Reflectie op wetenschap<br />Bijeenkomst 1<br />Inleiding: het ontstaan van de wetenschappelijke problematiek.<br />en<br ...
Waarom van de cursus.<br />Voorbereiding op Praktijkonderzoek Introductiecursus.<br />Inleiding wetenschapstheorie.<br />O...
Wetenschap is overal.<br />3<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
Wat is wetenschap?*<br />4<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
Wanneer mag men spreken van wetenschap?<br />Is er een eenheid in de wetenschappen? Is er één criterium vast te stellen wa...
Veranderingen in Europa rond 1600**<br />6<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
GalileiDiscorsi 1638<br />7<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
De kosmos, een sieraad<br />384 – 322 v.Chr.<br />8<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
Ontstaan van de wetenschap(eenheid in verscheidenheid)<br />Milete: havenstad. Voor Athene cult. centrum.<br />Vraag naar ...
Aard en natuur der dingen centraal<br />Potentia en Actualitas;<br />Telos = doel; <br />teleologie<br />Dunamis en Energ...
Aristoteles op zoek naar fundamentele kennis(eenheid achter verscheidenheid)<br />11<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
Betrouwbare kennis volgens Aristoteles<br />Context of justification!<br />Startpunt: singuliere waarnemingen van onze al...
Fysica volgens Aristoteles: verschijnsel begrijpen is principe kennen.<br />13<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
Alledaagse kennis      theoretische kennis (Excurs: Aristoteles’ kenleer.)<br />14<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
Mechanisering van het wereldbeeld 1<br />Galilei   Newton    Bacon <br />Beweging, tijd<br />Experimenten<br />Kwan...
Experimenten i.p.v. commonsense*<br />Kann die wissenschaft die Welt erklären?<br />und<br />Ist die Welt begründbar?<br /...
Rationalisme<br />René Descartes: Meditaties [1641]<br />‘ik ben, ik besta’ / ‘ik ben een denkend ding’<br />de uitvinding...
de ‘geest’<br />helder/welonderscheidenvoorstellingen<br />|<br />oordeelsvermogen<br />|<br />keuzevrijheid <-> kenvermog...
De mythe van de naakte feiten (de twintigste eeuw)<br />Probleem: de actieve rol van het kennend subject werd duidelijk on...
'Es ist den MenschenimAllgemeinen nicht gegebenzusehen was ist.' <br />  Nog lastiger is het om de wereld te doorgronden...
Linguistic Turnop zoek naar “rockbottom of knowledge”<br />Wittgenstein, WienerKreis (Logisch empirisme).<br />Leven van W...
EugenGomringer<br />Reflectie op wetenschap 1<br />22<br />
Reflectie op wetenschap 1<br />23<br />
24<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
Valide grondslagen van (sociaal)wetenschappelijk onderzoek.<br />Uitgangspunten voor essay.<br />Sociaalwetenschappelijk o...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Les 1 introductie wetenschapsfilosofie jk

1,373 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les 1 introductie wetenschapsfilosofie jk

