SocialaMedier & Juridik<br />
Teknikärbegripligt<br />
Teknikärkänslomässig<br />
Socialamedierbegripligt<br />
Resultat<br />Harintetid med sådant<br />Inteintressant<br />Vemvillvetaandrasbanaliteter<br />
De legelata<br />Lagensom den är<br />
SocialamedierKänslomässigt<br />
Resultat<br />
De Legeferenda<br />Lagensom den börvara<br />
Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Google c:a 1998<br />
Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Wikipedia<br />Google c:a 1998<br />
My Space<br />Linkedin<br />Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Second...
My Space<br />Digg<br />YouTube<br />Linkedin<br />Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />200...
My Space<br />Digg<br />Twitter<br />YouTube<br />Linkedin<br />Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />...
2006<br />2007<br />
16<br />
Regelverkfinns<br />…de legelata…<br />
Yttrandefrihet<br />1 § Varjesvenskmedborgareärgentemotdetallmännatillförsäkradrättenligtdennagrundlagattiljudradio, telev...
Vackert… <br />
Men…<br />
Dettahandlarom en teoretiskmöjlighet<br />
“Allakanblistatsminister”<br />
“Lite” ekonomiskteori<br />Rivalrous: Rival goods are goods whose consumption by one consumer prevents simultaneous consum...
9 373 379(wikipedia)<br />Massmediumkrävermasskonsumenter<br />“Lite” <br />företagsteori<br />
Voice<br />SOCIALA MEDIER: Teoretiskarättigheterhamnarinomräckhållfördetpraktisktmöjliga<br />
Kravpåreglering, registrering & avgränsning<br />Bloggar, Facebook, twitter, youtube, wikipedia<br />
Offentlighetsprincipen<br />
Till främjandeavettfrittmeningsutbyteoch en allsidigupplysningskallvarjesvenskmedborgare ha rättatttaga del avallmännahand...
Ta del avinkommnahandlingar…<br />
integritet<br />
Media älskarmisslyckanden<br />
Fotade & laddadeuppbilder<br />
Kommenteradebilderna<br />
Tystagruppen<br />
PUL<br />1 § Syftet med denna lag ärattskyddamänniskor mot attderaspersonligaintegritetkränksgenombehandlingavpersonuppgif...
Lagenletarefterpersonuppgiftsansvariga… men ser inteanvändare<br />
Problem: Autonomi<br />
Varförtänker vi inte?<br />
Good             Evil <br />
Vi ärDumma<br />
Vi ärtanklösa<br />
ÄrStaterrädda?<br />
NorskaForbrukerrådet (Konsumentverket) v. Facebook<br />
Tack!<br />
Information<br />All images from/allabilderfrånwww.flickr.com (unless specifically stated), (omejannatanges)<br />Image & ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sociala Medier Mötesplatskonferens Borås

832 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
832
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • La pluma 1 from Diego.78 cc by ncsa
 • Remote controlled RGB light bulb... from 5Volt cc by ncsa
 • A Pair of Earbuds - 48_365 by Rambling0n cc by ncsa
 • The Essence Of Communication by davidjwbailey cc by ncsa
 • Tripita Hugo from @Serg1o cc by ncsa
 • tower of limes from Darwin Bell cc by
 • Eskatol (8 of 12) from SynneTonidas cc by ncsa
 • A conversation between black and white - IMG_6626 ed + crbw by greekadman cc by ncsa
 • Theory of Relaxitivity from zetson cc by ncsa
 • Eyes ! (Youth from Antikythera!) by agelakis cc by ncsa
 • White Heron Overhead from Macomb Paynes cc by ncsa
 • Flying frog - DerfliegendeFrosch by alles-schlumpf cc by ncsa
 • Eden WEEE man statue by Ruth Flickr cc by ncsaInvandrare, Queer, Handikappade, Moralisktförtappade…
 • OK, who gave the monkey a ray gun_! by Don Solo cc by ncsa
 • http://sv.wikipedia.org/wiki/SverigeOld Nail from darkewolf cc by ncsa
 • Reach from Nick in exsilio cc by ncsaTechnology brings theoretical rights within practical reach
 • the same horizon by Norma Desmond cc by ncsaHemsidor, bloggarochinnehålletiandradatabasersomsaknaransvarigutgivare faller somhuvudregelutanförtryckfrihetsförordningensochyttrandefrihetsgrundlagenstillämpningsområde. Föryttrandensom faller utanförtryckfrihetsförordningenselleryttrandefrihetsgrundlagenstillämpningsområdengällerbestämmelsernaivanlig lag. Enligt 2 kap 1 § regeringsformen (1974:152) ärvarjemedborgaregentemotdetallmännatillförsäkradrätten till yttrandefrihetoch den rättighetenfårenbartbegränsasenligt lag, somt ex bestämmeleribrottsbalken (1962:700)och personuppgiftslagen (1998:204).
 • painter from tinoubao cc by
 • NO PROBLEM by maasmeier ___ cc by ncsa
 • Not sure what that is, but it is so cool! (104 of 365) (EXPLORED!) by rimblas cc by ncsa
 • ninja cat from Robert Couse-Baker cc by
 • En anställdvidKarolinskauniversitetssjukhusetriskeraravsked sedan personenlagtutbilderfrånkirurgiskaingrepppåinternetnätverketFacebook.
 • my wallpaper by baboon™ cc by nc
 • My manta ray&apos;s alright... by dachalan cc by ncsa
 • Malcom X from KeokiSeu cc by ncsa
 • Is your boss spying on you from topgold cc by
 • 153_365 - Digging in the dirt from Micah Taylor cc by ncsa
 • &quot;OK cara, lo ammetto, cisiamofatti un po&apos; prendere la mano con questastoria del Viagra...&quot; by ecatoncheires cc by ncsa
 • bad by brintam cc by nc
 • Mask from Ben Fredericson (xjrlokix) cc by
 • bad intentions from gagilas cc by sa
 • I just couldn’t live with myself... from Eric &quot;Claptøn&quot; Nelsøn cc by ncsa
 • Sociala Medier Mötesplatskonferens Borås

