Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projekt getin bank

485 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projekt getin bank

 1. 1. • Punkt wyjścia – cele, uczestnicy • Działania rozwojowe dla Menedżerów Placówek i DRS • Szkolenia na sali • Działania na platformie pomiędzy szkoleniami • Helpdesk • Zarządzanie Projektem • Przygotowanie do rozpoczęcia Projektu • Podsumowanie Agenda
 2. 2. Cele GETIN Bank, które wspiera projekt • Obniżenie fluktuacji Pracowników • Utrzymanie/zwiększenie wyników sprzedaży • Utrzymanie/podniesienie poziomu obsługi Klienta Cele projektu: • Rozwój kompetencji menedżerskich Menedżerów Placówek (MP) i Dyrektorów Regionalnych Sprzedaży (DRS) • Wzrost skuteczności MP i DRS w realizacji celów banku • Wdrożenie Standardu zarządzania placówką/standardu pracy menedżera Cele GETIN Banku i projektu
 3. 3. • Menedżerowie Placówek – 230 osób • Dyrektorzy Regionalni Sprzedaży – 22 osoby w przyszłości: • Zastępcy Menedżerów Placówek – ok. 130 osób Uczestnicy projektu
 4. 4. Na poziomie Menedżera Placówki: • Osadzając projekt w kontekście modelu sprzedaży w Placówce • Ujednolicając Standard Zarządzania Placówką - wdrażając standardy i narzędzia menedżerskie (dotyczące m.in.: planowania i monitorowania sprzedaży, motywowania, rekrutacji i wdrożenia na stanowisko, planowego rozwoju umiejętności podwładnych Wykorzystując do tego celu: • Szkolenia na sali • Działania między szkoleniami na platformie z wykorzystaniem mechanizmu grywalizacji • Działania menedżerskie podejmowane przez Dyrektorów Regionalnych Sprzedaży Jak chcemy to zrobić? – spojrzenie z lotu ptaka
 5. 5. Jak to chcemy zrobić? Ujednolicając Standard Zarządzania Placówką/Standard pracy Menedżera – tworząc, weryfikując i wdrażając standardy i narzędzia menedżerskie dotyczące m.in
 6. 6. Na poziomie Dyrektora Regionalnego Sprzedaży: • Realizując projekt z uwzględnieniem kluczowej dla powodzenia projektu ról DRS, tj. – podmiotu działań rozwojowych – osób mających zasadniczy wpływ na efektywność wdrożenia zmiany i jej trwałego zakotwiczenia – utrzymania • Wdrażając standardy i narzędzia menedżerskie Wykorzystując do tego celu: • Szkolenia na sali • Działania między szkoleniami na platformie z wykorzystaniem mechanizmu grywalizacji, • Wirtualne spotkania – wsparcie osobiste trenerów w bieżącej pracy DRS z Menedżerem Placówki • Angażując ich również w ocenę i feedback do zadań wdrożeniowych realizowanych przez podległych im Menedżerów Placówek • Ocenę 360/180 (LEA) i indywidualną pracę (sesje coachingowe) nad własnym rozwoju Jak to chcemy zrobić? – spojrzenie z lotu ptaka
 7. 7. Zakres szkoleń
 8. 8. Projekt oczami Menedżera Placówki • 21-22.09 wezmę udział w dwudniowym szkoleniu: Skuteczny Menedżer • W ciągu najbliższych 2 tygodni powinienem na platformie: albo – zrealizować zadanie wdrożeniowe, które zajmie mi około 1 dnia (jest to jedno z trzech zadań w całym projekcie i dotyczy jednego z celów), np.: • Przeanalizować wraz z pracownikami najczęściej pojawiające się zastrzeżenia od Klientów • Opisać sposób reakcji na każde z nich • Nagrać film z krótkimi scenkami zawierającymi odpieranie zastrzeżeń • Zamieścić materiały na platformie albo – obejrzeć Webinar – około 30 minut ( w projekcie przewidziano 3 webinary – np. o motywacji do osiągania celów, prawie pracy, strategii Getin Banku)
 9. 9. Projekt oczami Menedżera Placówki –cd. • W ciągu następnych 2-3 tygodni – do następnego szkolenia - powinienem: – Obejrzeć trzy, 3 - minutowe pigułki wiedzy dla przypomnienia treści szkolenia – Wziąć udział w kolejnym etapie gry - zajmie mi to około 0,5 godziny – Obejrzeć ciekawy wykład np. nt. radzenia sobie ze stresem, który trwa około 20 min. – Ponieważ mam problem z jednym z podwładnych odnośnie pracy z Klientem, zapiszę się na indywidualne, zdalne konsultacje z trenerem – poświęcę na nie 30 min.
