Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

150204 Klub Hubertus Hubert Ogar

 1. Wizerunek myśliwychWizerunek myśliwych Warszawa 3 grudzień 2014r, 4 luty 2015r.Warszawa 3 grudzień 2014r, 4 luty 2015r. ,,wczoraj i dziś”,,wczoraj i dziś”
 2. Praca magisterskaPraca magisterska Współczesny wizerunek myśliwych w oczach wybranych grup społecznych  Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 3. ZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWYZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWY Kto to jest myśliwy? Kim jestKto to jest myśliwy? Kim jest myśliwy?myśliwy? Wykorzystano 12 pojęćWykorzystano 12 pojęć  SłownikówSłowników  EncyklopediiEncyklopedii  Literatury fachowejLiteratury fachowej  PrawaPrawa  InternetuInternetu  WłasnaWłasna
 4. ZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWYZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWY  Najstarsza definicja pochodziła z ksiązkiNajstarsza definicja pochodziła z ksiązki Wiktora Kozłwskiego z 1822r ,,PierwszeWiktora Kozłwskiego z 1822r ,,Pierwsze początki terminologii łowieckiej”początki terminologii łowieckiej”
 5. ZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWYZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWY „…„… ogromną pasje, z którą człowiek sięogromną pasje, z którą człowiek się rodzi i od najmłodszych lat rozwija irodzi i od najmłodszych lat rozwija i pielęgnuje ją w sobie, aż do czasu kiedypielęgnuje ją w sobie, aż do czasu kiedy możne wstąpić w szeregi Bracimożne wstąpić w szeregi Braci Myśliwskiej. Stając się stylem życia, ażMyśliwskiej. Stając się stylem życia, aż do czasu kiedy zabiją dzwony nado czasu kiedy zabiją dzwony na kościelnej wieży. A nad mogiłą usłyszyszkościelnej wieży. A nad mogiłą usłyszysz od Kolegów –niech Ci knieja szumiod Kolegów –niech Ci knieja szumi wiecznie –Darz Bór.”wiecznie –Darz Bór.” Hubert Ogar – definicja niepublikowanaHubert Ogar – definicja niepublikowana BYCIE MYŚLIWYM OZNACZABYCIE MYŚLIWYM OZNACZA ……
 6. WniosekWniosek  Najczęściej definiowały na podstawieNajczęściej definiowały na podstawie czynności, które wykonywali.czynności, które wykonywali.  Wszystkie pojęcia definiujące myśliwegoWszystkie pojęcia definiujące myśliwego które są dostępne, są jak najbardziejktóre są dostępne, są jak najbardziej właściwe. Ponieważ definiują postaćwłaściwe. Ponieważ definiują postać myśliwego w czasie kiedy te opisymyśliwego w czasie kiedy te opisy powstawały.powstawały.
 7. Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów  Polownik – zatrudnia się łowami na czystem polu z chartami.  Szczawacz – trudni się zachęcaniem psów do gonienia.  Setnk / setniczy – sieci wiąże albo sieci rozstawia przed łowami.  Selekcjoner – osoba uprawniona do odstrzału wszystkich zwierząt łownych w tym samców zwierzyny płowej i samców muflonów.  Lisiarz – myśliwi lubiący polować na drapieżniki szczególnie lisy.  Sokolnik – sposobi ptaki drapieżne do łowów, lub z niemi poluje. – osoba uprawniona do łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych.  StrzelecStrzelec – uzbrojony w czasie łowów strzelbą, na stanowisku zwierza oczekuje.  MyśliwyMyśliwy – rozumie się przez to osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania polowania.
 8. Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów ? ?? ? ŁowcaŁowca
 9. Pierwotni myśliwi zwani byli ŁOWCAMI Jak wyglądali ? czym się trudzili ?Jak wyglądali ? czym się trudzili ?
 10.  Łowami trudnili się mężczyźni, którzyŁowami trudnili się mężczyźni, którzy mieli silę unieść broń.mieli silę unieść broń.
