Successfully reported this slideshow.

Bokföring Grund

4,910 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

Bokföring Grund

 1. 1. Affärsekonomi Introduktion
 2. 2. Dubbel Bokföring
 3. 3. Dubbel Bokföring • Debet & Kredit
 4. 4. Dubbel Bokföring • Debet & Kredit • Utläsa Ekonomisk ställning och Resultatet
 5. 5. Dubbel Bokföring • Debet & Kredit • Utläsa Ekonomisk ställning och Resultatet • Logiken (Alltid använda Debet och Kredit)
 6. 6. Dubbel Bokföring • Debet & Kredit • Utläsa Ekonomisk ställning och Resultatet • Logiken (Alltid använda Debet och Kredit) • Summan är ALLTID lika i Debet och Kredit
 7. 7. Dubbel Bokföring • Debet & Kredit • Utläsa Ekonomisk ställning och Resultatet • Logiken (Alltid använda Debet och Kredit) • Summan är ALLTID lika i Debet och Kredit • Kassan ökar ALLTID i Debet och minskar i Kredit
 8. 8. Exempel 1 Vi går till bokhandeln och köper kontorsmaterial för 100 kr Kassa Kontorsmaterial Debet Kredit Debet Kredit 100 100
 9. 9. Exempel 2 Vi går till banken och lånar 1000kr och lägger dessa i Kassan Kassa Banklån Debet Kredit Debet Kredit 1000 1000
 10. 10. Kontoplanen
 11. 11. Kontoplanen • Förteckning över alla konton man behöver använda i sin Bokföring
 12. 12. Kontoplanen • Förteckning över alla konton man behöver använda i sin Bokföring • 70 talet - Basplaner (Numera EU-Bas)
 13. 13. Kontoplanen • Förteckning över alla konton man behöver använda i sin Bokföring • 70 talet - Basplaner (Numera EU-Bas) • Unikt nummer för varje konto
 14. 14. Kontoplanen • Förteckning över alla konton man behöver använda i sin Bokföring • 70 talet - Basplaner (Numera EU-Bas) • Unikt nummer för varje konto • Kontoplan efter företagstyp (EF AB HB KB Ek. Förening)
 15. 15. Kontoplanen • Förteckning över alla konton man behöver använda i sin Bokföring • 70 talet - Basplaner (Numera EU-Bas) • Unikt nummer för varje konto • Kontoplan efter företagstyp (EF AB HB KB Ek. Förening) • Branschanpassad kontoplan (Jordbruk, Fiskeri)
 16. 16. Kontoplanen • Förteckning över alla konton man behöver använda i sin Bokföring • 70 talet - Basplaner (Numera EU-Bas) • Unikt nummer för varje konto • Kontoplan efter företagstyp (EF AB HB KB Ek. Förening) • Branschanpassad kontoplan (Jordbruk, Fiskeri) • Möjlighet att själv skräddarsy kontoplanen
 17. 17. Kontoklass 1 Tillgångar
 18. 18. Kontoklass 1 Tillgångar • Alla konton som börjar med siffran 1 tillhör tillgångskontona. Två undergrupper:
 19. 19. Kontoklass 1 Tillgångar • Alla konton som börjar med siffran 1 tillhör tillgångskontona. Två undergrupper: • Omsättningstillgångar; Dessa tillgångar är lätt att omsätta i riktiga pengar. Tex 1910 Kassa, 1920 Bank
 20. 20. Kontoklass 1 Tillgångar • Alla konton som börjar med siffran 1 tillhör tillgångskontona. Två undergrupper: • Omsättningstillgångar; Dessa tillgångar är lätt att omsätta i riktiga pengar. Tex 1910 Kassa, 1920 Bank • Anläggningstillgångar; Dessa tillgångar är ej lätta att omsätta i riktiga pengar. Tex 1220 Inventarier
 21. 21. Kontoklass 1 Tillgångar • Alla konton som börjar med siffran 1 tillhör tillgångskontona. Två undergrupper: • Omsättningstillgångar; Dessa tillgångar är lätt att omsätta i riktiga pengar. Tex 1910 Kassa, 1920 Bank • Anläggningstillgångar; Dessa tillgångar är ej lätta att omsätta i riktiga pengar. Tex 1220 Inventarier • Gemensamt för kontoklass 1 är att de ökar i debet och miskar i kredit
