SlideShare a Scribd company logo
1 of 65
Wizerunek myśliwychWizerunek myśliwych
Warszawa 3 grudzień 2014r, 4 luty 2015r.Warszawa 3 grudzień 2014r, 4 luty 2015r.
,,wczoraj i dziś”,,wczoraj i dziś”
Praca magisterskaPraca magisterska
Współczesny wizerunek myśliwych w oczach
wybranych grup społecznych
 Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWYZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWY
Kto to jest myśliwy? Kim jestKto to jest myśliwy? Kim jest
myśliwy?myśliwy?
Wykorzystano 12 pojęćWykorzystano 12 pojęć
 SłownikówSłowników
 EncyklopediiEncyklopedii
 Literatury fachowejLiteratury fachowej
 PrawaPrawa
 InternetuInternetu
 WłasnaWłasna
ZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWYZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWY
 Najstarsza definicja pochodziła z ksiązkiNajstarsza definicja pochodziła z ksiązki
Wiktora Kozłwskiego z 1822r ,,PierwszeWiktora Kozłwskiego z 1822r ,,Pierwsze
początki terminologii łowieckiej”początki terminologii łowieckiej”
ZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWYZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWY
„…„… ogromną pasje, z którą człowiek sięogromną pasje, z którą człowiek się
rodzi i od najmłodszych lat rozwija irodzi i od najmłodszych lat rozwija i
pielęgnuje ją w sobie, aż do czasu kiedypielęgnuje ją w sobie, aż do czasu kiedy
możne wstąpić w szeregi Bracimożne wstąpić w szeregi Braci
Myśliwskiej. Stając się stylem życia, ażMyśliwskiej. Stając się stylem życia, aż
do czasu kiedy zabiją dzwony nado czasu kiedy zabiją dzwony na
kościelnej wieży. A nad mogiłą usłyszyszkościelnej wieży. A nad mogiłą usłyszysz
od Kolegów –niech Ci knieja szumiod Kolegów –niech Ci knieja szumi
wiecznie –Darz Bór.”wiecznie –Darz Bór.”
Hubert Ogar – definicja niepublikowanaHubert Ogar – definicja niepublikowana
BYCIE MYŚLIWYM OZNACZABYCIE MYŚLIWYM OZNACZA ……
WniosekWniosek
 Najczęściej definiowały na podstawieNajczęściej definiowały na podstawie
czynności, które wykonywali.czynności, które wykonywali.
 Wszystkie pojęcia definiujące myśliwegoWszystkie pojęcia definiujące myśliwego
które są dostępne, są jak najbardziejktóre są dostępne, są jak najbardziej
właściwe. Ponieważ definiują postaćwłaściwe. Ponieważ definiują postać
myśliwego w czasie kiedy te opisymyśliwego w czasie kiedy te opisy
powstawały.powstawały.
Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów
 Polownik – zatrudnia się łowami na czystem polu z chartami.
 Szczawacz – trudni się zachęcaniem psów do gonienia.
 Setnk / setniczy – sieci wiąże albo sieci rozstawia przed łowami.
 Selekcjoner – osoba uprawniona do odstrzału wszystkich zwierząt
łownych w tym samców zwierzyny płowej i samców muflonów.
 Lisiarz – myśliwi lubiący polować na drapieżniki szczególnie lisy.
 Sokolnik – sposobi ptaki drapieżne do łowów, lub z niemi poluje.
– osoba uprawniona do łowienia zwierzyny przy pomocy
ptaków łowczych.
 StrzelecStrzelec – uzbrojony w czasie łowów strzelbą, na stanowisku
zwierza oczekuje.
 MyśliwyMyśliwy – rozumie się przez to osobę fizyczną uprawnioną do
wykonywania polowania.
Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów
? ?? ?
ŁowcaŁowca
Pierwotni myśliwi
zwani byli ŁOWCAMI
Jak wyglądali ? czym się trudzili ?Jak wyglądali ? czym się trudzili ?
 Łowami trudnili się mężczyźni, którzyŁowami trudnili się mężczyźni, którzy
mieli silę unieść broń.mieli silę unieść broń.
 Łowy odbywały się przy współpracy zeŁowy odbywały się przy współpracy ze
sobą mężczyznsobą mężczyzn
 Koczowniczy tryb życiaKoczowniczy tryb życia (podążanie za(podążanie za
zwierzyną)zwierzyną)
Stosowane narzędziaStosowane narzędzia
i metodyi metody
łowieckiełowieckie
 dzidy,dzidy,
 łuki,łuki,
 oszczepy,oszczepy,
 kamienie,kamienie,
Groty z kości iGroty z kości i
kamienikamieni
 Odłączenie od stadaOdłączenie od stada
 Pułapki: doły, bagnaPułapki: doły, bagna
 JaskinieJaskinie
 Oczekiwanie i pogońOczekiwanie i pogoń
 PodchódPodchód
ZwierzynaZwierzyna
 MamutyMamuty
 TuryTury
 NosorożceNosorożce
włochatewłochate
 JelenieJelenie
 ReniferyRenifery
 NiedźwiedzieNiedźwiedzie
 WilkiWilki
 Ptactwo itpPtactwo itp
Cel łowówCel łowów
 Pokarm do życia (zbieractwo,Pokarm do życia (zbieractwo, rybołówstwo))
 Skóry - odzież, okrycieSkóry - odzież, okrycie
 Kości rogi -narzędzia, broń i ozdobyKości rogi -narzędzia, broń i ozdoby
Zwierz kontra łowcaZwierz kontra łowca
-pazury,-pazury,
-kły,-kły,
-zwinność,-zwinność,
-instynkt.-instynkt.
-prymitywne-prymitywne
narzędzia,narzędzia,
-spryt,-spryt,
-współpraca.-współpraca.
DzikiDziki
zwierzzwierz
ŁowcaŁowca==
Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów
łowca → myśliwy / myśliwiec →
??
Myśliwy / myśliwiec
 Kim byli ? czym się zajmowali ?Kim byli ? czym się zajmowali ?
 Ustrój feudalnyUstrój feudalny
 Wzmocnienie władzy państwowejWzmocnienie władzy państwowej
 Jednocześnie ograniczenie swobódJednocześnie ograniczenie swobód
ludności (włącznie z polowaniami)ludności (włącznie z polowaniami)
 Polowania wyłącznie dla władców i jegoPolowania wyłącznie dla władców i jego
rodzinyrodziny
 Zróżnicowanie łowów na zwierzynęZróżnicowanie łowów na zwierzynę
grubą i drobnągrubą i drobną
Myśliwy / myśliwiec Kim byli ?Kim byli ?
 Królowie i ich rodzinyKrólowie i ich rodziny
 KOBIETYKOBIETY
 KsiążętaKsiążęta
 RycerstwoRycerstwo
 Później szlachtaPóźniej szlachta
duchowieństwoduchowieństwo
ZWIERZNAZWIERZNA
GRUBAGRUBA
 ŻubrŻubr
 TurTur
 NiedźwiedźNiedźwiedź
 JeleńJeleń
 łośłoś
 WilkWilk
 BobryBobry
DROBNADROBNA
 DzikDzik
 SarnaSarna
 Lis, wilkiLis, wilki
 MałeMałe
drapieżnikidrapieżniki
 Ptactwo drobnePtactwo drobne
ŁOWYŁOWY
 Rozrywka ,,zabicie wolnego czasu”Rozrywka ,,zabicie wolnego czasu”
 Załatwianie spraw wagi państwowejZałatwianie spraw wagi państwowej
 ,,stanowiły zaprawę przed wyprawą,,stanowiły zaprawę przed wyprawą
wojenną”wojenną”
 Pozyskanie pokarmu (czasy wojenne)Pozyskanie pokarmu (czasy wojenne)
ŁOWYŁOWY
 Polowaniom towarzyszyła duża świtaPolowaniom towarzyszyła duża świta
zamkowa (sekretarz, kronikarz, lekarz,zamkowa (sekretarz, kronikarz, lekarz,
aptekarz, kapelan).aptekarz, kapelan).
 Wyprawy nawet kilku tygodnioweWyprawy nawet kilku tygodniowe
i kosztowne.i kosztowne.
 Oddzielna służba do łowów np. doOddzielna służba do łowów np. do
organizacji polowań, utrzymywania psów,organizacji polowań, utrzymywania psów,
rzemieślnicy broni, preparatorów i wielerzemieślnicy broni, preparatorów i wiele
innych.innych.
ŁowyŁowy
 KonnoKonno
