Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buitenring Brunssum de Kling

1,313 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buitenring Brunssum de Kling

 1. 1. Buitenring Parkstad versie 2 Gelijkvloerse kruising met de Merkelbekerstraat Deze Powerpoint diapresentatie is een visuele weergave van een nieuw Inpassingsvoorstel opgesteld door inwoners van Brunssum Noord Het vorige idee van een Tunnelbak konstruktie is door Afd Infraprojekten van Provincie Limburg verworpen vanwege geo-hydrologische problemen en te grote hellingshoek over het trajekt Merkelbekerstraat-Europalaan viadukt. Dit ontwerp is nu uitgevoerd als een weg 2 x 2 baans 100 kmh vanaf N274 en bij einde Ind. Terrein Haefland overgaand in 2 x 1 baans 80 kmh( dia 1) tot na het Bronnenbos waarna hij weer in 2 x 2 baans op de N276 aansluit. Wij hebben deze presentatie beperkt in detail uitgewerkt vanaf begin 2 x 1 baans tot op het viadukt over de Europalaan. Reden: wij zijn onderling van mening dat de uitvoering van de BPL in welke vorm dan ook niet door of langs het Bronnenbos mag lopen omdat er geen afdoende maatregelen te treffen zijn die de onherstelbare schade aan de flora - fauna en de bronnen voor de Merkelbekerbeek in dit gebied kunnen voorkomen. Deze 2e presentatie is daarom bedoeld als ons antwoord op uw vraag in uw nieuwsbrief Maart 2009 Voorkeurstrace verder verbeterd Tussen Merkelbekerstraat en Europalaan. Vanwege Uw bovenstaande commentaar op ons Tunnelbakuitvoering hebben wij dit weggedeelte nu “uitgevoerd “als gelijkvloerse kruising Buitenring met Merkelbekerstraat .Voor de Merkelbekerstraat en het doorgaand verkeer naar Merkelbeek-Bingelrade-Schinveld hebben we een omleidingsweg “ingebouwd” inkl viadukt over de Buitenring.
 2. 3. Buitenring voor het Carmelweg viadukt De Buitenring uit de richting N274 loopt tussen wijk Klingbemden- Onderste hof en Zorghotel richting Carmelweg viadukt door het akkergebied, hierbij zijn wij uitgegaan van hetzelfde NAP nivo als bij rotonde met N274 en zodoende het landschap doorsnijdend in een natuurlijke zijdelingse golvende taludvorm. De Buitenring uitgevoerd als een gelijksvloerse kruising met de Merkelbekerstraat
 3. 4. Buitenring passage klingbemden naar merkelbekerstraat-europalaan
 4. 5. Carmelweg viadukt Het Carmelweg viadukt over de Buitenring is onderdeel van de wegomleiding van de Merkelbekerstraat echter de , hoogte, afmeting etc in deze afbeelding zijn puur visueel en niet maatgevend voor de uitvoering, deze omleidingsweg zou gelijk moeten zijn aan de huidige Merkelbekerstraat en dus 2 baans 50 kmh inkl trottoirs en fietsstroken
 5. 6. Buitenring passage bij Zorghotel naar merkelbekerstraat-europalaan
 6. 7. Buitenring na passage Carmelweg viadukt De Buitenring gaat nu richting gelijkvloerse Kruising met de Merkelbekerstraat in een licht stijgende lijn naar het Europalaan viadukt. Ook hier zal de BPL het heuvelachtig terrein in Taludvorm “doorsnijden”.
 7. 8. Buitenring passage Klingbemden naar merkelbekerstraat-europalaan
 8. 9. Buitenring passage merkelbekerstraat-europalaan
 9. 10. Buitenring passage merkelbekerstraat-europalaan
 10. 11. Buitenring richting Europalaan viadukt De Buitenring loopt licht stijgend door het landschap richting viadukt Europalaan met links op de achtergrond de Flats van Brunssum Noord. Aan beide zijden zijn schermen geplaatst tegen geluid en licht van het verkeer op de weg. De totale lengte en uitvoering van deze schermen inkl noodzakelijke groenvoorziening tegen milieuschade veroorzaakt door uitlaatgassen aan de aangrenzende woonwijken, ligt bij de verantwoordelijke bestuurders en uitvoerders van het projekt.
 11. 12. Buitenring passage merkelbekerstraat-europalaan
 12. 13. Buitenring passage merkelbekerstraat-europalaan
 13. 14. Buitenring passage merkelbekerstraat-europalaan
 14. 15. Gelijkvloerse Kruising Merkelbekerstraat met Buitenring Dit beeld geeft weer hoe wij de oplossing zien voor de Buitenring passage van de Merkelbekerstraat. De aangrenzende woningen blijven bereikbaar. Doodlopende weggedeelten inkl schrikhekken. Hier is op de Buitenring ook een Pechhaven aan beide zijden aanwezige met een vlucht/loopdeur in de geluidschermen. Het talud en terrein naast de BPL vanaf de passage Ind Terrein Haefland tot aan het viaduct Europalaan in te richten met parkachtige Struktuur ter compensatie van de BPL overlast.
 15. 16. Buitenring passage merkelbekerstraat-europalaan
 16. 17. Buitenring passage merkelbekerstraat-europalaan
 17. 18. Buitenring passage merkelbekerstraat-europalaan
 18. 19. Buitenring passage merkelbekerstraat-europalaan
 19. 20. Buitenring passage merkelbekerstraat-europalaan
 20. 21. Buitenring passage merkelbekerstraat-europalaan
 21. 22. Bovenaanzicht wijk de Kling In deze dia is de Buitenring zichtbaar komend vanaf N274 richting N276 en kruising met de Merkelbekerstraat. Daarbij is goed zichtbaar hoe de omleidingsweg van het doorgaand verkeer op de Merkelbekerstraat zou kunnen worden gerealiseerd, wanneer men voor de gelijkvloerse kruising met de BPL kiest. Dus verkeer vanaf rotonde Pres Kennedylaan via Merkelbekerstraat richting Merkelbeek-Bingelrade-Schinveld wordt omgeleid over de Klingbemden en dan de Carmelweg (inkl viadukt) naar de Groeneweg, rechtdoor het veld achter de woningen richting kruising Kloosterstraat-Julianastraat-Beekweg. De Carmelweg zal onderweg over de Merkelbekerbeekbrug-Beekweg en aan de voorkant van de onderste hof over het bestaande pad lopen naar de Groeneweg. Ook hier gaat het om een visuele presentatie en mag het duidelijk zijn dat de exacte lokaties van de omleidingsweg en viadukt ter bepaling van de uitvoerders , Afdeling Infraprojekten Provincie Limburg en Gemeente Brunssum afd Civiele Techniek komen. P.S. In deze dia staat nog een gedeelte van de Buitenring helaas afgebeeld als tunnelbak met dwarsbalken*), maar maakt niets uit voor ons voorstel zie ook onze andere dias van versie 2 . Wij vertrouwen erop U hiermee voldoende inzicht in ons 2e inpassingsvoorstel te hebben verstrekt en bereid deel te nemen aan elke discussie of idee van Uw kant Inwoners van Brunssum Noord e-mail ivbn *) wordt aangepast bij volgende update.
 22. 23. Bovenaanzicht Wegomleiding Merkelbekerstraat via Klingbemden-Carmelweg
 23. 24. Vogelview Wijk de KLING bestaande Paden en Wegen

×