Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hợp đồng chuyển giao vật liệu: một công cụ cho chuyển giao công nghệ

3,918 views

Published on

Nội dung của bài này bao gồm những nghiên cứu và quản lý của sở hữu trí tuệ. Bài này sẽ giải thích hợp đồng chuyển giao vật liệu, các văn bản pháp lý quốc tế về trao đổi phôi mầm, và chính sách chuyển giao vật liệu của IRRI và SMTA.

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hợp đồng chuyển giao vật liệu: một công cụ cho chuyển giao công nghệ

 1. 1. HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO VẬT LIỆU: MỘT CÔNG CỤ CHO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Ramon A. Oliveros Bộ phận Quản lý quyền sở hữu trí tuệ Văn phòng Phó giám đốc điều hành và các dịch vụ hỗ trợ Viện Nghiên cứu lúa quốc tế Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế 2008
 2. 2. Nội dung chính <ul><li>Nghiên cứu và quản lý sở hữu trí tuệ </li></ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu (MTA) là gì? </li></ul><ul><li>Vài nét về lịch sử </li></ul><ul><li>Các văn bản pháp lý quốc tế về trao đổi phôi mầm (germplasm) </li></ul><ul><li>Chính sách chuyển giao vật liệu của IRRI </li></ul><ul><ul><li>Các loại vật liệu được chuyển giao </li></ul></ul><ul><ul><li>Các loại MTA được sử dụng </li></ul></ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn (SMTA) </li></ul><ul><li>Bộ phận về thể chất hạt giống của IRRI </li></ul>
 3. 3. Nghiên cứu và quản lý sở hữu trí tuệ <ul><li>Các nhà nghiên cứu thường có nhu cầu sử dụng các công nghệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người khác (bao gồm cả nguồn gen thực vật (PGRs)) để thực hiện công việc của họ, để phát triển và ứng dụng các công nghệ của họ và tạo ra các sản phẩm hữu dụng </li></ul><ul><li>Các công nghệ ngày càng có mối quan hệ với nhau và phụ thuộc lẫn nhau (nhất là trong lĩnh vực sinh học) </li></ul>
 4. 4. Nghiên cứu và quản lý sở hữu trí tuệ <ul><li>Các cơ hội cho việc quản lý có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ </li></ul><ul><ul><li>Các quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu của bạn có thể được sử dụng như một công cụ thương lượng để có được quyền tiếp cận công nghệ khác và ảnh hưởng đến dòng chảy phát triển từ việc áp dụng công nghệ của bạn </li></ul></ul><ul><ul><li>Các viện nghiên cứu có thể sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ để mang lại nguồn thu nhập để hỗ trợ hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu tiếp theo của họ </li></ul></ul>
 5. 5. Nghiên cứu và quản lý sở hữu trí tuệ <ul><li>Các bước để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình nghiên cứu </li></ul><ul><li>Nhận biết được loại quyền SHTT nào có thể bảo bộ kết quả nghiên cứu của bạn và bảo hộ như thế nào </li></ul><ul><li>Phát triển một chiến lược nghiên cứu và phát triển trong đó có giải quyết các vấn đề về sở hữu trí tuệ </li></ul><ul><li>Nhận biết cách thức sử dụng các Hợp đồng bảo mật (CAs) và hợp đồng chuyển giao vật liệu (MTAs) phục vụ cho lợi ích của mình. </li></ul>
 6. 6. Nghiên cứu và quản lý sở hữu trí tuệ <ul><li>Các bước để bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình nghiên cứu (tiếp) </li></ul><ul><li>Giữ gìn cẩn thận các sổ sách ghi chép trong phòng thí nghiệm để chứng minh thời điểm tạo ra sáng chế </li></ul><ul><li>Sớm sử dụng tư vấn chuyên môn về sở hữu trí tuệ trong chương trình nghiên cứu </li></ul><ul><li>ĐỪNG ĐỂ ĐẾN KHI KẾT THÚC DỰ ÁN MỚI NGHĨ ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ!!! </li></ul>
