De ondernemende commissaris folder

540 views

Published on

Folder van de Ondernemende Commissaris

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De ondernemende commissaris folder

  1. 1. Goed bestuur in het MBK. Omdat het moet en hoort. Maar vooral omdat het loont en inspireert. De Ondernemende Commissaris Staat goed bestuur al in uw agenda? Ondernemen is topsport. Ontwikkelingen gaan pijlsnel en de impact van de crisis op het MKB is stevig. In turbulente tijden zijn er ook volop kansen. Wat er ook gebeurd, het is meer dan ooit belangrijk het overzicht te houden, focus te bepalen en goed de eigen kracht en blinde vlekken te kennen. En waar nodig extra hulptroepen in te schakelen. Met één doel voor ogen: uw doelen en ambities realiseren, juist op momenten die voor u en uw bedrijf cruciaal zijn. Op zo’n moment komt de Ondernemende Commissaris in beeld. Door uw bestuur te professionaliseren werkt u aan uw bedrijf in plaats van in uw bedrijf. Zo legt u de basis voor duurzaam resultaat en waarde creatie. Daar helpen wij u bij:  Door handige tips, tools en informatie.  Advies over de innovatieve en succesvolle invulling van uw bestuur.  Door onafhankelijke evaluatie van uw bestuur (of het functioneren van uw RvC/RvA)  Door toegepast wetenschappelijk onderzoek.  Door inspirerende masterclasses en workshops.  Door bijeenkomsten en ons HUB netwerk waar u zeer diverse en gelijkgestemde ondernemers en MKB commissarissen ontmoet.  Door onze Ondernemende Commissarissen die goed bestuur praktisch en persoonlijk maken. Altijd passend bij u en uw situatie. En gebruikmakend van de kennis en ervaring van mede-ondernemers.
  2. 2. Deessentie,waaromisgoedbestuurinhetMKBbelangrijk? MKB Ondernemers geven de volgende redenen aan om aan goed bestuur te werken: - Omdat het loont en omdat het hoort - Slecht bestuur brengt continuïteit in gevaar - Continuïteit verhoogt de kans op externe financiering - Goed bestuur verbeterd de relatie met belanghebbenden (stakeholders) door betere transparantie en beter imago - Goed bestuur verhoogt ons interne draagvlak en betrokkenheid dat is belangrijk voor het succes van onze onderneming. Wanbeheer, slecht management en een gebrek aan visie is met 80% de nummer 1 oorzaak van faillissement. Goed bestuur maakt het verschil en zeker als het spannend is. Onze ervaring is dat ondernemers actief bezig zijn met goed bestuur, maar het vaak niet zo noemen. Voor wie bedoeld? Voor MKB bedrijven, ondernemers en netwerkconnectors Wij vinden dat de ondernemer juist in het MKB een cruciale rol heeft bij het professionaliseren van de bedrijfsvoering en het bestuur. De Ondernemende Commissaris richt zich op MKB bedrijven én netwerkorganisaties vanaf 10 medewerkers of aangesloten netwerkpartners. Voor Ondernemende commissarissen in het MKB Daarnaast richten we ons op Ondernemende Commmissarissen die hun relevantie en toegevoegde waarde in een Raad van Commissarissen of Raad van Advies in het MKB willen verhogen. Onze Ondernemende Commissarissen zijn doorgaans zelf MKB ondernemer. Wij borgen de kwaliteit en toegevoegde waarde middels een licentie. Voor financiers en investeerders Tot slot richten we ons op financiers en investeerders die professioneel bestuur als een belangrijk middel zien om continuïteit te waarborgen, risico’s te beperken en de waarde creatie te optimaliseren. Praktische tips en tools Een inspirerende community (HUB), waar ondernemers en commissarissen elkaar ontmoeten Advies over de innovatieve en succesvolle invulling van uw bestuur Matching en vakmatige kwaliteit van MKB commissarissen. De Ondernemende Commissaris maakt goed bestuur voor het MKB praktisch en persoonlijk. Onze klanten en partners aan het woord. Als DGA heb ik al jaren de praktische meerwaarde ondervonden van een regelmatig klankbord. Toen ik dus de kans had om de Masterclass van de Ondernemende Commissaris te volgen was ik gelijk enthousiast. Het is een prima manier om er achter te komen wat goed bestuur en het organiseren van je tegenkracht voor je eigen organisatie kan betekenen en hoe je dit kunt inrichten. Het loont omdat je met een Ondernemende Commissaris bewust werkt aan een professioneler bedrijf en zo de continuïteit sterker borgt. Zelf vervul ik momenteel twee posities als (informeel) toezichthouder (RvA) bij MKB ondernemingen. Dit is boeiend, leerzaam en schept mij voldoening omdat ik anderen kan bieden wat ik zelf al die jaren heb mogen ervaren. Jan Plant, Ondernemende Commissaris en MKB ondernemer Ik liet me wel adviseren, maar nooit structureel. Met een RvA organiseer je dat beter. In de snel veranderende wereld is deze structurering van advies ook nodig. Dat biedt houvast en grond voor een stabiele bedrijfsvoering. Erik