Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zeměpisná soutěž_ výsledky

1,591 views

Published on

Výsledky soutěže Ekvádor, Galapágy a Inkové.

Published in: Education, Travel, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zeměpisná soutěž_ výsledky

  1. 1. Zeměpisná soutěž pro 2. stupeň ZŠ: otázky Správné odpovědi: * 1) Kolika státy světa prochází rovník? Umíš je vyjmenovat? 13 států: ostrov Svatého Tomáše, Gabon, Kongo, Konžská demokratická republika, Uganda, Keňa, Somálsko, Maledivy, Kiribati, Indonésie, Ekvádor, Kolumbie, Brazílie (někdy se jako 14. území uvádí 2 atolové ostrovy patřící k USA: Baker Island a Jarvis Island) (POZOR! Rovník neprotíná Rovníkovou Guineu; ostrovy Galapágy protíná, ale jsou částí Ekvádoru) 2) Co znamená španělské slovo „ecuador?“ rovník (dal státu Ekvádor jméno) 3) Jak se jmenuje nejvyšší hora světa? Mount Everest (čínsky Ču-mu-lang-ma – 8848 m) (jenom pro Ekvádorce je nejvyšší horou světa Chimborazo – 6310 m: Země je mírně zploštělá a nejširší je právě na rovníku; měřeno od zemského středu je Chimborazo skutečně nejvyšší …) 4) Který pták je symbolem Ekvádoru? kondor (symbol síly a odvahy) 5) Jak jmenuje nevětší město Ekvádoru? Guayaquil (POZOR! Největší město není hlavní) 6) Quito, hlavní město Ekvádoru bývá někdy označováno jako „druhé hlavní město Inků“. Víš, které bylo první hlavní město Inků, v němž říše vznikla a jak se mu říkalo? Cuzco – „Pupek světa“ (= v kečuánštině, jazyce Indiánů) 7) Jak se jmenoval poslední neomezený vládce –císař říše Inků? Ve kterém století vládl? Atahualpa, 16.století (popraven roku 1533 – tím nastal oficiální konec Incké říše. Propuklo však ještě několik povstání malých skupin Indiánů, kteří uprchli do hor. Poslední pozůstatek říše Inků - území Vilcabamba si udrželo svou nezávislost až do roku 1572, kdy byl popraven jeho vládce Túpac Amaru I. a tím byla conquista (= dobytí) ukončena …. (Túpac Amaru I. se tedy dá uznat jako úplně poslední incký náčelník …) 8) Kdo dobyl říši Inků? Španělé (jmenovitě: vedl je conquistador – dobyvatel Francisco Pizarro)
  2. 2. 9) Kolik kilometrů měří rovník? (stačí přibližný, zaokrouhlený údaj) přes 40 000 km (přesně: 40 075,16 km) 10) Alberto Vojtěch Frič, český cestovatel, botanik a spisovatel, se zabýval také vědou o způsobu života národů. Jak se jmenuje tato věda? etnografie (= národopis) 11) Jaká byla oblíbená rostlina A.V. Friče? kaktus (Frič se proslavil jako sběratel kaktusů) 12) Znáš jméno nějakého boha Inků? Bůh Slunce (= Inti, hlavní božstvo; další bohové: např. Con Ticci Viracocha – bůh stvořitel Země, Slunce, lidí a zvířat, Apu Illapu – bůh deště, hromu a blesku, Pachamama – matka Země, Mama Quilla – bohyně Měsíce, Mamacocha – matka moře, Auacayoc – bůh války, Pirua – bůh strážce a pán provincia – podle něj má jméno Peru, Pariacoca – bůh vod, Catuilla – bůh poslů, cestovatelů … aj.) 13) Kdo objevil Galapágy a ve kterém roce? (stačí uvést století) Španělé, 16.století (10.března 1535) (POZOR! Charles Darwin neobjevil Galapágy – ale v roce 1835 na ostrovech přistál a studoval tam živočišné druhy; přivezl odtud želvu Harrietu, která se stala nejstarší želvou na světě – zemřela ve 188 letech) 14)Podle kterého zvířátka je pojmenováno souostroví Galapágy? želva (obrovská, „sloní“) * červeně označené správné odpovědi jsou dostačující . Každá správná informace navíc byla kladně ohodnocena.

×