 7. 7. Kết hợp các chiến lược nghiên cứu và chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) Nghiên cứu Phát triển Thương mại  Đặt ra các mục tiêu  Kiểm nghiệm với các hệ thống khác  Tìm kiếm các đối tác  Nhận diện các mốc quan trọng  Kiểm tra tính ổn định của đầu ra  Đàm phán hợp đồng  Xây dựng các chiến lược  Chọn vật mẫu tốt nhất  Ký hợp đồng li-xăng, v.v. Chiến lược Nghiên cứu và phát triển  Nghiên cứu, thử nghiệm, làm lại, rà soát, cho ra kết quả  Thực hiện đại trà  Kiểm tra xem chủ đề nghiên cứu của mình đã có ai làm trước chưa (có nghĩa là kiểm tra tình trạng kỹ thuật)  Kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật và kiểm tra vị trí của các bên thứ ba  Duy trì quyền SHTT  Xác định quyền của bên thứ 3  Thỏa thuận với bên thứ ba nếu phù hợp  Yêu cầu xử lý xâm phạm  Quyết định xem nên nghiên cứu để có được hay mua công nghệ mà bạn cần  Xem xét lại các chiến lược SHTT  Theo dõi các đối thủ cạnh tranh Chiến lược SHTT  Bảo hộ SHTT khi nó xuất hiện Nguồn: Sở hữu trí tuệ và công nghệ sinh học: Sổ tay hướng dẫn đào tạo của AusAid
 8. 8. Các công cụ quản lý sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu và phát triển <ul><li>Hợp đồng bảo mật hoặc hợp đồng không tiết lộ </li></ul><ul><li>Hợp đồng nghiên cứu </li></ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu và hợp đồng chuyển giao thông tin </li></ul><ul><li>Hợp đồng li-xăng </li></ul><ul><li>Hợp đồng thương mại hoá </li></ul><ul><li>Bán hoặc chuyển giao theo hình thức khác (“chuyển nhượng”) quyền sở hữu trí tuệ cho người khác </li></ul><ul><li>Hợp đồng (contract) nghiên cứu </li></ul><ul><li>Hợp đồng tư vấn và hợp đồng lao động </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Định nghĩa </li></ul><ul><ul><li>Là hợp đồng được sử dụng cho việc chuyển giao các vật liệu di truyền, trong đó có các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc chuyển giao vật liệu </li></ul></ul><ul><li>Có rất nhiều hình thức hợp đồng khác nhau : </li></ul><ul><ul><li>Các tài vận chuyển hàng đơn giản </li></ul></ul><ul><ul><li>Thông báo giao hàng hay hóa đơn chuẩn trong đó có các điều kiện tối thiểu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng được đàm phán và ký kết đầy đủ chứa các điều khoản được thoả thuận với nhau. </li></ul></ul>Hợp đồng chuyển giao vật liệu
 10. 10. <ul><li>Những nhận thức </li></ul><ul><ul><li>Đối với các nhà nghiên cứu – là rào cản lớn nhất mà họ gặp phải để có được các dự án nghiên cứu thành công (không kể việc có được nguồn tài chính đầy đủ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Đối với các nhân viên chuyển giao công nghệ có kinh nghiệm – là dạng hợp đồng khó và làm mất thời gian nhất mà họ làm </li></ul></ul>Hợp đồng chuyển giao vật liệu
 11. 11. <ul><li>Các MTA thúc đẩy việc trao đổi các vật liệu và sản phẩm nghiên cứu. </li></ul><ul><li>KHÔNG nên coi các hợp đồng này là những hạn chế. </li></ul><ul><li>Những MTA là các giải pháp – các công cụ cho phép chúng ta chia sẻ các vật liệu và công nghệ. </li></ul>Hợp đồng chuyển giao vật liệu
 12. 12. <ul><li>Các MTA được xây dựng cho các lý do cụ thể. </li></ul><ul><li>Hợp đồng có thể gồm nhiều hoặc ít điều khoản, phụ thuộc vào giá trị mà bên chuyển giao (người hiến tặng) đã đầu tư vào vật liệu được chuyển giao. </li></ul><ul><li>Không có MỘT MTA TỐT NHẤT vì thực tế không có một hợp đồng đơn lẻ TỐT NHẤT </li></ul>Hợp đồng chuyển giao vật liệu