 10. 10. Projekt oczami DRS • 29-30.09 wezmę udział w dwudniowym szkoleniu: Skuteczny Menedżer • W ciągu najbliższych 2 tygodni powinienem na platformie: - zrealizować zadania jak Menedżer Placówki (pigułka wiedzy, gra, obejrzeć ciekawy wykład) - Zrealizować zadanie wdrożeniowe, do którego otrzymam feedback od trenera • W kolejnych tygodniach skupię się nie tylko na swoim rozwoju, ale również na rozwoju swoich podwładnych - Menedżerów Placówek • A więc….
 11. 11. Projekt oczami DRS - cd. • W ciągu kolejnych 2-3 tygodni – do następnego szkolenia - powinienem: albo Popracować z zadaniami wdrożeniowymi moich Menedżerów placówek: – przeanalizować zadania wdrożeniowe moich podwładnych i przygotować feedback – wziąć udział w indywidualnej sesji wirtualnej z trenerem, aby przygotować się do udzielenia feedbacku MP – udzielić feedbacku swoim podwładnym podczas spotkań w Placówkach albo – obejrzeć Webinar – około 30 minut – wziąć udział w sesji indywidualnego coachingu – w ramach własnego rozwoju (po badaniu kompetencji LEA) – 1,5 godziny plus dojazd – przygotować się i wziąć udział w sesji wirtualnej z trenerem i 4 innymi DRS, (dyskusja nad sukcesami, porażkami, pomysłami odnośnie pracy z MP) – ponieważ mam problem z jednym z podwładnych, zapiszę się na zdalne konsultacje z trenerem – poświęcę na nie 30 min.
 12. 12. Szkolenia na sali • Każde szkolenie posiada zdefiniowane standardy i narzędzia podlegające treningowi • Rozwój przez doświadczenie np. gry • Język, przykłady, ćwiczenia osadzone w realiach Banku • Interaktywna, dynamiczna, różnorodna praca na sali (praca w grupach, praca indywidualna, case'y, scenki, dyskusja moderowana itp.) • Wymiana dobrych praktyk
 13. 13. Działania na platformie pomiędzy szkoleniami • Test wiedzy przed szkoleniem na sali • Forum z możliwością zadania pytania trenerowi • Gra wdrożeniowa • Artykuł do przeczytania • Spotkanie wirtualne (dla DRS) • Webinarium • Film z treściami merytorycznymi (ze źródeł opensource'owych) • Zadanie wdrożeniowe z feedbackiem od trenera(telefon z nagraną reakcją, wdzwanianie się na platformę lub pisemne) – dla DRS • Zadanie wdrożeniowe z feedbackiem od DRS (pisemne, w formie filmów) - dla Menedżerów Placówek • Pigułka wiedzy - narzędzia, standardy
 14. 14. Grywalizacja - sposób na utrzymanie zaangażowania uczestników • Punkty za zrealizowane aktywności po każdym szkoleniu • Ranking według liczby punktów • W drugiej części Projektu Uczestnik otrzymuje również punkty za rezultaty w obszarach: – fluktuacja – jakość obsługi – Sprzedaż • Ranking będzie prowadzony na dwóch poziomach: – Menedżerów Placówek – DRS (punktacja DRS będzie wypadkową ich własnej aktywności oraz aktywności podlegających im Menedżerów Placówek) • Co kwartał stop klatka - najlepsi Menedżerowie i DRS otrzymują symboliczne nagrody • Na koniec projektu najlepsi otrzymują ustalone nagrody
 15. 15. Badanie LEA 360/180 dla DRS Tworzenie wizji Zachowawczość Innowacyjność Fachowość Samodzielność Strategia Osiąganie wyników Kierowanie Dominacja Nastawienie na wynik Praca w zespole Współpraca Uwzględnianie zdania innych Szacunek dla władzy Empatia Wdrażanie wizji Zorganizowanie Taktyka Komunikacja Delegowanie Uzyskiwanie aprobaty i zaangażowania Siła przekonywania Budowanie relacji Energiczność Umiar Realizowanie założeń Kontrola Informacja zwrotna
 16. 16. Helpdesk • Techniczny - rozwiązujący wszelkie problemy dotyczące technicznej pracy z platformą • Merytoryczny - uczestnicy mają dwa kanały kontaktu z prowadzącymi: – możliwość zadawania pytań na forum z zasadą odpowiedzi nie później niż po 48 godzinach – możliwość konsultacji zdalnych po uprzedniej rejestracji i rezerwacji terminu (sumarycznie 8 h w miesiącu) – cykliczny mailing z ciekawostkami
