Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat is de innovatie mix

299 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wat is de innovatie mix

  1. 1. Innovatie-Mix Demografie Klantgedrag Leven Lang Leren Maatschappelijke ontwikkelingen Kenniseconomie Innovatie Werkprocessen Producten
  2. 2. II Wat is de Innovatie-Mix…?
  3. 3. In een notendop… <ul><li>Ondernemers maken twee basale keuzes bij het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe combinaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe eigenschappen </li></ul></ul><ul><li>Genoemde keuzes vormen beiden een continuüm en gezamenlijk een matrix </li></ul><ul><li>Innovatie-Mix </li></ul>
  4. 6. Gebruik van de matrix <ul><li>Innovativiteit van product- en dienstenportfolio in kaart brengen </li></ul><ul><li>Natuurlijke voorkeur voor innovatiepatroon blootleggen </li></ul><ul><li>Selectie van meest geschikte innovatiepatroon bij gevraagde innovatie </li></ul>
  5. 7. Innovatie kenmerkend voor een…
  6. 8. … kenniseconomie Vervolg met de presentatie “ Wat is een kenniseconomie?”

×