 13. 13. <ul><li>Các bên tham gia hợp đồng </li></ul><ul><li>Ngày có hiệu lực </li></ul><ul><li>Xác định vật liệu được chuyển giao </li></ul><ul><li>Những thứ phát sinh </li></ul><ul><li>Quyền sở hữu </li></ul><ul><li>Thông tin liên quan </li></ul>Các nội dung phổ biến của một MTA
 14. 14. <ul><li>Các hạn chế đối với việc sử dụng vật liệu </li></ul><ul><li>Các hạn chế về thời gian </li></ul><ul><li>Các hạn chế về trách nhiệm </li></ul><ul><li>Những người đại diện ký hợp đồng </li></ul>Các nội dung phổ biến của một MTA (tiếp)
 15. 15. Thực tế ……….. <ul><li>Việc áp dụng luật sở hữu trí tuệ đối với nông nghiệp, trong đó có công nghệ sinh học, đã làm thay đổi cách thức trao đổi các vật liệu và ý tưởng của các nhà khoa học và ngày càng gia tăng ảnh hưởng đối với cách thức thực hiện nghiên cứu khoa học. </li></ul><ul><ul><li>Từ việc trao đổi tự do không chính thức đến quy trình pháp lý chính thức </li></ul></ul><ul><ul><li>Từ những cái bắt tay đến các hợp đồng chính thức </li></ul></ul>
 16. 16. Vài nét lịch sử <ul><li>Trước 1993 Trao đổi tự do vật mầm </li></ul><ul><li>1993 Công ước về đa dạng sinh học  Các hạn chế đối với trao đổi vật mầm </li></ul><ul><li>1994-2006 Tăng cường quan tâm đến vấn đề quyền SHTT, Các thủ tục phức tạp đối với việc trao đổi vật mầm, Các đàm phán liên chính phủ để đơn giản hóa thủ tục </li></ul><ul><li>2006 Hệ thống đơn giản hóa được thiết lập thông qua Hiệp ước quốc tế về Nguồn gen thực vật, dựa trên hệ thống đa phương (MLS) và hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn (SMTA) </li></ul><ul><li>16.10.2006 IRRI ký thỏa thuận với Cơ quan quản lý Hiệp ước </li></ul><ul><li>1.1.2007 IRRI bắt đầu sử dụng SMTA </li></ul><ul><li>14.1.2007 = Ngày 16 tháng 10 + 90 ngày = Hạn chót để tuân thủ Hiệp ước và sử dụng SMTA </li></ul>
 17. 17. Các văn bản pháp lý quốc tế về trao đổi vật mầm (germplasm) <ul><li>Công ước về Bảo hộ giống cây trồng quốc tế (IPPC) -1952, 1972, 1997 </li></ul><ul><li>Thoả thuận quốc tế về tài nguyên di truyền thực vật (IU) - 1983 </li></ul><ul><li>Công ước UPOV – Quyền của người tạo giống cây trồng (PBR) - 1961, 1972, 1978, 1991 </li></ul><ul><li>Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) -1993 </li></ul><ul><li>Hiệp định TRIPS – WTO 1995 </li></ul><ul><li>Hiệp ước quốc tế về các nguồn gen thực vật cho Lương thực và Nông nghiệp (ITPGRFA hay Hiệp ước), 2004 </li></ul>
 18. 18. Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế
 19. 19. IRRI <ul><li>Nhà cung cấp dịch vụ công quốc tế </li></ul><ul><ul><li>bảo đảm việc tiếp cận đa phương </li></ul></ul><ul><ul><li>dòng lưu thông tự do và an toàn của các vật liệu và thông tin </li></ul></ul>
 20. 20. Tam giác quyền SHTT <ul><li> </li></ul><ul><li>IRRI </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>N ghiên cứu gia N ghiên cứu đơn thùân </li></ul><ul><li>tăng giá trị đơn thuần </li></ul><ul><li> Nghiên cứu và/hoặc </li></ul><ul><li>Khu vực kinh tế tư nhân NARS </li></ul><ul><li>Các nguồn lực sở hữu Quyền sở hữu quốc gia </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Thương mại hóa </li></ul><ul><li>TỰ DO VẬN HÀNH </li></ul><ul><li>DÒNG CHẢY TỰ DO CỦA VẬT MẦM </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Tuân thủ các điều kiện do bên cho tặng đặt ra, chia sẻ các vật liệu với bên có yêu cầu </li></ul><ul><li>Chuyển giao tất cả các vật liệu với hợp đồng chuyển giao vật liệu </li></ul><ul><li>Sửa đổi các hợp đồng chuyển giao vật liệu và điều kiện chuyển giao phù hợp với sự thay đổi của các luật quốc gia và hiệp định quốc tế. </li></ul>Chính sách chuyển giao vật liệu của IRRI