 Asysta psów gończychAsysta psów gończych
 sokolnictwosokolnictwo
 Trofea łowieckieTrofea łowieckie
Stosowane narzędzia iStosowane narzędzia i
metody łowieckiemetody łowieckie
 Broń palnaBroń palna
 Topory, nożeTopory, noże
 Łuki cisoweŁuki cisowe
 OszczepOszczep
 Ptaki łowczePtaki łowcze
 Kusze, ŁukiKusze, Łuki
 SieciSieci
 Pogoń konna (sforyPogoń konna (sfory
psów)psów)
 OczekiwanieOczekiwanie
Zwierz kontra łowcaZwierz kontra łowca
-Pazury,-Pazury,
-kły,-kły,
-zwinność,-zwinność,
-instynkt.-instynkt.
-Broń palna,-Broń palna,
-spryt,-spryt,
-współpraca,-współpraca,
-trąby,-trąby,
-poruszanie się-poruszanie się
konno.konno.
DzikiDziki
zwierzzwierz
MyśliwiecMyśliwiec
<<
Łowy w PuszczyŁowy w Puszczy
KozienickiejKozienickiej Władysław Jagiełło, 29 razy w tym 1 wizytaWładysław Jagiełło, 29 razy w tym 1 wizyta
kontrolna Puszczy i 2 wizyta w drodze do Wilna.kontrolna Puszczy i 2 wizyta w drodze do Wilna.
 Kazimierz IV Jagiellończyk, 10 wizyt w tym 1Kazimierz IV Jagiellończyk, 10 wizyt w tym 1
wizyta stanu zwierzyny, i 1 wizyta połączona zwizyta stanu zwierzyny, i 1 wizyta połączona z
sądem.sądem.
 Zygmunt I Stary, 10 wizyt w tym w tym 1 wizytaZygmunt I Stary, 10 wizyt w tym w tym 1 wizyta
stanu zwierzyny, i 1 wizyta połączona z sądem.stanu zwierzyny, i 1 wizyta połączona z sądem.
 Zygmunt II August, 3 wizyty.Zygmunt II August, 3 wizyty.
Polowanie na grubego zwierzaPolowanie na grubego zwierza
Wypadki naWypadki na
polowaniachpolowaniach
 Król Kazimierz Wielki w trakcie polowania nadKról Kazimierz Wielki w trakcie polowania nad
Pilicą nabawił się kontuzji, w konsekwencjiPilicą nabawił się kontuzji, w konsekwencji
zmarł (1370r).zmarł (1370r).
 Król Jagiełło na polowaniu na niedźwiedzieKról Jagiełło na polowaniu na niedźwiedzie
w Puszczy Białowieskiej złamał nogę (1426r).w Puszczy Białowieskiej złamał nogę (1426r).
wnioskiwnioski
 Monopol łowów przez najwyższe władzeMonopol łowów przez najwyższe władze
 Polowanie na zwierzynę nie dlaPolowanie na zwierzynę nie dla
przeżyciaprzeżycia
 Rozwój narzędzi i technik łowieckichRozwój narzędzi i technik łowieckich
Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów
łowca → myśliwy / myśliwiec → myśliwy
Myśliwi ?Myśliwi ?
Cel pracyCel pracy
Próba oceny i przedstawienia
współczesnego wizerunku
myśliwych, przez różne grupy
społeczne..
MetodykaMetodyka
Badane grupy społeczneBadane grupy społeczne ::
- Mieszkańcy z obszaru wiejskiego,Mieszkańcy z obszaru wiejskiego,
- mieszkańcy z obszaru miejskiego,mieszkańcy z obszaru miejskiego,
- młodzież z gimnazjalna z obszaru miejskiego,- młodzież z gimnazjalna z obszaru miejskiego,
- młodzież z gimnazjalna z obszaru wiejskiego,- młodzież z gimnazjalna z obszaru wiejskiego,
- myśliwi,myśliwi,
- młodzież szkół podstawowych z obszarumłodzież szkół podstawowych z obszaru
miejskiego Klub Przyrodniczo-Łowiecki ,,Młodzimiejskiego Klub Przyrodniczo-Łowiecki ,,Młodzi
odkrywcy”,odkrywcy”,
- młodzież szkół podstawowych z obszarumłodzież szkół podstawowych z obszaru
wiejskiego.wiejskiego.
Metodyka c.d.Metodyka c.d.
 teren badańteren badań
- województwo mazowieckie,- województwo mazowieckie,
 Struktura respondentówStruktura respondentów
50%50% ♂♂ / 50%/ 50% ♀♀
Wyjątek – myśliwiWyjątek – myśliwi
Metodyka c.d.Metodyka c.d.
 Przeprowadzono badanie opiniiPrzeprowadzono badanie opinii
społecznej w latach 2013 / 2014 rokuspołecznej w latach 2013 / 2014 roku
 Próba 450 osóbPróba 450 osób
 Ankieta 31 pytańAnkieta 31 pytań
-5 pytań poznanie respondenta (wiek, płeć,-5 pytań poznanie respondenta (wiek, płeć,
wykształcenie, zamieszkanie, zawód)wykształcenie, zamieszkanie, zawód)
-26 pyta merytoryczne-26 pyta merytoryczne
Pytanie. Czy w Twojej rodzinie jest myśliwy?Pytanie. Czy w Twojej rodzinie jest myśliwy?
9% 9%
18%
9%
16%
10% 9%
91% 91%
82%
91%
84%
90% 91%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
Tak Nie
Pytanie. Czy Pan/Pani zna jakiegoś myśliwego?Pytanie. Czy Pan/Pani zna jakiegoś myśliwego?
100%
28%
65%
30%
60%
100%
6%
0%
72%
35%
70%
40%
0%
94%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
Tak Nie
Pytanie. Kto to jest myśliwy ?Pytanie. Kto to jest myśliwy ?
Grupy odpowiedzi Gimn.
wieś
Gimn.
miasto
Miesz.
wsi
Miesz.
miast
Myśliwi Klub
przy.-
łow.
Młodz. z
pods.
(wieś)
Człowiek polujący/zabijający
zwierzęta
69 % 83 % 75 % 83 % 54 % 82 % 91 %
Człowiek dokarmiający
zwierzęta
3 % 1 % 5 % 5 % 11 % 9 % 3 %
Człowiek zajmujący się
ochroną zwierząt
8 % 11 % 1 % 2 % 5 % 9 % 0 %
Człowiek zajmujący się lasem i
porządkiem w lesie
15 % 1 % 1 % 3 % 0 % 0 % 3 %
Podane odpowiedzi np. sąsiad,
tata, wujek, imię i nazwisko
itp
5 % 2 % 13 % 1 % 3 % 0 % 0 %
Człowiek posiadający pasje 0 % 2 % 5 % 6 % 27 % 0 % 3 %
Pytanie. Czy leśnik to synonim myśliwego?Pytanie. Czy leśnik to synonim myśliwego?
48%
32%
12% 5%
22%
0%
20%
52%
68%
88% 95%
78%
73%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
Tak Nie
Pytanie. Czy kobiety też mogą być myśliwymi?Pytanie. Czy kobiety też mogą być myśliwymi?
100%
92% 96%
76%
90%
100%
41%
0%
8% 4%
24%
10%
0%
59%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
Tak Nie
Pytanie. Co oznacza skrót PZŁ ?Pytanie. Co oznacza skrót PZŁ ?
2% 3% 0% 0% 6% 0% 0%
96% 94% 100% 100% 93% 100%
88%
2% 3% 0% 0% 1% 0%
12%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
Polskie Zrzeszenie łowieckie Polski Związek Łowiecki Polski Zarząd Łowiecki
Pytanie. Jakim zwrotem myśliwi się żegnają iPytanie. Jakim zwrotem myśliwi się żegnają i
witają?witają?
0%
44%
13%
25% 22%
9%
46%
100%
37%
85% 58%
72% 91%
30%
0%
19%
2%
17%
6% 0%
24%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
nasz bór darz bór wasz bór
Pytanie. Jaki święty jest patronem myśliwych?Pytanie. Jaki święty jest patronem myśliwych?
100%
13%
74%
48%
75%
100%
59%
0%
18%
5%
4%
0%
0%
6%
0%
69%
21%
48%
25%
0%
35%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
Hubert Inny braki danych
Pytanie. Czy Pan/Pani uważa, czy myśliwy opróczPytanie. Czy Pan/Pani uważa, czy myśliwy oprócz
gospodarki łowieckiej, zajmuje się innymi zadaniami zgospodarki łowieckiej, zajmuje się innymi zadaniami z
dziedziny łowieckiej?dziedziny łowieckiej?
4%
19% 17%
31%
14%
0%
35%
96%
81% 83%
69%
86%
100%
65%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
nie, nie zajmuje się tak, zajmuje się
Pytanie. Czy myśliwi zajmują i biorą czynny udziałPytanie. Czy myśliwi zajmują i biorą czynny udział
w ochronie rzadkich gatunków zwierząt?w ochronie rzadkich gatunków zwierząt?
7%
38%
19%
33%
