Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online služba Georeferencer / Vyhledávání pomocí MapRank

1,313 views

Published on

Digitalizace mapovych sbirek a archivu II.
Kartografická společnost ČR
5. listopadu 2011, ČUZK

Online služba Georeferencer
Mgr. Petr Přidal, Moravská zemská knihovna
Vyhledávání pomocí MapRank
Mgr. Petr Přidal, Klokan Technologies GmbH

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Online služba Georeferencer / Vyhledávání pomocí MapRank

 1. 1. Digitalizace mapových sbírek a archivů II Praha, 4. listopadu 2011 Petr Přidal KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo 300 KLOKAN TECHN KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo 500 KLOKAN TECHN KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo 700 KLOKAN TECHN ONLINE SLUŽBAGEOREFERENCER VÝHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ MAPRANK Old Maps Online Projekt TEMAP (NAKI) s partnery UK a MU
 2. 2. Staré mapy online 2008-2011Publikování map krok za krokem + open-source software. http://help.oldmapsonline.org/
 3. 3. HTTP://HELP.OLDMAPSONLINE.ORG/ Slideshare.net:
 4. 4. OPENLAYERS, ZOOMIFY, MOOVIEWER, OPENZOOM TILES PREGENERATED OR SERVED BY IIPIMAGE
 5. 5. SOUŘADNICE V METADATECH MARC: field 034034: $$dE0123600$$eE0273600$$fN0500000$$gN0400000255: $$c[(012˚36’00" v.d.--027˚36’00" v.d./050˚00’00"s.š.--040˚00’00" s.š.)]. DublinCore: DCMI BoxDC.Coverage: name=Western Australia; northlimit=-13.5;southlimit=-35.5; westlimit=112.5; eastlimit=129 ISO 19115 / FGDC
 6. 6. VÝSTUPY PROJEKTU:ONLINE SLUŽBY PRO ČESKÉ KNIHOVNY: BOUNDING BOX + GEOREFERENCER MAPRANKSEARCH OPEN-SOURCE SOFTWARE METODIKA PRO PUBLIKOVANÍ NASKENOVANÝCH MAP V ČEŠTINĚ (PUBLIKACE DO KONCE TOHOTO ROKU)
 7. 7. MEZINÁRODNÍ DOPAD: OPEN-SOURCE SOFTWARE: IIPIMAGE (JPEG2000, WATERMARK) MAPTILER, GDAL2TILES OPENLAYERS, ... MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SOFTWARE ZDARMA A KOMPONENTYPOUŽÍVANÉ DNES V RŮZNÝCH PROJEKTECH PO CELÉM SVĚTĚ
 8. 8. OPEN SOURCE SOFTWARE:• Publikovaní skenů online: • Dynamické image servery (přímo z JPEG2000 nebo TIFF) zdarma! JPEG • Náš “IIPImage JPEG2000” s podporou Zoomify + DeepZoom + Watermarking + MemCached 2000 • Předrenderované dlaždice, rýchlé a jednoduché: • Náš “OpenTiler” - dlaždičkovací aplikace pro generování dlaždic i s watermarkem (http://goo.gl/2EXbV) • “OpenLayers Zoomify” - open source JavaScript (nejen) prohlížečka• Publikování georeferencovaných map (pro GIS): • WMS: zdarma MapServer, GeoServer, • “MapTiler” desktopová aplikace pro vygenerování dlaždic MapTiler • “GDAL2Tiles” generování dlaždic
 9. 9. MAPY.MZK.CZWWW.MAPRANKSEARCH.CZWWW.GEOREFERENCER.ORGHELP.OLDMAPSONLINE.ORG Petr Přidal <petr.pridal@mzk.cz>
 10. 10. Petr Přidal petr.pridal@mzk.cz ONLINE SLUŽBA GEOREFERENCERMovarská zemská knihovna: Projekt TEMAP (NAKI) s partnery UK a MU Digitalizace mapových sbírek a archivů II Praha, 4. listopadu 2011
 11. 11. ÚVODNÍ SLOVOVelké kolekce starých map jsou skenovány a publikoványv digitálních repositářích na webu. Ale...MAPY NEJSOU POUZE OBRÁZKY!... v momentě kdy jsou georeferencované, jsou mnohematraktivnější a použitelnější: vizualizace, výzkum,porovnávaní, kontext místa, anotace, geografické hledaní...
 12. 12. PROBLÉMY• Georeferencování je časově náročný proces• Naskenované mapové kolekce jsou příliš velké (tisíce map)• Archiválie musí zůstat archiválií. Georeferencovaná kopie jako alternativa.• Existuje více přístupů ke georeferenci starých map, není jen jeden spravný postup - především pro mapy před rokem 1850 - vedle výsledku je nezbytné znát i postup “jak” byla georeference vytvořena• Diskový prostor: georeferencovaná kopie vedle originálního skenu• Znalost GISu je nezbtná• Pracovníci musí mít přístup k velkým souborům (JPEG/TIFF/...)