 22. 22. <ul><li>Các loại vật liệu được chuyển giao </li></ul><ul><li>Vật mầm (germplasm) </li></ul><ul><ul><li>Được FAO-chỉ định (ủy thác) </li></ul></ul><ul><ul><li>Các dòng sinh sản </li></ul></ul><ul><ul><li>Các giống được tạo ra </li></ul></ul><ul><ul><li>Các dòng lai </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Các hệ vô tính DNA, sinh vật, các bộ sưu tập </li></ul><ul><li>Mẻ cấy vi khuẩn và nấm   </li></ul><ul><li>Phân bón sinh học, các mẫu đất </li></ul><ul><li>Các thiết kế chế tạo, ảnh </li></ul><ul><li>Các loài nhện – chỉ cho mượn </li></ul>Các loại vật liệu được chuyển giao (tiếp)
 24. 24. Các loại hợp đồng chuyển giao vật liệu được sử dụng tại IRRI <ul><li>Trao đổi vật mầm (các hạt giống) </li></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn (SMTA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao hạt giống/cây trồng biến đổi gen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao hạt giống không phải của IRRI </li></ul></ul>
 25. 25. Các loại hợp đồng chuyển giao vật liệu được sử dụng tại IRRI <ul><li>Các vật liệu không là hạt giống khác </li></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu sinh học không phải là hạt giống (NSBM) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phân bón sinh học </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chủng vi sinh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DNA, RNA, sinh vật </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các mẫu cây trồng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các mẫu đất </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>V.v.. </li></ul></ul></ul>
 26. 26. Các loại hợp đồng chuyển giao vật liệu được sử dụng tại IRRI <ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu của phòng thí nghiệm để tham khảo (Ref Lab MTA) </li></ul><ul><ul><li>Sử dụng đối với các vật liệu đặc biệt dùng cho mục đích thử nghiệm trong phòng thí nghiệm </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy định về việc tiêu hủy các mẫu dư thừa </li></ul></ul>
 27. 27. <ul><li>Chia sẻ không độc quyền các vật liệu. </li></ul><ul><li>Thông báo bằng văn bản nếu các vật liệu được chuyển giao cho bên thứ ba. </li></ul><ul><li>Bên thứ ba phải tuân thủ các điều khoản của hợp đồng chuyển giao vật liệu. </li></ul><ul><li>Không bảo hộ quyền SHTT cho các vật liệu chưa được cấp phép bằng văn bản của IRRI. </li></ul>Các đặc điểm quan trọng của hợp đồng chuyển giao vật liệu của IRRI
 28. 28. <ul><li>Công nhận IRRI là nguồn của vật liệu. </li></ul><ul><li>Chia sẻ kết quả từ việc sử dụng các vật liệu. </li></ul><ul><li>Duy trì các vật liệu là đối tượng của hợp đồng phù hợp với các điều khoản của hợp đồng chuyển giao vật liệu. </li></ul>Các đặc điểm quan trọng của hợp đồng chuyển giao vật liệu của IRRI (tiếp theo)
 29. 29. Các quy định bổ sung cho hợp đồng chuyển giao vật liệu cây trồng biến đổi gen <ul><li>Kết quả nghiên cứu sẽ được công bố chung bởi IRRI và Bên nhận </li></ul><ul><li>Từ chối quyền đối với sản phẩm </li></ul><ul><li>Bên nhận chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về kiểm dịch và an toàn sinh học </li></ul><ul><li>Hợp đồng sẽ được xem xét lại sau mười năm kể từ ngày có hiệu lực </li></ul>
 30. 30. Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn (SMTA)
