Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Learning Agility

1,118 views

Published on

Learning Agility - social web skills

Published in: Education
  • Be the first to comment

Learning Agility

  1. 1. Unfold yourpotential Future work skill: learning agility by social network engagement
  2. 2. Uitleg bij de slide:1. Organisaties willen vooral wendbare medewerkers2. Wendbaarheid = jezelf in vraag willen stellen + life long learning3. Deze wendbaarheid is voor iedereen haalbaar: dankzij sociale netwerken. 2
  3. 3. Kenniswerkers Kenniswerkers KenniswerkersUitleg bij de slide:1. Taken die geautomatiseerd kunnen worden of die repetitief zijn, worden geoutsourced.2. Wat overblijft in het Westen = werk voor kennis-werkers.3. Hoe kunnen deze kennis-werkers overleven in de complexe wereld waarin alles verandert? 3
  4. 4. Hoe overleef je in deze complexe wereld? Vicky SwisherUitleg bij de slide:1. Learn from experience = stil-staan + reflecteren + je vragen stellen.2. Vaak is de “ability” er wel. De “willigness” is een ander verhaal! 4
  5. 5. Hoe overleef je in deze complexe wereld? Sociale netwerkenUitleg bij de slide: Leer-netwerken1. “Netwerken” wordt vaak geassocieerd met iets negatiefs.2. Associeer vanaf nu “netwerken” met “leren”. Leren van mensen die je vertrouwt.3. Je kan op je ééntje niet meer alles weten. Oplossing ? Deel uitmaken van leer- netwerken. 5
  6. 6. Je bent zo slim als je eigen netwerk. 6
  7. 7. Voorbeelden leer-netwerken Yammer Twitter LinkedIn 7
  8. 8. Link social media – leren? Over alle grenzen heenUitleg bij de slide:1. Door sociale media kan je “leren” over geografische grenzen heen. Je twittert met mensen van over de hele wereld.2. Door de sociale netwerken krijgt iedereen een stem – de mogelijkheid om innovatieve ideeën3. naar voren te schuiven. Dus ook grenzen van hiërarchie en tussen busine units vervagen. 8
  9. 9. Link social media – leren? Over alle grenzen heen Leren is een sociaal gebeuren 9
  10. 10. Euan SempleThe social web is all about learning. 10
  11. 11. Waarom springt niet iedereen op de boot? “Ik hou mijn kennis voor mezelf.” “Ik heb het altijd al zo gedaan.” “Ik ben de manager dus …”Uitleg bij de slide: @hjarche1. Waarom springt niet iedereen op de kar? Omdat er een bepaalde attitude voor nodig is.2. De stellingen hierboven zijn geuit door mensen die NIET mee op de kar willen springen. 11
  12. 12. Welke vaardigheden heb je nodig? @hjarcheUitleg bij de slide:1. SEEK = Je zoekt informatie + mensen. “Breed” want er is veel te vinden. Kritisch omgaan met informatie is dan ook een belangrijke “work skill”.2. SENSE = je geeft betekenis aan de informatie. Door te filteren – door die “vertalen” naar een andere doelgroep – door je eigen mening te vormen. Al iets minder breed want je hebt gefilterd.3. SHARE = weer breed, want je verspreidt de informatie waaraan je “betekenis” gegeven hebt, weer in je netwerk. Willen delen is belangrijk. 12
  13. 13. ConclusieEngageer je in sociale netwerken.Hoe ? Seek + sense + share.= Learning agility gegarandeerd. 13
  14. 14. MEER WETEN ?ISABEL.DECLERCQ@KLUWER.BE@KLUWERLEARNINGWWW.KLU.BE/SOLEANB Unfold your potential “Best Learning & Development Company” HR Excellence Award 2010 and 2011 14

×