 11.  Łowy odbywały się przy współpracy zeŁowy odbywały się przy współpracy ze sobą mężczyznsobą mężczyzn
 12.  Koczowniczy tryb życiaKoczowniczy tryb życia (podążanie za(podążanie za zwierzyną)zwierzyną)
 13. Stosowane narzędziaStosowane narzędzia i metodyi metody łowieckiełowieckie  dzidy,dzidy,  łuki,łuki,  oszczepy,oszczepy,  kamienie,kamienie, Groty z kości iGroty z kości i kamienikamieni  Odłączenie od stadaOdłączenie od stada  Pułapki: doły, bagnaPułapki: doły, bagna  JaskinieJaskinie  Oczekiwanie i pogońOczekiwanie i pogoń  PodchódPodchód
 14. ZwierzynaZwierzyna  MamutyMamuty  TuryTury  NosorożceNosorożce włochatewłochate  JelenieJelenie  ReniferyRenifery  NiedźwiedzieNiedźwiedzie  WilkiWilki  Ptactwo itpPtactwo itp
 15. Cel łowówCel łowów  Pokarm do życia (zbieractwo,Pokarm do życia (zbieractwo, rybołówstwo))  Skóry - odzież, okrycieSkóry - odzież, okrycie  Kości rogi -narzędzia, broń i ozdobyKości rogi -narzędzia, broń i ozdoby
 16. Zwierz kontra łowcaZwierz kontra łowca -pazury,-pazury, -kły,-kły, -zwinność,-zwinność, -instynkt.-instynkt. -prymitywne-prymitywne narzędzia,narzędzia, -spryt,-spryt, -współpraca.-współpraca. DzikiDziki zwierzzwierz ŁowcaŁowca==
 17. Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów łowca → myśliwy / myśliwiec → ??
 18. Myśliwy / myśliwiec  Kim byli ? czym się zajmowali ?Kim byli ? czym się zajmowali ?
 19.  Ustrój feudalnyUstrój feudalny  Wzmocnienie władzy państwowejWzmocnienie władzy państwowej  Jednocześnie ograniczenie swobódJednocześnie ograniczenie swobód ludności (włącznie z polowaniami)ludności (włącznie z polowaniami)  Polowania wyłącznie dla władców i jegoPolowania wyłącznie dla władców i jego rodzinyrodziny  Zróżnicowanie łowów na zwierzynęZróżnicowanie łowów na zwierzynę grubą i drobnągrubą i drobną
 20. Myśliwy / myśliwiec Kim byli ?Kim byli ?  Królowie i ich rodzinyKrólowie i ich rodziny  KOBIETYKOBIETY  KsiążętaKsiążęta  RycerstwoRycerstwo  Później szlachtaPóźniej szlachta duchowieństwoduchowieństwo
 21. ZWIERZNAZWIERZNA GRUBAGRUBA  ŻubrŻubr  TurTur  NiedźwiedźNiedźwiedź  JeleńJeleń  łośłoś  WilkWilk  BobryBobry DROBNADROBNA  DzikDzik  SarnaSarna  Lis, wilkiLis, wilki  MałeMałe drapieżnikidrapieżniki  Ptactwo drobnePtactwo drobne
 22. ŁOWYŁOWY  Rozrywka ,,zabicie wolnego czasu”Rozrywka ,,zabicie wolnego czasu”  Załatwianie spraw wagi państwowejZałatwianie spraw wagi państwowej  ,,stanowiły zaprawę przed wyprawą,,stanowiły zaprawę przed wyprawą wojenną”wojenną”  Pozyskanie pokarmu (czasy wojenne)Pozyskanie pokarmu (czasy wojenne)
 23. ŁOWYŁOWY  Polowaniom towarzyszyła duża świtaPolowaniom towarzyszyła duża świta zamkowa (sekretarz, kronikarz, lekarz,zamkowa (sekretarz, kronikarz, lekarz, aptekarz, kapelan).aptekarz, kapelan).  Wyprawy nawet kilku tygodnioweWyprawy nawet kilku tygodniowe i kosztowne.i kosztowne.  Oddzielna służba do łowów np. doOddzielna służba do łowów np. do organizacji polowań, utrzymywania psów,organizacji polowań, utrzymywania psów, rzemieślnicy broni, preparatorów i wielerzemieślnicy broni, preparatorów i wiele innych.innych.