 31. 31. Các điều khoản & phụ lục của SMTA <ul><ul><li>Các bên </li></ul></ul><ul><ul><li>Định nghĩa </li></ul></ul><ul><ul><li>Đối tượng </li></ul></ul><ul><ul><li>Các quy định chung </li></ul></ul><ul><ul><li>Quyền và nghĩa vụ của bên cung cấp </li></ul></ul><ul><ul><li>Quyền và nghĩa vụ của bên nhận </li></ul></ul><ul><ul><li>Luật áp dụng </li></ul></ul><ul><ul><li>Giải quyết tranh chấp </li></ul></ul><ul><ul><li>Điều khoản bổ sung (Bảo hành & Thời hạn) </li></ul></ul><ul><ul><li>Chữ ký/ chấp nhận </li></ul></ul>Điều <ul><ul><li>Danh mục các vật liệu được cung cấp </li></ul></ul><ul><ul><li>Mức và các phương thức thanh toán chuẩn </li></ul></ul><ul><ul><li>Các điều kiện cho phương thức thanh toán thay thế </li></ul></ul><ul><ul><li>Mẫu đăng ký yêu cầu áp dụng phương thức thanh toán thay thế </li></ul></ul>Phụ lục
 32. 32. SMTA – một sự thành công ?? <ul><li>Không trái với nhiệm vụ của IRRI (hầu hết) </li></ul><ul><ul><li>Trao đổi và nhân giống vật mầm tự do với IRRI </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>>65.000 trường hợp với 650 SMTA đã được gửi từ tháng 1/2007 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Không phân biệt đối xử giữa các nước thành viên/nước không phải thành viên </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>IRRI phân phối công bằng cho tất cả các nước </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các bên cung cấp ở các nước không phải là thành viên tự nguyện sử dụng SMTA </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Chỉ có 1 phản đối SMTA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bởi khu vực công ở Ôt-xtrây-lia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Quản trị đơn giản </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Không cần luật sư/ cán bộ cơ quan SHTT/ Tổng giám đốc (DGs) </li></ul></ul></ul><ul><li>Chức năng được cải tiến </li></ul><ul><ul><li>Lai ghép tốt hơn giữa các thế hệ và các dòng sinh sản </li></ul></ul><ul><ul><li>INGER mở rộng cho khu vực tư nhân </li></ul></ul>
 33. 33. SMTA – một sự thất bại ?? <ul><li>Hầu hết các ngân hàng gen quốc gia đều không phân phối STMA </li></ul><ul><ul><li>Thậm chí là 2 năm sau khi chấp nhận SMTA </li></ul></ul><ul><li>Dài & phức tạp! </li></ul><ul><ul><li>Khó hiểu </li></ul></ul><ul><ul><li>Đòi hỏi kỹ năng & cơ sở hạ tầng thực hiện cao </li></ul></ul><ul><ul><li>Tốn nhiều thời gian thỏa thuận các điều kiện </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thậm chí với cả các luật sư ở các nước phát triển </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nhu cầu đào tạo tiếp tục cao </li></ul></ul><ul><li>Một số điều khoản gây tranh cãi </li></ul><ul><ul><li>Các khoản thanh toán phí chuyển giao không xác định </li></ul></ul><ul><ul><li>Các điều khoản liên quan đến các sản phẩm phái sinh không được xác định rõ ràng </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Không có ngưỡng giới hạn số lượng hệ gen trong sản phẩm </li></ul></ul></ul><ul><li>Vẫn còn những vùng ảm đạm/ ranh giới mờ nhạt </li></ul>
 34. 34. Chia sẻ vật mầm theo Hiệp ước <ul><li>Hiệp ước đưa ra một Hệ thống đa phương về Tiếp cận và Chia sẻ lợi ích (MLS) </li></ul><ul><ul><li>Cho tất cả các cây trồng được liệt kê trong Phụ lục 1 của Hiệp ước </li></ul></ul><ul><ul><li>Tất cả các bên ký kết cùng thống nhất bộ quy tắc về chia sẻ vật mầm bao gồm trong MLS </li></ul></ul><ul><ul><li>Các thỏa thuận riêng với các trung tâm CGIAR cũng bị ràng buộc bởi cùng các quy tắc </li></ul></ul><ul><ul><li>Việc chuyển giao vật mầm phải tuân thủ các điều kiện của Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn (SMTA) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thông qua vào tháng 6/2006 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Có hiệu lực trong CGIAR từ 1/1/2007 </li></ul></ul>