 13. 13. GEOREFERENCER JAKO ŘEŠENÍ• Uživatelsky-jednoduchý online nástroj: ve webovém prohlížeči• Stačí přístoupit na web, přihlásit se a začít• Jednoduchý a relativně zábavný proces• Otevřený pro online návštěvníky, organizované skupiny dobrovolníků, crowdsourcing• GIS software není nezbytný, žádné soubory na lokálním disku• Výstupy pro GIS - vytvoření GeoTIFFu/GeoJP2 je možné pokud má človek přístup k původním obrazům ve vysokém rozlišení• Vytvořeno v knihovně - pro knihovny a ostatní paměťové instutuce GEOREFERENCER: OD SCANU K MAPĚ.
 14. 14. MOTIVACE PRO GEOREFERENCER INSTITUCE: JEDNOTLIVCI:• Rozšíření metadat (MARC, DC, ISO 19139) • Georeferencování jakéhokoliv online obrazu na Internetu• Zapojení návštěvníků • Kombinování map ruzných• Atraktivní 3D vizalizace institucí (Google Earth) • Vytvoření vlastních• GIS služby (WMS, WMTS/ virtuálních mapových kolekcí TMS, ...) možné • Online výzkum, porovnávání,• Statistiky & vždy link na analýza, sdílení, ... originální web instituce
 15. 15. PILOTNÍ APLIKACE• Moravská zemská knihovna, CZ (studenti)• Nationaal Archief, Netherlands (organizovaní dobrovolníci)• National Library of Scotland (online návštěvníci, kdokoliv) PRVNÍ FUNKČNÍ PROTOTYP SLUŽBY: HTTP://WWW.GEOREFERENCER.ORG/ PRVNÍ INTEGRACE S KOLEKCÍ: HTTP://MAPY.MZK.CZ/
 16. 16. GEOREFERENCER PILOTYPilot: Nationaal Archief. 13 dobrovolníků.Výborný ohlas!
 17. 17. GEOREFERENCER PILOTYVýsledek: 650 map georeferencovaných v jednom měsíci! Hledání. Vizualizace. Rozšíření metadat.
 18. 18. GEOREFERENCER PILOTYCrowdsourcing: Starší dobrovolníci. Výborná znalost lokality. Soutěživost & veřejný výtěz.
 19. 19. GEOREFERENCER PILOTY Kdokoliv může spolupracovat... http://mapy.mzk.cz/ http://geo.nls.uk/maps/georeferencer/ České knihovny jsou pozvány ke spolupráci...Stačí vystavit mapy (např. Zoomify, nebo jinak) na vlastním webu a připravit metadata pro pilot.Proces automatizujeme - možná přímá integrace s vaším webem bude možná během příštího roku.
 20. 20. UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE • Škálovatelná architektura. Centralizovaná služba pro všechny knihovny a jejich mapy. Služba je aktualizovaná “za chodu”. SAAS. • Funguje “v cloudu” - Google AppEngine. • Serverové zpracování. OpenSource GIS stack (Proj4, GDAL, MapSever). Closure Library na klientovi. MINIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO SPOLUPRACOVÁNÍ.SCANY JSOU POUŽITÉ PŘÍMO Z EXISTUJÍCÍCH ONLINE REPOSITÁŘŮ!
 21. 21. PLANY DO BUDOUCNA... (PROJEKT TEMAP)
 22. 22. SPATIAL REFERENCE SYSTEMSCoordinate systems with map projection, for example OSGB or S-JTSK and in general any reference system from EPSG database usable in Georeferencer
 23. 23. IMPROVED BASE MAPS Out-of-copyright base maps, agreements with local authorities for using official mapping data (WMS).Fast and visually appealing version of OpenStreetMap as an alternative - probably from MapQuest. OpenAerialMap.
 24. 24. HIGH QUALITY GEOCODINGFast and reliable search in gazeteer database based on OpenStreetMap or GeoNames.org data. Online service, without license restrictions of Google GeoCoding API - usable both in GeoReferencer a GeoParser services.
 25. 25. API FOR DATA INTERCHANGE AND 3RD PARTY FUNCTIONALITY REST API based on JSON for exchange of data between Georeferencer and third-party applications.JavaScript API for easy integration into library websites.
 26. 26. COLLABORATIVE EDITING Technical solution of the problem of concurent team editing of map georeference by serveral people in thesame moment - locking and communication a la online chat in a web browser (via HTTP Comet)
 27. 27. CROWDSOURCING Social aspects:Motivation. Team. Competition. Guiding. Rewarding.
 28. 28. DUPLICATES + AUTOGEOREFERENCINGResearch and development of algorithms and application for raster image analysis.Target: detection of scans of the same map (via “image hash”) and following automatical assignment of ground control points.
