Upphovsrätt & Tillgänglighet

915 views

Published on

Published in: Education
 • Jag har inte fått något från Disney (ännu) men jag håller verkligen med att vi lever i en märklig tid.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Mycket intressanta bilder. Skulle varit ännu mer intressant att höra din föreläsning.

  Apropå upphovsrätt är det ganska troligt att Disneys nätsniffare skulle kunna nosa rätt på din bild på Kalle Anka och be dig ta bort den. Kanske redan har hänt? De verkar vara väldigt på hugget. Samma sak med musikbolag som får Youtube att ta bort musik i filmklipp eller helt sonika ta bort hela filmklippet om det innehåller upphovsrättsskyddad musik. Vi lever i en galen tid just nu och det skall bli intressant att se åt vilket håll det barkar. Just nu är det väldigt mycket deadlock iallafall.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Upphovsrätt & Tillgänglighet

 1. 1. UPPHOVSRÄTT & TILLGÄNGLIGHET <ul><li>Mathias Klang <klang@ituniv.se> </li></ul>
 2. 2. Upphovsrätten bygger på en utilitaristisk balans. Egennytta & Samhällsnytta
 3. 3. Upphovsrätt är en logisk uttryck i en analog värld. Det är ett naturlig resultat av bl.a. tryckpress, växande medelklass och industrialisering
 4. 4. John Locke (1632-1704) <ul><li>“ Whatsoever that (a man) removes out of the state that Nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property…” ( Second Treatise of Government ) </li></ul>
 5. 5. Egendom
 6. 6. Problemet är…? Rivalrous and excludable goods
 7. 7. Excludable Non-excludable Rivalrous Non-rivalrous En vara/tjänst är excludable när det är möjligt att förhindra de som inte betalar från att utnyttja varan/tjänsten. En vara/tjänst är Rivalrous när någons användning förhindrar andras användning Mat, kläder, bildar Vatten, fiskerättigheter satellit tv Luft, en utsikt
 8. 8. LAGEN DEN 10 AUGUSTI 1877 OM ÄGANDERÄTT TILL SKRIFT <ul><li>äganderätt till skrift: litterär äganderätt. Därmed menas rätt för en skrifts författare eller dennes rättsinnehafvare att, med andras uteslutande, låta genom tryck (äfven fotokemiskt) mångfaldiga sin skrift, ehvad den förut blifvit offentliggjord eller förefinnes endast i handskrift. </li></ul>
 9. 9. Det upphovsrättsliga systemet Lag (1960) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk UPPHOVSRÄTTEN Ekonomisk rätt Ideell rätt Exemplarframställning Tillgängliggörande Spridningsrätt Visningsrätt Framföranderätt Rätt till namnangivelse Skydd för kränkande ändring Skydd för kränkande användning Överföring till allmänheten
 10. 10. Konstnärliga verk <ul><li>Teater </li></ul><ul><li>Musik </li></ul><ul><li>Datorprogram </li></ul><ul><li>Film </li></ul><ul><li>Databaser </li></ul><ul><li>Konstverk </li></ul><ul><li>Byggnader </li></ul><ul><li>Brukskonst </li></ul><ul><li>Kartor </li></ul><ul><li>Fotografiska verk </li></ul><ul><li>Litteratur </li></ul>
 11. 11. Utmärkande drag <ul><li>Skyddar formen men inte innehållet i ett verk </li></ul><ul><li>Formen måste uppnå ”verkshöjd” för att skyddas av upphovsrättslagen </li></ul><ul><li>Upphovsrätt kräver inga formaliteter </li></ul>
 12. 12. Skyddstid <ul><li>70 år post mortem (dödsår + 71) </li></ul><ul><li>Anonyma verk - 70 är efter publikation </li></ul><ul><li>Fotografier – </li></ul><ul><ul><li>fotografiska bilder: 50 år </li></ul></ul><ul><ul><li>fotografiska verk: 70 år </li></ul></ul>
 13. 13. Undantag i upphovsrätten <ul><li>” snårig” djungel – skilda verk/text/musik/film </li></ul><ul><li>fri informationsspridning </li></ul><ul><li>köpare/ägare kunna använda verket </li></ul><ul><li>ideell rätt respekteras </li></ul>
 14. 14. Vems upphovsrätt? <ul><li>Fastighetsägaren </li></ul><ul><li>Mathias Klang </li></ul><ul><li>Shepard Fairey </li></ul><ul><li>Anonyma konstnärer </li></ul><ul><li>Nätet </li></ul>
 15. 16. Vad är en kopia? Donald Duck av Walt Disney Arne Anka av Charlie Christensen
 16. 17. Att äga text <ul><li>“ Report says that you, Fidentinus, recite my compositions in public as if they were your own. If you allow them to be called mine, I will send you my verses gratis; if you wish them to be called yours, pray buy them, that they may be mine no longer” Martialis (c:a 40-102) Epigrams (bk. I, ep. 29) </li></ul>
