Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uvod u MoReq2010

352 views

Published on

Introduction to MoReq2010 (Croatian language)

Presentation from workshop held at Croatian State Archives.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uvod u MoReq2010

 1. 1. Uvod u MoReq2010 Krešimir Meze, Omega software
 2. 2. Što je dokument (record) ISO 15489: Dokument je dokazno sredstvo o poslovnom događaju Karakteristike dokumenta: 1. Autentičnost - dokument je ono za što se izdaje i stvorila ga je osoba za koju se navodi da ga je stvorila 2. Pouzdanost - informacije u dokument su točne i možemo se pouzdati u njih 3. Cjelovitost - dokument je potpun i nije mijenjan 4. Iskoristivost - dokument možemo pronaći, dohvatiti, prikazati i tumačiti
 3. 3. Što je MoReq • Cjelovita, no jednostavna i lako razumljiva specifikacija funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva za sustave za elektroničko upravljanje dokumentima • Modular Requirements for Records Systems • Verzije: • MoReq (2001.) • MoReq2 (2008.) • MoReq2010 (2011.)
 4. 4. MoReq2010 • Izbjegava se pristup "jedna mjera odgovara svima” • Modularna specifikacija • Skup osnovnih usluga (servisa) koje mogu dijeliti različita rješenja • Prema potrebi definiraju se specifična proširenja • Dva scenarija implementacije: 1. Zaseban sustav za upravljanje dokumentima 2. Poslovne aplikacije kompatibilne sa specifikacijom • Veliki naglasak stavljen je na prenosivost dokumenata
 5. 5. Osnovne usluge 1. Usluga korisnika i grupa 2. Ogledna usluga uloga 3. Usluga klasifikacije 4. Usluga upravljanja dokumentima 5. Ogledna usluga metapodataka 6. Usluga planiranja raspolaganja 7. Usluga obustave raspolaganja 8. Usluga pretraživanja i izvješćivanja 9. Usluga izvoza
 6. 6. Anatomija entiteta
 7. 7. Nekoliko primjera • Kad god se izvrši funkcija u kojoj entitet sudjeluje generira se događaj koji se dodaje u povijest događaja tog entiteta • Izvoz entiteta iz sustava u formatu propisnom MoReq2010 • Dokument se nikada ne briše u cjelini, kao da ga nikada nije bilo • Vremenski žigovi moraju sadržavati cjelovite i točne podatke o datumu i vremenu, uključujući i informaciju o vremenskoj zoni • Univerzalno jedinstven identifikator (UUID) za svaki entitet • Svi elementi tekstualnih metapodataka moraju biti u formatu Unicode i mora ih pratiti identifikator jezika
 8. 8. MoReq u kontekstu TDU • Dokumenti - pismena (podnesci, akti) • Predmet kao jedinica združivanja zapisa (agregacija) • Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akta, Posebni popis registraturnog i arhivskog gradiva s rokovima čuvanja • Standardni projekt elektroničkog uredskog poslovanja (MoReq2)
 9. 9. Preporuke za daljnje korake 1. Analiza postojećeg sustava u odnosu na MoReq2010 2. Odluka treba li nam usklađenje i u kojem dijelu 3. Usklađivanje postojećeg sustava 4. Certifikacija
 10. 10. Pitanja i diskusija

×