 35. 35. Những vật mầm nào được điều chỉnh theo MLS? <ul><li>Vật mầm thuộc “các bộ sưu hợp ngoại vi (ex situ) được các IARC của CGIAR lưu giữ theo sự ủy thác” </li></ul><ul><li>Vật mầm “được quản lý và kiểm soát bởi các Bên ký kết và thuộc sở hữu công” </li></ul><ul><li>Các chủ sở hữu vật mầm khác được tự do sử dụng: </li></ul><ul><ul><li>Vật mầm được giữ bởi “các cá nhân và pháp nhân” khác ở các nước thành viên: Được k huyến khích </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Có nghĩa là: khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), nông dân, các cá thể … </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nếu các chủ thể này không đưa vật mầm của họ vào MLS, Cơ quan điều hành thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn, vd: không cho tiếp tục tiếp cận </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vật mầm được những người ở các nước không phải là thành viên lưu giữ: Tự nguyện </li></ul></ul>
 36. 36. Khái niệm MLS The breeding process : many generations of “PGRFA under development” - a “black box” for the Treaty Vật mầm MLS : vật liệu thô thuộc sở hữu công Sản phẩm thương mại phái sinh : Doanh thu bán sản phẩm có thể mang lại các khoản thanh toán cho Hiệp ước Exchanged with SMTA Người nhân giống được tự do gây giống, chia sẻ, giữ bí mật, kinh doanh với điều kiện (a) Không trái với SMTA và (b) SMTA đi kèm trong suốt quá trình nhân giống
 37. 37. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong SMTA (1) Bên cung cấp (2) Bên nhận
 38. 38. Nghĩa vụ của bên cung cấp <ul><li>Phải cho phép tiếp cận tất cả các dữ liệu thông hành sẵn có và bất kỳ thông tin mô tả không bí mật kết hợp sẵn có khác </li></ul><ul><ul><li>Danh mục các vật liệu được chuyển giao trong phụ lục 1 của SMTA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Danh mục riêng cho PGRFA đang được phát triển </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>MLS thế hệ ông bà của PGRFA đang được phát triển trong phụ lục 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Các thông tin khác trong phụ lục 1 hoặc tại một liên kết URL cụ thể trong phụ lục 1 </li></ul></ul><ul><li>Định kỳ thông báo cho Cơ quan quản lý về những vật mầm đã được cung cấp </li></ul><ul><li>Nếu cung cấp vật mầm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền tài sản khác, cần phải đảm bảo tuân thủ các điều ước quốc tế và luật quốc gia tương ứng </li></ul>
 39. 39. Quyền của bên cung cấp <ul><li>Có thể lựa chọn liệu có cung cấp quyền tiếp cận PGRFA đang được xây dựng hay không </li></ul><ul><ul><li>Không bị phạt nếu không cung cấp quyền tiếp cận </li></ul></ul><ul><li>Nếu cung cấp quyền tiếp cận PGRFA đang được xây dựng, có thể bổ sung các điều kiện kèm theo </li></ul><ul><ul><li>Với điều kiện không làm thay đổi hoặc xung đột với các điều kiện và thời hạn hiện hành trong SMTA </li></ul></ul><ul><ul><li>Ví dụ: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiền thù lao/ phí chuyển giao </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hạn chế việc phân phối tiếp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yêu cầu bên nhận theo dõi và báo cáo việc sử dụng vật liệu </li></ul></ul></ul>
 40. 40. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong SMTA (1) Bên cung cấp (2) Bên nhận
