Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Místní knihovna Obecního úřadu Lednice

                      Adresa:
                ...
Statistika
                     2007
                 Počet obyvatel: 2 105
    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Knihovna_statistika

830 views

Published on

Statistická data Knihovny Lednice.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Knihovna_statistika

 1. 1. Místní knihovna Obecního úřadu Lednice Adresa: Břeclavská 689 69144 Lednice Telefon: 733 531 876 e-mail: knihovna.lednice@quick.cz Vedoucí knihovny: Bc. Nina Vališová Zřizovatel: Obec Lednice Historie Knihovna v Lednici je veřejnou knihovnou, jejímţ účelem je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb a uspokojování kulturních a informačních potřeb občanů. První knihovna byla pravděpodobně zaloţena v roce 1948 na rohu Pekařské ulice učiteli Jaroslavem Horáčkem a Jaroslavem Pařízkem, kteří byli také prvními knihovníky. Později byla několikrát přestěhovaná, byla umístěna i v prostorách Obecního úřadu (tehdejšího Místního národního výboru), potom v rodinném domku stolaře Víta na Mikulovské ulici č. 74, v centru obce. Tento objekt byl v letech 1980 - 1985 rozdělen na dvě části a přestavěn na knihovnu a obecní byt. Zde působila knihovna aţ do r. 2003. Koncem r. 2003 byl domek prodán a knihovna přestěhovaná na Břeclavskou ulici č. 689, do starobylé, stylové vilky v areálu parku vedle Mateřské školky. Na původním místě je v současné době pizzerie pod názvem "Na knihovně". Služby Knihovna v Lednici má dvě oddělení - pro dospělé čtenáře a pro děti. Patří k ní také pobočka, malá knihovna v Nejdku. K 31. 12. 2007 byl zaznamenán knihovní fond v Lednici 13 463 svazků. Knihovna je pro veřejnost otevřena třikrát týdně, i v dopoledních hodinách, celkem 15 hodin za týden. V roce 2007 uskutečnilo 184 registrovaných čtenářů 5 226 výpůjček. V r. 2007 bylo do knihovny koupeno 117 knih. Knihovna nabízí také regionální literaturu a zprostředkovává meziknihovní výpůjční službu. Vlastní fond knihovny je rozšiřován o nabídku dočasných souborů knih výměnných fondů z Útvaru regionálních služeb v Břeclavi. Byl dokončen převod katalogizačních záznamů do elektronické podoby. Knihovna pouţívá knihovnický systém LANius. Pro zakoupení počítače obdrţela knihovna grant Ministerstva kultury projektu VISK (Veřejné informační služby knihoven) - dotace, napomáhající automatizaci knihoven. Další počítač pro veřejnost knihovna obdrţela v roce 2006 v rámci projektu SROB na podporu Lednicko-Valtického areálu. Spolupráce Knihovna hodně spolupracuje s prvním i druhým stupněm Základní školy v Lednici. Pořádá kulturní a vzdělávací akce pro děti, např. literární besedy, knihovnické lekce, společné čtení, výtvarné soutěže… Ţáci ZŠ i děti mateřské školky přispívají k výzdobě knihovny výtvarnou činností, výkresy a pracemi výtvarných kroužků. Děti kreslí pro knihovnu např. pohádkové výjevy, postavičky z kníţek, přírodu a roční období, památky Lednicko-Valtického areálu a další.
 2. 2. Statistika 2007 Počet obyvatel: 2 105 Počet čtenářů: 184 Knihovní fond: 13 463 Počet výpůjček: 5 226 Počet titulů časopisů: 10 Přírůstek za rok: 117 Hodiny pro veřejnost: 15 Místní knihovna v Nejdku Adresa: Lednice-Nejdek č. 80 PSČ: 691 44 Vedoucí knihovny: Nina Vališová Knihovnice: Jiřina Sedliská Zřizovatel: Obec Lednice Historie Místní knihovna v Nejdku je pobočkou knihovny v Lednici. V Nejdku působí knihovna cca od 50. let. Původně byla umístěna na národní škole. V r. 1980, kdy byl v Nejdku 1. - 5. stupeň ZŠ zrušen, byla přestěhována do mlýna. Zde působila po dobu asi 12 let, neţ byl mlýn prodán a knihovna opět přestěhována. Pro knihovnu byl upraven objekt hasičské zbrojnice blízko náměstí. Na tomto místě je provozována dodnes. Služby Nejdecká knihovna má fond 3 083 svazků V r. 2007 uskutečnilo 27 registrovaných čtenářů celkem 660 výpůjček. Knihovna v Nejdku také půjčuje knihy ze souborů výměnných fondů. Pro veřejnost je knihovna otevřena v pondělí v odpoledních hodinách, 2 hodiny týdně. Statistika 2007 Počet obyvatel: 218 Počet čtenářů: 27 Knihovní fond: 3 083 Počet výpůjček: 660 Počet titulů časopisů: 5 Přírůstek za rok: 31 Hodiny pro veřejnost: 2

×