Avtal Licenser Ehandel

642 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
642
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Informationspolitik 30 november 2005 Mathias Klang <klang@informatik.gu.se>
 • Avtal Licenser Ehandel

  1. 1. Avtal & Licenser Mathias Klang [email_address]
  2. 2. Grunder <ul><li>Avtalsfrihet: rätt att ingå avtal och reglera vad man vill </li></ul><ul><li>Avtalsbundenhet: skyldighet för parterna att infria avtalet </li></ul>
  3. 3. Anbud - Accept <ul><li>Bindande anbud under acceptfristen </li></ul><ul><ul><li>Hur lång acceptfrist? Vad som sagts i anbudet </li></ul></ul><ul><ul><li>Legal acceptfrist. Skiljer sig mellan anbud i brev/telegram resp muntliga </li></ul></ul>
  4. 4. Anbud - Utbud <ul><li>Vad utgör bindande Anbud? </li></ul><ul><li>Tillräckligt precist, riktas till en bestämd krets </li></ul><ul><li>Utbud – ej bindande anbud, generellt åtkomligt </li></ul><ul><li>Svar på Utbud = Anbud </li></ul><ul><li>Ex: Pris i skyltfönster eller i annons i tidning </li></ul><ul><li>Websida? </li></ul>
  5. 5. Slutande av avtal <ul><li>För sen accept? Blir nytt anbud </li></ul><ul><li>Avslagna anbud? Anbudet ej bindande </li></ul><ul><li>Återkallelse av anbud, måste vara tillhanda senast samtidigt som anbudet </li></ul>
  6. 6. Avtalsbundenhet <ul><li>Vad är bundenhet? När man inte längre kan ångra sig. </li></ul><ul><li>Anbud + Accept = Bundenhet </li></ul>
  7. 7. Vad är standardavtal? <ul><li>Betyder att avtalet är standardiserat så att samma avtalstext kan användas för framtida avtal </li></ul><ul><li>Avser avtalsvillkor som mer generellt används för olika typiska avtalssituationer </li></ul><ul><li>Ett avtal kan innehålla enstaka standardklausuler, alternativt kan hela avtalet vara standardavtal </li></ul><ul><li>Vanligt med en förhandlad del (pris, leveransdatum mm) och en standarddel </li></ul>
  8. 8. Standardavtalets funktioner <ul><li>Rationalisera formerna för ingående av avtalet (behöver ej förhandla varje klausul) </li></ul><ul><li>Precisera avtalet på områden där avtalstypen inte är reglerad i lag </li></ul><ul><li>Förändra rättsförhållandet mellan parterna jämfört med lagen (dispositiv rätt – tex skadestånd/vite) </li></ul><ul><li>Problem : ej uttryck för parternas egentliga vilja – ej förhandlat, kanske ej ens läst! </li></ul>
  9. 9. Shrink wrap-avtal <ul><li>Förpackning med disketter eller cd-rom, förseglat med plastfilm. </li></ul><ul><li>Problem: kunden får kännedom om villkoren först efter förvärvstillfället . Dock tillräckligt att han haft möjlighet att ta del av dem vid avtalsingåendet. Idag allmänt känt att programvaror innehåller avtalsvillkor. </li></ul>
  10. 10. Öppen källkod och fri programvara <ul><li>En särskild kategori programvarulicenser </li></ul><ul><li>Dessa licenser reglerar hur programvaran får användas, kopieras, ändras, spridas etc. </li></ul><ul><li>Inte ”public domain” </li></ul><ul><li>Måste användas i enlighet med licensen – annars upphovsrättsintrång </li></ul>
  11. 11. Fri programvara <ul><li>De fyra friheterna </li></ul><ul><ul><li>Frihet att använda programmet för valfritt ändamål (0) </li></ul></ul><ul><ul><li>Frihet att undersöka hur programmet fungerar och ändra det för egna ändamål (1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Frihet att skicka vidare kopior av programmet, mot betalning eller gratis (2) </li></ul></ul><ul><ul><li>Frihet att förbättra programmet och sprida det vidare i förbättrad form (3) </li></ul></ul>
  12. 12. Öppen källkod <ul><li>Open Source Definition (http://www.opensource.org) </li></ul><ul><ul><li>Fri vidarespridning </li></ul></ul><ul><ul><li>Tillgång till källkod </li></ul></ul><ul><ul><li>Rätt att ändra och skapa bearbetningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan kräva att ändrade versioner distribueras som originalfiler plus patchar </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen diskriminering av personer eller grupper </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen diskriminering av användningsområde </li></ul></ul><ul><ul><li>Alla nödvändiga rättigheter måste följa med programmet </li></ul></ul><ul><ul><li>Licensen måste gälla programmet som helhet och dess delar </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen begränsning av rättigheterna till andra program: Programvaran får spridas tillsammans med slutna program. </li></ul></ul><ul><ul><li>Licensen måste vara teknikneutral </li></ul></ul>
