Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

J. Inazio Marko Powerpointa

949 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

J. Inazio Marko Powerpointa

 1. 1. Berrikuntza Lan Munduko Erabilera Planetan geroa bermatzeko, oraina ezagutu euskararen soziolinguistikan I+G+B Soziolinguistika Klusterraren I. Jardunaldia J. Inazio Marko Juanikorena 2008ko otsailaren 29an
 2. 2. Berrikuntzaz ari garenean, zertaz ari gara? Ikuspegi zaharra: produktua eta teknologia Ikuspegi berria: faktore ez-teknologikoak, intangibleak, … SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 2
 3. 3. Berrikuntzaren Liburu Berdea Dokumentu honetan, berrikuntza, arlo ekonomiko edota sozialean arazoei soluzio asmatugabeak planteatzea eta horrela gizartearen eta pertsonen beharrizanei erantzutea ahalbideratuko duen berritasun bat sortzea, barneratzea eta arrakastaz ustiatzearen sinonimo gisa ulertzen da. (Europako Komisioa, 1995: 3) SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 3
 4. 4. Osloko Gidaliburua, 3. ar. Berrikuntza, enpresaren baitako jardunbideetan, lantokiaren antolakuntzan edota kanpo harremanetan produktu (ondasun edo zerbitzua), prozesu, komertzializazio metodo edo antolakuntza metodo berri bat edo esanguratsuki hobetutako bat barruratzea da. (OCDE/EUROSTAT, 2005: 56) SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 4
 5. 5. Osloko Gidaliburua, 3. ar. Berrikuntza jarduera gisa ulertzen da berrikuntzaren bat barruratzeko helburuarekin bideratzen den egintza zientifiko, teknologiko, antolakuntzazko, komertzial eta finantzario oro. Hauetako jarduera batzuk berez dira berritzaileak, beste batzuk, berriz, ez dira berriak baina bai beharrezkoak berrikuntzak barruratzeko. (OCDE/EUROSTAT, 2005: 57) SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 5
 6. 6. SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 6
 7. 7. 2.2. Pertsonengan zentraturiko berrikuntza sistema Zientziak eta Teknologiak bultzatutako berrikuntza (I+G+b) 1.0. • Berrikuntza ( b ) I+D jardueren ondoria da (berrikuntza teknologikoa). bertsioa Merkatuak bultzatutako berrikuntza 2.0. • Badago berrikuntza teknologikoa (Produktua eta Prozesua) eta ez teknologikoa bertsioa (marketing eta organizazioa). • Berrikuntzak ingurune egokiaren onura jasotzen du (Gizarte berritzailea). Pertsonengan zentraturiko berrikuntza 3.0. • Pertsonek egiten dute berrikuntza, Gizarte Komunitateetan, Enpresetan, edo enpresa bertsioa iniziatiba berriak sortuz, emaitzetara zuzendutako eta maila globalean interkonektatutako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistema baten sostenguarekin. • Kooperazioaren eta Komunikazioaren sustapena faktore-giltza dira. • Lurraldea ere bada faktore diferentziala bere eskala ezberdinetan. . SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 7
 8. 8. 2.2. Pertsonengan zentratutako Berrikuntza Sistema diseinatzen 3.0. bertsioa GIZARTE KOMUNITATEetan PERTSONEK ENPRESETAN berritzen dute LURRALDEA ere bada ENPRESA INIZIATIBA BERRIAK sortuz bere eskala ezberdinetan faktore ZIENTZIA, TEKNOLOGIA eta BERRIKUNTZA SISTEMAren sostenguarekindiferentziala Eskala GLOBALean sendo interkonektatua. KOOPERAZIOAren eta KOMUNIKAZIOAren sustapena faktore-giltza dira. SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 8
 9. 9. SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 9
 10. 10. SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 10
 11. 11. EAEko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plana 2010 SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 11