25%
0% 6%
93%
62%
81%
67%
75%
100% 94%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
nie, nie zajmują się tak, zajmują się
Pytanie. Jaki jest wpływ myśliwego naPytanie. Jaki jest wpływ myśliwego na
przyrodę?przyrodę?
100%
53%
76%
53%
63%
100%
53%
0%
16%
6%
10%
12%
0%
24%
0%
0%
3%
7%
4%
0%
0%
0%
31%
15%
30%
21%
0%
23%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
pozytywny obojętny negatywny nie mam zdania
Pytanie. Bycie myśliwymPytanie. Bycie myśliwym
oznacza?oznacza?
0%
34%
13%
28% 23%
0%
35%
82%
60%
72%
67% 70%
82%
30%
18%
6%
15%
5% 7%
18%
35%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
wykonywanie zawodu rozwijanie pasji nadany obowiązek
Pytanie. Czy myśliwi to osoby z bogatymPytanie. Czy myśliwi to osoby z bogatym
zapleczem finansowym?zapleczem finansowym?
33%
41%
56%
46%
62%
40%
6%
67%
59%
44%
54%
38%
60%
94%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
Tak Nie
Pytanie. Czy po cechach zewnętrznychPytanie. Czy po cechach zewnętrznych
możnamożna
poznać myśliwego?poznać myśliwego?
20% 28% 20%
45%
24%
0%
18%
80% 72% 80%
55%
76%
100%
82%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
nie tak
Pytanie. Czy myśliwi to osoby otwarte i przyjaźniePytanie. Czy myśliwi to osoby otwarte i przyjaźnie
nastawione do społeczeństwa? (braki danych wnastawione do społeczeństwa? (braki danych w
kategoriach: od 4% do 19%)kategoriach: od 4% do 19%)
94%
69% 72%
59%
76%
100%
53%
2%
13%
15%
26%
13%
0%
42%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi n=54 gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto n=106
szkoła
podst.miasto
n=11
szkoła podst
wieś n=17
tak nie
Pytanie. Czy Pan/Pani uczestniczyłaPytanie. Czy Pan/Pani uczestniczyła
kiedykolwiekkiedykolwiek
w wystawie o tematyce łowieckiej?w wystawie o tematyce łowieckiej?
Pytanie. Czy każdy człowiek może zostaćPytanie. Czy każdy człowiek może zostać
myśliwym?myśliwym?
46%
78%
53%
63%
35%
18%
71%
54%
22%
47%
37%
65%
82%
29%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi
n=54
gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto
n=46
mieszkańcy
miasto
n=106
szkoła
podst
miasto
n=11
szkoła
podst wieś
n=17
tak nie
Pytanie. Dlaczego człowiek zostaje myśliwym?Pytanie. Dlaczego człowiek zostaje myśliwym?
0% 0%
12%
4% 5% 0% 6%
96% 88%
83%
87% 87%
82% 65%
0% 9%
5%
4% 3%
0%
6%
4% 3% 0% 5% 5%
18% 23%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Myśliwi
n=54
gimnazjum
wieś n=32
mieszkańcy
wieś n=100
gimnazjum
miasto n=46
mieszkańcy
miasto
n=106
szkoła podst
miasto n=11
szkoła podst
wieś n=17
dla korzyści finansowych z pasji dla pozyskania mięsa inne
WNIOSKIWNIOSKI
 Ponad 20% badanych z trzech grup:Ponad 20% badanych z trzech grup:
młodzieży ze szkoły podstawowej,młodzieży ze szkoły podstawowej,
gimnazjalnej z obszarów wiejskichgimnazjalnej z obszarów wiejskich
i mieszkańców miast uważa,i mieszkańców miast uważa, żeże
leśnik jest synonimem myśliwego.leśnik jest synonimem myśliwego.
WNIOSKIWNIOSKI
 Pięć z sześciu badanych grupPięć z sześciu badanych grup
społecznych uważa w ponad 60%,społecznych uważa w ponad 60%,
że doże do podstawowych zadań i obowiązkówpodstawowych zadań i obowiązków
należy polowanie i selekcja zwierzyny.należy polowanie i selekcja zwierzyny.
WNIOSKIWNIOSKI
 Z wyjątkiem myśliwych i członków KlubuZ wyjątkiem myśliwych i członków Klubu
Przyrodniczo - ŁowieckiegoPrzyrodniczo - Łowieckiego
w pozostałych badanych grupach od 15w pozostałych badanych grupach od 15
do 31 % ankietowanychdo 31 % ankietowanych nie ma zdanianie ma zdania
na temat:na temat: jaki jest wpływ myśliwego najaki jest wpływ myśliwego na
przyrodę.przyrodę.
WNIOSKIWNIOSKI
 Uczestnictwo w wystawach o tematyceUczestnictwo w wystawach o tematyce
łowieckiej jest bardzo małe, nawet wśródłowieckiej jest bardzo małe, nawet wśród
grup związanych z łowiectwem,grup związanych z łowiectwem, zaledwiezaledwie ok.ok.
50%50% ankietowanych z tych grupankietowanych z tych grup
uczestniczyło w tego typu przedsięwzięciach.uczestniczyło w tego typu przedsięwzięciach.
Pozostałe grupy wPozostałe grupy w 90% nie uczestniczyły90% nie uczestniczyły
nigdynigdy w wystawach o tematyce łowieckiej.w wystawach o tematyce łowieckiej.
WNIOSKIWNIOSKI
 W przeważającej większości, niezależnieW przeważającej większości, niezależnie
do badanej grupy, respondenci uważają,do badanej grupy, respondenci uważają,
że człowiekże człowiek zostaje myśliwym z pasjizostaje myśliwym z pasji, nie, nie
dla korzyści finansowych czy teżdla korzyści finansowych czy też
pozyskania mięsa.pozyskania mięsa.
WNIOSKIWNIOSKI
 Prowadzenie edukacji wśród młodzieżyProwadzenie edukacji wśród młodzieży
Klubu Przyrodniczo - ŁowieckiegoKlubu Przyrodniczo - Łowieckiego
,,Młodzi Odkrywcy”, przez myśliwych,,Młodzi Odkrywcy”, przez myśliwych
przekłada się naprzekłada się na większą wiedzęwiększą wiedzę zz
zakresu łowiectwa i ogólnego obrazuzakresu łowiectwa i ogólnego obrazu
myśliwych.myśliwych.
WNIOSKIWNIOSKI
 Skondensowane i długofalowe działaniaSkondensowane i długofalowe działania
edukacyjne młodzieży szkolnej, mogąedukacyjne młodzieży szkolnej, mogą
przyczynić się doprzyczynić się do polepszenia wizerunkupolepszenia wizerunku
myśliwych w przyszłości.myśliwych w przyszłości.
WNIOSKIWNIOSKI
 JedynieJedynie szeroko rozpowszechnionaszeroko rozpowszechniona
kampania promocyjna i edukacyjnakampania promocyjna i edukacyjna
mogłaby przyczynić się do podniesieniamogłaby przyczynić się do podniesienia
świadomości społeczeństwa w tejświadomości społeczeństwa w tej
tematyce.tematyce.
Zwierz kontra łowcaZwierz kontra łowca
-Pazury,-Pazury,
-kły,-kły,
-zwinność,-zwinność,
-instynkt.-instynkt.
-Broń palna,-Broń palna,
-Lornetki,-Lornetki,
-Lunety,-Lunety,
-spryt,-spryt,
-współpraca-współpraca
DzikiDziki
zwierzzwierz
MyśliwyMyśliwy
<<
Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów
łowca →
przeżycie →
myśliwy / myśliwiec → myśliwy
rozrywka → ochrona
WNIOSEK KońcowyWNIOSEK Końcowy
Łowiectwo w tym myśliwy nie jestŁowiectwo w tym myśliwy nie jest
wymysłem współczesnego świata.wymysłem współczesnego świata.
Istnieje od początku obecności na ziemiIstnieje od początku obecności na ziemi
człowieka. Lecz forma i kształtczłowieka. Lecz forma i kształt
łowiectwa uzależniona była od aktualniełowiectwa uzależniona była od aktualnie
panujących warunków przyrodniczo-panujących warunków przyrodniczo-
społecznych.społecznych.
Dziękuje za uwagęDziękuje za uwagę
Hubert OGARHubert OGAR
Darz BÓRDarz BÓR

