Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Týden knihoven 2008: Dějiny knižní kultury a muzeum knihy.

959 views

Published on

Souhrnná prezentace dvou akcí z Týdnu knihoven: expozice "Dějiny knižní kultury od pravěku po současnost" a výstava starších knih "Krása knihy".

 • Be the first to comment

Týden knihoven 2008: Dějiny knižní kultury a muzeum knihy.

 1. 1. „ MUZEU KNIHY“ VÍTEJTE V
 2. 2. DĚJINY KNIŽNÍ KULTURY OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST
 3. 3. „ MUZEUM KNIHY“ SMĚR PROHLÍDKY PRAVĚK STAROVĚK NOVOVĚK STŘEDOVĚK SOUČASNOST
 4. 4. PŘÍCHOD K VÝSTAVĚ STARŠÍCH KNIH
 5. 5. STAROEGYPTSKÁ LITERATURA STAROEGYPTSKÁ NAUČENÍ POVÍDKA O SINUHETOVI ROSETTSKÁ DESKA
 6. 6. HIEROGLYFY HIEROGLYFYCKÝ SYSTÉM PÍSMA JE VELMI KOMPLIKOVANÝ, POUŽÍVÁ SE PŘES SEDM SET RŮZNÝCH ZNAKŮ. HIEROGLYFY SE PSALI ZLEVA DOPRAVA, ZPRAVA DOLEVA NEBO SHORA DOLŮ. NEJPRVE BYL KAŽDÝ PŘEDMĚT REPREZENTOVÁN VLASTNÍM OBRÁZKEM. JAK SE PÍSMO VYVÍJELO, OBRÁZKY ZAČALY REPREZENTOVAT SLOVA NEBO HLÁSKY. STARÝ EGYPT
 7. 7. TEXTY PYRAMID ROZSÁHLÝ SOUBOR NÁBOŽENSKÝCH TEXTŮ ZAPSANÝCH NA VNITŘNÍCH STĚNÁCH PYRAMID NĚKOLIKA STAROEGYPTSKÝCH KRÁLŮ A KRÁLOVEN. TEXTY BYLY NAPSÁNY PRO ZEMŘELÉHO PANOVNÍKA A MĚLY MU POMOCI DOSTAT SE DO ŘÍŠE MRTVÝCH. JDE O NEJSTARŠÍ DOCHOVANÉ POHŘEBNÍ TEXTY. JEDNÁ SE O SBÍRKU ZAŘÍKADEL NEBO VÝROKŮ DOPROVÁZEJÍCÍ POHŘEB. STARÝ EGYPT
 8. 8. TEXTY RAKVÍ STAROEGYPTŠTÍ HODNOSTÁŘI BYLI POHŘBÍVÁNI DO DŘEVĚNÝCH RAKVÍ. ZVNĚJŠKU I ZEVNITŘ BYLY RAKVE POKRYTY TEXTY A BOHATOU VÝZDOBOU. HORNÍ ČÁST VNITŘNÍCH STĚN BYLA ZDOBENA ZOBRAZENÍMY PŘEDMĚTŮ NUTNÝCH K PŘEŽITÍ ZEMŘELÉHO. ŠLO O PŘEDMĚTY JAKO ŠPERKY, ODĚVY, NÁDOBY ATD. VE SPODNÍ ČÁSTI BYLY ZAPSÁNY SLOUPCE TEXTU. STARÝ EGYPT
 9. 9. KNIHA MRTVÝCH JDE O SOUBOR TEXTŮ, KTERÝ NAHRADIL POUŽÍVÁNÍ TEXTŮ PYRAMID A TEXTŮ RAKVÍ. TYTO TEXTY BYLY MNOHEM DOSTUPNĚJŠÍ. CELÁ KNIHA OBSAHOVALA 200 ZAŘÍKADEL, ALE RODINA ZEMŘELÉHO SI MOHLA VYBRAT JEN TA ZAŘÍKADLA, O KTERÁ MĚLA ZÁJEM. TEXTY BYLY NAPSANÉ NA PAPYROVÝCH SVITCÍCH, ALE MOHLY BÝT NAPSANÉ I PŘÍMO NA RAKVÍCH, AMULETECH, NA SOŠKÁCH APOD. STARÝ EGYPT
 10. 10. TUTANCHAMONOVA HROBKA HROBKA BYLA V ÚDOLÍ KRÁLŮ OBJEVENA V ROCE 1922 EGYPTOLOGEM HOWARDEM CARTEREM. NA ROZDÍL OD JINÝCH HROBEK FARAONŮ BYLA TATO HROBKA NALEZENA NEDOTČENÁ A TAK MOHLA VYDAT SVĚDECTVÍ O VELKOLEPOSTI A NÁKLADNOSTI STAROEGYPTSKÉHO POHŘEBNÍHO KULTU. STARÝ EGYPT
 11. 11. THOVT STAROEGYPTSKÝ BŮH ZOBRAZOVANÝ V PODOBĚ IBISE. BYL TO BŮH MOUDROSTI A UČENOSTI, ŘÁDU A ZÁKONŮ, PÍSMA A ŘEČI, LÉKAŘSTVÍ A KOUZELNICTVÍ. BÝVAL SPOJOVÁN S INTELEKTUÁLNÍ SCHOPNOSTÍ ČLOVĚKA. DÁLE BYL POKLÁDÁN ZA VYNÁLEZCE SLOV A PÍSMA. PRÁVĚ PÍSMO BYLO U EGYPŤANŮ VYSOCE CENĚNO . STARÝ EGYPT
 12. 12. PÍSAŘI NEUSTÁLE OPISOVALI RŮZNÁ LITERÁRNÍ DÍLA A VYTVOŘILI ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLNÍHO PÍSAŘE. K TOMUTO KODEXU PATŘILO I POUŽÍVÁNÍ KOLOFONU. BYL TO DODATEK K HLAVNÍMU TEXTU, V NĚMŽ BYLO UVEDENO JMÉNO PÍSAŘE, JMÉNO MAJITELE TABULKY, DATUM, ZDROJ PŮVODNÍHO TEXTU, POČET ŘÁDKU A DALŠÍ INFORMACE. STARÝ EGYPT
 13. 13. ALEXANDRIJSKÁ KNIHOVNA ZALOŽENÁ ZA VLÁDY PTOLEMAIA I. SÓTERA, BYLA STŘEDISKEM INTENZIVNÍ DUCHOVNÍ ČINNOSTI. NAVŠTĚVOVALI JI TI NEJVÝZNAČNĚJŠÍ UČENCI ONÉ DOBY. SVOU POVĚST A VLIV ZÍSKALA DÍKY PŘESNÉMU USPOŘÁDÁNÍ, BOHATÝM FONDŮM A SNAZE UCHOVAT VEŠKERÉ TEHDEJŠÍ TEXTY. STARÝ EGYPT
 14. 14. ALEXANDRIJSKÁ KNIHOVNA BUDOVA NOVÉ KNIHOVNY V ALEXANDRII PATŘI K NEJPOZORUHODNĚJŠÍM STAVBÁM POSLEDNÍ DOBY. Z MOŘSKÉ HLADINY PRÝ KNIHOVNA PŮSOBÍ JAKO ZÁŘÍCI KOUTOUČ, BŮH SLUNCE RA. SVÝM SOUČASNÝM ZABOŘENÍM DO ZEMĚ A SOUČASNĚ HRDÝM VZHLÍŽENÍM K OBLOZE SYMBOLIZUJE STAVBA PROLÍNÁNÍ MINULOSTI, SOUČASNOSTI A BUDUCNOSTI . SOUČASNÝ EGYPT

×