 22. 22. Exempel 3 Om jag tar ut 1000kr från Kassan skall Säljer du Kontant för 2000 kr du bokföra detta i Kredit på Kassa bokför du detta under Debet på kontot. Kassa kontot. Kassa Kassa Debet Kredit Debet Kredit 1000 2000
 23. 23. Kontoklass 2 Skulder och Eget kapital
 24. 24. Kontoklass 2 Skulder och Eget kapital • Alla konton som börjar med siffran 2 tillhör Skulder och Eget kapital. Två undergrupper:
 25. 25. Kontoklass 2 Skulder och Eget kapital • Alla konton som börjar med siffran 2 tillhör Skulder och Eget kapital. Två undergrupper: • Kortfristiga skulder; Skulder som man har kort tid på sig att betala. Ex 2440 Leverantörsskulder
 26. 26. Kontoklass 2 Skulder och Eget kapital • Alla konton som börjar med siffran 2 tillhör Skulder och Eget kapital. Två undergrupper: • Kortfristiga skulder; Skulder som man har kort tid på sig att betala. Ex 2440 Leverantörsskulder • Långfristiga skulder; Skulder som man har lång tid på sig att betala. Ex 2350 Banklån
 27. 27. Kontoklass 2 Skulder och Eget kapital • Det egna kapitalet är företagets skuld till ägarna • Gemensamt för denna kontoklass är att de minskar i Debet och ökar i Kredit Vi går till banken och lånar 10000kr och sätter in dessa på Checkkontot 1930 Check 1930 Banklån 2350 Debet Kredit Debet Kredit 10000 10000
 28. 28. Kontoklass 3 Intäkter • Alla konton som börjar med siffran 3 tillhör kontoklassen Intäkter. • Här hamnar allt som har med själva försäljningen att göra. Vi säljer varor för 2000 kr kontant och ska bokföra denna försäljning Kassa 1910 Varuförsäljning 3051 Debet Kredit Debet Kredit 2000 2000
 29. 29. Kontoklass 4-7 Kostnader • I dessa kontoklasser hamnar alla kostnader som vi har i företaget. • Två typer av kostnader, Rörliga och Fasta. Rörliga kostnader rör sig efter försäljningen och fasta kostnader är oberoende av hur mycket vi säljer. Vi köper in kontorsmaterial för 500kr kontant. Kassa 1910 Kontorsmaterial 6110 Debet Kredit Debet Kredit 500 500
 30. 30. Kontoklass 8 Finansiella Poster
 31. 31. Kontoklass 8 Finansiella Poster • I kontoklass 8 finns lite speciella konton såsom; räntekostnader och andra finansiella poster.
 32. 32. Kontoklass 8 Finansiella Poster • I kontoklass 8 finns lite speciella konton såsom; räntekostnader och andra finansiella poster. • För att räkna ut vinsten i ett företag tar man summan av alla Intäkter minus summan av alla Kostnader.
 33. 33. Kontoklass 8 Finansiella Poster • I kontoklass 8 finns lite speciella konton såsom; räntekostnader och andra finansiella poster. • För att räkna ut vinsten i ett företag tar man summan av alla Intäkter minus summan av alla Kostnader. • Det finns inget gemensamt för kontoklass 8 när kontona ökar och minskar, detta får man kontrollera i den andra siffran i kontonummret, tex. 8310 Ränteintäkter 3=Intäkt
 34. 34. Verifikationer
 35. 35. Verifikationer • Verifikationer är ett bevis på att en affärshändelse uppstått och detta ska finnas i pappersform. Exempel på en verifikation kan vara: Kvitto, Fakturor, Bankväxlar och kontoutdrag.
 36. 36. Verifikationer • Verifikationer är ett bevis på att en affärshändelse uppstått och detta ska finnas i pappersform. Exempel på en verifikation kan vara: Kvitto, Fakturor, Bankväxlar och kontoutdrag. • Verifikationerna måste sorteras i kronologisk ordning samt numreras med ett unikt verifikationsnummer.
 37. 37. Kontering
 38. 38. Kontering • En del av bokföringens rutiner är att kontera. Kontera innebär att man på varje verifikation anger vilka konton som skall användas och vilka belopp som tillhör respektive konto.
