Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INTEGRITET <ul><li>Mathias Klang </li></ul>
ALLT HAR ETISKA DIMENSIONER
GUNS DON’T KILL PEOPLE <ul><li>Myten om den neutrala teknologin </li></ul>
ETISK PROBLEM?
THE MEDIUM... SHAPES AND CONTROLS THE SCALE AND FORM OF HUMAN ASSOCIATION AND ACTION <ul><li>McLuhan, M. (1962) The Guten...
LANGFORD WINNER
Indelning
 
FYSISK ÖVERVAKNING
ATT BLOTTA SIG OCH ANDRA
Teknik 1888 <ul><li>1888 - Kodak nr 1 </li></ul><ul><li>Första massproducerade lådkameran </li></ul><ul><li>Enkel att an...
 
Paparazzi (1898)
Reklam (1902) <ul><li>Robertson v. Rochester Folding Box Co (1902) </li></ul><ul><li>Domstolen accepterade inte Brandeis &...
Dold Kamera 1928 <ul><li>Dold kamera tog bilder på avrättningen av Ruth Snyder 1928 </li></ul>
 
The Right to Privacy <ul><li>That the individual shall have full protection in person and in property is a principle as ol...
 
 
 
LAGEN
FN:S MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA <ul><li>Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller...
Art 8 ECHR <ul><li>1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. </li...
KAMERAÖVERVAKNING <ul><li>Förändring 1998 </li></ul><ul><li>Lag om allmän kameraövervakning </li></ul><ul><ul><li>övervakn...
Tillstånd <ul><li>6 § Tillstånd till allmän kameraövervakning skall meddelas om intresset av sådan övervakning väger tyn...
MEN…
Brottslighet & Övervakning <ul><li>Möllevångstorget (Malmö) </li></ul><ul><ul><li>-40% Anmälda brott </li></ul></ul><ul><u...
Faktorer <ul><li>Brott sker någon annanstans </li></ul><ul><ul><li>Utanför kamerablicken </li></ul></ul><ul><ul><li>Fatti...
Bakgrund <ul><li>Datalagen från 1973 </li></ul><ul><li>Moores Law </li></ul><ul><li>Dataskyddsdirektivet 1995 </li></ul><u...
PERSONUPPGIFTSLAG (1998:204)
Lagen i korthet <ul><li>Skydda integritet </li></ul><ul><li>Gäller inte bara adb utan även manuell </li></ul><ul><li>Gälle...
PERSONUPPGIFT <ul><li>All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är vid l...
SAMTYCKE <ul><li>Godtar behandling </li></ul><ul><li>Viljeyttring </li></ul><ul><ul><li>Frivillig </li></ul></ul><ul><ul><...
Behandling <ul><li>Personuppgifter får behandlas bara för särskilda, uttryckligt angivna ändamål. Uppgifter som man har sa...
Känsliga uppgifter <ul><li>Förbud gäller behandling av: </li></ul><ul><ul><li>Ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, re...
ANSTÄLLDA ÖVERVAKAS AV GPS
DATAINSPEKTIONENS BESLUT 2008-03-03 <ul><li>Datainspektionen : &quot;Ett företag får inte GPS-övervaka sina anställda för ...
BARN
 
Child Locator GPS Watch
Teen arrive alive
SMARTA & DOLDA LEKSAKER
Shower AM-FM Mirror Radio 
AM/FM Clock radio wireless hidden camera
 
 
Autonomi!
AUTONOMI
TEKNIK kontrollerar vad vi gör och tänker
Att kontrollera teknik är att kontrollera samhälle… <ul><li>Regulation of technology is the regulation of democracy </li><...
 
 
 
Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world work...
SOCIALA? MEDIER?
2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Blogger 1999 Google c:a 1998
2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Blogger 1999 Google c:a 1998
2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger 1999 Second Life My Space Skype Google c:a 1998
2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger 1999 Second Life My Space Skype Digg Facebook YouTube Flickr...
Flickr 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger 1999 Second Life My Space Skype Digg Facebook Ning Yo...
NÅGRA EXEMPEL
<ul><li>The Gmail service includes relevant advertising and related links based on the IP address, content of messages and...
 