 12. 12. Nola kontzeptualizatu Jakintza? Ikaskuntzaren eredu bat: Kolb-eren (1996) eredu esperimentalean oinarrituz, •Ikaskuntzaren bi fazeta: operatiboa eta kontzeptuala •Ikaskuntza ziklo gisa: esperientziak kontzeptuen lanketa dakar eta, halaber, kontzeptuek esperientzia berrien aplikazioa gidatzen dute. Esperientzia, ekintza, praktikan jartzea Diseinatzea, kontzeptuak situazio Behaketa berrietara zuzentzea Hausnarketa, kontzeptu Chiva&Camisón: 2002:50) abstraktuen osaketa Kim-ek (1993) eredu mentalaren kontzeptua lantzen du •Eredu mentala: gizakiok munduaz dugun ikuskera, gauzak interpretatzeko testuingurua. •Eredu mentalak markoekin eta errutinekin osatzen dira, maila kontzeptual eta operatiboarekin erlazionatzen direnak. SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 12
 13. 13. Nola kontzeptualizatu Jakintza? Ikaskuntzaren eredu bat: Ikaskuntza indibiduala praktikan jartzea kontzeptuala Diseinatzea Behatzea operatiboa Hausnartzea markoak errutinak Norbanakoen eredu mentalak Chiva&Camisón: 2002:51) SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 13
 14. 14. Nola kontzeptualizatu Jakintza? Ikaskuntzaren eredu bat: ikaskuntza organizatiboa Ikaskuntza indibiduala praktikan jartzea kontzeptuala Diseinatzea Behatzea operatiboa Hausnartzea markoak errutinak igurunearen erantzuna Norbanakoen eredu mentalak banakako ekintza munduaren ikuskera errutinak partekatuak eredu mentalak partekatuak ekintza organizatiboa SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena Chiva&Camisón: 2002:68) 14
 15. 15. SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 15
 16. 16. Berrikuntza lan munduko erabilera planetan edo … erabilera planak berrikuntzarako SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 16
 17. 17. Erabilera Planak Berrikuntzan bi planotan Gizarte eta Hizkuntza enpresaren eraldaketa berrikuntzarako prozesuak agente gisa berritzeko Gizarte erantzukizunean positiboki jarduteko Zertarako? Barne kohesioak eta dinamismoak sustatzeko Eraldaketaren kulturan eta praktikan sakontzeko ……… SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 17
 18. 18. Erabilera Planak Berrikuntzan Gizarte eta enpresaren berrikuntzarako agente gisa SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 18
 19. 19. Gizarte eta enpresaren berrikuntzarako agente gisa SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 19
 20. 20. Gizarte eta enpresaren berrikuntzarako agente gisa SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 20
 21. 21. Gizarte eta enpresaren berrikuntzarako agente gisa SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 21
 22. 22. Gizarte eta enpresaren berrikuntzarako agente gisa SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 22
 23. 23. Gizarte eta enpresaren berrikuntzarako agente gisa SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 23
 24. 24. Erabilera Planak Berrikuntzan Hizkuntza eraldaketa prozesuak berritzeko SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 24
 25. 25. Hizkuntza-eraldaketa prozesuak berritzeko Metodologiak Aholkularitzak Barne I+G Jardunaldiak Hiznet FORMAZIOA Non aurki ditzakegu Ikerketa I+G+B elementuak erabilera planei Erakundeak Ziurtatze sistemak dagokionez Euskal Herrian? Formazioa Unibertsitateak ? Ikerkuntza Ikerkuntza SL Klusterra Zabalkundea SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 25
 26. 26. Hizkuntza eraldaketa prozesuak berritzeko SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 26