 29. 29. NEATLINE DETECTIONAutomatic detection of map sheet borders based on the image analysis algorithms
 30. 30. GEOREFERENCING OF MAP SERIESDatabase of Czech map serieswith GIS-ready map indexes. Integration withGeoreferencer: georeferencingwith the help of existing map indexes.Authorities for cataloguing of map series. Maybe a new project: OpenMapIndexes.org
 31. 31. WEBGL EARTHGoogle Earth-like visualization of georeferenced maps in a web browser or on mobile devices.100% open-source, no license restrictions, runs withouta need to install any extra software. Under development. http://www.webglearth.com/
 32. 32. KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo 300KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo 500KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo 700
 33. 33. KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo 300KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo 500KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo 700
 34. 34. Petr Přidal petr.pridal@klokantech.com KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo 300 KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo Sans 500 KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo 500 KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo Sans 500 KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo 700 KLOKAN TECHNOLOGIES - Museo Sans 700VÝHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ MAPRANK Digitalizace mapových sbírek a archivů II Praha, 4. listopadu 2011
 35. 35. GEOGRAPHICAL SEARCHING • Research, scientific articles, work on Ph.D. thesis (Petr Přidal), Computer Science + Geodesy and Cartography • Alternative projects tested in OldMapsOnline.org (R&D project in MZK): • Lucene with GeoTemporal Ext. (LGTE) from DigMap.eu • Alexandria Digital Library • TimeMap.net (ECAI.org) • Google GeoSearch API • Knowledge of traditional GIS search methods (PostGIS, ...)Result: Development of a new geographical search engine for map collections.
 36. 36. Explore library catalog by browsing a map.
 37. 37. CORE FEATURES• Map-driven interface: Simple. Intuitive. Web 2.0. Users love it!• Combined queries: Where, When, Who & What• Results sorted geographically with an advanced spatial ranking algorithm.• Instant search. Immediate delivery of the results by moving the map or typing.• It is fast. Even for large databases (million+ records).
 38. 38. Try it at: http://demo.mapranksearch.com/
 39. 39. Try it at: http://rumsey.mapranksearch.com/
 40. 40. Try it at: http://mapy.mzk.cz/
 41. 41. TOUCH INTERFACE
 42. 42. METADATA & CUSTOMIZATION• Indexing metadata in MARC, DublinCore, ISO 19139 formats, ...• Batch import or harvesting: OAI-PMH or OGC CWS• Numerical geographical boundaries necessary! (MARC 034, DublinCore DCMI) - enrichment with Geoparser or Georeferencer tools• Possible customization of the user interface, integration into products or websites• For developers: REST API (JSON format), queries following OpenSearch.org
 43. 43. MAPRANK RANKING & SCALABILITY• MapRank ranking: an advanced algorithm calculating similarity of geographical area of query and area covered by every document and combining it with map scale, time range, predefined categories and traditional full text search.• Data indexing implemented specifically to provide ranked real-time results even for large databases. Traditional R- Tree indexing or Lucene are failing.• Server component: FastCGI, C++• Default user interface developed with Closure JavaScript Library + Closure Compiler.
 44. 44. Česká republika:Projekt aplikace této unikátní technologie pro hledání map v knihovním katalogu. http://www.mapranksearch.cz/Indexovány všechny mapy v Souborném katalogu ČR - napříč institucemi.
 45. 45. DĚKUJI ZA POZORNOST...

×