More Related Content

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

ERLA GLASO 5L | Płyn do mycia powierzchni szklanych
ERLA GLASO 5L | Płyn do mycia powierzchni szklanychERLA GLASO 5L | Płyn do mycia powierzchni szklanych
ERLA GLASO 5L | Płyn do mycia powierzchni szklanych
 
ERLA MICROFAST | Zestaw 30 ściereczek z mikrofibry
ERLA MICROFAST | Zestaw 30 ściereczek z mikrofibryERLA MICROFAST | Zestaw 30 ściereczek z mikrofibry
ERLA MICROFAST | Zestaw 30 ściereczek z mikrofibry
 
ERLA GRIDA | Szczotka do czyszczenia gilla
ERLA GRIDA | Szczotka do czyszczenia gillaERLA GRIDA | Szczotka do czyszczenia gilla
ERLA GRIDA | Szczotka do czyszczenia gilla
 
ERLA KLIV 750ml | Płyn do czyszczenia plastików i mebli ogrodowych
ERLA KLIV 750ml | Płyn do czyszczenia plastików i mebli ogrodowychERLA KLIV 750ml | Płyn do czyszczenia plastików i mebli ogrodowych
ERLA KLIV 750ml | Płyn do czyszczenia plastików i mebli ogrodowych
 