 24. ŁowyŁowy  KonnoKonno  Asysta psów gończychAsysta psów gończych  sokolnictwosokolnictwo  Trofea łowieckieTrofea łowieckie
 25. Stosowane narzędzia iStosowane narzędzia i metody łowieckiemetody łowieckie  Broń palnaBroń palna  Topory, nożeTopory, noże  Łuki cisoweŁuki cisowe  OszczepOszczep  Ptaki łowczePtaki łowcze  Kusze, ŁukiKusze, Łuki  SieciSieci  Pogoń konna (sforyPogoń konna (sfory psów)psów)  OczekiwanieOczekiwanie
 26. Zwierz kontra łowcaZwierz kontra łowca -Pazury,-Pazury, -kły,-kły, -zwinność,-zwinność, -instynkt.-instynkt. -Broń palna,-Broń palna, -spryt,-spryt, -współpraca,-współpraca, -trąby,-trąby, -poruszanie się-poruszanie się konno.konno. DzikiDziki zwierzzwierz MyśliwiecMyśliwiec <<
 27. Łowy w PuszczyŁowy w Puszczy KozienickiejKozienickiej Władysław Jagiełło, 29 razy w tym 1 wizytaWładysław Jagiełło, 29 razy w tym 1 wizyta kontrolna Puszczy i 2 wizyta w drodze do Wilna.kontrolna Puszczy i 2 wizyta w drodze do Wilna.  Kazimierz IV Jagiellończyk, 10 wizyt w tym 1Kazimierz IV Jagiellończyk, 10 wizyt w tym 1 wizyta stanu zwierzyny, i 1 wizyta połączona zwizyta stanu zwierzyny, i 1 wizyta połączona z sądem.sądem.  Zygmunt I Stary, 10 wizyt w tym w tym 1 wizytaZygmunt I Stary, 10 wizyt w tym w tym 1 wizyta stanu zwierzyny, i 1 wizyta połączona z sądem.stanu zwierzyny, i 1 wizyta połączona z sądem.  Zygmunt II August, 3 wizyty.Zygmunt II August, 3 wizyty. Polowanie na grubego zwierzaPolowanie na grubego zwierza
 28. Wypadki naWypadki na polowaniachpolowaniach  Król Kazimierz Wielki w trakcie polowania nadKról Kazimierz Wielki w trakcie polowania nad Pilicą nabawił się kontuzji, w konsekwencjiPilicą nabawił się kontuzji, w konsekwencji zmarł (1370r).zmarł (1370r).  Król Jagiełło na polowaniu na niedźwiedzieKról Jagiełło na polowaniu na niedźwiedzie w Puszczy Białowieskiej złamał nogę (1426r).w Puszczy Białowieskiej złamał nogę (1426r).
 29. wnioskiwnioski  Monopol łowów przez najwyższe władzeMonopol łowów przez najwyższe władze  Polowanie na zwierzynę nie dlaPolowanie na zwierzynę nie dla przeżyciaprzeżycia  Rozwój narzędzi i technik łowieckichRozwój narzędzi i technik łowieckich
 30. Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów łowca → myśliwy / myśliwiec → myśliwy
 31. Myśliwi ?Myśliwi ?
 32. Cel pracyCel pracy Próba oceny i przedstawienia współczesnego wizerunku myśliwych, przez różne grupy społeczne..
 33. MetodykaMetodyka Badane grupy społeczneBadane grupy społeczne :: - Mieszkańcy z obszaru wiejskiego,Mieszkańcy z obszaru wiejskiego, - mieszkańcy z obszaru miejskiego,mieszkańcy z obszaru miejskiego, - młodzież z gimnazjalna z obszaru miejskiego,- młodzież z gimnazjalna z obszaru miejskiego, - młodzież z gimnazjalna z obszaru wiejskiego,- młodzież z gimnazjalna z obszaru wiejskiego, - myśliwi,myśliwi, - młodzież szkół podstawowych z obszarumłodzież szkół podstawowych z obszaru miejskiego Klub Przyrodniczo-Łowiecki ,,Młodzimiejskiego Klub Przyrodniczo-Łowiecki ,,Młodzi odkrywcy”,odkrywcy”, - młodzież szkół podstawowych z obszarumłodzież szkół podstawowych z obszaru wiejskiego.wiejskiego.