 39. 39. Kontering • En del av bokföringens rutiner är att kontera. Kontera innebär att man på varje verifikation anger vilka konton som skall användas och vilka belopp som tillhör respektive konto. • Man använder en konteringsstämpel motsvarande för att skriva in värdena på verifikationen.
 40. 40. Kontering • En del av bokföringens rutiner är att kontera. Kontera innebär att man på varje verifikation anger vilka konton som skall användas och vilka belopp som tillhör respektive konto. • Man använder en konteringsstämpel motsvarande för att skriva in värdena på verifikationen. Vi köper in kontorsmaterial för 500kr kontant.
 41. 41. Kontering • En del av bokföringens rutiner är att kontera. Kontera innebär att man på varje verifikation anger vilka konton som skall användas och vilka belopp som tillhör respektive konto. • Man använder en konteringsstämpel motsvarande för att skriva in värdena på verifikationen. Vi köper in kontorsmaterial för 500kr kontant. Ver.Nr: 1 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 500 6110 Kontorsmateria 500 l
 42. 42. Kontering • En del av bokföringens rutiner är att kontera. Kontera innebär att man på varje verifikation anger vilka konton som skall användas och vilka belopp som tillhör respektive konto. • Man använder en konteringsstämpel motsvarande för att skriva in värdena på verifikationen. Vi köper in kontorsmaterial för 500kr kontant. Text: Inköp kontorsmaterial Ver.Nr: 1 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 500 6110 Kontorsmateria 500 l
 43. 43. MOMS
 44. 44. MOMS • Moms var från början en temporär skatt som kallades för OMS
 45. 45. MOMS • Moms var från början en temporär skatt som kallades för OMS • Företag måste momsredovisa vid förutbestämda tillfällen, månad, kvartal eller år
 46. 46. MOMS • Moms var från början en temporär skatt som kallades för OMS • Företag måste momsredovisa vid förutbestämda tillfällen, månad, kvartal eller år • Momsredovisningen alltid den sista verifikationen vid varje period
 47. 47. MOMS • Moms var från början en temporär skatt som kallades för OMS • Företag måste momsredovisa vid förutbestämda tillfällen, månad, kvartal eller år • Momsredovisningen alltid den sista verifikationen vid varje period • Momsredovisningen summerar alla utgående momsbelopp och subtraherar summan av all ingående moms
 48. 48. Momssatser
 49. 49. Momssatser • 25 % Gäller för det mesta (20 %)
 50. 50. Momssatser • 25 % Gäller för det mesta (20 %) • 12 % Gäller för livsmedel och hotell (10,71 %)
 51. 51. Momssatser • 25 % Gäller för det mesta (20 %) • 12 % Gäller för livsmedel och hotell (10,71 %) • 6 % Gäller för persontransporter och litteratur (5,66 %)
 52. 52. Räkna MOMS
 53. 53. Räkna MOMS • 25 % pålägg - 20 % avdrag
 54. 54. Räkna MOMS • 25 % pålägg - 20 % avdrag • 12 % pålägg - 10,71 % avdrag
 55. 55. Räkna MOMS • 25 % pålägg - 20 % avdrag • 12 % pålägg - 10,71 % avdrag • 6 % pålägg - 5,66 % avdrag
 56. 56. Räkna MOMS • 25 % pålägg - 20 % avdrag • 12 % pålägg - 10,71 % avdrag • 6 % pålägg - 5,66 % avdrag MOMS
 57. 57. Räkna MOMS • 25 % pålägg - 20 % avdrag • 12 % pålägg - 10,71 % avdrag • 6 % pålägg - 5,66 % avdrag MOMS
 58. 58. Räkna MOMS • 25 % pålägg - 20 % avdrag • 12 % pålägg - 10,71 % avdrag • 6 % pålägg - 5,66 % avdrag Hela priset inklusive moms motsvarar 5/5 (1/5 = 20%) MOMS
 59. 59. Räkna MOMS • 25 % pålägg - 20 % avdrag • 12 % pålägg - 10,71 % avdrag • 6 % pålägg - 5,66 % avdrag Hela priset inklusive moms motsvarar 5/5 (1/5 = 20%) MOMS
 60. 60. Räkna MOMS • 25 % pålägg - 20 % avdrag • 12 % pålägg - 10,71 % avdrag • 6 % pålägg - 5,66 % avdrag Hela priset inklusive moms motsvarar 5/5 (1/5 = 20%) MOMS Hela priset exklusive moms motsvarar 4/4 (1/4 = 25%)
 61. 61. Bokföringens tre regler
 62. 62. Bokföringens tre regler • Alltid lika i debet som i kredit
 63. 63. Bokföringens tre regler • Alltid lika i debet som i kredit • Kassan ökar alltid i Debet och minskar i Kredit
 64. 64. Bokföringens tre regler • Alltid lika i debet som i kredit • Kassan ökar alltid i Debet och minskar i Kredit • INgående moms på det vi köper IN - UTgående moms på det vi säljer UT
 65. 65. Kontera med momskonton
 66. 66. Kontera med momskonton • Utgående moms används alltid vid UTförsäljning kontonummer 2611
 67. 67. Kontera med momskonton • Utgående moms används alltid vid UTförsäljning kontonummer 2611 • Ingående moms används alltid vin INköp kontonummer 2641
 68. 68. Kontera med momskonton • Utgående moms används alltid vid UTförsäljning kontonummer 2611 • Ingående moms används alltid vin INköp kontonummer 2641 Vi säljer varor för 1000kr exklusive moms kontant.
