Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Train the trainer

571 views

Published on

Train the trainer - Koen Dierckx

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Train the trainer

 1. 1. Train the trainer
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 6
 6. 6. 7
 7. 7. 8 Bron: The Tipping Point
 8. 8. 9 Begin met het nieuwste/belangrijkste! Wanneer & hoelang? Bron: The Tipping Point
 9. 9. 10 Bron: The Tipping Point
 10. 10. 11 Trainen of presenteren – zijn er verschillen? “I hear and I forget I see and I remember I do and I understand” Confucius – Chinese Filosoof (551-479 v Chr)
 11. 11. 12 Groot publiek of klein teamoverleg? ~ GRIJP DE AANDACHT ~ EERSTE SECONDEN = cruciaal Blijven luisteren & boodschap onthouden
 12. 12. 13 Hoe kan ik als trainer boeien & binden? 1. AANDACHT trekken van jouw publiek! 2. Bepaal onderwerp & geef STRUCTUUR mee 3. Waarom is jouw verhaal echt belangrijk voor HEN?!
 13. 13. Voorbereiding  AUDIENCE  A udience  hoeveel, functie ?  U nderstanding  (voor)kennis ?  D emographics  leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, cultuur ?  I nterest  belang, motivatie, verantwoordelijkheid ?  E nvironment  waar leren ze, digitaal, (inter)nationaal ?  N eeds  behoeften, ondersteuning ?  C ustomized  specifiek, maatwerk, functionele beperking ?  E xpectations  verwachtingen ? Last but not least  het intakeformulier! 14
 14. 14. Het draaiboek als voorwaarde voor een goede training 15 Doelstelling Inhoud Materialen & werkvormen Check!
 15. 15. Flip your training: begin achteraan 16
 16. 16. 17 Wat moet men kunnen? Wie gaat deelnemen? Hoe gaan we meten of checken?
 17. 17. 18 Golden circle – Simon Sinek
 18. 18. 19
 19. 19. Het leerdoelen bouwstenenplan 20
 20. 20. Doelstellingen formuleren op 3 niveaus 21
 21. 21. 22
 22. 22. 23
 23. 23. Structuur is CRUCIAAL! 24
 24. 24. 25
 25. 25. 26
 26. 26. 27
 27. 27. 28 REACTIE GELEERD GEDRAG
 28. 28. 29 REACTIE GELEERD GEDRAG Wat vond men ervan? Wat is er geleerd? Wat past men toe? Wat is “+” effect voor de organisatie?
 29. 29. Hoe kan L&D de effectiviteit van trainingen verbeteren?  Level 1: Appreciatiemeting — Hoe tevreden zijn de deelnemers over de training?  Level 2: Leermeting — Hebben de deelnemers veel bijgeleerd tijdens de training?  Level 3: Toepassingsmeting — Passen de deelnemers wat ze tijdens de training leerden toe in de praktijk?  Level 4: Effectmeting — Draagt de training bij aan de doelstellingen van de organisatie? Impact vergroten van opleidingen
 30. 30. 31 Toetsingsmethoden Leerdoelen op kennisniveau Open / gesloten / meerkeuze / invul / casusvragen Zet antwoorden in de juiste volgorde Klik op de juiste plek op de afbeelding Leerdoelen op vaardigheidsniveau Praticum / handelingstoets Praktijkproef Simulatie Performance assessment Leerdoelen op houdingsniveau Gedragsassessment Reflectieopdracht Performance assessment Praktijkproef Zet meer dan 1 toetsingsvorm in !!!
 31. 31. 32
 32. 32. 33
 33. 33. Leerprikkels – 3 golden rules 34
 34. 34. 35
 35. 35. 36
 36. 36. 37
 37. 37. 38
 38. 38. 39
 39. 39. 40
 40. 40. 41
 41. 41. 42
 42. 42. Deelnemer gestuurd Trainer gestuurd 43
 43. 43. 44
 44. 44. 45 •?•? •?•? DOENER ACTIVIST REFLECTOR DROMER DENKER PRAGMATICUS BESLISSER ervaren concept / theorie toepassen experiment observeren reflecteren
 45. 45. 46
 46. 46. 47
 47. 47. 48
 48. 48. 49
 49. 49. Welke is jouw favoriete leerstijl? (Kolb) 50
 50. 50. 51
 51. 51. 52
 52. 52. Wat heb ik opgestoken vandaag?
 53. 53. 54
 54. 54. 55
 55. 55. 56
 56. 56. Koen.dierckx@wolterskluwer.com 0475/924.909 57 MEER WETEN? OF EVEN ERVARINGEN UITWISSELEN?
 57. 57. 58
 58. 58. 59
 59. 59. 60
 60. 60. 61
 61. 61. 62
 62. 62. 63
 63. 63. 64

×