 34. Metodyka c.d.Metodyka c.d.  teren badańteren badań - województwo mazowieckie,- województwo mazowieckie,  Struktura respondentówStruktura respondentów 50%50% ♂♂ / 50%/ 50% ♀♀ Wyjątek – myśliwiWyjątek – myśliwi
 35. Metodyka c.d.Metodyka c.d.  Przeprowadzono badanie opiniiPrzeprowadzono badanie opinii społecznej w latach 2013 / 2014 rokuspołecznej w latach 2013 / 2014 roku  Próba 450 osóbPróba 450 osób  Ankieta 31 pytańAnkieta 31 pytań -5 pytań poznanie respondenta (wiek, płeć,-5 pytań poznanie respondenta (wiek, płeć, wykształcenie, zamieszkanie, zawód)wykształcenie, zamieszkanie, zawód) -26 pyta merytoryczne-26 pyta merytoryczne
 36. Pytanie. Czy w Twojej rodzinie jest myśliwy?Pytanie. Czy w Twojej rodzinie jest myśliwy? 9% 9% 18% 9% 16% 10% 9% 91% 91% 82% 91% 84% 90% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Tak Nie
 37. Pytanie. Czy Pan/Pani zna jakiegoś myśliwego?Pytanie. Czy Pan/Pani zna jakiegoś myśliwego? 100% 28% 65% 30% 60% 100% 6% 0% 72% 35% 70% 40% 0% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Tak Nie
 38. Pytanie. Kto to jest myśliwy ?Pytanie. Kto to jest myśliwy ? Grupy odpowiedzi Gimn. wieś Gimn. miasto Miesz. wsi Miesz. miast Myśliwi Klub przy.- łow. Młodz. z pods. (wieś) Człowiek polujący/zabijający zwierzęta 69 % 83 % 75 % 83 % 54 % 82 % 91 % Człowiek dokarmiający zwierzęta 3 % 1 % 5 % 5 % 11 % 9 % 3 % Człowiek zajmujący się ochroną zwierząt 8 % 11 % 1 % 2 % 5 % 9 % 0 % Człowiek zajmujący się lasem i porządkiem w lesie 15 % 1 % 1 % 3 % 0 % 0 % 3 % Podane odpowiedzi np. sąsiad, tata, wujek, imię i nazwisko itp 5 % 2 % 13 % 1 % 3 % 0 % 0 % Człowiek posiadający pasje 0 % 2 % 5 % 6 % 27 % 0 % 3 %
 39. Pytanie. Czy leśnik to synonim myśliwego?Pytanie. Czy leśnik to synonim myśliwego? 48% 32% 12% 5% 22% 0% 20% 52% 68% 88% 95% 78% 73% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Tak Nie
 40. Pytanie. Czy kobiety też mogą być myśliwymi?Pytanie. Czy kobiety też mogą być myśliwymi? 100% 92% 96% 76% 90% 100% 41% 0% 8% 4% 24% 10% 0% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Tak Nie
 41. Pytanie. Co oznacza skrót PZŁ ?Pytanie. Co oznacza skrót PZŁ ? 2% 3% 0% 0% 6% 0% 0% 96% 94% 100% 100% 93% 100% 88% 2% 3% 0% 0% 1% 0% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Polskie Zrzeszenie łowieckie Polski Związek Łowiecki Polski Zarząd Łowiecki
 42. Pytanie. Jakim zwrotem myśliwi się żegnają iPytanie. Jakim zwrotem myśliwi się żegnają i witają?witają? 0% 44% 13% 25% 22% 9% 46% 100% 37% 85% 58% 72% 91% 30% 0% 19% 2% 17% 6% 0% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 nasz bór darz bór wasz bór
 43. Pytanie. Jaki święty jest patronem myśliwych?Pytanie. Jaki święty jest patronem myśliwych? 100% 13% 74% 48% 75% 100% 59% 0% 18% 5% 4% 0% 0% 6% 0% 69% 21% 48% 25% 0% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Hubert Inny braki danych
 44. Pytanie. Czy Pan/Pani uważa, czy myśliwy opróczPytanie. Czy Pan/Pani uważa, czy myśliwy oprócz gospodarki łowieckiej, zajmuje się innymi zadaniami zgospodarki łowieckiej, zajmuje się innymi zadaniami z dziedziny łowieckiej?dziedziny łowieckiej? 4% 19% 17% 31% 14% 0% 35% 96% 81% 83% 69% 86% 100% 65% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 nie, nie zajmuje się tak, zajmuje się
