Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mathias Klang<br />University & SocialaMedia<br />
Harni sett den härmannen?<br />
Eller vad vi nu skakalladom…<br />Över 1 million besökare!<br />
Vadärdetta?<br />Användaregenereradinnehåll<br />Dialog<br />
2006<br />2007<br />
Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Wikipedia<br />lunarstormdecenniet...
My Space<br />Digg<br />YouTube<br />Linkedin<br />Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />200...
My Space<br />Digg<br />Twitter<br />iphone<br />YouTube<br />Wikileaks<br />Linkedin<br />Blogger 1999<br />2007<br />200...
samarbetsverktygreklamintresseforskning…because its there<br />
if you're not paying for something, you're not the customer; you're the product being sold<br />Gmail ochuniversitet<br />
Smartamänniskorgördummasaker…<br />
Paul Chambers<br />"Crap! Robin Hood airport is closed. You've got a week and a bit to get your shit together otherwise I'...
regelverk<br />
E-delegationen<br />…påvilketsättanvändningenavsocialamedierstödjerförvaltningsuppdraget... <br />Klargörändamålet med att...
Två Policy<br />Attanställdasprivatasynpunkterförknippas med myndigheten.<br />En policy med internareglerförhuranställdaa...
Uppsikt<br />Den myndighetsomanvändersocialamedierharettansvaratt ha uppsiktövermediet.<br />Uppsiktskravetmåstetillgodose...
Om måletär…<br />ReklamMedborgardialogTredjeuppgiften<br />
rätt<br />
fel<br />
Ingentävling!<br />
SvD ranking av100 institutioner<br />3 november 2010<br />
tack!<br />
Information: Mathias Klang<br /><ul><li>All images from/allabilderfrånwww.flickr.com (unless specifically stated), (omejan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sociala media & university

722 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Sociala media & university

 1. 1. Mathias Klang<br />University & SocialaMedia<br />
 2. 2. Harni sett den härmannen?<br />
 3. 3. Eller vad vi nu skakalladom…<br />Över 1 million besökare!<br />
 4. 4. Vadärdetta?<br />Användaregenereradinnehåll<br />Dialog<br />
 5. 5. 2006<br />2007<br />
 6. 6. Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Wikipedia<br />lunarstormdecenniet<br />
 7. 7. My Space<br />Digg<br />YouTube<br />Linkedin<br />Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Ning<br />Second Life<br />Skype<br />Facebook<br />Flickr<br />Wikipedia<br />Google c:a 1998<br />
 8. 8. My Space<br />Digg<br />Twitter<br />iphone<br />YouTube<br />Wikileaks<br />Linkedin<br />Blogger 1999<br />2007<br />2009<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />2008<br />Farmville<br />Ning<br />Second Life<br />Spotify<br />Flickr<br />Skype<br />Facebook<br />Wikipedia<br />Google c:a 1998<br />
 9. 9.
 10. 10. samarbetsverktygreklamintresseforskning…because its there<br />
 11. 11. if you're not paying for something, you're not the customer; you're the product being sold<br />Gmail ochuniversitet<br />
 12. 12. Smartamänniskorgördummasaker…<br />
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. Paul Chambers<br />"Crap! Robin Hood airport is closed. You've got a week and a bit to get your shit together otherwise I'm blowing the airport sky high!"<br />
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19. regelverk<br />
 20. 20.
 21. 21. E-delegationen<br />…påvilketsättanvändningenavsocialamedierstödjerförvaltningsuppdraget... <br />Klargörändamålet med attmyndighetenanvändersocialamediersåattdetärtydligtförallmänheten.<br />
 22. 22. Två Policy<br />Attanställdasprivatasynpunkterförknippas med myndigheten.<br />En policy med internareglerförhuranställdaanvändermyndighetensdatorerprivat, bland annatnär de kommunicerarisocialamedier.<br />En policy somklargörvemsomfåruttala sig förmyndighetensräkningochvilkaramarnaär. <br />
 23. 23. Uppsikt<br />Den myndighetsomanvändersocialamedierharettansvaratt ha uppsiktövermediet.<br />Uppsiktskravetmåstetillgodosesochdetärviktigtattmyndighetenavsättertilläckligt med resurserfördetta. <br />Detskaframgåför de somgörettinläggellerkommenterarvadsomhänderom  t.ex. ändamåletinteföljselleromkränkandepersonuppgifterlämnas.<br />
 24. 24. Om måletär…<br />ReklamMedborgardialogTredjeuppgiften<br />
 25. 25. rätt<br />
 26. 26. fel<br />
 27. 27. Ingentävling!<br />
 28. 28. SvD ranking av100 institutioner<br />3 november 2010<br />
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31. tack!<br />
 32. 32. Information: Mathias Klang<br /><ul><li>All images from/allabilderfrånwww.flickr.com (unless specifically stated), (omejannatanges)
 33. 33. Image & licensing info in the notes section of slides/bild & licensinfofinnsianteckningsdelenförvarje slide
 34. 34. Presentation licensed/Presentation licensierad under: Creative Commons BY-NC-SA
 35. 35. The presentation can be downloaded from/Presentationenkanladdasnerfrån: www.slideshare.net/klang
 36. 36. More information about me/förmer information ommig: www.techrisk.se & www.digital-rights.net</li>

×