 41. 41. Quyền của bên nhận <ul><li>Phụ thuộc vào các điều kiện nhất định, bên nhận có thể: </li></ul><ul><li>Bảo tồn vật mầm </li></ul><ul><li>Sử dụng vật mầm để nhân giống, nghiên cứu và đào tạo về thực phẩm & nông nghiệp </li></ul><ul><li>Phát triển và thương mại hóa các sản phẩm phái sinh (thu được) từ vật mầm đó </li></ul><ul><li>Bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của chính bên nhận đối với các sản phẩm mà họ phát triển từ vật mầm đó </li></ul><ul><li>Phân phối vật mầm và/hoặc các vật liệu nghiên cứu và nhân giống dẫn xuất cho các bên thứ ba </li></ul>
 42. 42. Nghĩa vụ của bên nhận (1) <ul><li>Bên nhận: </li></ul><ul><li>Không được sử dụng vật mầm để “ sử dụng cho hóa học, dược phẩm và/hoặc sử dụng công nghiệp phi thực phẩm” , hoặc với mục đích bất kỳ khác ngoại trừ “ nghiên cứu, nhân giống và đào tạo về thực phẩm và nông nghiệp ” </li></ul><ul><li>Không được yêu cầu bảo hộ “ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác làm hạn chế việc tiếp cận vật liệu một cách thuận lợi …, hoặc các bộ phận hoặc thành phần di truyền dưới dạng nhận được … ” </li></ul>Bên nhận không được phép thương mại hóa trực tiếp các giống của IRRI Hiện không có cơ chế nào cho việc sử dụng vì mục đích phi thực phẩm
 43. 43. Nghĩa vụ của bên nhận (2) <ul><li>Bên nhận: </li></ul><ul><li>Phải công khai tất cả các thông tin không bí mật có được từ hoạt động Nghiên cứu & Triển khai (R&D) của họ về vật mầm </li></ul><ul><li>Nếu giữ một mẫu hoặc bản sao của vật mầm thì phải công khai cho những người khác </li></ul><ul><li>Nếu cung cấp vật mầm gốc hoặc dòng nhân giống dẫn xuất hoặc vật liệu nghiên cứu cho các bên thứ ba thì phải thực hiện theo một SMTA mới </li></ul><ul><ul><li>Là bên cung cấp trong SMTA mới, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuân thủ các nghĩa vụ của bên cung cấp </li></ul></ul>
 44. 44. Nghĩa vụ của bên nhận (3) (a) chia sẻ lợi ích tài chính mặc định <ul><li>Nếu thương mại hóa một sản phẩm (vd: giống cải tiến) được phát triển bằng cách sử dụng vật mầm nhận được thông qua một SMTA, và sản phẩm đó không bộc lộ nếu không có sự hạn chế người khác nhân giống và tiếp tục nghiên cứu, bên nhận phải </li></ul><ul><ul><li>Trả phần trăm doanh thu cho Cơ quan quản lý </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>0,77% tổng doanh thu hằng năm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tỷ lệ phần trăm cố định bất kể số lượng các MLS thế hệ ông bà trong phả hệ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nộp báo cáo hằng năm cho Cơ quan quản lý về khả năng thanh toán </li></ul></ul><ul><ul><li>(Đơn giản về mặt quản lý [???], vừa đủ để không làm cản trở việc sử dụng) </li></ul></ul><ul><ul><li>(Giống một khoản thuế hơn là khoản thanh toán phí chuyển giao) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trường hợp xấu nhất = 0,77% thuế tính trên doanh thu </li></ul></ul></ul>
 45. 45. Nghĩa vụ của bên nhận (3) (b) Chia sẻ lợi ích tài chính theo phương án thay thế <ul><li>Thực hiện quyền lựa chọn bằng cách thông báo cho Cơ quan quản lý (ký vào phụ lục 4) </li></ul><ul><li>Phần trăm doanh thu thấp hơn : 0,5% </li></ul><ul><li>Thanh toán trên tổng doanh thu cho tất cả các sản phẩm của cùng một vụ </li></ul><ul><ul><li>Bất kể các sản phẩm có kết hợp với vật mầm MLS hay không </li></ul></ul><ul><ul><li>Bất kể sản phẩm có bộc lộ không hạn chế hay không </li></ul></ul><ul><li>Thanh toán ngay lập tức cho 10 năm </li></ul><ul><li>Sau 10 năm, chọn lựa: </li></ul><ul><ul><li>Gia hạn, hoặc </li></ul></ul><ul><ul><li>Trở về hệ thống tiêu chuẩn nhưng chỉ phải trả 0,5% </li></ul></ul><ul><li>Bên nhận kế tiếp của PGRFA đang được phát triển phải trả cho Cơ quan quản lý 0,5% doanh thu của sản phẩm dẫn xuất bất kỳ </li></ul>
 46. 46. IRRI thực hiện như thế nào?