ERLA SANIZ MAX 750ml | Silny odkamieniacz do gruntownego czyszczenia
ERLA SANIZ MAX 750ml | Silny odkamieniacz do gruntownego czyszczeniaERLA SANIZ MAX 750ml | Silny odkamieniacz do gruntownego czyszczenia
ERLA SANIZ MAX 750ml | Silny odkamieniacz do gruntownego czyszczenia
 
ERLA FUGER 1L | Płyn do czyszczenia fug i spoin
ERLA FUGER 1L | Płyn do czyszczenia fug i spoinERLA FUGER 1L | Płyn do czyszczenia fug i spoin
ERLA FUGER 1L | Płyn do czyszczenia fug i spoin
 
ERLA FUGER | Szczotka do fug i trudno dostępnych miejsc
ERLA FUGER | Szczotka do fug i trudno dostępnych miejscERLA FUGER | Szczotka do fug i trudno dostępnych miejsc
ERLA FUGER | Szczotka do fug i trudno dostępnych miejsc
 
ERLA MICROFAST | Zestaw 30 sciereczek z mikrofibry
ERLA MICROFAST | Zestaw 30 sciereczek z mikrofibryERLA MICROFAST | Zestaw 30 sciereczek z mikrofibry
ERLA MICROFAST | Zestaw 30 sciereczek z mikrofibry
 
ERLA YODO | Gąbka czyszcząca | wielofunkcyjna i uniwersalna gąbka do mycia i ...
ERLA YODO | Gąbka czyszcząca | wielofunkcyjna i uniwersalna gąbka do mycia i ...ERLA YODO | Gąbka czyszcząca | wielofunkcyjna i uniwersalna gąbka do mycia i ...
ERLA YODO | Gąbka czyszcząca | wielofunkcyjna i uniwersalna gąbka do mycia i ...
 

Featured

PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 

Featured (20)

Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 

150204 Klub Hubertus Hubert Ogar

 • 1. Wizerunek myśliwychWizerunek myśliwych Warszawa 3 grudzień 2014r, 4 luty 2015r.Warszawa 3 grudzień 2014r, 4 luty 2015r. ,,wczoraj i dziś”,,wczoraj i dziś”
 • 2. Praca magisterskaPraca magisterska Współczesny wizerunek myśliwych w oczach wybranych grup społecznych  Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 3. ZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWYZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWY Kto to jest myśliwy? Kim jestKto to jest myśliwy? Kim jest myśliwy?myśliwy? Wykorzystano 12 pojęćWykorzystano 12 pojęć  SłownikówSłowników  EncyklopediiEncyklopedii  Literatury fachowejLiteratury fachowej  PrawaPrawa  InternetuInternetu  WłasnaWłasna
 • 4. ZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWYZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWY  Najstarsza definicja pochodziła z ksiązkiNajstarsza definicja pochodziła z ksiązki Wiktora Kozłwskiego z 1822r ,,PierwszeWiktora Kozłwskiego z 1822r ,,Pierwsze początki terminologii łowieckiej”początki terminologii łowieckiej”
 • 5. ZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWYZDEFINIOWANIE POJĘCIA MŚLIWY „…„… ogromną pasje, z którą człowiek sięogromną pasje, z którą człowiek się rodzi i od najmłodszych lat rozwija irodzi i od najmłodszych lat rozwija i pielęgnuje ją w sobie, aż do czasu kiedypielęgnuje ją w sobie, aż do czasu kiedy możne wstąpić w szeregi Bracimożne wstąpić w szeregi Braci Myśliwskiej. Stając się stylem życia, ażMyśliwskiej. Stając się stylem życia, aż do czasu kiedy zabiją dzwony nado czasu kiedy zabiją dzwony na kościelnej wieży. A nad mogiłą usłyszyszkościelnej wieży. A nad mogiłą usłyszysz od Kolegów –niech Ci knieja szumiod Kolegów –niech Ci knieja szumi wiecznie –Darz Bór.”wiecznie –Darz Bór.” Hubert Ogar – definicja niepublikowanaHubert Ogar – definicja niepublikowana BYCIE MYŚLIWYM OZNACZABYCIE MYŚLIWYM OZNACZA ……
 • 6. WniosekWniosek  Najczęściej definiowały na podstawieNajczęściej definiowały na podstawie czynności, które wykonywali.czynności, które wykonywali.  Wszystkie pojęcia definiujące myśliwegoWszystkie pojęcia definiujące myśliwego które są dostępne, są jak najbardziejktóre są dostępne, są jak najbardziej właściwe. Ponieważ definiują postaćwłaściwe. Ponieważ definiują postać myśliwego w czasie kiedy te opisymyśliwego w czasie kiedy te opisy powstawały.powstawały.
 • 7. Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów  Polownik – zatrudnia się łowami na czystem polu z chartami.  Szczawacz – trudni się zachęcaniem psów do gonienia.  Setnk / setniczy – sieci wiąże albo sieci rozstawia przed łowami.  Selekcjoner – osoba uprawniona do odstrzału wszystkich zwierząt łownych w tym samców zwierzyny płowej i samców muflonów.  Lisiarz – myśliwi lubiący polować na drapieżniki szczególnie lisy.  Sokolnik – sposobi ptaki drapieżne do łowów, lub z niemi poluje. – osoba uprawniona do łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych.  StrzelecStrzelec – uzbrojony w czasie łowów strzelbą, na stanowisku zwierza oczekuje.  MyśliwyMyśliwy – rozumie się przez to osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania polowania.
 • 8. Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów ? ?? ? ŁowcaŁowca
 • 9. Pierwotni myśliwi zwani byli ŁOWCAMI Jak wyglądali ? czym się trudzili ?Jak wyglądali ? czym się trudzili ?
 • 10.  Łowami trudnili się mężczyźni, którzyŁowami trudnili się mężczyźni, którzy mieli silę unieść broń.mieli silę unieść broń.
 • 11.  Łowy odbywały się przy współpracy zeŁowy odbywały się przy współpracy ze sobą mężczyznsobą mężczyzn
 • 12.  Koczowniczy tryb życiaKoczowniczy tryb życia (podążanie za(podążanie za zwierzyną)zwierzyną)
 • 13. Stosowane narzędziaStosowane narzędzia i metodyi metody łowieckiełowieckie  dzidy,dzidy,  łuki,łuki,  oszczepy,oszczepy,  kamienie,kamienie, Groty z kości iGroty z kości i kamienikamieni  Odłączenie od stadaOdłączenie od stada  Pułapki: doły, bagnaPułapki: doły, bagna  JaskinieJaskinie  Oczekiwanie i pogońOczekiwanie i pogoń  PodchódPodchód
 • 14. ZwierzynaZwierzyna  MamutyMamuty  TuryTury  NosorożceNosorożce włochatewłochate  JelenieJelenie  ReniferyRenifery  NiedźwiedzieNiedźwiedzie  WilkiWilki  Ptactwo itpPtactwo itp
 • 15. Cel łowówCel łowów  Pokarm do życia (zbieractwo,Pokarm do życia (zbieractwo, rybołówstwo))  Skóry - odzież, okrycieSkóry - odzież, okrycie  Kości rogi -narzędzia, broń i ozdobyKości rogi -narzędzia, broń i ozdoby
 • 16. Zwierz kontra łowcaZwierz kontra łowca -pazury,-pazury, -kły,-kły, -zwinność,-zwinność, -instynkt.-instynkt. -prymitywne-prymitywne narzędzia,narzędzia, -spryt,-spryt, -współpraca.-współpraca. DzikiDziki zwierzzwierz ŁowcaŁowca==
 • 17. Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów łowca → myśliwy / myśliwiec → ??
 • 18. Myśliwy / myśliwiec  Kim byli ? czym się zajmowali ?Kim byli ? czym się zajmowali ?
 • 19.  Ustrój feudalnyUstrój feudalny  Wzmocnienie władzy państwowejWzmocnienie władzy państwowej  Jednocześnie ograniczenie swobódJednocześnie ograniczenie swobód ludności (włącznie z polowaniami)ludności (włącznie z polowaniami)  Polowania wyłącznie dla władców i jegoPolowania wyłącznie dla władców i jego rodzinyrodziny  Zróżnicowanie łowów na zwierzynęZróżnicowanie łowów na zwierzynę grubą i drobnągrubą i drobną
 • 20. Myśliwy / myśliwiec Kim byli ?Kim byli ?  Królowie i ich rodzinyKrólowie i ich rodziny  KOBIETYKOBIETY  KsiążętaKsiążęta  RycerstwoRycerstwo  Później szlachtaPóźniej szlachta duchowieństwoduchowieństwo
 • 21. ZWIERZNAZWIERZNA GRUBAGRUBA  ŻubrŻubr  TurTur  NiedźwiedźNiedźwiedź  JeleńJeleń  łośłoś  WilkWilk  BobryBobry DROBNADROBNA  DzikDzik  SarnaSarna  Lis, wilkiLis, wilki  MałeMałe drapieżnikidrapieżniki  Ptactwo drobnePtactwo drobne
 • 22. ŁOWYŁOWY  Rozrywka ,,zabicie wolnego czasu”Rozrywka ,,zabicie wolnego czasu”  Załatwianie spraw wagi państwowejZałatwianie spraw wagi państwowej  ,,stanowiły zaprawę przed wyprawą,,stanowiły zaprawę przed wyprawą wojenną”wojenną”  Pozyskanie pokarmu (czasy wojenne)Pozyskanie pokarmu (czasy wojenne)
 • 23. ŁOWYŁOWY  Polowaniom towarzyszyła duża świtaPolowaniom towarzyszyła duża świta zamkowa (sekretarz, kronikarz, lekarz,zamkowa (sekretarz, kronikarz, lekarz, aptekarz, kapelan).aptekarz, kapelan).  Wyprawy nawet kilku tygodnioweWyprawy nawet kilku tygodniowe i kosztowne.i kosztowne.  Oddzielna służba do łowów np. doOddzielna służba do łowów np. do organizacji polowań, utrzymywania psów,organizacji polowań, utrzymywania psów, rzemieślnicy broni, preparatorów i wielerzemieślnicy broni, preparatorów i wiele innych.innych.