 69. 69. Kontera med momskonton • Utgående moms används alltid vid UTförsäljning kontonummer 2611 • Ingående moms används alltid vin INköp kontonummer 2641 Vi säljer varor för 1000kr exklusive moms kontant. Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 1250 2611 Utg. moms 250 3051 Varuförsäljning 1000
 70. 70. Kontera med momskonton • Utgående moms används alltid vid UTförsäljning kontonummer 2611 • Ingående moms används alltid vin INköp kontonummer 2641 Vi säljer varor för 1000kr exklusive moms kontant. Text: Försäljning varor Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 1250 2611 Utg. moms 250 3051 Varuförsäljning 1000
 71. 71. Exempel 4 Vi köper in varor för 2000kr inklusive moms kontant.
 72. 72. Exempel 4 Vi köper in varor för 2000kr inklusive moms kontant. Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 2000 2641 Ing. moms 400 4010 Varuinköp 1600
 73. 73. Exempel 4 Vi köper in varor för 2000kr inklusive moms kontant. Text: Varuinköp Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 2000 2641 Ing. moms 400 4010 Varuinköp 1600
 74. 74. MOMS redovisning
 75. 75. MOMS redovisning • Sista verifikationen per redovisningsperiod. Deklareras och skickas till skatteverket senast den 12:e månaden, månaden efter.
 76. 76. MOMS redovisning • Sista verifikationen per redovisningsperiod. Deklareras och skickas till skatteverket senast den 12:e månaden, månaden efter. • Räkna ut momsredovisningen från tidigare exempel:
 77. 77. MOMS redovisning • Sista verifikationen per redovisningsperiod. Deklareras och skickas till skatteverket senast den 12:e månaden, månaden efter. • Räkna ut momsredovisningen från tidigare exempel: Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 1250 2611 Utg. moms 250 3051 Varuförsäljning 1000
 78. 78. MOMS redovisning • Sista verifikationen per redovisningsperiod. Deklareras och skickas till skatteverket senast den 12:e månaden, månaden efter. • Räkna ut momsredovisningen från tidigare Text: Försäljning varor exempel: Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 1250 2611 Utg. moms 250 3051 Varuförsäljning 1000
 79. 79. MOMS redovisning • Sista verifikationen per redovisningsperiod. Deklareras och skickas till skatteverket senast den 12:e månaden, månaden efter. • Räkna ut momsredovisningen från tidigare Text: Försäljning varor exempel: Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 1250 2611 Utg. moms 250 3051 Varuförsäljning 1000 Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 2000 2641 Ing. moms 400 4010 Varuinköp 1600
 80. 80. MOMS redovisning • Sista verifikationen per redovisningsperiod. Deklareras och skickas till skatteverket senast den 12:e månaden, månaden efter. • Räkna ut momsredovisningen från tidigare Text: Försäljning varor exempel: Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 1250 2611 Utg. moms 250 3051 Varuförsäljning 1000 Text: Varuinköp Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 2000 2641 Ing. moms 400 4010 Varuinköp 1600
 81. 81. MOMS redovisning • Sista verifikationen per redovisningsperiod. Deklareras och skickas till skatteverket senast den 12:e månaden, månaden efter. • Räkna ut momsredovisningen från tidigare Text: Försäljning varor exempel: Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 1250 2611 Utg. moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 3051 Varuförsäljning 1000 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 Text: Varuinköp ng Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 2000 2641 Ing. moms 400 4010 Varuinköp 1600
 82. 82. MOMS redovisning • Sista verifikationen per redovisningsperiod. Deklareras och skickas till skatteverket senast den 12:e månaden, månaden efter. • Räkna ut momsredovisningen från tidigare Text: Försäljning varor exempel: Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 1250 Text: MOMS redovisning 2611 Utg. moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 3051 Varuförsäljning 1000 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 Text: Varuinköp ng Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 2000 2641 Ing. moms 400 4010 Varuinköp 1600
 83. 83. MOMS redovisning • Sista verifikationen per redovisningsperiod. Deklareras och skickas till skatteverket senast den 12:e månaden, månaden efter. • Räkna ut momsredovisningen från tidigare Text: Försäljning varor exempel: Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 1250 Text: MOMS redovisning 2611 Utg. moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 3051 Varuförsäljning 1000 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 Text: Varuinköp ng Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 2000 2641 Ing. moms 400 4010 Varuinköp 1600
