Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Týden knihoven 07: Oxford Bodleian Library

984 views

Published on

Doprovodná výstava k Týdnu knihoven: prezentace architektury Oxfordské knihovny.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Týden knihoven 07: Oxford Bodleian Library

 1. 1. Oxford Bodleian Library <ul><li>Univerzitní knihovna Oxfordské univerzity </li></ul><ul><li>(nejstarší univerzita v anglicky mluvících zemích – konec 11. stol.) </li></ul><ul><li>jedna z nejstarších evropských knihoven </li></ul><ul><li>druhá největší v Anglii po British Library (NK Velké Británie – Londýn) </li></ul>
 2. 2. <ul><li>datum založení r. 1602 </li></ul><ul><li>myšlenka vzniku již ve </li></ul><ul><li>14. stol. - biskup Thomas Cobham – pultovní knihovna v severní části Univerzitního kostela sv. Panny Marie na High Street </li></ul><ul><li>r. 1435 až 1437 – dar velké sbírky rukopisů – vévoda Humphrey z Gloucesteru – potřeba větších prostor </li></ul>University Church of St Mary the Virgin
 3. 3. Duke Humfrey’s Library <ul><li>r. 1489 – Divinity School – teologická fakulta v pozdně gotickém stylu (nejstarší dochovaná budova Oxfordské univerzity)  Knihovna vévody Humfreye </li></ul><ul><li>klenba – biblické výjevy , bájná i živá zvířata </li></ul>
 4. 4. Duke Humfrey’s Library „ The Lord is my Light “ <ul><li>nástropní kazety s univerzitním erbem </li></ul><ul><li>kapacita: 200 míst na stání a 150 k sezení </li></ul>
 5. 5. Sir Thomas Bodley (1545 – 1613) <ul><li>anglický diplomat a učenec , zakladatel Bodleian Library </li></ul><ul><li>r. 1598 – nabídka rekonstrukce dosavadní knihovny (vlastní knihy) </li></ul><ul><li>r. 1602 – znovuotevření univerzitní knihovny  veřejná knihovna </li></ul><ul><li>r. 1613 až 1619 – expanze prostor knihovny  exteriér ! </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Tower of the Five Orders – věž brány – východní část Old Library </li></ul><ul><li>vzestupně dekorována pěti základními sloupořadími klasické architektury: sloupy dórské, toskánské, iónské, korintské a kombinované (iónský + korintský) </li></ul>Old Library Old Schools Quadrangle’
 7. 7. Old Library Old Schools Quadrangle’ Grate Gate – vstup do Old Library = hlavní vstup do knihovny
 8. 8. Old Library Old Schools Quadrangle’ bronzová socha pohled z nejvyššího patra věže – vstup do Divinity School
 9. 9. Old Library Old Schools Quadrangle’ Great East Window - detail okna Divinity School – odraz Tower of Five orders
 10. 10. nový vstup pro zaměstnance Old Library Old Schools Quadrangle’ pohled na západní stěnu
 11. 11. The Radcliffe Camera &quot;the Rad Cam&quot; <ul><li>trvající rozvoj knihovny – r. 1860 připojení budovy Radcliffe Camera – barokní rotunda s kopulí ( 1748 ) </li></ul><ul><li>r. 1861 přemístění vědeckých sbírek - Radcliffe Science Library (součást Oxford University Museum ) </li></ul><ul><li>nyní - sbírky teologie a anglické historie , prostory pro 600 000 knih </li></ul>
 12. 12. <ul><li>odd. Geologie , Mineralogie , Zoologie a Entomologie  Oxford University Museum of Natural History </li></ul>Oxford University Museum <ul><li>novogotická stavba s prosklenou střechou </li></ul>
 13. 13. The Clarendon Building <ul><li>1711 až 1715 – budova Oxford University Press (vydavatelství) + administrativní účely </li></ul><ul><li>od r. 1975 – spravováno Bodleian Library , nyní – kancelářské a konferenční prostory </li></ul>
 14. 14. <ul><li>r. 1911 – povinný výtisk </li></ul><ul><li>r. 1914 – 1 milion svazků </li></ul><ul><li>r. 1937 až 1940 – nové budovy naproti Clarendon Building na rohu Broad Street  The New Bodleian Library – 60% skladu pod zemí – propojení s Old Library tunelem pod Broad Street </li></ul><ul><li>Japanese Library </li></ul><ul><li>Law Library </li></ul><ul><li>Hooke Library </li></ul><ul><li>Indian Institute Library </li></ul><ul><li>Oriental Institute Library </li></ul><ul><li>Philosophy Library </li></ul><ul><li>Radcliffe Science Library </li></ul><ul><li>Library of Commonwealth and African Studies </li></ul><ul><li>Vere Harmsworth Library </li></ul>vývoj – 20. století knihovnický komplex
 15. 15. The Indian Institute Library <ul><li>od r. 1886 – specializace na historii a kulturu Jižné Asie, Tibetu a Himalájí </li></ul><ul><li>původně součástí Fakulty historie , od r. 1968 – přemístěno do nejvyššího patra New Bodleian Library </li></ul><ul><li>přes 100 000 svazků </li></ul>
 16. 16. <ul><li>od r. 1993 - St. Antony's College </li></ul><ul><li>cca 65 000 svazků, 6 000 periodik </li></ul>Bodleian Japanese Library Oriental Institute Library Eastern Art Library <ul><li>studijní mat. bakalářského programu Japanologie </li></ul><ul><li>sbírka o japonském umění v japonštině i západních jazycích </li></ul>
 17. 17. Vere Harmsworth Library Bodleian Library of Commonwealth and African Studies <ul><li>historie a současná politická, ekonomická a společenská situace angloamerických a koloniálních zemí (společenství britských národů) </li></ul><ul><li>r. 1929 - Rhodes House </li></ul>
 18. 18. <ul><li>vědecká knihovna spolupracující s Radcliffe Science Library </li></ul><ul><li>Robert Hooke – nejvýznamnější vědec univerzity (renesanční polyhistor) </li></ul><ul><li>ústřední přírodovědecká knihovna </li></ul><ul><li>přes 1 milion svazků </li></ul>Radcliffe Science Library The Hooke Library
 19. 19. The Philosophy Library <ul><li>cca 27 000 svazků – filozofie americká, asijská, antická, středověká, moderní, 20. století…- veškerá západní filozofie z  klasického období po dnešek. </li></ul><ul><li>Merton Street </li></ul><ul><li>právo a kriminologie </li></ul><ul><li>Evropské dokumentační centrum </li></ul>The Law Library
 20. 20. Oxford Bodleian Library <ul><li>konec prezentace …  </li></ul>The Rad Cam Tower of the Five Orders The Clarendon Building Duke Humfrey’s Library

×