Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wiekizm          jako przeszkoda             w           budowiespołeczeństwa mądrości  ...
Wiekizm      (ageizm; ang. ageism)• stereotypowe przeświadczenia o naturze jednostki, jej możliwościach i umiejętno...
Obszary dyskryminacji ze względu na wiek•  zatrudnienie i praca•  opieka zdrowotna•  usługi finansowe•  ubezpieczenia ...
Przeciwdziałanie wiekizmowi•  zakazy prawne•  zmiany językowe•  zmiany kryteriów ustalania wieku emerytalnego•  zmiany...
Rewolucja informatyczna           = informacje - społeczeństwo informacyjne           =   wiedza - ...
Miasto: zmiany przez wzrost ekonomiczny• "cel uświęca środki"     • "demograficzna bomba z• osiedla zamknięte dla lud...
Przedłużanie życia          =  mądrość - społeczeństwo mądrości          =         jakość  ...
Miasto: zmiany przez wartości• więzi międzyludzkie      • "społeczny wkład ludzi• domy przystosowane do      sta...
Miejsca ważne dla integracji międzypokoleniowej:   upowszechniania uznania dla długiego życia        i osiągania ...
Dziękuję za uwagę aklimczuk@gazeta.pl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Dzielenie się wiedzą i informacją wśród pracowników uczelni marzena świgoń
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości (Ageism as an obstacle in construction of wisdom society)

Download to read offline

A. Klimczuk, „Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości”, [w:] A. Kobylarek (red.), „Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 344-360. // II Międzynarodowa Konferencja Studencka „Talenty”, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf i Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 29-30.11.2007.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości (Ageism as an obstacle in construction of wisdom society)

 1. 1. Wiekizm jako przeszkoda w budowiespołeczeństwa mądrości II Międzynarodowa Konferencja Studencka "Talenty"Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf i Uniwersytet Wrocławski 29-30.11.2007, Wrocław Andrzej Klimczuk
 2. 2. Wiekizm (ageizm; ang. ageism)• stereotypowe przeświadczenia o naturze jednostki, jej możliwościach i umiejętnościach formułowanych w odniesieniu do wieku• odmienne traktowanie• nieposzanowanie osobistych praw i możliwości• jest zinstytucjonalizowany lub przejawiający się w zwyczajach i praktyce życia społecznego• dotyka ludzi w różnym wieku, szczególnie osoby starsze• ma „zwrotny” charakter!
 3. 3. Obszary dyskryminacji ze względu na wiek• zatrudnienie i praca• opieka zdrowotna• usługi finansowe• ubezpieczenia społeczne• dostęp do dóbr• poziom dochodów• edukacja• udział w procesie decyzyjnym i dialogu społecznym• podkreślanie negatywnych konsekwencji procesu starzenia się społeczeństw
 4. 4. Przeciwdziałanie wiekizmowi• zakazy prawne• zmiany językowe• zmiany kryteriów ustalania wieku emerytalnego• zmiany w budownictwie mieszkaniowym• podejmowanie badań nad starością• organizowanie kampanii świadomościowych• zwalczanie przemocy wobec ludzi starszych• wprowadzanie ułatwień w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji przez całe życie, środków transportu i aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji
 5. 5. Rewolucja informatyczna = informacje - społeczeństwo informacyjne = wiedza - społeczeństwo wiedzy = ilość/zysk = sprawność =„wyjątki od reguły” zmniejszania wiekizmu = konflikt pokoleń
 6. 6. Miasto: zmiany przez wzrost ekonomiczny• "cel uświęca środki" • "demograficzna bomba z• osiedla zamknięte dla ludzi opóźnionym zapłonem" starych • rynek rozwiązuje problemy• zaspokajanie • wiekizm indywidualnych potrzeb • starość = "drugie• leczenie po utracie zdrowia dzieciństwo i niepamięć"• interesy partykularne • miasto = rozsypująca się• ludzie starzy tracą swoją umieralnia niezależność• planowa segregacja grup wiekowych• samobójstwa i eutanazja• "wpierw emerytura potem śmierć"
 7. 7. Przedłużanie życia = mądrość - społeczeństwo mądrości = jakość = wartości =kształtowanie postaw – samoświadomość = zmniejszanie wiekizmu = ciągłość kulturowa i rozwój społeczny
 8. 8. Miasto: zmiany przez wartości• więzi międzyludzkie • "społeczny wkład ludzi• domy przystosowane do starych" ludzi starych • zrzeszenia rozwiązujące• dzielenie się z innymi problemy• zapobieganie utracie • znajomość cykli życia i zdrowia uznanie dla długiego życia• interesy zbiorowe • starość = "mądrość starców"• niezależność ludzi starych • miasto = miejsce ludzi w• pełna integracja każdym wieku międzypokoleniowa• satysfakcja ludzi starych z życia• "oświecenie i służba społeczeństwu"
 9. 9. Miejsca ważne dla integracji międzypokoleniowej: upowszechniania uznania dla długiego życia i osiągania mądrości • miejsce narodzin • place miejskie dzieci • centra handlowe • mieszkania • biblioteki • ogrody • urzędy • przydomowe • stacje benzynowe warsztaty • obiekty sakralne • szkoły • cmentarze • parki • cyberprzestrzeń internetu • ulice • kompleksy rekreacyjne
 10. 10. Dziękuję za uwagę aklimczuk@gazeta.pl

A. Klimczuk, „Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości”, [w:] A. Kobylarek (red.), „Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 344-360. // II Międzynarodowa Konferencja Studencka „Talenty”, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf i Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 29-30.11.2007.

Views

Total views

952

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×