 84. 84. MOMS redovisning • Sista verifikationen per redovisningsperiod. Deklareras och skickas till skatteverket senast den 12:e månaden, månaden efter. • Räkna ut momsredovisningen från tidigare Text: Försäljning varor exempel: Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 1250 Text: MOMS redovisning 2611 Utg. moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 3051 Varuförsäljning 1000 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 Text: Varuinköp ng Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1910 Kassa 2000 2641 Ing. moms 400 4010 Varuinköp 1600
 85. 85. RÄTT Text: MOMS redovisning Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng
 86. 86. RÄTT Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Text: MOMS redovisning Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 2611 Utg.moms 250 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng
 87. 87. 2611 Konto för utgående moms RÄTT Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Text: MOMS redovisning Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 2611 Utg.moms 250 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng
 88. 88. 2611 Konto för utgående moms RÄTT Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Text: MOMS redovisning Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 2611 Utg.moms 250 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2641 Ing.moms 400 2641 Ing. moms 400 2641 Ing. moms 400
 89. 89. 2611 Konto för utgående moms RÄTT Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Text: MOMS redovisning Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 2611 Utg.moms 250 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng 2641 Konto för Ingående moms Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2641 Ing.moms 400 2641 Ing. moms 400 2641 Ing. moms 400
 90. 90. 2611 Konto för utgående moms RÄTT Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Text: MOMS redovisning Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 2611 Utg.moms 250 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng 2641 Konto för Ingående moms Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2641 Ing.moms 400 2641 Ing. moms 400 2641 Ing. moms 400
 91. 91. 2611 Konto för utgående moms RÄTT Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Text: MOMS redovisning Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 2611 Utg.moms 250 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng 2641 Konto för Ingående moms Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2641 Ing.moms 400 2641 Ing. moms 400 2641 Ing. moms 400 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng
 92. 92. 2611 Konto för utgående moms RÄTT Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Text: MOMS redovisning Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 2611 Utg.moms 250 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng 2641 Konto för Ingående moms Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2641 Ing.moms 400 Text: MOMS redovisning 2641 Ing. moms 400 2641 Ing. moms 400 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng
 93. 93. 2611 Konto för utgående moms RÄTT Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Text: MOMS redovisning Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 2611 Utg.moms 250 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng 2641 Konto för Ingående moms Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2641 Ing.moms 400 Text: MOMS redovisning 2641 Ing. moms 400 2641 Ing. moms 400 Ver.Nr: 3 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2611 Utg.moms 250 2641 Ing. moms 400 2650 Momsredovisni 150 ng FEL
 94. 94. Fakturor
 95. 95. Fakturor • Vanligt att köpa och sälja mot faktura
 96. 96. Fakturor • Vanligt att köpa och sälja mot faktura • Kundfordringar (1510)/Leverantörsskulder (2440)
 97. 97. Fakturor • Vanligt att köpa och sälja mot faktura • Kundfordringar (1510)/Leverantörsskulder (2440) • Alltid 30 dagars kredit
 98. 98. Fakturor • Vanligt att köpa och sälja mot faktura • Kundfordringar (1510)/Leverantörsskulder (2440) • Alltid 30 dagars kredit • Aldrig faktureringsavgift
 99. 99. Fakturor • Vanligt att köpa och sälja mot faktura • Kundfordringar (1510)/Leverantörsskulder (2440) • Alltid 30 dagars kredit • Aldrig faktureringsavgift • Två bokföringsmetoder för hantering av fakturor: Kontantmetoden och Faktureringsmetoden
 100. 100. Kontantmetoden (Bokslutsmetoden) • Bokför bara affärshändelsen när den betalas
 101. 101. Kontantmetoden (Bokslutsmetoden) • Bokför bara affärshändelsen när den betalas Vi köper in varor för 4000kr inklusive moms mot faktura.
