Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zeměpisná soutěž

1,174 views

Published on

Soutěž pro žáky 2. stupně na téma Jižní Amerika.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zeměpisná soutěž

  1. 1. Zeměpisná soutěž pro 2. stupeň ZŠ: otázky Jméno a příjmení:.......................................................................... Třída:………………………………… 1) Kolika státy světa prochází rovník? Umíš je vyjmenovat? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2) Co znamená španělské slovo „ecuador?“………………………………………………………………………………………. 3) Jak se jmenuje nejvyšší hora světa?................................................................................................ 4) Který pták je symbolem Ekvádoru?.................................................................................................. 5) Jak se jmenuje nevětší město Ekvádoru?....................................................................................... 6) Quito, hlavní město Ekvádoru bývá někdy označováno jako „druhé hlavní město Inků“. Víš, které bylo první hlavní město Inků, v němž říše vznikla a jak se mu říkalo? .................................................................................................................................................................. 7) Jak se jmenoval poslední neomezený vládce –císař říše Inků? Ve kterém století vládl? .................................................................................................................................................................. 8) Kdo dobyl říši Inků?............................................................................................................................. 9) Kolik kilometrů měří rovník? (stačí přibližný, zaokrouhlený údaj)……………………………………….. 10) Alberto Vojtěch Frič, český cestovatel, botanik a spisovatel, se zabýval také vědou o způsobu života národů. Jak se jmenuje tato věda? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11) Jaká byla oblíbená rostlina A.V. Friče?..........................................................................................
  2. 2. 12) Znáš jméno nějakého boha Inků?...................................................................................................... 13) Kdo objevil Galapágy a ve kterém roce? (stačí uvést století) ………………………………………………… 14) Podle kterého zvířátka je pojmenováno soustroví Galapágy?....................................................

×