 17. 18. Koppling Form Id éer Plagiat Copyright
 18. 19. Upphovsrättens baksidor
 19. 20. Ökade kostnader
 20. 21. Begränsar våra handlingsalternativ
 21. 22. Otydliga regler
 22. 23. Förlamad av rädsla för att göra fel
 23. 24. Vår teknik och kultur ger “alla” möjligheter att inte enbart vara kultur - konsumenter Jag är fantasilös
 24. 25. Vad händer när… <ul><li>Digitalisering </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Billig och enkel utrustning </li></ul><ul><li>Bredband </li></ul><ul><li>Vad ska man använda en iPod till? </li></ul>
 25. 26.
 26. 27.
 27. 28. Form & Innehåll
 28. 29. Fountain - Duchamp (1917) “ The creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work in contact with the external world by deciphering and interpreting its inner qualifications and thus adds his contribution to the creative act”
 29. 30. Att skapa kultur
 30. 31. Mona Lisa - Leonardo da Vinci ca 1503
 31. 32. Marcel Duchamp 1919
 32. 33. David Teixidor Buenaventura 2001
 33. 37. Mona Lisa Ascii
 34. 38. Peter Blake Party with La Giaconda 1999
 35. 43. Skriva Kulturens produktionsmedel
 36. 44. Gemensam Kultur
 37. 45. Gemensam historia
 38. 46. Gemensam språk
 39. 47. Tänk på mat…
 40. 50. Vad behöver vi?
 41. 51. Lättare återanvändning
 42. 52. Kortare skyddstider
 43. 53. Creative Commons
 44. 54. HISTORIK 2001 2002 2003 2004 2005 CC grundad! 1 mil . licenser 4.7 mil . CC licens verk! 20 mil .
 45. 55. 2006 2007 2008 2009 2010 http://creativecommons.org/about/history/ 90 mill! 50 mill! 130 mill!
 46. 56. Licenssystem
 47. 57. Villkor http://creativecommons.org/about/licenses/
 48. 58. Alternativ
 49. 59. Välj licens
 50. 60. Mer info
 51. 61. Japanska
 52. 62. Bulgarien
 53. 63. Finska
 54. 64. Vad skapas? <ul><li>License Deed - Human readable </li></ul><ul><li>The License - Lawyer readable </li></ul><ul><li>Metatext - Machine readable </li></ul>
 55. 66. Esperanto
 56. 67. Kastellanska
 57. 68. Colombia
 58. 69. Licens
 59. 70. Metatext <a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/&quot;> <img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width:0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.5/se/88x31.png&quot; /> </a> <br /> <span xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; href=&quot;http://purl.org/dc/dcmitype/Sound&quot; property=&quot;dc:title&quot; rel=&quot;dc:type&quot;>klang i duschen</span> by <a xmlns:cc=&quot;http://creativecommons.org/ns#&quot; href=&quot;http://www.digital-rights.net&quot; property=&quot;cc:attributionName&quot; rel=&quot;cc:attributionURL&quot;>Klang</a> is licensed under a <a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/&quot;>Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License</a>.
 60. 71. Sök Google - advanced Yahoo - advanced
 61. 72. Flickr 6/10 <ul><li>35 669 812 bilder </li></ul><ul><ul><li>Ca 36 000 per dag </li></ul></ul><ul><li>9 123 Göteborg </li></ul><ul><li>44 Lindholmen </li></ul>The lone angler by Eva the Weaver
 62. 73. Gold Foto: Eva the Weaver & Klang
 63. 74. http://search.creativecommons.org
 64. 75. Kritik <ul><li>Politisk kritik - CC har inte säkerställt ideologisk kontroll </li></ul><ul><li>Common Sense - Det behövs inte, överkomplicerat </li></ul><ul><li>Pro-copyright position - CC inte användbar alternativ och den underminerar upphovsrätten </li></ul><ul><li>Förvirring - För många licenser förvirrar och förvärrar situationen </li></ul>
 65. 76. Användning
 66. 81. Texter <ul><li>A Briefer History of Time - Eric Schulman </li></ul><ul><li>The Wealth of Networks - Yochai Benkler </li></ul><ul><li>Capitalism 3.0 - Peter Barnes </li></ul><ul><li>Community Created Content - Heitanen et al </li></ul><ul><li>Code version 2 - Lawrence Lessig </li></ul><ul><li>No Lobbyists as Such - Florian Muller </li></ul><ul><li>Peers, Pirates and Persuasion - John Logie </li></ul><ul><li>Trigger Happy - Steven Poole </li></ul><ul><li>Yttrandefrihet på Nät e t - Anders R. Olsson </li></ul>
 67. 82. http://flickr.com/photos/barackobamadotcom/sets/72157608716313371/ by Barack Obama http://flickr.com/photos/barackobamadotcom/3008255125/in/set-72157608716313371/ Election Night Photos:
 68. 84. Alison Chiang
 69. 85. Dump your penfriend
 70. 86. Growth
 71. 88. TACK!

×