пројеката и припремупројеката којима се конкурисало код домаћих и међународних фондова. Свакако је важно и формирање Привредног савета који чине 17најистакнутијих привредника у нашој општини. Задатак је био да се пружипомоћ свакоме, како из надлежности локалне самоуправе тако и крозповезивање са државним органима, лобирање и стручну подршку, у чему јепосебно помагао председник општине, користећи свој ауторитет. Значајне повластице су учињене кроз смањење комуналне таксе, односацена комуналних услуга (воде, грејања) између грађанства и привреде.Привредници, који први пут започињу посао или проширују делатност, првегодине потпуно су ослобођени обавеза према општини. Треба нагласити да су, упоређењу са општинама у окружењу, услови за инвеститоре у нашој општининајповољнији. Донета је и одлука о субвенционисању послодаваца и предузетника у вредности од 200.000,00 динара по једном радном месту, приликом запошљавања и отварања радних места за труднице и младе брачне парове. Један од најзначајнијих резултата у привлачењу инвестиција је инвестициони пројекат „Творница обуће Пеко - Књажевац“ у Минићеву. Словеначка фабрика обуће “Пеко” уложиће у основна средства, опрему иобуку радника око 1.750.000,00 евра. Планира се отварање 262 нових раднихместа у наредном трогодишњем периоду. У процес снабдевања фабрикерепро-материјалима биће укључени и локални произвођачи компонената заобућу. Долазак реномиране словеначке фирме послаће поруку и осталиминвеститорима, а конкретни резултати су већ видљиви, јер су словеначкиинвеститори регистровали још једно предузеће из области обућарскеиндустрије. Предузеће „Тимарк доо“ је нова инвестиција, а очекује се да ћезапошљавати око шездесет радника.
 4. 4. АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ Агенција за развој општине Књажевац постоји две године и у овомпериоду обезбедила је, кроз разне пројекте, средства у укупној вредности одблизу 350. 000 евра. Агенција је активно помагала предузетницима, појединцимаи удружењима у изради пројеката и аплицирању за добијање средстава кодразних фондова - европских и државних. Учествовала је у промоцијиинвестиционих и туристичких потенцијала Општине. Агенција је радила на изради и праћењу реализације стратешкихдокумената. У циљу унапређења пословне климе, Агенција је организовалавише стручних скупова и предавања. Успоставила је добре односе санационалним и међународним институцијама, а од стране Немачкеорганизације за међународну сарадњу – ГИЗ, препозната је као пример добрепраксе и као таква предложена као модел на који би требало да се угледају другеопштине. Важна активност Агенције била је фокусирана на обавештавање ианимирање пољопривредника за аплицирање за бесповратна и подстицајнасредства, а у сарадњи са Фондом за развој пољопривреде, пољопривредницису редовно информисани о свим важним питањима. Агенција је организовала иодласке на сајмове пољопривреде у Новом Саду, а посебно важна активностбила је формирање база података. У том циљу установљен је и редовно сеодржава сајт Агенције на адреси www.ark.rs на коме су свим заинтересованимадоступни различити подаци о нашој општини, укључујући и податке одоступним инвестиционим локацијама и могућностима за инвестирање у нашојопштини. Агенција је успоставила и систем информисања преко СИЕПА-е начијим интернет страницама су свим потенцијалним инвеститорима доступниажурни подаци о инвестиционим потенцијалима. Агенција је интензивносарађивала и са страним представницима привреде, пре свега сапредставницима из Словеније, који су заинтересовани за различите обликеулагања у нашој општини.
 5. 5. ПРОГРАМ ЗА СИРОМАШНЕ И УГРОЖЕНЕ Водили смо веома одговорну социјалну политику. То доказује и податакда смо за социјално најугроженије породице, расељена лица и појединце упоследње две године издвојили близу 40 милиона динара. Средства суиздвајана кроз новчану помоћ, помоћ за набавку хране, лекова, књига, ужине,стипендије и народну кухињу. У Фонд за повећање наталитета издвојили смо, запоследње две године, 8 милиона динара. Од стране Министарства за рад исоцијалну политику сврстани смо међу пет локалних самоуправа у Србији којеводе веома одговорну социјалну политику. Обезбедили смо и отворили народну кухињу за пензионере са нискимпримањима као и за социјално угрожена лица. Помоћ у кући је уведена 2008.године и њоме је обухваћено 500 породица, како у селима, тако и у граду.Делимо бесплатан огрев најсиромашнијим породицама. За Фонд за повећањенаталитета издвојено је 10.000.000,00 динара, за запошљавање трудницаобезбеђено је додатних 10.000.000,00, за социјално угрожена лица обезбеђенасу средства у износу од 5.000.000,00 динара. Центар за социјални рад радноангажује социјално угрожено становништво. Током протеклог периода засоцијално угрожена, интерно расељена и избегла лица куповане су куће.Купљено је 10 кућа и обезбеђено 12 пакета у грађевинском материјалу.
