Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upphovsrätt & Licenser Sundsvall

937 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Upphovsrätt & Licenser Sundsvall

 1. 1. UPPHOVSRÄTT OCH LICENSER
 2. 2. 300+ ÅR <ul><li>Statute of Anne (1701) </li></ul>
 3. 3. LAG OM ÄGANDERÄTT TILL SKRIFT (1877) <ul><li>äganderätt till skrift: litterär äganderätt. Därmed menas rätt för en skrifts författare eller dennes rättsinnehafvare att, med andras uteslutande, låta genom tryck (äfven fotokemiskt) mångfaldiga sin skrift, ehvad den förut blifvit offentliggjord eller förefinnes endast i handskrift. </li></ul>
 4. 4. Upphovsrätten bygger på en utilitaristisk balans…
 5. 5. Det upphovsrättsliga systemet Lag (1960) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk UPPHOVSRÄTTEN Ekonomisk rätt Ideell rätt Exemplarframställning Tillgängliggörande Spridningsrätt Visningsrätt Framföranderätt Rätt till namnangivelse Skydd för kränkande ändring Skydd för kränkande användning Överföring till allmänheten
 6. 6. Vad skyddas? <ul><li>Teater </li></ul><ul><li>Musik </li></ul><ul><li>Film </li></ul><ul><li>Databaser </li></ul><ul><li>Konstverk </li></ul><ul><li>Byggnader </li></ul><ul><li>Brukskonst </li></ul><ul><li>Kartor </li></ul><ul><li>Fotografiska verk </li></ul><ul><li>Litteratur </li></ul>
 7. 7. <ul><li>70 år post mortem (dödsår + 71) </li></ul><ul><li>Anonyma verk - 70 är efter publikation </li></ul><ul><li>Fotografier – </li></ul><ul><ul><li>foto bilder: 50 år </li></ul></ul><ul><ul><li>foto verk: 70 år </li></ul></ul>TIDER
 8. 8. döda TRÄD som NORM
 9. 10. Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty-five is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you’re thirty-five is against the natural order of things.
 10. 12. DOMINERANDE SANNINGAR <ul><li>1. No cash , No Creation 2. Everything Is property </li></ul>
 11. 14. Tre OTROLIGT dåliga idéer … som FUNKADE
 12. 16. STALLMAN BEVISADE EMPIRISKT ATT EKONOMISK ERSÄTTNING INTE VAR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR SKAPANDE… <ul><li>Undantag? </li></ul>
 13. 18. WALES BEVISADE ATT STALLMANS IDÉER KUNDE SKALAS UPP OCH SLÄPPA IN FLERA ICKE-SPECIALIST GRUPPER <ul><li>Men fortfarande klänger vi oss fast vid kulturens skapelsemyt </li></ul>
 14. 20. LESSIG VILLE HJÄLPA SKAPARE ATT DELA MED SIG AV SITT MATERIAL UTAN ATT FÖRLORA KONTROLLEN <ul><li>Inget nytt men helt annorlunda! </li></ul>
 15. 21. ANVÄNDARNA!!!
 16. 22. VI SKAPAR
 17. 23. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Blogger 1999
 18. 24. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger 1999
 19. 25. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger 1999 Second Life Skype My Space
 20. 26. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger 1999 Second Life Skype My Space Digg Facebook
 21. 27. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger 1999 Second Life Skype My Space Digg Facebook Ning YouTube
 22. 28. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger 1999 Second Life Skype My Space Digg Facebook Ning YouTube Twitter Spotify
 23. 29. COPYRIGHT BYPASS
 24. 30. FRÅN OTILLÅTET TILL TILLÅTET… Mine by Amarand Agasi cc by nc sa
 25. 35. OK, who gave the monkey a ray gun_! by Don Solo cc by nc sa
 26. 36. ATT LICENSIERA
 27. 39. VAD SKAPAS?
 28. 42. <ul><li><div xmlns:&quot;cc=http://creativecommons.org/ns#&quot;><a rel=&quot;cc:attributionURL&quot; href=&quot;http://www.historiska.se/data/?bild=323128&quot;><img src=&quot;http://catview.historiska.se/catview/media/323128&quot; alt=&quot;Bilden http://kulturarvsdata.se/shm/media/html/323128&quot; border=&quot;0&quot;></a><br /><span><a rel=&quot;cc:attributionURL&quot; href=&quot;http://www.historiska.se/data/?bild=323128&quot;>Lotta Fernstål SHMM</a> <a rel=&quot;license&quot; title=&quot;Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige&quot; target =&quot;_blank&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/&quot;><img title=&quot;Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.5/se/80x15.png&quot; border=&quot;0&quot; /></a></span></div> </li></ul>
 29. 43. SPRIDNING <ul><li>52 JURISDIKTIONER </li></ul>2001 2002 2003 2004 2005 2007 2006 2008 CC grundad! 1 mil . licenser 4.7 mil . CC licens verk! 20 mil . 90 mill! 50 mill! 130 mill!
 30. 44. C:A 140 000 000
 31. 45. ETT HUNDRATAL BILDER SOM LÄKAREN OCH AMATÖRFOTOGRAFEN CARL CURMAN TOG I SLUTET AV 1800-TALET VAR DE FÖRSTA BILDERNA UR RIKSANTIKVARIEÄMBETETS SAMLINGAR SOM GICK UT ONLINE PÅ BILDDELARSAJTEN FLICKR COMMONS DEN 17 MARS 2009. REDAN EFTER EN VECKA HADE BILDERNA SETTS MER ÄN 80 000 GÅNGER… http://www.raa.se/cms/extern/aktuellt/nyheter/nyheter_2010/mars/17_mars_ett_ar_med_flickr_commons.html
 32. 47. HISTORISKA MUSEET <ul><li>63 500  föremålsfotografier (samt 1 200 skannade föremålsteckningar och 264 500 skannade katalogkort eller katalogsidor) </li></ul>Bild Jenny Nyberg
 33. 48. CREATIVE COMMONS MÅL?
 34. 49. INTE DETTA…
 35. 50. GÄRNA DETTA
 36. 51. TACK!

×