 • 24. ŁowyŁowy  KonnoKonno  Asysta psów gończychAsysta psów gończych  sokolnictwosokolnictwo  Trofea łowieckieTrofea łowieckie
 • 25. Stosowane narzędzia iStosowane narzędzia i metody łowieckiemetody łowieckie  Broń palnaBroń palna  Topory, nożeTopory, noże  Łuki cisoweŁuki cisowe  OszczepOszczep  Ptaki łowczePtaki łowcze  Kusze, ŁukiKusze, Łuki  SieciSieci  Pogoń konna (sforyPogoń konna (sfory psów)psów)  OczekiwanieOczekiwanie
 • 26. Zwierz kontra łowcaZwierz kontra łowca -Pazury,-Pazury, -kły,-kły, -zwinność,-zwinność, -instynkt.-instynkt. -Broń palna,-Broń palna, -spryt,-spryt, -współpraca,-współpraca, -trąby,-trąby, -poruszanie się-poruszanie się konno.konno. DzikiDziki zwierzzwierz MyśliwiecMyśliwiec <<
 • 27. Łowy w PuszczyŁowy w Puszczy KozienickiejKozienickiej Władysław Jagiełło, 29 razy w tym 1 wizytaWładysław Jagiełło, 29 razy w tym 1 wizyta kontrolna Puszczy i 2 wizyta w drodze do Wilna.kontrolna Puszczy i 2 wizyta w drodze do Wilna.  Kazimierz IV Jagiellończyk, 10 wizyt w tym 1Kazimierz IV Jagiellończyk, 10 wizyt w tym 1 wizyta stanu zwierzyny, i 1 wizyta połączona zwizyta stanu zwierzyny, i 1 wizyta połączona z sądem.sądem.  Zygmunt I Stary, 10 wizyt w tym w tym 1 wizytaZygmunt I Stary, 10 wizyt w tym w tym 1 wizyta stanu zwierzyny, i 1 wizyta połączona z sądem.stanu zwierzyny, i 1 wizyta połączona z sądem.  Zygmunt II August, 3 wizyty.Zygmunt II August, 3 wizyty. Polowanie na grubego zwierzaPolowanie na grubego zwierza
 • 28. Wypadki naWypadki na polowaniachpolowaniach  Król Kazimierz Wielki w trakcie polowania nadKról Kazimierz Wielki w trakcie polowania nad Pilicą nabawił się kontuzji, w konsekwencjiPilicą nabawił się kontuzji, w konsekwencji zmarł (1370r).zmarł (1370r).  Król Jagiełło na polowaniu na niedźwiedzieKról Jagiełło na polowaniu na niedźwiedzie w Puszczy Białowieskiej złamał nogę (1426r).w Puszczy Białowieskiej złamał nogę (1426r).
 • 29. wnioskiwnioski  Monopol łowów przez najwyższe władzeMonopol łowów przez najwyższe władze  Polowanie na zwierzynę nie dlaPolowanie na zwierzynę nie dla przeżyciaprzeżycia  Rozwój narzędzi i technik łowieckichRozwój narzędzi i technik łowieckich
 • 30. Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów łowca → myśliwy / myśliwiec → myśliwy
 • 32. Cel pracyCel pracy Próba oceny i przedstawienia współczesnego wizerunku myśliwych, przez różne grupy społeczne..
 • 33. MetodykaMetodyka Badane grupy społeczneBadane grupy społeczne :: - Mieszkańcy z obszaru wiejskiego,Mieszkańcy z obszaru wiejskiego, - mieszkańcy z obszaru miejskiego,mieszkańcy z obszaru miejskiego, - młodzież z gimnazjalna z obszaru miejskiego,- młodzież z gimnazjalna z obszaru miejskiego, - młodzież z gimnazjalna z obszaru wiejskiego,- młodzież z gimnazjalna z obszaru wiejskiego, - myśliwi,myśliwi, - młodzież szkół podstawowych z obszarumłodzież szkół podstawowych z obszaru miejskiego Klub Przyrodniczo-Łowiecki ,,Młodzimiejskiego Klub Przyrodniczo-Łowiecki ,,Młodzi odkrywcy”,odkrywcy”, - młodzież szkół podstawowych z obszarumłodzież szkół podstawowych z obszaru wiejskiego.wiejskiego.
 • 34. Metodyka c.d.Metodyka c.d.  teren badańteren badań - województwo mazowieckie,- województwo mazowieckie,  Struktura respondentówStruktura respondentów 50%50% ♂♂ / 50%/ 50% ♀♀ Wyjątek – myśliwiWyjątek – myśliwi
 • 35. Metodyka c.d.Metodyka c.d.  Przeprowadzono badanie opiniiPrzeprowadzono badanie opinii społecznej w latach 2013 / 2014 rokuspołecznej w latach 2013 / 2014 roku  Próba 450 osóbPróba 450 osób  Ankieta 31 pytańAnkieta 31 pytań -5 pytań poznanie respondenta (wiek, płeć,-5 pytań poznanie respondenta (wiek, płeć, wykształcenie, zamieszkanie, zawód)wykształcenie, zamieszkanie, zawód) -26 pyta merytoryczne-26 pyta merytoryczne
 • 36. Pytanie. Czy w Twojej rodzinie jest myśliwy?Pytanie. Czy w Twojej rodzinie jest myśliwy? 9% 9% 18% 9% 16% 10% 9% 91% 91% 82% 91% 84% 90% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Tak Nie
 • 37. Pytanie. Czy Pan/Pani zna jakiegoś myśliwego?Pytanie. Czy Pan/Pani zna jakiegoś myśliwego? 100% 28% 65% 30% 60% 100% 6% 0% 72% 35% 70% 40% 0% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Tak Nie
 • 38. Pytanie. Kto to jest myśliwy ?Pytanie. Kto to jest myśliwy ? Grupy odpowiedzi Gimn. wieś Gimn. miasto Miesz. wsi Miesz. miast Myśliwi Klub przy.- łow. Młodz. z pods. (wieś) Człowiek polujący/zabijający zwierzęta 69 % 83 % 75 % 83 % 54 % 82 % 91 % Człowiek dokarmiający zwierzęta 3 % 1 % 5 % 5 % 11 % 9 % 3 % Człowiek zajmujący się ochroną zwierząt 8 % 11 % 1 % 2 % 5 % 9 % 0 % Człowiek zajmujący się lasem i porządkiem w lesie 15 % 1 % 1 % 3 % 0 % 0 % 3 % Podane odpowiedzi np. sąsiad, tata, wujek, imię i nazwisko itp 5 % 2 % 13 % 1 % 3 % 0 % 0 % Człowiek posiadający pasje 0 % 2 % 5 % 6 % 27 % 0 % 3 %
 • 39. Pytanie. Czy leśnik to synonim myśliwego?Pytanie. Czy leśnik to synonim myśliwego? 48% 32% 12% 5% 22% 0% 20% 52% 68% 88% 95% 78% 73% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Tak Nie
 • 40. Pytanie. Czy kobiety też mogą być myśliwymi?Pytanie. Czy kobiety też mogą być myśliwymi? 100% 92% 96% 76% 90% 100% 41% 0% 8% 4% 24% 10% 0% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Tak Nie
 • 41. Pytanie. Co oznacza skrót PZŁ ?Pytanie. Co oznacza skrót PZŁ ? 2% 3% 0% 0% 6% 0% 0% 96% 94% 100% 100% 93% 100% 88% 2% 3% 0% 0% 1% 0% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Polskie Zrzeszenie łowieckie Polski Związek Łowiecki Polski Zarząd Łowiecki
 • 42. Pytanie. Jakim zwrotem myśliwi się żegnają iPytanie. Jakim zwrotem myśliwi się żegnają i witają?witają? 0% 44% 13% 25% 22% 9% 46% 100% 37% 85% 58% 72% 91% 30% 0% 19% 2% 17% 6% 0% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 nasz bór darz bór wasz bór
 • 43. Pytanie. Jaki święty jest patronem myśliwych?Pytanie. Jaki święty jest patronem myśliwych? 100% 13% 74% 48% 75% 100% 59% 0% 18% 5% 4% 0% 0% 6% 0% 69% 21% 48% 25% 0% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Hubert Inny braki danych
 • 44. Pytanie. Czy Pan/Pani uważa, czy myśliwy opróczPytanie. Czy Pan/Pani uważa, czy myśliwy oprócz gospodarki łowieckiej, zajmuje się innymi zadaniami zgospodarki łowieckiej, zajmuje się innymi zadaniami z dziedziny łowieckiej?dziedziny łowieckiej? 4% 19% 17% 31% 14% 0% 35% 96% 81% 83% 69% 86% 100% 65% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 nie, nie zajmuje się tak, zajmuje się