<ul><li>&quot;We may use information about you that we collect from other sources, including but not limited to newspapers...
FACEBOOK
TWITTER
FLICKR
GEMENSAMT : DATA
Har ni en FÖRHÅLLNINGSSÄTT till Andras information?
TÅLAMODET
Kontroll: FACEBOOK
KAMMARRÄTTEN
 
 
BORÅS SJUKHUS
 
Fotade & laddade upp bilder
Kommenterade bilderna
Tysta gruppen
 
AVSLUTNINGSVIS <ul><li>En berättelse om GU, </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>& studenternas mail </li></ul>
TACK!
Information <ul><li>All images from/alla bilder från www.flickr.com (unless specifically stated), (om ej annat anges) </...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Integritet

1,420 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Integritet

 1. 1. INTEGRITET <ul><li>Mathias Klang </li></ul>
 2. 2. ALLT HAR ETISKA DIMENSIONER
 3. 3. GUNS DON’T KILL PEOPLE <ul><li>Myten om den neutrala teknologin </li></ul>
 4. 4. ETISK PROBLEM?
 5. 5. THE MEDIUM... SHAPES AND CONTROLS THE SCALE AND FORM OF HUMAN ASSOCIATION AND ACTION <ul><li>McLuhan, M. (1962) The Gutenberg Galaxy </li></ul>
 6. 6. LANGFORD WINNER
 7. 7. Indelning
 8. 9. FYSISK ÖVERVAKNING
 9. 10. ATT BLOTTA SIG OCH ANDRA
 10. 11. Teknik 1888 <ul><li>1888 - Kodak nr 1 </li></ul><ul><li>Första massproducerade lådkameran </li></ul><ul><li>Enkel att använda </li></ul><ul><li>Bärbar </li></ul><ul><li>Kort exponeringstid </li></ul>
 11. 13. Paparazzi (1898)
 12. 14. Reklam (1902) <ul><li>Robertson v. Rochester Folding Box Co (1902) </li></ul><ul><li>Domstolen accepterade inte Brandeis & Warrens argument om “common law” rättighet </li></ul>
 13. 15. Dold Kamera 1928 <ul><li>Dold kamera tog bilder på avrättningen av Ruth Snyder 1928 </li></ul>
 14. 17. The Right to Privacy <ul><li>That the individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the common law; but it has been necessary from time to time to define anew the exact nature and extent of such protection. </li></ul>Warren and Brandeis The Right to Privacy, 4 Harvard Law Review 193 (1890)
 15. 21. LAGEN
 16. 22. FN:S MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA <ul><li>Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp. (Art 12) </li></ul>
 17. 23. Art 8 ECHR <ul><li>1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. </li></ul><ul><li>2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt… </li></ul>http://www.echr.coe.int/Convention/webConvenSWE.pdf
 18. 24. KAMERAÖVERVAKNING <ul><li>Förändring 1998 </li></ul><ul><li>Lag om allmän kameraövervakning </li></ul><ul><ul><li>övervakningskamera skall användas med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet. </li></ul></ul><ul><ul><li>en plats dit allmänheten har tillträde </li></ul></ul>
 19. 25. Tillstånd <ul><li>6 § Tillstånd till allmän kameraövervakning skall meddelas om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen av intresset av allmän kameraövervakning skall särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. </li></ul>
 20. 26. MEN…
 21. 27. Brottslighet & Övervakning <ul><li>Möllevångstorget (Malmö) </li></ul><ul><ul><li>-40% Anmälda brott </li></ul></ul><ul><ul><li>-50% Brott mot person </li></ul></ul><ul><li>Stadsparken (Helsingborg) ingen minskning </li></ul><ul><ul><li>Ingen minskning </li></ul></ul><ul><ul><li>Kameror täckte inte hela området </li></ul></ul>Blixt - BRÅ RAPPORT 2003:11
 22. 28. Faktorer <ul><li>Brott sker någon annanstans </li></ul><ul><ul><li>Utanför kamerablicken </li></ul></ul><ul><ul><li>Fattigare stadsdelar? </li></ul></ul><ul><li>Medvetenhet bland övervakade </li></ul><ul><li>Andra faktorer påverkan på brottsförändring </li></ul>
 23. 29. Bakgrund <ul><li>Datalagen från 1973 </li></ul><ul><li>Moores Law </li></ul><ul><li>Dataskyddsdirektivet 1995 </li></ul><ul><li>Personuppgiftslagen 1998 </li></ul>
 24. 30. PERSONUPPGIFTSLAG (1998:204)
 25. 31. Lagen i korthet <ul><li>Skydda integritet </li></ul><ul><li>Gäller inte bara adb utan även manuell </li></ul><ul><li>Gäller inte rent privat behandling </li></ul><ul><li>TF, YGL & Offentlighetsprincipen går före. </li></ul><ul><li>Gäller inte på journalistik eller konst </li></ul><ul><li>Licenser avskaffas </li></ul><ul><li>Grundläggande krav på behandling ställs </li></ul><ul><li>Särskilda regler för känsliga uppgifter </li></ul>
 26. 32. PERSONUPPGIFT <ul><li>All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är vid livet utgör personuppgift. </li></ul><ul><li>Inte företag </li></ul><ul><li>Ingen integritet efter döden </li></ul>
