Mötesplats socia media Borås

530 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mötesplats socia media Borås

 1. 1. Vi Styrs av vår teknologi<br />Sociala media somsamhällsförändring<br />
 2. 2. komplex<br />
 3. 3. enkel<br />
 4. 4. Determinism<br />
 5. 5. Autonomous Technology<br />Langford Winner<br />
 6. 6. Politik<br />
 7. 7.
 8. 8. Public Relations<br />
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11. vården<br />
 12. 12.
 13. 13. Fotade & laddadeuppbilder<br />
 14. 14. Kommenteradebilderna<br />
 15. 15. Tystagruppen<br />
 16. 16.
 17. 17. Varförtänker viinte?<br />
 18. 18. Vi ärDumma<br />
 19. 19. Vi ärtanklösa<br />
 20. 20. Balans…<br />
 21. 21. Privat/offentlig<br />
 22. 22. Vi brottasfortfarande med etableradteknik…<br />
 23. 23. Inga absolutanormer<br />
 24. 24. Tack!<br />
 25. 25. Info ombilderoch licenser<br />Allabilderkommerfrånwww.flickr.com (omejannatanges)<br />I notes delenavpresentationen (dvs under varjebild) finnsbildensnamn, fotografensnamn & licensvillkor<br />LicensensomanvändsärErkännande-IckeKommersiell-DelaLika (omejannatanges)<br />Denna presentation ärsomhelhetlicensierad under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika<br />Presentationenkanladdasnerfrånwww.slideshare.net/klang<br />Mer information till licensenfinnswww.creativecommons.org/<br />

×