 102. 102. Kontantmetoden (Bokslutsmetoden) • Bokför bara affärshändelsen när den betalas Vi köper in varor för 4000kr inklusive moms mot faktura. Ver.Nr: 4 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1920 Bank 4000 2641 Ing. moms 800 4010 Varuinköp 3200
 103. 103. Kontantmetoden (Bokslutsmetoden) • Bokför bara affärshändelsen när den betalas Vi köper in varor för 4000kr inklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Ver.Nr: 4 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 1920 Bank 4000 2641 Ing. moms 800 4010 Varuinköp 3200
 104. 104. Faktureringsmetoden • Bokför affärshändelsen när den uppkommer och när den betalas betalas
 105. 105. Faktureringsmetoden • Bokför affärshändelsen när den uppkommer och när den betalas betalas Vi köper in varor för 4000kr inklusive moms mot faktura.
 106. 106. Faktureringsmetoden • Bokför affärshändelsen när den uppkommer och när den betalas betalas Vi köper in varor för 4000kr inklusive moms mot faktura. Ver.Nr: 4 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.skuld 4000 2641 Ing. moms 800 4010 Varuinköp 3200
 107. 107. Faktureringsmetoden • Bokför affärshändelsen när den uppkommer och när den betalas betalas Vi köper in varor för 4000kr inklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Ver.Nr: 4 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.skuld 4000 2641 Ing. moms 800 4010 Varuinköp 3200
 108. 108. Faktureringsmetoden • Bokför affärshändelsen när den uppkommer och när den betalas betalas Vi köper in varor för 4000kr inklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Ver.Nr: 4 Datum 2009-01-01 Ver.Nr: 5 Datum 2009-01-30 Konto Namn Debet Kredit Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.skuld 4000 1920 Bank 4000 2641 Ing. moms 800 2440 Lev.Skuld 4000 4010 Varuinköp 3200
 109. 109. Faktureringsmetoden • Bokför affärshändelsen när den uppkommer och när den betalas betalas Vi köper in varor för 4000kr inklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Text: Betalning Faktura Ver.Nr: 4 Datum 2009-01-01 Ver.Nr: 5 Datum 2009-01-30 Konto Namn Debet Kredit Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.skuld 4000 1920 Bank 4000 2641 Ing. moms 800 2440 Lev.Skuld 4000 4010 Varuinköp 3200
 110. 110. Exempel 5
 111. 111. Exempel 5 Vi köper in varor för 5000kr inklusive moms mot faktura.