 47. 47. Quy trình chuyển giao vật liệu <ul><li>Quy trình kiểm định (Giấy kiểm định) </li></ul><ul><ul><li>Bộ phận chuyển giao </li></ul></ul><ul><ul><li>Văn phòng pháp lý </li></ul></ul><ul><ul><li>IPMU </li></ul></ul><ul><ul><li>DDG-OSS </li></ul></ul><ul><ul><li>DG </li></ul></ul>
 48. 48. Sơ đồ xử lý Hợp đồng chuyển giao vật liệu của IRRI
 49. 49. Gửi hàng đi <ul><li>Không phải hạt giống </li></ul><ul><ul><li>Với các vật liệu không phải hạt giống được gửi đến phòng thí nghiệm để cung cấp dịch vụ (chẳng hạn phân tích hóa học/ADN), Hợp đồng chuyển giao vật liệu có thể là Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn (SMTA) hoặc không </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng không phải SMTA cần yêu cầu việc tiêu hủy mẫu, nghiêm cấm nghiên cứu và nhân giống, có sự tham gia của IPMU </li></ul></ul>
 50. 50. Nhận hàng đến <ul><li>Không được nhận gì nếu không có Hợp đồng chuyển giao vật liệu </li></ul><ul><li>Thường áp dụng SMTA </li></ul><ul><li>SMTA là bắt buộc đối với lúa “thuộc sở hữu công” từ các nước thành viên </li></ul><ul><li>Các nước không phải là thành viên có thể yêu cầu được sử dụng Hợp đồng chuyển giao vật liệu khác </li></ul><ul><li>Mọi sự tham gia của INGER đều phải kèm theo SMTA </li></ul>
 51. 51. Nhận hàng đến <ul><li>Nhận thức kém về SMTA trong NARS </li></ul><ul><ul><li>Cần được giáo dục </li></ul></ul><ul><ul><li>Dự đoán trước các Hợp đồng chuyển giao vật liệu không phù hợp </li></ul></ul><ul><ul><li>Không khuyến khích các loại không phải Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn, ngoại trừ đối với việc cung cấp dịch vụ </li></ul></ul><ul><ul><li>Yêu cầu bên cung cấp chuyển sang dùng SMTA hoặc sửa đổi hợp đồng không thuộc loại này. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nếu bên cung cấp từ chối sử dụng SMTA, thì cần yêu cầu IPMU cùng tham gia đàm phán </li></ul></ul>
 52. 52. Bộ phận về thể chất hạt giống của IRRI <ul><li>“ Người gác cổng” cho mọi vật liệu đến và đi (kể cả hạt giống và không phải hạt giống) </li></ul><ul><li>Được Chính phủ Philippine giao nhiệm vụ tiến hành các hoạt động cơ bản về kiểm tra thể chất hạt giống lúa để chứng nhận an toàn vệ sinh thực vật và cho phép tiếp nhận vật liệu </li></ul>
 53. 53. Tóm tắt <ul><li>Chuyển giao công nghệ của IRRI chủ yếu dựa vào việc sử dụng các Hợp đồng chuyển giao vật liệu (MTAs) </li></ul><ul><li>Vai trò rõ ràng và được xác định của các bộ phận tham gia vào chuyển giao công nghệ bao gồm cả thẩm quyền ký kết </li></ul><ul><li>Các điều khoản và điều kiện của các MTA không nên quá khắt khe làm cản trở dòng vật liệu và thông tin đủ để bảo hộ quyền SHTT </li></ul>
 54. 54. Lời cảm ơn <ul><li>Ts. William G. Padolina, Phó Giám đốc điều hành và dịch vụ hỗ trợ. </li></ul><ul><li>Ts. Gerard Barry, Trưởng Ban quản lý SHTT và Điều phối viên mạng lưới Golden Rice </li></ul><ul><li>Ts. Ruaraidh Sackville Hamilton, Giám đốc Trung tâm tài nguyên gen TT Chang </li></ul><ul><li>Bà Patria Gonzales, Giám đốc Bộ phận thể chất hạt giống </li></ul>
 55. 55. Xin cảm ơn!

×