Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les 2 introductie wetenschapsfilosofie jk

1,008 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les 2 introductie wetenschapsfilosofie jk

 1. 1. Van Aufbau der Welt naarGrowth of knowledge<br />Karl Poppers kritisch rationalisme<br />1<br />Reflectie op wetenschap 2<br />
 2. 2. Afscheid van dogmatisme en relativisme<br />Falsificatie en Demarcatie<br />Gesprek met Popper.**<br />2<br />Reflectie op wetenschap 2<br />
 3. 3. Het logisch empirisme<br />De taak van de wetenschap volgens de WienerKreis.<br />Wetenschap als Volksaufklärung.<br />Taalgebruik zuiveren door logica.<br />Verificatie, <br />confirmatie, <br />empirie en waarneming.<br />Politiek en maatschappelijk nut van een “eenheidswetenschap” (en-kuklos- paideia=encyclopedie)<br />3<br />Reflectie op wetenschap 2<br />
 4. 4. 'Es ist den MenschenimAllgemeinen nicht gegebenzusehen was ist.' <br /> Nog lastiger is het om de wereld te doorgronden of door middel van taal onder woorden te brengen. Was ist die Welt?<br /> In Ein Brief(1902) worstelt Von Hofmannsthal met dit thema van sprakeloosheid. Hij laat hierin een fictieve succesvolle dichter uit de 16e eeuw, Lord Chandos, aan het woord.<br />Reflectie op wetenschap 1<br />4<br />
 5. 5. Logisch empirisme*<br />WienerKreis’/(o.a.) Rudolf Carnap: Logi-scherAufbau der Welt[1926]<br />een verbinding van logische analyse en empirisme:<br /> zinvolle uitspraken over de werkelijkheid zijn op gewaarwording gebaseerde, middels logische analyse tot de basiselementen van de ervaring reduceerbare en verifieerbare basisuitspraken/’protocol-zinnen’<br />5<br />Reflectie op wetenschap 2<br />
 6. 6. Reflectie op wetenschap 2<br />6<br />Inductie en verificatie zijn niet wetenschappelijk <br />Experiment Theorie<br />Experimenteren om te bevestigen is onvoldoende!<br />Popper<br />versus<br />Francis Bacon<br />
 7. 7. De vergissing van de logisch empiristen.<br />Conjectures and Refutations<br />TRIAL AND ERROR**<br />Verschillen tussen Popper en de logisch empiristen.<br />Er bestaat geen theorievrije waarneming: empirische basis verdwijnt van logisch empirisme! <br />7<br />Reflectie op wetenschap 2<br />
 8. 8. What is wrong withourattention? <br />Daarom Falsificatie als criterium:<br />Theoriegeladenheid van de waarneming: er is geen basis van naakte feiten. <br />INDUCTIE afgewezen<br />8<br />Reflectie op wetenschap 2<br />Voorbeeld Test**<br />
 9. 9. De draagbare Popper.<br />9<br />Reflectie op wetenschap 2<br />Theorie<br />Initiële Conditie <br />Explanandum<br />Politieke filosofie van Popper<br />hangt nauw samen met zijn wetenschapsfilosofie.<br />Confirmaties zijn te gemakkelijk te vinden in theorie van Marx, Freud en pseudowetenschap.<br />Falsificatie is de DEMARCATIE!<br />Probleem van voorspellingen<br /> in de sociale wetenschappen.<br />Marx’ theorie is een profetie.<br />Durkheims theorie is wetenschap.<br />Waarom?<br />
 10. 10. De draagbare Popper<br />10<br />Reflectie op wetenschap 2<br />
 11. 11. Stap 1:<br />In plaats van verificatie moet je zoeken naar verwerping.<br />Voorbeeld van weerlegging. [Helpt vooruitgang in de wetenschap.]<br />Voorbeeld van bevestiging. [Bewijs van eigen gelijk is kenmerk van pseudo-wetenschap.]<br />11<br />Reflectie op wetenschap 2<br />
 12. 12. Voorbeeld van weerlegging<br />Reflectie op wetenschap 2<br />12<br />
 13. 13. Voorbeeld van bevestiging<br />Reflectie op wetenschap 2<br />13<br />
 14. 14. Stap 2<br />Waardoor wordt wetenschappelijke vooruitgang bevorderd?<br />Zoek naar falsificatie.<br />Door een proces van gissingen (hypothesen) en weerleggingen komen we steeds dichter bij de waarheid.<br />Kenmerk van wetenschap: voorlopigheid en weerlegbaarheid.<br />Reflectie op wetenschap 2<br />14<br />
 15. 15. Stap 3<br />Een theorie heeft geen wetenschappelijke status zolang ze niet weerlegd kan worden*.<br />Testbaarheid is falsifieerbaarheid door aanwezigheid van potentiële falsificatorenen cruciale tests.<br />M.a.w. onder welke omstandigheden beschouw ik de theorie als weerlegd? Dit moet van te voren aangegeven zijn!<br />Is de Corroboratiegraad hoog? Dan is er voor die theorie de minste reden om te zeggen dat zij onwaar is.<br />* Opdracht.<br />15<br />Reflectie op wetenschap 2<br />
 16. 16. Het toetsen van theorieën<br />1 Alle zwanen zijn wit.<br />2Er bestaat minstens één zwarte zwaan.<br />2 is een potentiële falsificator, een singuliere basiszin, die op grond van een beslissing (conventie) voorlopig geaccepteerd wordt (door allen). <br />Reflectie op wetenschap 2<br />16<br />
 17. 17. Oefening*<br />Falsifieerbaar? (oefening; kopie)<br />Het regent of het regent niet.<br />God heeft geen oorzaak.<br />Alle vrijgezellen zijn ongehuwd.<br />Een cirkel is rond.<br />De mens heeft vrije wil.<br />17<br />Reflectie op wetenschap 2<br />
 18. 18. Van Aufbau der Welt naar Growth of knowledge<br />We leven in een wereld van hypothesen:<br />I. Probleem<br />II. Falsifieerbare hypothesen<br />III. Kritiek en toets<br />IV. Weerlegging of behoud<br />V. Nieuwe falsifieerbare hypothesen op basis van verworven successen<br />VI. Kritiek en toets<br />TRIAL AND ERROR **<br />(Popper aan het woord) <br />18<br />Reflectie op wetenschap 2<br />
 19. 19. Growth of knowledge<br />Reflectie op wetenschap 2<br />19<br />Kan dit wel zonder inductie?<br />
 20. 20. Voorbereiding Praktijkonderzoek:<br />Wat zijn wetenschappelijke artikelen?<br />Waar vind ik wetenschappelijke artikelen?<br />Hoe maak ik uit mijn leervraag een goede onderzoeksvraag?* (Zie opdrachten.)<br />Voldoet de vraag aan de gestelde criteria?<br />20<br />Reflectie op wetenschap 2<br />
 21. 21. Bijeenkomst 3<br />Lezen hoofdstuk 2 De Vries.<br />Maken vragen hoofdstuk 2.<br />Leg een literatuurlijst aan rondom je leervraag/onderzoeksvraag.<br />Herformuleer je vraag en neem artikel(en) mee!<br />21<br />Reflectie op wetenschap 2<br />

×