 45. Pytanie. Czy myśliwi zajmują i biorą czynny udziałPytanie. Czy myśliwi zajmują i biorą czynny udział w ochronie rzadkich gatunków zwierząt?w ochronie rzadkich gatunków zwierząt? 7% 38% 19% 33% 25% 0% 6% 93% 62% 81% 67% 75% 100% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 nie, nie zajmują się tak, zajmują się
 46. Pytanie. Jaki jest wpływ myśliwego naPytanie. Jaki jest wpływ myśliwego na przyrodę?przyrodę? 100% 53% 76% 53% 63% 100% 53% 0% 16% 6% 10% 12% 0% 24% 0% 0% 3% 7% 4% 0% 0% 0% 31% 15% 30% 21% 0% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 pozytywny obojętny negatywny nie mam zdania
 47. Pytanie. Bycie myśliwymPytanie. Bycie myśliwym oznacza?oznacza? 0% 34% 13% 28% 23% 0% 35% 82% 60% 72% 67% 70% 82% 30% 18% 6% 15% 5% 7% 18% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 wykonywanie zawodu rozwijanie pasji nadany obowiązek
 48. Pytanie. Czy myśliwi to osoby z bogatymPytanie. Czy myśliwi to osoby z bogatym zapleczem finansowym?zapleczem finansowym? 33% 41% 56% 46% 62% 40% 6% 67% 59% 44% 54% 38% 60% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Tak Nie
 49. Pytanie. Czy po cechach zewnętrznychPytanie. Czy po cechach zewnętrznych możnamożna poznać myśliwego?poznać myśliwego? 20% 28% 20% 45% 24% 0% 18% 80% 72% 80% 55% 76% 100% 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 nie tak
 50. Pytanie. Czy myśliwi to osoby otwarte i przyjaźniePytanie. Czy myśliwi to osoby otwarte i przyjaźnie nastawione do społeczeństwa? (braki danych wnastawione do społeczeństwa? (braki danych w kategoriach: od 4% do 19%)kategoriach: od 4% do 19%) 94% 69% 72% 59% 76% 100% 53% 2% 13% 15% 26% 13% 0% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 tak nie
 51. Pytanie. Czy Pan/Pani uczestniczyłaPytanie. Czy Pan/Pani uczestniczyła kiedykolwiekkiedykolwiek w wystawie o tematyce łowieckiej?w wystawie o tematyce łowieckiej?
 52. Pytanie. Czy każdy człowiek może zostaćPytanie. Czy każdy człowiek może zostać myśliwym?myśliwym? 46% 78% 53% 63% 35% 18% 71% 54% 22% 47% 37% 65% 82% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 tak nie
 53. Pytanie. Dlaczego człowiek zostaje myśliwym?Pytanie. Dlaczego człowiek zostaje myśliwym? 0% 0% 12% 4% 5% 0% 6% 96% 88% 83% 87% 87% 82% 65% 0% 9% 5% 4% 3% 0% 6% 4% 3% 0% 5% 5% 18% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 dla korzyści finansowych z pasji dla pozyskania mięsa inne
 54. WNIOSKIWNIOSKI  Ponad 20% badanych z trzech grup:Ponad 20% badanych z trzech grup: młodzieży ze szkoły podstawowej,młodzieży ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej z obszarów wiejskichgimnazjalnej z obszarów wiejskich i mieszkańców miast uważa,i mieszkańców miast uważa, żeże leśnik jest synonimem myśliwego.leśnik jest synonimem myśliwego.
 55. WNIOSKIWNIOSKI  Pięć z sześciu badanych grupPięć z sześciu badanych grup społecznych uważa w ponad 60%,społecznych uważa w ponad 60%, że doże do podstawowych zadań i obowiązkówpodstawowych zadań i obowiązków należy polowanie i selekcja zwierzyny.należy polowanie i selekcja zwierzyny.