 112. 112. Exempel 5 Vi köper in varor för 5000kr inklusive moms mot faktura. Ver.Nr: 6 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.skuld 5000 2641 Ing. moms 1000 4010 Varuinköp 4000
 113. 113. Exempel 5 Vi köper in varor för 5000kr inklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Ver.Nr: 6 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.skuld 5000 2641 Ing. moms 1000 4010 Varuinköp 4000
 114. 114. Exempel 5 Vi köper in varor för 5000kr inklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Ver.Nr: 6 Datum 2009-01-01 Ver.Nr: 7 Datum 2009-01-30 Konto Namn Debet Kredit Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.skuld 5000 1920 Bank 5000 2641 Ing. moms 1000 2440 Lev.Skuld 5000 4010 Varuinköp 4000
 115. 115. Exempel 5 Vi köper in varor för 5000kr inklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Text: Betalning Faktura Ver.Nr: 6 Datum 2009-01-01 Ver.Nr: 7 Datum 2009-01-30 Konto Namn Debet Kredit Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.skuld 5000 1920 Bank 5000 2641 Ing. moms 1000 2440 Lev.Skuld 5000 4010 Varuinköp 4000
 116. 116. Exempel 5 Vi köper in varor för 5000kr inklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Text: Betalning Faktura Ver.Nr: 6 Datum 2009-01-01 Ver.Nr: 7 Datum 2009-01-30 Konto Namn Debet Kredit Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.skuld 5000 1920 Bank 5000 2641 Ing. moms 1000 2440 Lev.Skuld 5000 4010 Varuinköp 4000 Alltså används 2440 Leverantörsskulder istället för kassan när man köper något mot faktura
 117. 117. Exempel 6
 118. 118. Exempel 6 Vi säljer ut varor för 4000kr exklusive moms mot faktura.
 119. 119. Exempel 6 Vi säljer ut varor för 4000kr exklusive moms mot faktura. Ver.Nr: 8 Datum 2009-02-01 Konto Namn Debet Kredit 1510 Kundfordringar 5000 2611 Utg. moms 1000 3051 Varuförsäljning 4000
 120. 120. Exempel 6 Vi säljer ut varor för 4000kr exklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Ver.Nr: 8 Datum 2009-02-01 Konto Namn Debet Kredit 1510 Kundfordringar 5000 2611 Utg. moms 1000 3051 Varuförsäljning 4000
 121. 121. Exempel 6 Vi säljer ut varor för 4000kr exklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Ver.Nr: 8 Datum 2009-02-01 Ver.Nr: 9 Datum 2009-03-02 Konto Namn Debet Kredit Konto Namn Debet Kredit 1510 Kundfordringar 5000 1920 Bank 5000 2611 Utg. moms 1000 1510 Kundfordringar 5000 3051 Varuförsäljning 4000
 122. 122. Exempel 6 Vi säljer ut varor för 4000kr exklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Text: Betalning Faktura Ver.Nr: 8 Datum 2009-02-01 Ver.Nr: 9 Datum 2009-03-02 Konto Namn Debet Kredit Konto Namn Debet Kredit 1510 Kundfordringar 5000 1920 Bank 5000 2611 Utg. moms 1000 1510 Kundfordringar 5000 3051 Varuförsäljning 4000
 123. 123. Exempel 6 Vi säljer ut varor för 4000kr exklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Text: Betalning Faktura Ver.Nr: 8 Datum 2009-02-01 Ver.Nr: 9 Datum 2009-03-02 Konto Namn Debet Kredit Konto Namn Debet Kredit 1510 Kundfordringar 5000 1920 Bank 5000 2611 Utg. moms 1000 1510 Kundfordringar 5000 3051 Varuförsäljning 4000 Alltså används 1510 Kundfordringar istället för kassan när man säljer något mot faktura
 124. 124. Kreditfakturor
 125. 125. Kreditfakturor • Vid fel på varor eller om beloppet på fakturan är fel blir det en reklamation, på hela beloppet eller en del.
 126. 126. Kreditfakturor • Vid fel på varor eller om beloppet på fakturan är fel blir det en reklamation, på hela beloppet eller en del. Vi köper varor för 5000kr inklusive moms mot faktura.
