Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kungliga Krigsvetenskapsakademien  VINTERSYMPOSIUM     14 februari 2013    ”Framtidens försvarKan vi försvara Sv...
Program  09.00        Inledning  09.15        Svensk säkerhet efter 2014 – en summering  09.35      ...
Försvarspolitikens inriktning i FB 09                  (Prop 2008/09:140) Det militära försvaret ska ensk...
Statsmakternas uppdrag i FB 09Försvarsmakten bör … enskilt och tillsammans med andramyndigheter, länder och organisationer...
Verktygen                  IO 14            © FM              /FBB        ...
Vintersymposiets syfte    Konkret påvisa IO 14 förmåga att lösa de av      statsmakterna ställda uppgifterna.  ...
Svensk säkerhet efter 2014 – en summering            Överstelöjtnant Gunnar Magnusson             ...
Projektet ”Svensk säkerhet efter 2014”     1.  Projektet svensk säkerhet efter 2014       Sven-Christer Nilsso...
Måluppfyllnad IO 14       • Inte 2014 utan 2019       • Allvarliga frågetecken kring        personalför...
Förutsättning – Tillsammans med andra         • Lissabonfördraget         • Ensidig svensk solidaritetsf...
Försvarsanslagets andel av BNP      Andel i %                                   No...
Materielanslaget 2012                  +3-4 Mrd       Saknas för att                ...
Försvarsmaktens personal                      1988       IO 14   Yrkesofficerare      ...
Krigsorganisation                           1988     IO 14    Regional stab      ...
Strategisk vindkantring - Globalt     • USA      - Strategiskt fokus       Stillahavsområdet, på bekostn...
Strategisk vindkantring - Europa • Stater i Europa    - minskande försvarsutgifter    - allt mindre förmåga till  ...
Armén         Organisation – uppträdande - förmåga – brister                Generalmajor Karlis Ne...
Mekaniserad bataljon                  Anfall (och försvar) i all slags terräng.             ...
Stridsvagnskompani                  Tilldelas mekaniserade bataljoner vid främst            ...
HEMVÄRNET - ca 20 000 personer     Övervakning        Bevakning av objekt  Försvara objekt    Tvingar en m...
Armétaktik – för att slå krävs en allsidigt sammansatt och samövad ”brigad”                        ...
Armétaktik - princip                     Försvara där angriparen kan växa till            ...
Hela armén i Stockholm3 infanteribataljoner4 mekaniserade bataljoner2 artilleribataljoner              3   ...
Understöd av Lv och Art3 infanteribataljoner4 mekaniserade bataljoner                 Artilleri      ...
65%                  Mobilisering                  Dagar                ...
Brister i IO 14 - om de ”30 miljarderna” inte tillförs                  Modernt stridsledningssystem för ...
Saknas i IO 14 - även om de ”30 miljarderna” tillförs                  Kvalificerad spaningsförmåga på så...
Marinen         Organisation – uppträdande - förmåga – brister                  Kommendör Bengt ...
Marina krigsförband IO 142 korvettdivisioner (7 fartyg)(spaning, ytstrid, ubåtsjakt)1 ubåtsflottilj (4 ubåtar)(spaning, un...
Marina krigsförband IO 14  1 bevakningsbåtskompani  (havsövervakning)  2 underhållsdivision ( 2 fartyg)  (sjöburet und...
Marinens baser                                  O-bas ÖHB                ...
Ytstridsföretag               XX                              3 korvetter på ...
Ubåtsjaktföretag                        XX                            ...
Ubåtsföretag                        XX                              ...
Minröjnings- och amfibieoperationer               XX                            ...
Havsövervakning                               Marinen övervakar              ...
”Anfall mot Stockholmsområdet”                         KORVETT                  ...
Saknas i IO 14 - även om de ”30 miljarderna” tillförs                  • LV-robot med medellång räckvidd ...
Flygvapnet         Organisation – uppträdande - förmåga – brister               Överste 1. graden ...