 6. 6. ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ Усвојили смо акциони план за младе. По први пут, након 20 година,улагали смо у школе. Завршена је балон сала у основној школи “Дубрава”.Реконструисане су школе у Минићеву и ОШ “Каплар”. Реконструисане су сале ушколи “Вук Караџић” и “Каплар”. Адаптирана су и сређена дворишта у средњимшколама. Пре две године значајно су проширени капацитети у Предшколскојустанови “Бајка”, док се ове године дограђује обданиште “Црвенкапа” како би свадеца била примљена. Извршена је реконструкција и доградња Музичке школе. Уређен је иопремљен играчкама простор за игру деце на 9 локација у граду и у селима:Трговиште, Минићево, Бучје, Горња и Доња Каменица, Кална, Горње и ДоњеЗуниче, Штипина, Подвис, Валевац, Дебелица, Лепена, Булиновац. Изграђени суспортски терени у Кални. У граду је изграђен „мини пич“ терен за мале спортове. За младе смо обезбедили и покривеност бесплатним интернетом уградском парку. Издвајање за спорт смо увећали за 50%. Поносимо се са 2.600младих чланова спортских клубова и њиховим успесима. Ове годиненаправићемо спортске терене на Џервиновом брду као и у насељу Црвењскипут. Све сеоске средине добиће играчке за децу и друге садржаје. У протекле две године за ученичке и студентске стипендије издвојилисмо 5.000 000,00 динара. Обезбедили смо и новчана средства за студенте који супутовали у иностранство у циљу промовисања потенцијала књажевачкеопштине. Организовали смо и боравак страних студената у нашем граду како бибоље упознали традицију и културу овог краја.
 7. 7. ПОМОЋ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ У претходном периоду није изостала брига ни о најстаријимстановницима општине. Реновирани су и опремљени Клубови пензионера уКњажевцу, Минићеву, Кални, Јаковцу, Васиљу, Подвису и Бучју. Повећана суиздвајања из буџета за рад удружења како би им се омогућило да покривајутрошкове грејања, струје и воде. Такође, средства су повећана за активностипензионера у области културно-уметничког рада (КУД Сунчана јесен и Секцијажена). Пензионерима са најнижим примањима редовно су додељивани пакетиса намирницама.ИНФРАСТРУКТУРА У инфраструктурне радове је уложено близу 700 милиона динара у оветри године. Капитална инвестиција општине, а како би се обезбедило несметановодоснабдевање за све грађане, је реконструкција главног цевовода Ø 500. Досада смо заменили 1/3 цевовода (2,5км) и при томе смањили губитке за 50%.Потпуно је реконструисано 18 улица у граду (Добривоја Радосављевића Бобија,Лоле Рибара, Р 121, М 27, Гаврила Принципа, Игманска, Козарачка, Иве Андрића(крак), Љубице Павловић, 8. августа, Првомајска, Максима Горког, СветозараМарковића, 9. августа, Копецкова, Доктора Савића, Капларова, Војводе Степе,Спасоја Милкића). Асфалтиране су и улице у селима: Вртовац, Балта Бериловац,Скробница, Ћуштица, Вина, Дејановачка мала, Црни Врх. У 2009. години донелисмо одлуку да све месне заједнице добијају из буџета средства пропорционалноброју становника. Поред тога, месне заједнице добијале су допунска средства,по захтевима, углавном за инфрастуктурне радове. За последње 3 годинеиздвајана средства су улагана у обнављање и реконструкцију домова културе,реконструкцију сеоских цркава, изградњу или реконструкцију водовода,сређивање сеоских гробаља и у реконструкцију атарских путева и то по првипут према пројектима и приоритетима самих месних заједница. Уређено је вишеод 100 км атарских путева. Организовано је кресање шибља дуж саобраћајницаи на сеоским гробљима, као и уређење прилаза сеоским гробљима.
 8. 8. Уређени су тротоари у улици Књаза Милоша. Уређен је центар града.Завршени су радови на Кеју Вељка Влаховића. Комплетно је уређен централниградски трг. Уређено је шеталиште у улици Бранка Радичевића. Реконструисанесу фасаде на старим кућама у центру града. Јавна расвета је сређена у целојопштини. Реконструисана је расвета у центру града и око Дома културе.Постављене су штедљиве сијалице које омогућавају до 50% ушеде електичнеенергије. Уређено је шеталиште од моста ка Дому културе. Постављена су новааутобуска стајалишта у 17 месних заједница (Дубрава, Доње и Горње Зуниче,Каличина, Валевац, Лепена, Трговиште, Саставак, Вина, Васиљ, Подвис, Ргоште,Бучје, Штрбац, Доња и Горња Каменица, Кална). Дечије играчке су постављене у15 месних заједница (Минићево, Кална, Горње Зуниче, Доње Зуниче, Штипина,Подвис, Трговиште, Валевац, Дебелица, Бучје, Вина, Каличина, Васиљ, Каменица,у улици 9-те бригаде, и Дубрави). Након 20 година пропадања, реконструсана је Гургусовача кула икомплетно је уређен Средорек. Проширен је водовод у Вини са новомбушотином. Уређено је одводњавање површинских вода, као и саобраћајнихповршина за пешаке у Горњем Зуничу и Минићеву. Урађена је и фекалнаканализација у Трговишту и у преосталим улицама у Књажевцу. Сређена јеповршинска канализација у Дубрави и то у улицама: 7. јули, Миле Јулин –Трговишки Тимок. ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу је комуналноопремила локацију „Коњарник“ (водовод, фекална канализација, уређај запречишћавање отпадних вода).