 56. WNIOSKIWNIOSKI  Z wyjątkiem myśliwych i członków KlubuZ wyjątkiem myśliwych i członków Klubu Przyrodniczo - ŁowieckiegoPrzyrodniczo - Łowieckiego w pozostałych badanych grupach od 15w pozostałych badanych grupach od 15 do 31 % ankietowanychdo 31 % ankietowanych nie ma zdanianie ma zdania na temat:na temat: jaki jest wpływ myśliwego najaki jest wpływ myśliwego na przyrodę.przyrodę.
 57. WNIOSKIWNIOSKI  Uczestnictwo w wystawach o tematyceUczestnictwo w wystawach o tematyce łowieckiej jest bardzo małe, nawet wśródłowieckiej jest bardzo małe, nawet wśród grup związanych z łowiectwem,grup związanych z łowiectwem, zaledwiezaledwie ok.ok. 50%50% ankietowanych z tych grupankietowanych z tych grup uczestniczyło w tego typu przedsięwzięciach.uczestniczyło w tego typu przedsięwzięciach. Pozostałe grupy wPozostałe grupy w 90% nie uczestniczyły90% nie uczestniczyły nigdynigdy w wystawach o tematyce łowieckiej.w wystawach o tematyce łowieckiej.
 58. WNIOSKIWNIOSKI  W przeważającej większości, niezależnieW przeważającej większości, niezależnie do badanej grupy, respondenci uważają,do badanej grupy, respondenci uważają, że człowiekże człowiek zostaje myśliwym z pasjizostaje myśliwym z pasji, nie, nie dla korzyści finansowych czy teżdla korzyści finansowych czy też pozyskania mięsa.pozyskania mięsa.
 59. WNIOSKIWNIOSKI  Prowadzenie edukacji wśród młodzieżyProwadzenie edukacji wśród młodzieży Klubu Przyrodniczo - ŁowieckiegoKlubu Przyrodniczo - Łowieckiego ,,Młodzi Odkrywcy”, przez myśliwych,,Młodzi Odkrywcy”, przez myśliwych przekłada się naprzekłada się na większą wiedzęwiększą wiedzę zz zakresu łowiectwa i ogólnego obrazuzakresu łowiectwa i ogólnego obrazu myśliwych.myśliwych.
 60. WNIOSKIWNIOSKI  Skondensowane i długofalowe działaniaSkondensowane i długofalowe działania edukacyjne młodzieży szkolnej, mogąedukacyjne młodzieży szkolnej, mogą przyczynić się doprzyczynić się do polepszenia wizerunkupolepszenia wizerunku myśliwych w przyszłości.myśliwych w przyszłości.
 61. WNIOSKIWNIOSKI  JedynieJedynie szeroko rozpowszechnionaszeroko rozpowszechniona kampania promocyjna i edukacyjnakampania promocyjna i edukacyjna mogłaby przyczynić się do podniesieniamogłaby przyczynić się do podniesienia świadomości społeczeństwa w tejświadomości społeczeństwa w tej tematyce.tematyce.
 62. Zwierz kontra łowcaZwierz kontra łowca -Pazury,-Pazury, -kły,-kły, -zwinność,-zwinność, -instynkt.-instynkt. -Broń palna,-Broń palna, -Lornetki,-Lornetki, -Lunety,-Lunety, -spryt,-spryt, -współpraca-współpraca DzikiDziki zwierzzwierz MyśliwyMyśliwy <<
 63. Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów łowca → przeżycie → myśliwy / myśliwiec → myśliwy rozrywka → ochrona
 64. WNIOSEK KońcowyWNIOSEK Końcowy Łowiectwo w tym myśliwy nie jestŁowiectwo w tym myśliwy nie jest wymysłem współczesnego świata.wymysłem współczesnego świata. Istnieje od początku obecności na ziemiIstnieje od początku obecności na ziemi człowieka. Lecz forma i kształtczłowieka. Lecz forma i kształt łowiectwa uzależniona była od aktualniełowiectwa uzależniona była od aktualnie panujących warunków przyrodniczo-panujących warunków przyrodniczo- społecznych.społecznych.
 65. Dziękuje za uwagęDziękuje za uwagę Hubert OGARHubert OGAR Darz BÓRDarz BÓR
Advertisement