παρουσίαση Piaget

269 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

παρουσίαση Piaget

 1. 1. «Ε ΢ΞΕΟΖΙΜΠΕΠΑ ΠΕΟ ΘΓΩΞΖΑΟ ΠΜΡ PIAGET ΟΠΕΚ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕ»
 2. 2. ΚΜΕΙΜΟΡΚΕΓΙΝΓΖΞΖΑ
 3. 3. ΠΜ ΑΠΜΙΜ ΓΝΖΓΚΩΟΕ΢ΠΖΔΓΖ &ΚΜΕΠΖΗΜΡΟ ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑ΢ΑΞΠΓΟ ΙΓ ΠΜ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚ ΠΜΡ
 4. 4. ΝΞΜΟΑΞΙΜΓΕ ΟΡΙΙΜΞΦΩΟΕΑΦΜΙΜΖΩΟΕ =ΠΞΜΝΜΝΜΖΕΟΕ=ΓΚΟΩΙΑΠΩΟΕ ΚΓΩΚ ΚΜΕΠΖΗΩΚΓΙΝΓΖΞΖΗΩΚ Ο΢ΕΙΑΠΩΚ ΓΖΑΔΓΔΜΙΓΚΩΚ ΟΠΖΟ ΑΦΜΙΜΖΩΟΕΡΝΑΞ΢ΜΡΟΓΟ ΔΜΙΓΟ
 5. 5. ΓΛΖΟΜΞΞΜΝΕΟΕ Νκεομαηηθή ακάπηολε!!ΑΦΜΙΜΖΩΟΕ ΟΡΙΙΜΞΦΩΟΕ
 6. 6. ΟΠΑΔΖΑ ΚΜΕΠΖΗΕΟ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ1. Πμ αηζζεζημθηκεηηθό ζηάδημ: (0-2 εηώκ).ΑΡΠΜΙΑΠΑ ΑΚΠΑΚΑΗΘΑΟΠΖΗΑ
 7. 7. 2. Πμ πνμιεηημονγηθό ζηάδημ: (2-7 εηώκ). ΓΑΡΠΜΓΚΩΟΖΑ ΓΓΩΗΓΚΠΞΖΗΕ ΓΑΡΠΜΑΚΠΖΘΕΣΕ ΟΗΓΣΕ
 8. 8. 3. Οηάδημ ζογθεθνημέκςκ ιεηημονγηώκ : (7-11 εηώκ). Γθηέιεζε αιεζώκ κμεηηθώκ πνάλεςκ ΠΑΡΠΜΝΜΖΕΟΕΑΚΠΖΘΕΣΕΙΑΘΕΙΑΠΖΗΩΚΓΚΚΜΖΩΚ, ΑΚΠΖΟΠΑΘΙΖΟΗ΢ΩΞΜΡ,΢ΞΜΚΜΡ,ΑΖΠΖΜΠΕΠΑΟ ΠΑΛΖΚΜΙΕΟΕ
 9. 9. 4. Οηάδημ αθαηνεηηθήξ ζθέρεξ: (11-15 εηώκ). ΝΜΘΡΝΜΖΗΖΘΓΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΓΟΑΦΕΞΕΙΓΚΓΟ ΓΚΚΜΖΓΟ ΑΡΠΑΞΗΓΖΑ ΑΡΠΜΔΡΚΑΙΖΑ ΟΗΓΣΕΟ ΓΛΕΓΕΟΕ ΙΓ ΗΞΖΠΖΗΕ ΔΖΑΘΓΟΕ
 10. 10. Κμεηηθή ακάπηολε: μηα ζοκεπήξ μεηάπηςζε απόθαηαζηάζεηξ ηζμννμπίαξ ζε θαηαζηάζεηξ ακηζμννμπίαξ.. Όηακ επέιζεη αοηή ε ηζμννμπία, ηόηε ημ άημμμ βνίζθεηαη ζημ ακώηενμ επίπεδμ.
 11. 11. ΓΚΖΟ΢ΡΟΕ ΑΡΠΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΙΑΘΕΠΕ
 12. 12. ΓΝΖΒΞΑΒΓΡΟΕ ΓΖΑ ΠΜΚ ΖΔΖΜ,Μ΢Ζ ΓΖΑ ΠΜ ΔΑΟΗΑΘΜ