 • 45. Pytanie. Czy myśliwi zajmują i biorą czynny udziałPytanie. Czy myśliwi zajmują i biorą czynny udział w ochronie rzadkich gatunków zwierząt?w ochronie rzadkich gatunków zwierząt? 7% 38% 19% 33% 25% 0% 6% 93% 62% 81% 67% 75% 100% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 nie, nie zajmują się tak, zajmują się
 • 46. Pytanie. Jaki jest wpływ myśliwego naPytanie. Jaki jest wpływ myśliwego na przyrodę?przyrodę? 100% 53% 76% 53% 63% 100% 53% 0% 16% 6% 10% 12% 0% 24% 0% 0% 3% 7% 4% 0% 0% 0% 31% 15% 30% 21% 0% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 pozytywny obojętny negatywny nie mam zdania
 • 47. Pytanie. Bycie myśliwymPytanie. Bycie myśliwym oznacza?oznacza? 0% 34% 13% 28% 23% 0% 35% 82% 60% 72% 67% 70% 82% 30% 18% 6% 15% 5% 7% 18% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 wykonywanie zawodu rozwijanie pasji nadany obowiązek
 • 48. Pytanie. Czy myśliwi to osoby z bogatymPytanie. Czy myśliwi to osoby z bogatym zapleczem finansowym?zapleczem finansowym? 33% 41% 56% 46% 62% 40% 6% 67% 59% 44% 54% 38% 60% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 Tak Nie
 • 49. Pytanie. Czy po cechach zewnętrznychPytanie. Czy po cechach zewnętrznych możnamożna poznać myśliwego?poznać myśliwego? 20% 28% 20% 45% 24% 0% 18% 80% 72% 80% 55% 76% 100% 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 nie tak
 • 50. Pytanie. Czy myśliwi to osoby otwarte i przyjaźniePytanie. Czy myśliwi to osoby otwarte i przyjaźnie nastawione do społeczeństwa? (braki danych wnastawione do społeczeństwa? (braki danych w kategoriach: od 4% do 19%)kategoriach: od 4% do 19%) 94% 69% 72% 59% 76% 100% 53% 2% 13% 15% 26% 13% 0% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst.miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 tak nie
 • 51. Pytanie. Czy Pan/Pani uczestniczyłaPytanie. Czy Pan/Pani uczestniczyła kiedykolwiekkiedykolwiek w wystawie o tematyce łowieckiej?w wystawie o tematyce łowieckiej?
 • 52. Pytanie. Czy każdy człowiek może zostaćPytanie. Czy każdy człowiek może zostać myśliwym?myśliwym? 46% 78% 53% 63% 35% 18% 71% 54% 22% 47% 37% 65% 82% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 tak nie
 • 53. Pytanie. Dlaczego człowiek zostaje myśliwym?Pytanie. Dlaczego człowiek zostaje myśliwym? 0% 0% 12% 4% 5% 0% 6% 96% 88% 83% 87% 87% 82% 65% 0% 9% 5% 4% 3% 0% 6% 4% 3% 0% 5% 5% 18% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Myśliwi n=54 gimnazjum wieś n=32 mieszkańcy wieś n=100 gimnazjum miasto n=46 mieszkańcy miasto n=106 szkoła podst miasto n=11 szkoła podst wieś n=17 dla korzyści finansowych z pasji dla pozyskania mięsa inne
 • 54. WNIOSKIWNIOSKI  Ponad 20% badanych z trzech grup:Ponad 20% badanych z trzech grup: młodzieży ze szkoły podstawowej,młodzieży ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej z obszarów wiejskichgimnazjalnej z obszarów wiejskich i mieszkańców miast uważa,i mieszkańców miast uważa, żeże leśnik jest synonimem myśliwego.leśnik jest synonimem myśliwego.
 • 55. WNIOSKIWNIOSKI  Pięć z sześciu badanych grupPięć z sześciu badanych grup społecznych uważa w ponad 60%,społecznych uważa w ponad 60%, że doże do podstawowych zadań i obowiązkówpodstawowych zadań i obowiązków należy polowanie i selekcja zwierzyny.należy polowanie i selekcja zwierzyny.
 • 56. WNIOSKIWNIOSKI  Z wyjątkiem myśliwych i członków KlubuZ wyjątkiem myśliwych i członków Klubu Przyrodniczo - ŁowieckiegoPrzyrodniczo - Łowieckiego w pozostałych badanych grupach od 15w pozostałych badanych grupach od 15 do 31 % ankietowanychdo 31 % ankietowanych nie ma zdanianie ma zdania na temat:na temat: jaki jest wpływ myśliwego najaki jest wpływ myśliwego na przyrodę.przyrodę.
 • 57. WNIOSKIWNIOSKI  Uczestnictwo w wystawach o tematyceUczestnictwo w wystawach o tematyce łowieckiej jest bardzo małe, nawet wśródłowieckiej jest bardzo małe, nawet wśród grup związanych z łowiectwem,grup związanych z łowiectwem, zaledwiezaledwie ok.ok. 50%50% ankietowanych z tych grupankietowanych z tych grup uczestniczyło w tego typu przedsięwzięciach.uczestniczyło w tego typu przedsięwzięciach. Pozostałe grupy wPozostałe grupy w 90% nie uczestniczyły90% nie uczestniczyły nigdynigdy w wystawach o tematyce łowieckiej.w wystawach o tematyce łowieckiej.
 • 58. WNIOSKIWNIOSKI  W przeważającej większości, niezależnieW przeważającej większości, niezależnie do badanej grupy, respondenci uważają,do badanej grupy, respondenci uważają, że człowiekże człowiek zostaje myśliwym z pasjizostaje myśliwym z pasji, nie, nie dla korzyści finansowych czy teżdla korzyści finansowych czy też pozyskania mięsa.pozyskania mięsa.
 • 59. WNIOSKIWNIOSKI  Prowadzenie edukacji wśród młodzieżyProwadzenie edukacji wśród młodzieży Klubu Przyrodniczo - ŁowieckiegoKlubu Przyrodniczo - Łowieckiego ,,Młodzi Odkrywcy”, przez myśliwych,,Młodzi Odkrywcy”, przez myśliwych przekłada się naprzekłada się na większą wiedzęwiększą wiedzę zz zakresu łowiectwa i ogólnego obrazuzakresu łowiectwa i ogólnego obrazu myśliwych.myśliwych.
 • 60. WNIOSKIWNIOSKI  Skondensowane i długofalowe działaniaSkondensowane i długofalowe działania edukacyjne młodzieży szkolnej, mogąedukacyjne młodzieży szkolnej, mogą przyczynić się doprzyczynić się do polepszenia wizerunkupolepszenia wizerunku myśliwych w przyszłości.myśliwych w przyszłości.
 • 61. WNIOSKIWNIOSKI  JedynieJedynie szeroko rozpowszechnionaszeroko rozpowszechniona kampania promocyjna i edukacyjnakampania promocyjna i edukacyjna mogłaby przyczynić się do podniesieniamogłaby przyczynić się do podniesienia świadomości społeczeństwa w tejświadomości społeczeństwa w tej tematyce.tematyce.
 • 62. Zwierz kontra łowcaZwierz kontra łowca -Pazury,-Pazury, -kły,-kły, -zwinność,-zwinność, -instynkt.-instynkt. -Broń palna,-Broń palna, -Lornetki,-Lornetki, -Lunety,-Lunety, -spryt,-spryt, -współpraca-współpraca DzikiDziki zwierzzwierz MyśliwyMyśliwy <<
 • 63. Ewolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejówEwolucja terminu myśliwy na przestrzeni dziejów łowca → przeżycie → myśliwy / myśliwiec → myśliwy rozrywka → ochrona
 • 64. WNIOSEK KońcowyWNIOSEK Końcowy Łowiectwo w tym myśliwy nie jestŁowiectwo w tym myśliwy nie jest wymysłem współczesnego świata.wymysłem współczesnego świata. Istnieje od początku obecności na ziemiIstnieje od początku obecności na ziemi człowieka. Lecz forma i kształtczłowieka. Lecz forma i kształt łowiectwa uzależniona była od aktualniełowiectwa uzależniona była od aktualnie panujących warunków przyrodniczo-panujących warunków przyrodniczo- społecznych.społecznych.
 • 65. Dziękuje za uwagęDziękuje za uwagę Hubert OGARHubert OGAR Darz BÓRDarz BÓR