 27. 33. SAMTYCKE <ul><li>Godtar behandling </li></ul><ul><li>Viljeyttring </li></ul><ul><ul><li>Frivillig </li></ul></ul><ul><ul><li>Särskild </li></ul></ul><ul><ul><li>Otvetydig </li></ul></ul><ul><li>Efter information </li></ul><ul><li>Inga formkrav </li></ul>
 28. 34. Behandling <ul><li>Personuppgifter får behandlas bara för särskilda, uttryckligt angivna ändamål. Uppgifter som man har samlat in för ett visst ändamål får man inte senare behandla på ett sätt som inte är förenligt med ändamålet. </li></ul>
 29. 35. Känsliga uppgifter <ul><li>Förbud gäller behandling av: </li></ul><ul><ul><li>Ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa, sexualliv, samt medlemskap i fackförening </li></ul></ul><ul><li>Förbud gäller inte: </li></ul><ul><ul><li>Uttrycklig samtycke, offentliggjorda uppgifter, nödvändig behandling, inom ideella org., inom hälso- & sjukvård </li></ul></ul>
 30. 36. ANSTÄLLDA ÖVERVAKAS AV GPS
 31. 37. DATAINSPEKTIONENS BESLUT 2008-03-03 <ul><li>Datainspektionen : &quot;Ett företag får inte GPS-övervaka sina anställda för att kontrollera att de följer avtalade arbetstider. [...] Datainspektionen anser att företaget har brutit mot PuL genom att registrera uppgifter för det ändamålet. I några fall har Datainspektionen tillåtit att GPS-teknik används i arbetslivet för andra ändamål. Godtagbara syften kan vara säkerhet, logistik, fördelning av resurser och underlag för fakturering. Tekniken får också användas för att lokalisera närmaste servicebil.” </li></ul>
 32. 38. BARN
 33. 40. Child Locator GPS Watch
 34. 41. Teen arrive alive
 35. 42. SMARTA & DOLDA LEKSAKER
 36. 43. Shower AM-FM Mirror Radio 
 37. 44. AM/FM Clock radio wireless hidden camera
 38. 47. Autonomi!
 39. 48. AUTONOMI
 40. 49. TEKNIK kontrollerar vad vi gör och tänker
 41. 50. Att kontrollera teknik är att kontrollera samhälle… <ul><li>Regulation of technology is the regulation of democracy </li></ul>
 42. 54. Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty-five is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you’re thirty-five is against the natural order of things.
 43. 55. SOCIALA? MEDIER?
 44. 56. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Blogger 1999 Google c:a 1998
 45. 57. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Blogger 1999 Google c:a 1998
 46. 58. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger 1999 Second Life My Space Skype Google c:a 1998
 47. 59. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger 1999 Second Life My Space Skype Digg Facebook YouTube Flickr Ning Google c:a 1998
 48. 60. Flickr 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger 1999 Second Life My Space Skype Digg Facebook Ning YouTube Twitter Spotify Google c:a 1998
 49. 61. NÅGRA EXEMPEL
 50. 62. <ul><li>The Gmail service includes relevant advertising and related links based on the IP address, content of messages and other information related to your use of Gmail. </li></ul><ul><li>We provide advertisers only aggregated non-personal information such as the number of times one of their ads was clicked. We do not sell, rent or otherwise share your personal information with any third parties except in the limited circumstances described in the Google Privacy Policy , such as when we believe we are required to do so by law. </li></ul>
 51. 64. <ul><li>&quot;We may use information about you that we collect from other sources, including but not limited to newspapers and Internet sources such as blogs, instant messaging services and other users of Facebook, to supplement your profile.&quot; </li></ul>
 52. 65. FACEBOOK
 53. 66. TWITTER
 54. 67. FLICKR
 55. 68. GEMENSAMT : DATA
 56. 69. Har ni en FÖRHÅLLNINGSSÄTT till Andras information?
 57. 70. TÅLAMODET
 58. 71. Kontroll: FACEBOOK
 59. 72. KAMMARRÄTTEN
 60. 75. BORÅS SJUKHUS
 61. 77. Fotade & laddade upp bilder
 62. 78. Kommenterade bilderna
 63. 79. Tysta gruppen
 64. 81. AVSLUTNINGSVIS <ul><li>En berättelse om GU, </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>& studenternas mail </li></ul>
 65. 82. TACK!
 66. 83. Information <ul><li>All images from/alla bilder från www.flickr.com (unless specifically stated), (om ej annat anges) </li></ul><ul><li>Image & licensing info in the notes section of slides/bild & licensinfo finns i anteckningsdelen för varje slide </li></ul><ul><li>Presentation licensed/Presentation licensierad under: Creative Commons BY-NC-SA </li></ul><ul><li>The presentation can be downloaded from/Presentationen kan laddas ner från: www.slideshare.net/klang </li></ul><ul><li>More information about me/för mer information om mig: www.techrisk.se & www.digital-rights.net </li></ul>

×