 27. 27. Hizkuntza eraldaketa prozesuak berritzeko EraLan Proiektua SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 27
 28. 28. EraLan Proiektua Proiektuaren xede nagusia: Hizkuntza normalizaziorako planak onartuta dituzten lan munduko erakundeetan –publiko zein pribatuetan– euskararen erabilerarako oztopo diren aldagaiak identifikatzea eta horietan positiboki eragiteko metodologiak eta dinamikak diseinatzeko eta inplementatzeko ezagutza-gida sortzea. SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 28
 29. 29. EraLan Proiektua (Kemmis& McTaggart, 1988) SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 29
 30. 30. EraLan Proiektua TEORIA ESPERIENTZIA Eraldaketa Asko Nahiko erakundeetan Hizkuntza normalizazioa Oso gutxi Gutxi erakundeetan SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 30
 31. 31. EraLan Proiektua Soziolinguistika Klusterra unibertsitatea administrazioa hausnarketa ekintza aholkularitzak enpresak SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 31
 32. 32. EraLan Proiektua 1. Testuingurua: • Normalizazio planak egikaritzen ari diren organizazioak 2. Galdera: • Zeintzuk dira organizazioetan euskararen erabileran eragiten duten faktoreak edo aldagaiak? SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 32
 33. 33. EraLan Proiektua 3. Sistemaren ikuspegia: Normalkuntza Planak dituzten Organizazioetan Euskararen ERABILERAN eragiten duten Faktore eta Aldagaiak ANALISI-MATRIZA SISTEMIKO-FAKTORIALA (txukundua) (Eralan Proiektua, 2007ko maiatza) E 01. Gizarte presioa edo INGURUNEA E 01. Gizarte presioa edo eskaera eskaera K 01. Globalizazioa //merkatua K 01. Globalizazioa merkatua M 01. Nazioarteko M 01. Nazioarteko errekonozimendua errekonozimendua E 02. Legeria, orokorra I I01. Erakunde tipoa 01. Erakunde tipoa I I02. Lidergoa 02. Lidergoa I I03. Aldaketarekiko 03. Aldaketarekiko E 02. Legeria, orokorra K 02. Erakundearen gizartearekiko K 02. Erakundearen gizartearekiko (instituzionala) (instituzionala) konpromisoa konpromisoa erantzukizun sentimendua erantzukizun sentimendua I I04. Estatusa: 04. Estatusa: Hizkuntzarena, Planarena I I05. Estatikoa / / 05. Estatikoa Hizkuntzarena, Planarena M 02.Balio erantsiaren Dinamikoa Dinamikoa ORGANIZAZIOA M 02.Balio erantsiaren pertzepzioa pertzepzioa K 03. Erakundearen I I06. Planaren izaera: K 03. Erakundearen 06. Planaren izaera: baloreak baloreak normatiboa, borondatezkoa normatiboa, borondatezkoa E 03. Legeria, partikularra E 03. Legeria, partikularra G 01. Hiztunen gehitze edo G 01. Hiztunen gehitze edo I I07. Planaren Komunikazioa 07. Planaren Komunikazioa gutxitzea (absolutoa) gutxitzea (absolutoa) M 03. Erabiltzeko ahaleginaren M 03. Erabiltzeko ahaleginaren gratifikazioa edo I I08. Erabileran 08. Erabileran gratifikazioa edo errekonozimendua eragiteko dinamikak eragiteko dinamikak errekonozimendua K 04. Hizkuntza hedatzeko I I09. Arauak MAILA SISTEMIKOAK K 04. Hizkuntza hedatzeko 09. Arauak abiadura (funtzio mailan) abiadura (funtzio mailan) I I10. Hizkuntza sistema 10. Hizkuntza sistema logik oa oa ik I I11. Jarraipen sistema / / 11. Jarraipen sistema sikoolog K 05. Erosotasun/deserosotasun K 05. Erosotasun/deserosotasun Hizkuntza auditoretza Hizkuntza auditoretza maappsik sentimenduak hizkuntza sentimenduak hizkuntza MM05.Planarekiko pertzepzioa M05. Planarekikopertzepzioa M05. Planarekiko pertzepzioa 05. Planarekiko pertzepzioa G 02. Hiztunen dentsitatea praktikan G 02. Hiztunen