Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie algemeen

177 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie algemeen

  1. 1. Opbouw presentaties overzicht
  2. 2. Innovatie-Mix Demografie Klantgedrag Leven Lang Leren Maatschappelijke ontwikkelingen Kenniseconomie Innovatie Werkprocessen Producten
  3. 3. <ul><li>Maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder: </li></ul><ul><ul><li>Veranderende samenstelling van de bevolking </li></ul></ul><ul><ul><li>Veranderend consumentengedrag </li></ul></ul><ul><li>Dwingen organisaties anders te organiseren en telkens andere (nieuwe) producten en diensten te leveren </li></ul><ul><li>Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen organisaties te innoveren </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Innoveren wordt vanuit beleidsoogpunt gemeten aan de hand van het percentage investeringen in Research & Development </li></ul><ul><li>Met name het MKB lijkt achter te blijven </li></ul><ul><li>Deze branche laat echter veelal andere patronen zien om tot nieuwe producten en diensten te komen </li></ul><ul><li>Innovatie-Mix maakt deze verhoudingen inzichtelijk </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Maatschappelijke ontwikkelingen vragen van ons om ons als mens in onze maatschappij voortdurend aan te passen </li></ul><ul><li>Maatschappelijk ontwikkelingen dwingen innovatie af, en vragen dus ook van ons om ons als medewerker voortdurend aan te passen </li></ul><ul><li>Leven Lang Leren is een must </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Maatschappelijke ontwikkelingen ingegeven door beschikbaarheid van kennis </li></ul><ul><li>Innovatie mogelijk door beschikbaarheid van kennis </li></ul><ul><li>Kennis speelt een steeds dominantere rol </li></ul><ul><li>Kenniseconomie </li></ul>
  7. 7. Vier presentaties <ul><li>I Waarom innovatie </li></ul><ul><li>II Wat is de Innovatie-Mix </li></ul><ul><li>III Wat is een kenniseconomie </li></ul><ul><li>IV Wat is Leven Lang Leren </li></ul><ul><li>Start bij de presentatie </li></ul><ul><li>“ Waarom innovatie?” </li></ul>

×