Successfully reported this slideshow.

Powerpoint presentatie 08/03/2007

1,006 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint presentatie 08/03/2007

 1. 1. ICT integratie in de lagere school Nico Maes directeur BSGO Het Klepperke Balen
 2. 2. doelstellingen <ul><li>situeren van ICT binnen kader van ODET </li></ul><ul><li>kennismaking competentiediamant </li></ul><ul><li>praktijk </li></ul><ul><li>vragenronde </li></ul>
 3. 3. competentiediamant
 4. 4. nieuwe ontwikkelingsdoelen en eindtermen (besluit Vlaamse regering 15/12/2006) <ul><li>De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. </li></ul><ul><li>De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. </li></ul><ul><li>De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen en leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. </li></ul><ul><li>De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. </li></ul><ul><li>De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. </li></ul><ul><li>De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. </li></ul><ul><li>De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. </li></ul>
 5. 5. Praktijk <ul><li>géén computerles </li></ul><ul><li>géén reclame voor programma’s </li></ul><ul><li>wèl aanreiken van mogelijkheden </li></ul><ul><li>kennismaken met gratis educatieve software </li></ul>
 6. 6. Webquests <ul><li>Wat? </li></ul><ul><li>Een webquest is een onderzoeksgerichte activiteit waarbij de informatie waarrond wordt gewerkt geheel of gedeeltelijk komt van bronnen afkomstig van het internet en die resulteert in een creatief werkstuk waarin de geordende informatie verwerkt is. Het werkstuk kan geheel of gedeeltelijk met de computer worden aangemaakt (b.v. een powerpoint presentatie) </li></ul>
 7. 7. Kenmerken <ul><li>Wezenlijke kenmerken </li></ul><ul><li>Een inleiding waarin kort geschetst wordt waarover het onderzoek gaat eventueel aangevuld met wat achtergrondinformatie </li></ul><ul><li>Een duidelijke taak beschrijving. </li></ul><ul><li>Een overzicht van informatiebronne n die kunnen helpen om het onderzoek uit te voeren. Het grootste deel van die bronnen bevindt zich op het internet. Deze informatie kan worden aangevuld met informatie in boeken, tijdschriften... die voor de leerlingen bereikbaar zijn. </li></ul><ul><li>Een beschrijving van een mogelijke aanpak in duidelijke stappen. Dit deeltje bevat ook een  tips over hoe de gevonden informatie kan worden geordend en gepresenteerd. </li></ul><ul><li>Een conclusie waarbij de leerling uitgenodigd wordt om  te reflecteren over het doorgemaakte leerproces. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Niet wezenlijke-kenmerken </li></ul><ul><li>Webquests zijn ideaal voor groepswerk alhoewel het best mogelijk is dat een leerling individueel een quest doormaakt. </li></ul><ul><li>Webquests kunnen worden verrijkt met allerlei motiverende elementen b.v. door de leerlingen opdracht te geven zich in een rol in te leven (reporter, detective, historicus, ...) </li></ul><ul><li>Een webquest kan zich beperken tot één leerdomein (wiskunde, geschiedenis...) maar kan ook vakoverstijgend zijn. </li></ul>Kenmerken
 9. 9. Relatie ODET en LP <ul><li>Wereldoriëntatie </li></ul><ul><li>Werken met een webquest sluit prima aan bij de geest van de nieuwe leerplannen wereldoriëntatie:  </li></ul><ul><li>leerlingen worden actief betrokken bij de keuze en de uitwerking van het project; leerlingen zoeken en ordenen zelf de nodige informatie ; </li></ul><ul><li>het project leidt tot een eigen realisatie: actie, werkstuk, ... </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Taal: lezen en taalbeschouwing </li></ul><ul><li>'Hypertekst' lezen verschilt op enkele belangrijke aspecten van het lezen in een boek, een krantenartikel,… Het is nodig leerlingen van de basisschool vertrouwd te maken met deze nieuwe manier van lezen en de specifieke vaardigheden en attitudes te cultiveren. </li></ul><ul><li>Verder is het belangrijk om bij het verkennen van websites voldoende aandacht te bestenden aan de mate waarin de informatie 'betrouwbaar' is. Dit betekent nadenken over de communicatievragen: ‘wie is de zender, wat is zijn/haar bedoeling, welke middelen worden gebruikt om de boodschap over te brengen, enz.. </li></ul>Relatie ODET en LP
 11. 11. <ul><li>Zelfstandig leren. Sociale vaardigheden. </li></ul><ul><li>Een webquest is bij uitstek geschikt om in kleine groepjes aan te pakken. Daarbij wordt best ‘coöperatief ‘ samengewerkt (duidelijke taakverdeling, eigen en gedeelde verantwoordelijkheid…). </li></ul><ul><li>ICT-geletterdheid </li></ul><ul><li>De leerling gebruikt de computer als informatiebron, als communicatiemiddel en als tool om een eigen werkstuk te maken </li></ul><ul><li>Eindtermen: </li></ul><ul><li>De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. </li></ul><ul><li>De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. </li></ul>Relatie ODET en LP
 12. 12. <ul><li>zelf aan het werk </li></ul>

×