  13. 13. Upphovsrätt till datorprogram <ul><li>Ensamrätt till ett originellt verk </li></ul><ul><li>Skyddet gäller källkod, maskinkod och förberedande designmaterial </li></ul><ul><li>Skyddet gäller programmets form , inte dess idé, innehåll eller funktion </li></ul><ul><li>Skyddet uppkommer automatiskt </li></ul><ul><li>Ursprunglig rättighetshavare är den eller de som skapat programmet. Anställdas rättigheter till ett datorprogram övergår automatiskt till arbetsgivaren om inget annat avtalats </li></ul>
  14. 14. Ensamrätten till datorprogram <ul><li>Rättighetshavaren har rätt att kontrollera (1) framställning av exemplar och (2) tillgänglig-görande för allmänheten (dvs. ensamrätt att kopiera, sprida exemplar och lägga ut på nätet) </li></ul><ul><li>Förfoganden över verket i bearbetat skick omfattas av ensamrätten </li></ul><ul><li>… men den som bearbetar kan få en självständig rätt till själva bearbetningen om den är originell. </li></ul><ul><li>Förfoganden i Sverige bedöms enligt svensk rätt </li></ul>
  15. 15. Inskränkningar i ensamrätten <ul><li>Behöriga användare får </li></ul><ul><ul><li>Säkerhetskopiera (tvingande) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kopiering för att använda programmet för avsedda ändamål </li></ul></ul><ul><ul><li>Rätt att göra nödvändiga ändringar och rätta fel, så att programmet kan fungera för sitt avsedda ändamål </li></ul></ul><ul><ul><li>Vissa begränsade möjligheter till reverse engineering och dekompilering (tvingande) </li></ul></ul><ul><li>Ej rätt att kopiera för enskilt bruk </li></ul>
  16. 16. Den ideella rätten <ul><li>Rätt för upphovsmannen att bli namngiven i samband med att verket utnyttjas </li></ul><ul><li>Rätt att slippa kränkande ändringar av verket eller att detta används i kränkande sammanhang </li></ul><ul><li>Denna rätt att inte överlåtas, utan bara efterges med avseende på vissa bestämda förfoganden </li></ul>
  17. 17. Creative Commons
  18. 18. Framför allt… <ul><li>“ Enkel” “världsomfattande” “erkänd” “laglig” licenssystem kontrollerad av upphovsmannen </li></ul>
  19. 19. Laglig
  20. 20. Världsomfattande
  21. 21. Erkänd <ul><li>Mental popcorn </li></ul><ul><ul><li>Milliarder upphovsrättsskyddade objekt </li></ul></ul><ul><ul><li>Flickr 60 millioner bilder </li></ul></ul>
  22. 22. “ Enkel”
  23. 23. Licenssystemets grunder
  24. 25. Välj licens
  25. 26. Japanska
  26. 27. Bulgariska
  27. 28. Finska
  28. 29. Vad skapas? <ul><li>License Deed - Human readable </li></ul><ul><li>The License - Lawyer readable </li></ul><ul><li>Metatext - Machine readable </li></ul>
  29. 31. Esperanto
  30. 32. Kastellanska
  31. 33. Kolombianska
  32. 34. Licens
  33. 35. Metatext <a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/&quot;> <img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width:0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.5/se/88x31.png&quot; /> </a> <br /> <span xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; href=&quot;http://purl.org/dc/dcmitype/Sound&quot; property=&quot;dc:title&quot; rel=&quot;dc:type&quot;>klang i duschen</span> by <a xmlns:cc=&quot;http://creativecommons.org/ns#&quot; href=&quot;http://www.digital-rights.net&quot; property=&quot;cc:attributionName&quot; rel=&quot;cc:attributionURL&quot;>Klang</a> is licensed under a <a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/&quot;>Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License</a>.
  34. 36. Sök Google - advanced Yahoo - advanced
  35. 37. Flickr 4/2: <ul><li>27,744,897 </li></ul><ul><li>25 068 349 bilder </li></ul><ul><ul><li>(+ 2 676 548 sedan 5/11-08) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ca 29 000 per dag </li></ul></ul><ul><li>134 508 University </li></ul><ul><li>7149 Göteborg </li></ul><ul><li>58 Göteborg University </li></ul>University of Göteborg by wetterrolf
  36. 38. Lady in red Foto: wetterrolf & Klang
  37. 39. Kritik <ul><li>Politisk - CC har inte säkerställt ideologisk kontroll (copyleft) </li></ul><ul><li>Sunt förnuft - behövs inte, för komplext </li></ul><ul><li>Pro-upphovsrätt - CC inte användbar alternativ till upphovsrätt (underminerar upphovsrätt) </li></ul><ul><li>Förvirring - För många licenser förvirrar </li></ul><ul><li>Anti-upphovsrätt - konstgjord andning på dödsdömd system </li></ul>
  38. 40. Alison Chiang
  39. 41. Tack! Mathias Klang [email_address]

  ×