 13. 13. Μ ΙΑΘΕΠΕΟ: ΚΑ ΒΖΩΟΓΖ ΚΑ ΑΚΑΗΑΘΡΣΓΖ ΚΑ ΔΖΑΙΜΞΦΩΟΓΖ J. Piaget: «δε μαζαίκμομε κα θμιομπμύμε βιέπμκηαξ ημοξ άιιμοξ κα θμιομπμύκ». ΚΑ ΠΞΜΝΜΝΜΖΕΟΓΖ ΓΚΩΟΓΖΟ & ΔΓΛΖΜΠΕΠΓΟ
 14. 14. ΡΝΓΞΑΦΜΙΜΖΩΟΕΗΑΠΖ ΚΓΜ;;;; (Όηακ ημ ζπμιείμ δεκ πανμοζηάδεη κέα ζημηπεία)
 15. 15. Μ΢Ζ ΑΘΘΑ, ΔΓΙΝΜΞΩ!!!! ΡΝΓΞΟΡΙΙΜΞΦΩΟΕ (Νιεζώνα πμιιώκ ζημηπείςκ, μ μαζεηήξ μέκεη πίζς)
 16. 16. Μ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΟ: ΚΑ ΓΚΘΑΞΞΡΚΓΖ ΠΜ ΙΑΘΕΠΕ: ΚΑ ΚΑ ΙΖΘΑ ΓΞΙΕΚΓΡΓΖ ΓΖΑ ΠΖΟ ΠΖΟ ΖΔΓΓΟ ΠΜΡ ΝΞΑΛΓΖΟ ΠΜΡ ΚΑ ΘΜΓΜΔΜΠΓΖ ΓΖΑ ΠΖΟ ΑΝΜΦΑΟΓΖΟ ΠΜΡ
 17. 17. ΠΜ Ο΢ΜΘΓΖΜ ΚΑ ΔΖΚΓΖ ΠΜ ΔΖΗΑΖΩΙΑ ΠΜΡ ΘΑΘΜΡΟ!!!! ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΟ = «ΔΖΑΞΞΡΘΙΖΟΠΕΟ ΑΚΑΠΞΜΦΜΔΜΠΕΟΕ ΓΖΑ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ
 18. 18. Ε ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑ ΙΓ ΠΜΡΟΟΡΙΙΑΘΕΠΓΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΓΖ ΑΚΑΝΠΡΛΖΑΗΑ ΜΙΑΔΜΟΡΚΓΞΓΑΠΖΗΕ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑ
 19. 19. ΜΖ ΦΜΞΓΖΟ ΚΑ ΘΑΒΜΡΚ ΡΝΜΣΕ: ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑ PIAGET ΔΜΙΕ & ΜΞΓΑΚΩΟΕ ΑΚΑΘΡΠΖΗΩΚΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΩΚ
 20. 20. ΜΖ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ: ΚΑ ΜΞΓΑΚΩΟΜΡΚ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑ ΚΑ ΝΞΜΟΔΖΜΞΖΟΜΡΚ ΓΝΖΝΓΔΜ ΚΜΕΠΖΗΕΟ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΝΑΖΔΖΜΡ ΚΑ ΗΑΠΑΚΜΕΟΜΡΚ ΝΜΠΓ ΓΖΚΓΠΑΖ Ε ΙΓΠΑΒΖΒΑΟΕ ΑΝΌ ΈΚΑ ΓΝΖΝΓΔΜ ΟΠΜ ΑΘΘΜ ΓΛΑΠΜΙΖΗΓΡΙΓΚΕ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑ

×