 9. 9. ТУРИЗАМ Кад је у питању туризам, обећали смо да, поред Старе планине, развијамои Бањицу. С обзиром да се нико није бавио овим значајнијим пројектом, моралисмо да кренемо од почетка, те смо дефинисали потпуни изглед туристичкогцентра. Урадили смо Пројекат регулације Сврљишког Тимока, од Средорека доизворишта. Радови су отпочели. Урађен је План детаљне регулације спортско -рекреативног и спа центра Ргошка Бањица, који предвиђа затворени базен,хотел, аква парк и спа центар. Ове године планиран је међународни јавни позивза привлачење инвеститора за изградњу прве фазе центра Ргошка Бањица.Расписана је јавна набавка велике вредности за партерно уређење извориштаБањица, вредност јавне набавке је преко 16.000.000.00 динара. Кад је у питању Стара планина, усвојили смо План детаљне регулацијеЈабучког равништва, завршили радове на опремању комуналне инфраструктурена локацији Коњарник, као најзначајнији пројекат Владе Србије из облаституризма. Интензивно смо помагали на изградњи хотела на Јабучком равништу иприпремили комуналну инфраструктуру за шта је председник општине, каоједини књажевчанин, добио Захвалницу од стране ЈП Стара планина. Токомпротеклог периода интезивно смо радили на помоћи сеоским домаћинствима уунапређењу сеоског туризма. На подручју изнад насеља Језава, површине 2 ха,планира се изградња вештачког језера које ће имати мултифункционалнупримену. Предходно су планирана геолошка истраживања и испитивањафизичко-хемијског састава земљишта. Уколико физичко-хемијске анализе будудобре, језеро ће након изградње бити и порибљено.
 10. 10. РАЗВОЈ СЕЛА И ПОЉОПРИВРЕДЕ Општина Књажевац је, кроз издавање у закуп предузећима Десинг,Патриот, и књажевачким пољопривредницима, реактивирала земљиште уукупној површини од око 600 ха. Предузеће „Патриот“ узело је у закупСтакленик, који је пуних осам година стајао неискоришћен и већ у првој годиниставило у функцију 80% капацитета. 12.000.000,00 динара добило је 12пољопривредних газдинстава за набавку опреме, за објекте и основна стадакроз “Стар” пројекат а уз помоћ Агенције за развој. Свим заинтересованимпољопривредницима омогућили смо посете специјализованим сајмовима, каои бројне едукације везане за пољопривредну производњу. Удружењимапољопривредника обезбедили смо бесплатне просторије за рад. Ове годинеФонду за развој пољопривреде обезбедили смо 35 милиона динара засубвенционисање пољопривредних произвођача. ПРЕ ПОСЛЕ
 11. 11. КУЛТУРА Квалитетно је организован и спроведен 50. јубиларни Фестивал културемладих Србије, у реконструисаном простору Гургусовачке куле. По први путнакон изградње, Дом културе је реконструисан. Народна библиотека Његош пуноправни је члан библиотечко -информационог система COBISS.SR и обрада библиотечке грађе врши сеелектронски. Каталогизација целокупног књижевног фонда завршена је до краја2010. године. Од 2011. године и наша локална електронска база података једоступна на веб адреси http://www.vbs.rs/cobiss/. У 2011. урађена јекаталогизација старог фонда (око 4.000 књига) огранка библиотеке у Минићеву.Завичајни музеј Књажевац у континуитету, у складу са својом основномделатношћу, у сарадњи са надлежним установама заштите и другим научниминституцијама у земљи и иностранству, спроводи активности које доприносеунапређењу заштите и промоције културно-историјског наслеђа. У сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе из Ниша, уз подршкуМинистарства културе, реализују се пројекти санације објекта Музеја града укући Аце Станојевића, дислокација и реконструкција објекта народногградитељства у Архео-етно парку у Равни. У Завичајном музеју је постављена истална поставка експоната.
 12. 12. Од стране Привредне коморе Србије, Регионалне Привредне коморе Зајечар иМедија инвента - Нови Сад добили смо признање као најбоља локалнасамоуправа у Тимочкој крајини у 2011 год.

×