 17. 17. Potencjalne trudności i sposób ich obsłużenia • Bariera przed używaniem rozwiązań internetowych w procesie rozwoju kompetencji – Pierwsze szkolenie na sali będzie realizowane z wykorzystaniem rozwiązań umieszczonych na platformie – Uczestnikami w większości są ludzie młodzi (pokolenie Y), a dojrzałych otoczymy opieką techniczną • Trudności techniczne – Działający helpdesk techniczny • Zbyt złożone zadania wdrożeniowe – W całym projekcie są trzy zadania, każde związane z jednym celem – Zadania te będą punktowane w grywalizacji – Jasny sygnał ze strony Przełożonych o szczególnej wadze tego działania
 18. 18. Przygotowanie do rozpoczęcia Projektu Lp. Działania przygotowujące do projektu Tygodnie 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 Ustalenie ról, zasad działania i standardów w projekcie (zarządzanie projektem) 2 Wizyty w wybranych, reprezentatywnych placówkach 3 Spotkania w Centrali - poznanie danych, doprecyzowanie oczekiwań 4 Opracowanie Standardu zarządzania placówką/standardu pracy menedżera* – wspólne warsztaty (bezpłatne, w ramach przygotowań do projektu) 5 Zapoznanie się z modelem sprzedaży i profilem Klienta Banku 6 Opracowanie koncepcji szkoleń 7 Przygotowanie pierwszego szkolenia i aktywności na platformie po I szkoleniu 8 Sprawdzenie i uzgodnienie możliwości technicznych 9 Przygotowanie i konfiguracja platformy 10 Przygotowanie i twierdzenie zasad grywalizacji 11 Komunikacja do uczestników nt. projektu 12 Start projektu * W efekcie powstanie profil kompetencji MenedżeraPlacówki/DRSa
 19. 19. Zarządzanie projektem Komitet Sterujący Trenerzy i Konsultanci Helpdesk merytoryczny i techniczny Organizacja Projektu Zespół Zarządzający Projektem
 20. 20. Komitet Sterujący – GETIN Bank i PROFES Rolą Komitetu Sterującego będzie: • Monitorowanie przebiegu projektu obszarach: – merytoryki – jakości – organizacji – finansów • Identyfikowanie ryzyk i problemów pojawiających się w projekcie oraz podejmowanie decyzji nt. sposobów ich obsłużenia
 21. 21. Zarządzanie Projektem – GETIN Bank i PROFES Rolą Zespołu Zarządzającego Projektem będzie: • Zapewnienie przebiegu projektu zgodnie z przyjętymi celami i założeniami • Komunikowanie się z uczestnikami projektu • Zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji celów projektu • Bieżące zarządzanie wszystkimi obszarami projektu (merytoryka, jakość, organizacja, komunikacja, logistyka, finanse)
 22. 22. Zespół Realizacyjny • Zespół Trenerski i Helpdesk Merytoryczny • osoby z wieloletnim doświadczeniem • współpracujące PROFES na zasadach wyłączności • mające status trenera zewnętrznego PROFES, po procesie doboru i weryfikacji • Rekruterzy GETIN Bank – jako wsparcie w przygotowaniu i/lub współprowadzeniu szkolenia z doboru i wdrażania • Specjaliści ds. Organizacji Projektów zarówno po stronie GETIN Banku, jak i PROFES • Helpdesk Techniczny
 23. 23. Generalny podział odpowiedzialności za organizację Projektu • Działania organizacyjne GETIN Bank: • Komunikacja z uczestnikami w sprawie szkoleń • Organizacja szkoleń: terminy, miejsca, składy osobowe, harmonogramy, hotele, zarządzanie frekwencją itp. Odpowiedzialność: właściwe osoby, na właściwych szkoleniach, we właściwym czasie, we właściwym miejscu • Działania organizacyjne PROFES na platformie: • Uruchamianie kolejnych aktywności i zapraszanie uczestników do ich realizacji • Komunikacja z uczestnikami i między uczestnikami • Raportowanie aktywności, wyników grywalizacji Odpowiedzialność: właściwe osoby, realizujące właściwe aktywności na platformie we właściwym czasie
 24. 24. Projekt hybrydowy – rozgrywa się na sali szkoleniowej i na platformie, z różnorodnymi formami rozwojowymi Zgromadzone treści merytoryczne do wykorzystania w szkoleniu nowych pracowników Grywalizacja Nacisk na wsparcie w utrzymaniu zmiany Projekt mocno skoncentrowany na opracowaniu i wdrożeniu modelu zarządzania Podsumowanie

×