  1. 1. SocialaMedier & Juridik<br />
  2. 2. Teknikärbegripligt<br />
  3. 3. Teknikärkänslomässig<br />
  4. 4. Socialamedierbegripligt<br />
  5. 5. Resultat<br />Harintetid med sådant<br />Inteintressant<br />Vemvillvetaandrasbanaliteter<br />
  6. 6. De legelata<br />Lagensom den är<br />
  7. 7. SocialamedierKänslomässigt<br />
  8. 8. Resultat<br />
  9. 9. De Legeferenda<br />Lagensom den börvara<br />
  10. 10. Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Google c:a 1998<br />
  11. 11. Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Wikipedia<br />Google c:a 1998<br />
  12. 12. My Space<br />Linkedin<br />Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Second Life<br />Skype<br />Wikipedia<br />Google c:a 1998<br />
  13. 13. My Space<br />Digg<br />YouTube<br />Linkedin<br />Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Ning<br />Second Life<br />Skype<br />Facebook<br />Flickr<br />Wikipedia<br />Google c:a 1998<br />
  14. 14. My Space<br />Digg<br />Twitter<br />YouTube<br />Linkedin<br />Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Ning<br />Second Life<br />Spotify<br />Flickr<br />Skype<br />Facebook<br />Wikipedia<br />Google c:a 1998<br />
  15. 15. 2006<br />2007<br />
  16. 16. 16<br />
  17. 17.
  18. 18. Regelverkfinns<br />…de legelata…<br />
  19. 19. Yttrandefrihet<br />1 § Varjesvenskmedborgareärgentemotdetallmännatillförsäkradrättenligtdennagrundlagattiljudradio, television ochvissaliknandeöverföringarsamtfilmer, videogram, ljudupptagningarochandratekniskaupptagningaroffentligenuttryckatankar, åsikterochkänslorochiövrigtlämnauppgifterivilketämnesomhelst.<br />
  20. 20. Vackert… <br />
  21. 21. Men…<br />
  22. 22. Dettahandlarom en teoretiskmöjlighet<br />
  23. 23. “Allakanblistatsminister”<br />
  24. 24. “Lite” ekonomiskteori<br />Rivalrous: Rival goods are goods whose consumption by one consumer prevents simultaneous consumption by other consumers<br />
  25. 25. 9 373 379(wikipedia)<br />Massmediumkrävermasskonsumenter<br />“Lite” <br />företagsteori<br />
  26. 26. Voice<br />SOCIALA MEDIER: Teoretiskarättigheterhamnarinomräckhållfördetpraktisktmöjliga<br />
  27. 27. Kravpåreglering, registrering & avgränsning<br />Bloggar, Facebook, twitter, youtube, wikipedia<br />
  28. 28. Offentlighetsprincipen<br />
  29. 29. Till främjandeavettfrittmeningsutbyteoch en allsidigupplysningskallvarjesvenskmedborgare ha rättatttaga del avallmännahandlingar. Handling ärallmän, om den förvarashosmyndighetochärattansesominkommen till ellerupprättadhosmyndighet. <br />
  30. 30.
  31. 31. Ta del avinkommnahandlingar…<br />
  32. 32. integritet<br />
  33. 33. Media älskarmisslyckanden<br />
  34. 34.
  35. 35. Fotade & laddadeuppbilder<br />
  36. 36. Kommenteradebilderna<br />
  37. 37. Tystagruppen<br />
  38. 38.
  39. 39. PUL<br />1 § Syftet med denna lag ärattskyddamänniskor mot attderaspersonligaintegritetkränksgenombehandlingavpersonuppgifter. <br />
  40. 40. Lagenletarefterpersonuppgiftsansvariga… men ser inteanvändare<br />
  41. 41. Problem: Autonomi<br />
  42. 42. Varförtänker vi inte?<br />
  43. 43. Good Evil <br />
  44. 44. Vi ärDumma<br />
  45. 45. Vi ärtanklösa<br />
  46. 46. ÄrStaterrädda?<br />
  47. 47. NorskaForbrukerrådet (Konsumentverket) v. Facebook<br />
  48. 48. Tack!<br />
  49. 49. Information<br />All images from/allabilderfrånwww.flickr.com (unless specifically stated), (omejannatanges)<br />Image & licensing info in the notes section of slides/bild & licensinfofinnsianteckningsdelenförvarje slide<br />Presentation licensed/Presentation licensierad under: Creative Commons BY-NC-SA<br />The presentation can be downloaded from/Presentationenkanladdasnerfrån: www.slideshare.net/klang<br />More information about me/förmer information ommig: www.techrisk.se & www.digital-rights.net<br />

  ×