dentsitatea praktikan 4. Klilim M 004. K K 06. Pertsonak eta K 06. Pertsonak eta M 06. Langilearen M 06. Langilearen lanarekiko TALDEA M 06. Langilearen M 06. Langilearen lanarekiko taldeen elkarreraginak taldeen elkarreraginak motibazioa lanarekiko motibazioa M motibazioa lanarekiko motibazioa K 07. Erabilera ohiturak K 07. Erabilera ohiturak M 07. Hautemandako M 07. Hautemandako G 03. Talde batetik kontrolagarritasuna G 03. Talde batetik K 08. Inguruak norberarengan K 08. Inguruak norberarengan M 09. Zenbait pertsonen M 09. Zenbait pertsonen kontrolagarritasuna besterako mugikortasuna besterako mugikortasuna duen eragina duen eragina erreferentzia erreferentzia K 09. Lidergo “informala” K 09. Lidergo “informala” M 08. Eraginkortasun M 08. Eraginkortasun (benetakoa) (benetakoa) igurikapenak igurikapenak M 10. Balio erantsiaren M 11. Motibazioa: G 04. Hizkuntza gaitasuna G 04. Hizkuntza gaitasuna M 10. Balio erantsiaren M 11. Motibazioa: NORBANAKOA pertzepzioa pertzepzioa Euskararekiko, Planarekiko Euskararekiko, Planarekiko K 10. Hizkuntza koherentzia K 10. Hizkuntza koherentzia M 12. Hizkuntza atxikimendua M 12. Hizkuntza atxikimendua K 11. Pertsonen K 11. Pertsonen M 13. Euskararekiko M 13. Euskararekiko baloreak baloreak pertzepzioa pertzepzioa M 15. Hizkuntza kontzientzia M 15. Hizkuntza kontzientzia M 14. Hizkuntzarekiko M 14. Hizkuntzarekiko K 12. Norberaren mundu K 12. Norberaren mundu jarrerak M 16. Aldaketarekiko M 16. Aldaketarekiko sinbolikoa jarrerak sinbolikoa konpromisoa konpromisoa ESKAERA MOTIBAZIOA GAITASUNA KULTURA/PRAKTIKA INSTITUZIONALIZAZIOA FAKTORE-ARDATZAK SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 33
 34. 34. EraLan Proiektua 4. Faktoreen aukeraketa: GARAPEN TALDEAK HAUTATUTAKO ALDAGAIAK Matrizaren analisitik Garapen Taldeak lehenetsitako Ikerketa-Interbentzioen diseinuan hautatu aldagaiak Ikerketa-Interbentzioen aplikazioaren berrikuspenean aldagaiak (2006ko ekainean) (2006ko azaroan) finkatu aldagaiak (2007ko martxoan) Gizarte presioa Gizarte presioa Ahaleginaren errekonozimendua Ahaleginaren errekonozimendua Klima psikologikoa Klima psikologikoa Motibazioa: euskararekiko, planarekiko Motibazioa: euskararekiko, planarekiko Motibazioa: euskararekiko, planarekiko Balio erantsiaren pertzeptzioa Aldaketarekiko pertzeptzioa / konpromisoa Aldaketarekiko konpromisoa (norbanakoena) Aldaketarekiko konpromisoa (norbanakoena) Aldaketarekiko konpromisoa (instituzionala) Aldaketarekiko konpromisoa (instituzionala) Euskaldunen dentsitatea Hizkuntza gaitasuna Hizkuntza gaitasuna Hizkuntza gaitasuna Erakundearen gizartearekiko erantzukizun sentimendua (Des)erosotasun sentimendua (Des)erosotasun sentimendua (Des)erosotasun sentimendua Erabilera ohiturak Erabilera ohiturak Lidergo informala Lidergo informala Lidergo informala Pertsonen baloreak Hizkuntza koherentzia Hizkuntza koherentzia Erakunde tipoa / baloreak Lidergo instituzionala Lidergo instituzionala Zuzendaritzaren konpromisoa Jarraipen sistema / Hizkuntza auditoretza Jarraipen sistema / Hizkuntza auditoretza Hizkuntza sistema / Arauak Arauak Arauak Planaren komunikazioa Planaren komunikazioa Planaren komunikazioa SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 34
