Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

iis_Webbstjärnan

576 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

iis_Webbstjärnan

 1. 1. UNDERVISNING, COPYRIGHT & COPYLEFT <ul><li>Webstjärnan 11/11-09 </li></ul>
 2. 2. Livet är organiserad kring teknologi…
 3. 3. Upphovsrätten bygger på en utilitaristisk balans…
 4. 4. Vad händer när… <ul><li>Digitalisering </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Billig och enkel utrustning </li></ul><ul><li>Bredband </li></ul><ul><li>Vad ska man använda en iPod till? </li></ul>
 5. 5.
 6. 6.
 7. 8. KULTURPRODUKTION
 8. 9. Samtal
 9. 10. LAGEN DEN 10 AUGUSTI 1877 OM ÄGANDERÄTT TILL SKRIFT <ul><li>äganderätt till skrift: litterär äganderätt. Därmed menas rätt för en skrifts författare eller dennes rättsinnehafvare att, med andras uteslutande, låta genom tryck (äfven fotokemiskt) mångfaldiga sin skrift, ehvad den förut blifvit offentliggjord eller förefinnes endast i handskrift. </li></ul>
 10. 11. NÄR KOSTNADER GÅR MOT NOLL…
 11. 12. HISTORIK 2001 2003 2004 2005 2006 WWW Facebook YouTube Twitter MySpace Ning Linkedin Second Life
 12. 13. DOUGLAS ADAMS (2002) <ul><li>Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty-five is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you’re thirty-five is against the natural order of things. </li></ul>
 13. 14. Det upphovsrättsliga systemet Lag (1960) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk UPPHOVSRÄTTEN Ekonomisk rätt Ideell rätt Exemplarframställning Tillgängliggörande Spridningsrätt Visningsrätt Framföranderätt Rätt till namnangivelse Skydd för kränkande ändring Skydd för kränkande användning Överföring till allmänheten
 14. 15. Konstnärliga verk <ul><li>Teater </li></ul><ul><li>Musik </li></ul><ul><li>Datorprogram </li></ul><ul><li>Film </li></ul><ul><li>Databaser </li></ul><ul><li>Konstverk </li></ul><ul><li>Byggnader </li></ul><ul><li>Brukskonst </li></ul><ul><li>Kartor </li></ul><ul><li>Fotografiska verk </li></ul><ul><li>Litteratur </li></ul>
 15. 16. Utmärkande drag <ul><li>Skyddar formen men inte innehållet i ett verk </li></ul><ul><li>Formen måste uppnå ”verkshöjd” för att skyddas av upphovsrättslagen </li></ul><ul><li>Upphovsrätt kräver inga formaliteter </li></ul>
 16. 17. Skyddstid <ul><li>70 år post mortem (dödsår + 71) </li></ul><ul><li>Anonyma verk - 70 är efter publikation </li></ul><ul><li>Fotografier – </li></ul><ul><ul><li>foto bilder: 50 år </li></ul></ul><ul><ul><li>foto verk: 70 år </li></ul></ul>
 17. 18. UPPHOVSRÄTTENS BAKSIDOR
 18. 19. KOSTNADER
 19. 20. Begränsar våra handlingsalternativ
 20. 21. Otydliga regler
 21. 22. Form & Innehåll
 22. 23. Fountain - Duchamp (1917) “ The creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work in contact with the external world by deciphering and interpreting its inner qualifications and thus adds his contribution to the creative act”
 23. 24. Att skapa kultur
 24. 25. Gemensamma normer
 25. 26. Creative Commons
 26. 27. HISTORIK 2001 2002 2003 2004 2005 CC grundad! 1 mil . licenser 4.7 mil . CC licens verk! 20 mil .
 27. 28. 2006 2007 2008 2009 2010 http://creativecommons.org/about/history/ 90 mill! 50 mill! 130 mill!
 28. 29. Licenssystem
 29. 30. Alternativ
 30. 31. Välj licens
 31. 32. Mer info
 32. 33. Japanska
 33. 34. Bulgarien
 34. 35. Finska
 35. 36. Vad skapas? <ul><li>License Deed - Human readable </li></ul><ul><li>The License - Lawyer readable </li></ul><ul><li>Metatext - Machine readable </li></ul>
 36. 38. Esperanto
 37. 39. Kastellanska
 38. 40. Colombia
 39. 41. Licens
 40. 42. Metatext <a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/&quot;> <img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width:0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.5/se/88x31.png&quot; /> </a> <br /> <span xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; href=&quot;http://purl.org/dc/dcmitype/Sound&quot; property=&quot;dc:title&quot; rel=&quot;dc:type&quot;>klang i duschen</span> by <a xmlns:cc=&quot;http://creativecommons.org/ns#&quot; href=&quot;http://www.digital-rights.net&quot; property=&quot;cc:attributionName&quot; rel=&quot;cc:attributionURL&quot;>Klang</a> is licensed under a <a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/&quot;>Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License</a>.
 41. 43. Sök Google - advanced Yahoo - advanced
 42. 44. Flickr 11/11 <ul><li>36 519 561 bilder </li></ul><ul><ul><li>Ca 21000 - 36000 per dag </li></ul></ul><ul><li>179 538 University </li></ul><ul><li>16 591 Teaching </li></ul><ul><li>2 632 University Teaching </li></ul>Instructor Teaches Outdoors by Illinois Springfield cc by nc sa
 43. 45. Studentliv Foto: Illinois Springfield & klang cc by nc sa
 44. 46. Kritik <ul><li>Politisk kritik - CC har inte säkerställt ideologisk kontroll </li></ul><ul><li>Common Sense - Det behövs inte, överkomplicerat </li></ul><ul><li>Pro-copyright position - CC inte användbar alternativ och den underminerar upphovsrätten </li></ul><ul><li>Förvirring - För många licenser förvirrar och förvärrar situationen </li></ul>
 45. 47. Användning
 46. 49. Texter <ul><li>A Briefer History of Time - Eric Schulman </li></ul><ul><li>The Wealth of Networks - Yochai Benkler </li></ul><ul><li>Capitalism 3.0 - Peter Barnes </li></ul><ul><li>Community Created Content - Heitanen et al </li></ul><ul><li>Code version 2 - Lawrence Lessig </li></ul><ul><li>No Lobbyists as Such - Florian Muller </li></ul><ul><li>Peers, Pirates and Persuasion - John Logie </li></ul><ul><li>Trigger Happy - Steven Poole </li></ul><ul><li>Yttrandefrihet på Nät e t - Anders R. Olsson </li></ul>
 47. 50. http://flickr.com/photos/barackobamadotcom/sets/72157608716313371/ by Barack Obama http://flickr.com/photos/barackobamadotcom/3008255125/in/set-72157608716313371/ Election Night Photos:
 48. 52. Alison Chiang
 49. 53. Dump your penfriend
 50. 54. Growth
 51. 56. TACK!

×