Friedeberg, Ondernemende Commissaris en MKB ondernemer (FCBV, Stew, Joffi advies) Als directeur van VIBA N.V. sinds 2009 ben ik nadrukkelijk betrokken met de formaliteit maar vooral ook de ‘toegevoegde waarde’ van een goede Raad van Commissarissen. Door de goed gekozen en professionele insteek, wilde ik graag mijn bijdrage leveren en gelijktijdig de relevante kennis vergaren in het tot stand komen van een sterk en gestructureerd programma waarin de Commissarissen en leden van Adviesraden voor de toekomst worden getraind en voorbereid op de eisen die het bedrijfsleven daaraan moet stellen. Deelname aan ‘de ondernemende commissaris’ toont mij weer nieuwe invalshoeken, die mijn functioneren bij VIBA verbeteren. Alexander Harcksen, Ondernemende Commissaris en MKB Ondernemer Verder vond ik het boeiend dat veel ervaringen van waar het mis kan gaan minder in inhoud zitten maar vooral in relatie en communicatie. Kennis van de bedrijfstak blijft uiteraard ook van belang (inhoud) doch de menskant is cruciaal. Vertrouwen zit er telkens onder. Besturen is steeds actiever geworden, de risico’s worden groter, de veranderingen zijn veel sneller, vooruitkijken is moeilijker, er is steeds meer aandacht voor beheersing." Desirée Sormani, Ondernemende Commissaris en deelnemer van de Masterclass de Ondernemende Commissaris
  3. 3. Werkt u in uw bedrijf of aan uw bedrijf? Vindt u dat u te veel achter de feiten aanloopt en brandjes blust? Of dat u onvoldoende richting geeft aan de toekomst? Verliest u het overzicht over uw activiteiten en mensen? Bent u onaangenaam verrast geweest door onvoldoende inzicht in risico's? Door gemiste kansen? Deze signalen zijn vaak aanleiding om (opnieuw) te kijken naar uw bedrijfsvoering en uw eigen rol daarin. U kunt meteen aan de slag met onze handige tools en scans die u inzicht geven. U kunt deelnemen aan onze masterclass waarin u leert systematisch te werken aan de kwaliteit van uw bestuur en dit meteen toe te passen in uw bedrijf. U kunt deelnemen aan onze HUB waarin u met andere MKB ondernemers op basis van actuele praktijkcases werkt aan uw bedrijf. U kunt door een objectieve evaluatie inzicht krijgen in uw kracht en blinde vlekken en zo gericht werken aan verbetering. U kunt door middel van een Ondernemende Commissaris, die bij u en uw bedrijf past, gericht werken aan de uitdagingen van uw bedrijf. Wilt u meer weten wat de Ondernemende Commissaris voor u kan betekenen? Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking. Dat kan via onze site of bel voor een afspraak: Karin Kleingeld op 06-44068641 Gert-Jan Schop op 06-53409783 Wij zien er naar uit u te begroeten! Bezoek alvast onze site, daar vindt alle informatie over onze diensten en activiteiten. Ook kunt u meteen aan de slag met onze tools en tips en vindt u inspiratie in de vorm van blogs, whitepapers, onderzoek en updates van actuele ontwikkelingen. www.deondernemendecommissaris.nl E T I Tw info@deondernemendecommissaris.nl 06-44068641 / 06-53409783 www@deondernemendecommissaris.nl MKB_commissaris De Ondernemende Commissaris B.V. De Vooijsplantsoen 40 3571 ZR Utrecht Een aantal veelvoorkomende vragen  Wij zijn samen het bedrijf gestart. Nu zijn we vijf jaar verder en stevig gegroeid. Wij vragen ons af of wij wel de personen zijn die het bedrijf in de komende fase moeten leiden. Zien we dat goed? Welke mogelijkheden zijn er? Welke rol kunnen wij daarbij zelf spelen? Hoe kunnen we leren van ervaringen van andere bedrijven?  De bank/onze investeerder heeft aangegeven een grote investering alleen te willen financieren als we onze bedrijfsvoering en financiële management professionaliseren en het toezicht versterken. Wat is de impact daarvan? Hoe gaan we daar mee om?  De ontwikkelingen in onze markt gaan snel. Wij zullen de komende tijd alle hens aan dek moeten zetten om onze positie te handhaven. Wij moeten onze visie aanscherpen en (commerciële) bedrijfsvoering versneld klaar maken voor deze uitdaging. Onze huidige Raad van Commissarissen voldoet prima op het gebied van de formele governance , maar biedt ons op dit gebied weinig ingangen. Ik voel wel eens me eenzaam in deze beslissingen. Wat is een goede benadering?  Ik ben nu 15 jaar ondernemer en zou graag jongere ondernemers willen begeleiden. Zo kan ik hen met mijn ervaring verder helpen. Hoe zou ik dat kunnen doen? Welke kennis mis ik dan nog?  Er zijn oplopende spanningen tussen een aantal leden van de directie en een grote aandeelhouder over het te voeren beleid en de performance. Dit werkt negatief op de sfeer en we willen voorkomen dat het escaleert. Wij willen graag objectieve begeleiding bij dit conflict en voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurd.

×