 35. 35. EraLan Proiektua 5. Faktoreen (aldagaien) definizioa: ANALISI-MATRIZEKO ALDAGAIEN DEFINIZIOA: Euskararen erabilerari eragiten dioten aldagaiak ESKAERA FAKTORE (edo ALDAGAI) ARDATZA ZENBAKIA ALDAGAIA DEFINIZIOA ARRISKUAK, KEZKAK (GLOBOetan zegoena) E 01 Gizarte presioa edo eskaera Gizartetik erakundeari euskara erabiltzeko egiten zaion Demanda soziala maila pertsonalean bakarrik gertatzea presioa edo eskaera E 02 Legeria, orokorra ?? -Legezko errekonozimendu eskasa eta dagoenaren ezagutza falta E 03 Legeria, partikularra ?? -Lege / eskubideen praxi eskasa MOTIBAZIOA FAKTORE (edo ALDAGAI) ARDATZA ZENBAKIA ALDAGAIA DEFINIZIOA ARRISKUAK, KEZKAK (GLOBOetan zegoena) M 01 Nazioarteko errekonozimendua Euskararen erabilerarekiko, euskara planekiko nazioarteko errekonozimendua M 02 Balio erantsiaren pertzepzioa Euskarak balio erantsia gehitzen duenaren pertzepzioa M 03 Erabiltzeko ahaleginaren gratifikazioa Euskara erabiltzeko ahalegina eskertzeko erakundeak egiten -Errekonozimendu falta normalizaziorako lanean ari edo errekonozimendua duen errekonozimendua direnei -Erabiltzeko ahaleginaren ondorioa lan gehiago izatea -Errekonozimendu instituzional indartsu eta sistematikoaren falta M 04 Klima psikologikoa Norbanakoak enpresarekin, inguruarekin… duen harremanak -Igurikapenak norberarengan sortzen duen eragina -Beldurrak M 05 Planarekiko pertzepzioa Planarekiko taldeak edo norbanakoak duen ustea, irudia (aldekoa, kontrakoa…) M 06 Langilearen lanarekiko motibazioa[L1] Langileak bere lanarekiko duen motibazioaren arabera ere, euskara planarekiko motibazioan eragingo du (ondorioz, euskararen erabileran) M 07 Hautemandako kontrolagarritasuna Norbanako nahiz taldeak eraldaketa prozesuan duen eraginari/partehartzeari buruz duen sentsazioa SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 35
 36. 36. EraLan Proiektua 6. Eragin edo korrelazio matriza: SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 36
 37. 37. EraLan Proiektua 7. Korrelazioen egitura sistemikoa: SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 37
 38. 38. 8. Ikerketa-interbentzioak: ERALAN Ikerketa Proiektua Ikerketa-Interbentzioak prestatzeko Fitxa 1. proposamenaren 2. egokitzapena – 2007ko apirilean Erakundea: Xede-Taldea: Gipuzkoako Foru Aldundia Talde orekatua (ezaugarri ezberdinetakoa) Gazteria Zerbitzua (?) Ikerketa-Interbentzioaren IZENA: ZER BEHAR DUT EUSKARAZ LAN EGITEKO Ikerketa-Interbentzioaren DESKRIBAPENA: Talde bakoitzean kalitate talde bana antolatu da (hierarkian maila desberdineko jendearekin) kanpoko aholkulari batek gidatua, hain zuzen ere galdera horri langileek zer erantzuten dioten jakiteko eta interbentzio modu berriak asmatzeko. Aurrekariak eta kokapena: Batetik, Gazteria Zerbitzua dago: gurekin urteetako lan harremana dute, lana gizarteari begira egiten dute, langile gehienek 40-50 urte dituzte eta, izatez, euskaldun berriak dira eta hizkuntza politikak aplikatzeko garaian aurrerapen handiak egin badituzte ere, euskara ohiko lan hizkuntza bihurtzeko zailtasunak ditugu. Bestetik, “Talde orekatua” dago. Horrela deitzeko arrazoia, bertan parte hartzen dutenen aniztasuna da: departamentu ezberdinetako, hierarkia-maila guztietako, euskararekiko tradizio ezberdinetako eta emakume / gizon arteko parekotasuna bilatu dituen taldea da. Kanpoko erreferentziak: “Focus group”. TELP eta Pardo del Val-en tesiaren (1) erreferentziak aholkularitzara bidali dira (ATTEST), proiektuaren sarrera egiteko. (1) La dirección participativa como elemento dinamizador en los cambios organizativos. Tesi doktorala. Valentziako Unibertsitatea. 