Stridsflygdivision JAS 39 C/D                        = 16-20                    ...
Strilbataljon                    Luftbevakning                    Stridsledning  ...
Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
JAS 39 RÄCKVIDDER  Ombasering från F 21 krävs för  kraftsamling till Mälardalen, Gotland  och/eller Västkusten   ...
GSTRIDSKRAFTERNAS SYSTEMPRINCIP                   Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 fe...
Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
FLYGLEDNING                      Insats                  Kungl. Krigsvetenskapsakad...
UTHÅLLIGHET – 80 (100) JAS 39 C/D        Incidentberedskap 24/7                     Kungl. Kri...
UTHÅLLIGHET – 80 (100) JAS 39 C/D        Incidentberedskap 24/7        Ingripa mot kränkningar      ...
UTHÅLLIGHET – 80 (100) JAS 39 C/D        Incidentberedskap 24/7        Ingripa mot kränkningar      ...
Brister 2019 – även om de ”30 miljarderna” tillförs                  Luftförsvarsluftvärn        ...
30 min PAUS                  Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
Det operativa dilemmat                Viceamiral Peter Nordbeck                      K...
Studiens frågeställningar    1. Råder det en trovärdig balans mellan     säkerhetspolitisk doktrin och försvarets ...
Viktiga utgångspunkter   NATO:s militära styrka har minskat   USA fokuserar alltmer på Stillahavsområdet   Ryssla...
Operativa strategiska                         grundvärden                    ...
Tänkbara ryska mål och syftenKris i Arktis, kanskesamtidigt med               Största hotet: tidiga angrepp...
Konfliktbild någon gång under 2020-talet     Den globala säkerhetssituationen har snabbt     försämrats     Vå...
Ryssland vidtar åtgärder för att tvinga Sverige att     avbryta samarbete med NATO   Studerade typfall  1. Gotlan...
Typfall 1 – Gotland under attack                       Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposi...
EN sjöstyrka - VAR?                      Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari ...
Typfall 2 – Robot- och flygangrepp mot baser och infrastruktur                     Kungl. Krigsvetens...
Typfall 3 –Gotland intaget och angrepp mot Blekinge                    Kungl. Krigsvetenskapsakademien...
Hur kan NATO stärka försvaret   Endast en i fred planerad förstärkning med   omfattande förhandslagring kan ge rimligt...
Studiens frågeställningar    1. Råder det en trovärdig balans mellan     säkerhetspolitisk doktrin och försvarets ...
Studiens frågeställningar    1. Råder det en trovärdig balans mellan     säkerhetspolitisk doktrin och försvarets ...
Studiens frågeställningar    1. Råder det en trovärdig balans mellan     säkerhetspolitisk doktrin och försvarets ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vintersymposium 2013

5,458 views

Published on

Vintersymposium med budskap
Det var nästintill fullsatt i Försvarshögskolans stora auditorium, Sverigesalen, när årets vintersymposium genomfördes torsdagen 14 januari. Symposiet som hade rubriken ”Framtidens förvar – kan vi försvara Sverige en vecka”, var mycket klarläggande och behandlade svensk militär försvarsförmåga konkretiserat till resurser och operativ förmåga.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vintersymposium 2013

 1. 1. Kungliga Krigsvetenskapsakademien VINTERSYMPOSIUM 14 februari 2013 ”Framtidens försvarKan vi försvara Sverige en vecka?”
