Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvordan jobbe smidig som interaksjondesigner

1,820 views

Published on

Presentasjon fra IXDA meetup i Oslo 19 jan 2011 av Ram Yoga, Steria og Klara Vatn, Bekk.

Published in: Technology, Lifestyle
 • Login to see the comments

Hvordan jobbe smidig som interaksjondesigner

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4. Smidig = Scrum<br />/<br />Smidigmetodikk handler om et tankesett<br />- ikkemetoderogprosesser<br />
 5. 5. De beste utviklerne:<br />Leverer verdi<br />Gjør godt håndverk<br />Ønsker å bli bedre <br />Ser verdien av andre fagdisipliner<br />
 6. 6. Hva kjennetegner smidig tankesett?<br />Fokus på læring <br />Løse problemer sammen<br />Feedback så tidlig som mulig<br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21. To utfordringer:<br /> Fysisk lokalisering<br /> Teamorganisering<br />
 22. 22. |<br />#1<br />
 23. 23. |<br />#2<br />
 24. 24. |<br />#3<br />
 25. 25. |<br />Egner seg om team-medlem også tar ansvar for bruker-opplevelsen<br />Egner seg om du har lite ressurser<br />

×