2003. Ikerketa-Interbentzioaren HELBURUA / HIPOTESIA: Gehienetan erabilera plan bat egiteko garaian, Euskara Zerbitzuko langileek erabakitzen dute zer egin behar den edo nola jokatu behar den. Sarri, ez dugu bertako langilearen ahotsa entzuten, ez gara gai beraien parte hartzea aktibatzeko. Horrek ondorio zuzena du erabilera planaren kalitatean, kanpoko gauza bezala ikusten da eta arrakasta izateko aukera mugatua du. Langileak eurak protagonista bilakatuta, interbentzio modu eraginkorragoak aurki ditzakegulakoan gaude. Ikerketa-Interbentzioaren Logika: Landu nahi diren Horiei lotuta garatuko diren Maila Sistemikoa: Oharrak: FAKTOREAK: EKINTZAK: Norbanakoa Motibazioa Taldea Erabilera ohiturak Norbanakoa Partehartzea, aldaketarekiko konpromisoa Ikerketa-Interbentzioaren PROGRAMAZIOA: Zer egin eta nola: Noiz egin: Nor arduratu: Bitartekoak: Oharrak: Proiektua gehiago definitzea 2006 azaroa- ENZN Langileak abendua Proiektua zehaztea 2007 urtarrila ENZN Kanpo SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena Kanpo eta barne aholkularitza 38
 39. 39. EraLan Proiektua Proiektutik eratorritako Berrikuntzak: • Proiektua bera eta bere egitura/eraketa • Jakintza-arlo anitzeko jakintza • Analisi sistemikorako metodologia (aldagaiak, korrelazioak …) • Interbentzioen metodologia (hipotesiak, aldagaiak, ..) • Interbentzioetan erabilitako hainbat teknika (narratiba taldea, focus group, telp, mintzatratu trinkoak, …) • Interbentzioek erakundeetan izan duten eragina (ikuspegiak, metodologiak, emaitzak, …) SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 39
 40. 40. Aurrera begira, behar ditugu: • Ikuspegia • Azpiegitura • Sormena • Sistematizazioa • Baliabideak • …. SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 40
 41. 41. SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 41
 42. 42. Eta ezagutza … ekiteko … jakiteko … berrekiteko: • Talde dinamikak (Lewin, Tavistock, Belbin … • Eraldaketaren teoriak eta ereduak (Kotter, ADKAR …) • Pentsamendu sistemikoa (Senge, …) • Autopoiesia (Maturana, …) • Activity theory (Engeström, …) • Konplexutasunaren teoriak (Losada, Stacey, …) • Ezagutzaren kudeaketa (Argyris, Stacey, …) • …. SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 42
 43. 43. SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 43
 44. 44. Chiva, R.; Camisón, C. (2002): Aprendizaje organizativo y teoria de la complejidad: implicaciones en la gestión del diseño del producto. Castelló de la Plana: Publicaciones Universitat Jaume I. Comisión Europea (1995): Libro verde de la innovación. http://europa.eu/documents/comm/green_papers/index_es.htm#1995 Hermosilla, D. (1997): Berrikuntza eta hizkuntzen kudeaketa. 30+10 Mintegian aurkeztutako hitzaldia. Elgoibar: IMH. http://www.imh.es/jardunaldiak/30-10-mintegia-2007-10-25/view?set_language=eu Kim, D.H. (1993): «The link between individual and organizational learning», Sloan Management Review. Udazkena, 37-50 or. Kolb, D.A. (1996): «Management and the learning process», in K. Starkey (arg.): How organizations learn, 270-287 or. Londres: International Thompson Business Press OCDE/EUROSTAT (2005): Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation, 3e édition. http://www.oecd.org/document/33/0,3343,fr_2649_201185_35870369_1_1_1_1,00.html OCDE/EUROSTAT (2005): Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre la innovación, 3ª edición. http://www.bai.bizkaia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2585&Itemid=242 SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 44
 45. 45. mila esker SL Klusterraren Jardunaldia - BERRIKUNTZA LAN MUNDUKO ERABILERA PLANETAN - J. Inazio Marko Juanikorena 45

×