 127. 127. Kreditfakturor • Vid fel på varor eller om beloppet på fakturan är fel blir det en reklamation, på hela beloppet eller en del. Vi köper varor för 5000kr inklusive moms mot faktura. Ver.Nr: 8 Datum 2009-02-01 Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.Skuld 5000 2641 Ing. moms 1000 4010 Varuinköp 4000
 128. 128. Kreditfakturor • Vid fel på varor eller om beloppet på fakturan är fel blir det en reklamation, på hela beloppet eller en del. Vi köper varor för 5000kr inklusive moms mot faktura. Text: Varuinköp Ver.Nr: 8 Datum 2009-02-01 Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.Skuld 5000 2641 Ing. moms 1000 4010 Varuinköp 4000
 129. 129. Kreditfakturor • Vid fel på varor eller om beloppet på fakturan är fel blir det en reklamation, på hela beloppet eller en del. Vi köper varor för 5000kr inklusive moms mot faktura. Vi upptäcker fel på varorna och reklamerar. Överenskommelse om 50% rabatt. Text: Varuinköp Ver.Nr: 8 Datum 2009-02-01 Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.Skuld 5000 2641 Ing. moms 1000 4010 Varuinköp 4000
 130. 130. Kreditfakturor • Vid fel på varor eller om beloppet på fakturan är fel blir det en reklamation, på hela beloppet eller en del. Vi köper varor för 5000kr inklusive moms mot faktura. Vi upptäcker fel på varorna och reklamerar. Överenskommelse om 50% rabatt. Text: Varuinköp Ver.Nr: 8 Datum 2009-02-01 Ver.Nr: 9 Datum 2009-03-02 Konto Namn Debet Kredit Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.Skuld 5000 2440 Lev.Skuld 2500 2641 Ing. moms 1000 2641 Ing.moms 500 4010 Varuinköp 4000 4010 Varuinköp 2000
 131. 131. Kreditfakturor • Vid fel på varor eller om beloppet på fakturan är fel blir det en reklamation, på hela beloppet eller en del. Vi köper varor för 5000kr inklusive moms mot faktura. Vi upptäcker fel på varorna och reklamerar. Överenskommelse om 50% rabatt. Text: Varuinköp Text: Kreditfaktura Ver.Nr: 8 Datum 2009-02-01 Ver.Nr: 9 Datum 2009-03-02 Konto Namn Debet Kredit Konto Namn Debet Kredit 2440 Lev.Skuld 5000 2440 Lev.Skuld 2500 2641 Ing. moms 1000 2641 Ing.moms 500 4010 Varuinköp 4000 4010 Varuinköp 2000
 132. 132. Löner
 133. 133. Löner • Bruttolön är lönekostnaden för en anställd inklusive skatt (7010)
 134. 134. Löner • Bruttolön är lönekostnaden för en anställd inklusive skatt (7010) • Källskatt är den preliminära skatt vi drar bort från bruttolönen 34% (2710)
 135. 135. Löner • Bruttolön är lönekostnaden för en anställd inklusive skatt (7010) • Källskatt är den preliminära skatt vi drar bort från bruttolönen 34% (2710) • Nettolön är själva utbetalningen som arbetstagaren får tex (1920)
 136. 136. Löner • Bruttolön är lönekostnaden för en anställd inklusive skatt (7010) • Källskatt är den preliminära skatt vi drar bort från bruttolönen 34% (2710) • Nettolön är själva utbetalningen som arbetstagaren får tex (1920) • Sociala avgifter ca 32% (2730)
 137. 137. Löner • Bruttolön är lönekostnaden för en anställd inklusive skatt (7010) • Källskatt är den preliminära skatt vi drar bort från bruttolönen 34% (2710) • Nettolön är själva utbetalningen som arbetstagaren får tex (1920) • Sociala avgifter ca 32% (2730) • Arbetsgivaravgift ett motkonto till 2730 för att balansera upp bokföringen (7510)
 138. 138. Löner • Bruttolön är lönekostnaden för en anställd inklusive skatt (7010) • Källskatt är den preliminära skatt vi drar bort från bruttolönen 34% (2710) • Nettolön är själva utbetalningen som arbetstagaren får tex (1920) • Sociala avgifter ca 32% (2730) • Arbetsgivaravgift ett motkonto till 2730 för att balansera upp bokföringen (7510) • Kollektivavtal 7%
 139. 139. Löner • Bruttolön är lönekostnaden för en anställd inklusive skatt (7010) • Källskatt är den preliminära skatt vi drar bort från bruttolönen 34% (2710) • Nettolön är själva utbetalningen som arbetstagaren får tex (1920) • Sociala avgifter ca 32% (2730) • Arbetsgivaravgift ett motkonto till 2730 för att balansera upp bokföringen (7510) • Kollektivavtal 7% • Semesterersättning 13%
 140. 140. Kontera lön Lön Text: Lön Ver.Nr: 9 Datum 2009-01-01 Konto Namn Debet Kredit 7010 Löner 20000 2710 P-Skatt 6800 1920 Bank 13200 2730 Sk soc avg 6400 7510 Arb g avg 6400
 141. 141. Text: Ver.Nr: Datum Konto Namn Debet Kredit

×