 1. 1. Reflectie op wetenschap<br />Bijeenkomst 1<br />Inleiding: het ontstaan van de wetenschappelijke problematiek.<br />en<br />Van leervraag naar onderzoeksvraag.<br />1<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 2. 2. Waarom van de cursus.<br />Voorbereiding op Praktijkonderzoek Introductiecursus.<br />Inleiding wetenschapstheorie.<br />Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden.<br />Hoe wordt de cursus afgesloten?<br />2<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 3. 3. Wetenschap is overal.<br />3<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 4. 4. Wat is wetenschap?*<br />4<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 5. 5. Wanneer mag men spreken van wetenschap?<br />Is er een eenheid in de wetenschappen? Is er één criterium vast te stellen waar alle wetenschappen aan voldoen?<br />5<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 6. 6. Veranderingen in Europa rond 1600**<br />6<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 7. 7. GalileiDiscorsi 1638<br />7<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 8. 8. De kosmos, een sieraad<br />384 – 322 v.Chr.<br />8<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 9. 9. Ontstaan van de wetenschap(eenheid in verscheidenheid)<br />Milete: havenstad. Voor Athene cult. centrum.<br />Vraag naar identiteit en uniforme grondslagen. Overwinning van relativisme.<br />Αληθεια; θεωρια; Κοσμος. Verwondering over natuur.<br />Zoeken naar Ene: water, aarde, vuur, lucht.<br />9<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 10. 10. Aard en natuur der dingen centraal<br />Potentia en Actualitas;<br />Telos = doel; <br />teleologie<br />Dunamis en Energeia.<br />Verandering van qualitas<br />Ousia of substantie; <br />10<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 11. 11. Aristoteles op zoek naar fundamentele kennis(eenheid achter verscheidenheid)<br />11<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 12. 12. Betrouwbare kennis volgens Aristoteles<br />Context of justification!<br />Startpunt: singuliere waarnemingen van onze alledaagse omgeving.<br />Realisme: directe toegang tot de werkelijkheid om ons heen via de zintuigen. <br />Inductieve methode:<br /> van singuliere naar universele<br /> uitspraak. (commonsense)<br />Reflectie op wetenschap 1<br />12<br />
 13. 13. Fysica volgens Aristoteles: verschijnsel begrijpen is principe kennen.<br />13<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 14. 14. Alledaagse kennis theoretische kennis (Excurs: Aristoteles’ kenleer.)<br />14<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 15. 15. Mechanisering van het wereldbeeld 1<br />Galilei Newton Bacon <br />Beweging, tijd<br />Experimenten<br />Kwantitatief; mathematisch<br />15<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 16. 16. Experimenten i.p.v. commonsense*<br />Kann die wissenschaft die Welt erklären?<br />und<br />Ist die Welt begründbar?<br />Änderungen in der Literatur.<br />16<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 17. 17. Rationalisme<br />René Descartes: Meditaties [1641]<br />‘ik ben, ik besta’ / ‘ik ben een denkend ding’<br />de uitvinding van de menselijke geest<br />de geest wordt opgevat als een theater van voorstellingen, als een spiegel van de werkelijkheid, als bewustzijn<br />de geest is de bron van onbetwijfelbare kennis<br />17<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 18. 18. de ‘geest’<br />helder/welonderscheidenvoorstellingen<br />|<br />oordeelsvermogen<br />|<br />keuzevrijheid <-> kenvermogen<br />|<br />begripsvermogen voorstellingsvermogen geheugen<br />|<br />‘zintuiglijkheid’<br />---------------------<br />werkelijkheid<br />18<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 19. 19. De mythe van de naakte feiten (de twintigste eeuw)<br />Probleem: de actieve rol van het kennend subject werd duidelijk onderkend.<br />Galilei Mach** (Video: Rede of ervaring?)<br />Einsteinsrelativiteitstheorie.<br />Gevolgen: discussie over wat is wetenschappelijk, want kenapparaat als zuivere spiegel had afgedaan.<br />19<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 20. 20. 'Es ist den MenschenimAllgemeinen nicht gegebenzusehen was ist.' <br /> Nog lastiger is het om de wereld te doorgronden of door middel van taal onder woorden te brengen. Was ist die Welt?<br /> In Ein Brief(1902) worstelt Von Hofmannsthal met dit thema van sprakeloosheid. Hij laat hierin een fictieve succesvolle dichter uit de 16e eeuw, Lord Chandos, aan het woord.<br />Reflectie op wetenschap 1<br />20<br />
 21. 21. Linguistic Turnop zoek naar “rockbottom of knowledge”<br />Wittgenstein, WienerKreis (Logisch empirisme).<br />Leven van Wittgenstein.<br />Betekenis van de Tractatus**.<br />Jahrhundertwende literatuur in het Wenen van Wittgensteins.<br />Een nieuw demarcatiecriterium ontstaat.<br />21<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 22. 22. EugenGomringer<br />Reflectie op wetenschap 1<br />22<br />
 23. 23. Reflectie op wetenschap 1<br />23<br />
 24. 24. 24<br />Reflectie op wetenschap 1<br />
 25. 25. Valide grondslagen van (sociaal)wetenschappelijk onderzoek.<br />Uitgangspunten voor essay.<br />Sociaalwetenschappelijk onderzoek, een onderzoeksvraag (eigen schoolpraktijk?) tegen de achtergrond van vier wetenschapstheoretische standpunten belichten:<br />Popper<br />Kuhn<br />Lakatos<br />Latour<br />25<br />Reflectie op wetenschap 1<br />

×