 2. 2. Program 09.00 Inledning 09.15 Svensk säkerhet efter 2014 – en summering 09.35 Markstridskrafternas organisation, uppträdande och förmåga 10.00 Marinstridskrafternas organisation, uppträdande och förmåga 10.25 Luftstridskrafternas organisation, uppträdande och förmåga 10.50 Paus 11.20 Det operativa dilemmat 12.00 Diskussion och Q&A 12.50 Avslutning Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 3. 3. Försvarspolitikens inriktning i FB 09 (Prop 2008/09:140) Det militära försvaret ska enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och främja vår säkerhet, både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Hela Sverige ska försvaras. Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 4. 4. Statsmakternas uppdrag i FB 09Försvarsmakten bör … enskilt och tillsammans med andramyndigheter, länder och organisationer…− försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatserpå vårt eget territorium, i närområdet och utanför närområdet,− upptäcka och avvisa kränkningar av det svenskaterritoriet och i enlighet med internationell rätt värna suveränarättigheter och nationella intressen i områden utanför detta− med befintlig förmåga och resurser bistå det övrigasamhället och andra myndigheter vid behov. Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 5. 5. Verktygen IO 14 © FM /FBB Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 6. 6. Vintersymposiets syfte Konkret påvisa IO 14 förmåga att lösa de av statsmakterna ställda uppgifterna. Med tonvikt på försvar av landet i ett krisläge där Sverige utsätts för väpnad aggression Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 7. 7. Svensk säkerhet efter 2014 – en summering Överstelöjtnant Gunnar Magnusson Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 8. 8. Projektet ”Svensk säkerhet efter 2014” 1. Projektet svensk säkerhet efter 2014 Sven-Christer Nilsson och Göran Larsbrink 2. Därför ska vi ha ett försvar Björn von Sydow 3. Grundlagarna och försvaret Björn von Sydow 4. Strategisk vindkantring Johan Tunberger och Jan Blomqvist 5. Teknik för Sveriges säkerhet och försvar Bengt A Mölleryd och Staffan Näsström 6. Kan vi försvara oss? Björn Anderson m fl 7. Vad hotar vår säkerhet i framtiden? Christer Ekberg, Bo Richard Lundgren m fl 8. Sveriges säkerhet och försvar efter 2014 – en syntes Sven-Christer Nilsson och Göran Larsbrink www.kkrva.se Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 9. 9. Måluppfyllnad IO 14 • Inte 2014 utan 2019 • Allvarliga frågetecken kring personalförsörjningssystemet • Omfattande omsättningsbehov av materiel • Är inte övat i större förband och i operativa sammanhang • Anslagslagsökning krävs Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 10. 10. Förutsättning – Tillsammans med andra • Lissabonfördraget • Ensidig svensk solidaritetsförklaring • Möjlig militär hjälp från EU/Nato? • Pröva alliansfrågan • Ta konsekvenserna av resultatet Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 11. 11. Försvarsanslagets andel av BNP Andel i % Norden 2012 2,9 2,5 1,5 % 2,2 1,8 1,5 1,2 1982 1988 1997 2001 2005 2012 Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 12. 12. Materielanslaget 2012 +3-4 Mrd Saknas för att åstadkomma IO 14 9 Mrd Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 13. 13. Försvarsmaktens personal 1988 IO 14 Yrkesofficerare 17 500 8 800 Reservofficerare 9 500 2 500 Civilt anställda 15 000 5 700 Krigsplacerade värnpliktiga 708 000 0 Heltidsanställda soldater 0 6 900 Tidvis tjänstgörande soldater 0 9 200 Hemvärnsoldater 100 000 22 000 Total personalstyrka ca 850 000 54 000 Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 14. 14. Krigsorganisation 1988 IO 14 Regional stab 30 4 Taktisk stab 17 3 Brigad (ca 5 000 man) 29 (2) Fördelningsförband 82 5 Lokalförsvarsbataljon (ca 800 man) 85 1 Ytstridsfartyg 34 7 Ubåt 12 4 Kustartilleri-/Amfibiebataljon 29 1 Stridsflygdivision 23,5 4 Luftvärnsbataljon 22 2 Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 15. 15. Strategisk vindkantring - Globalt • USA - Strategiskt fokus Stillahavsområdet, på bekostnad av Europa och NATO • Kina - Fortsatt satsning på försvaret, ökade ambitioner • Mellanöstern, Nordafrika, Central- o Sydasien - Oförutsägbara oroshärdar •Arktis - Ökat strategiskt intresse Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 16. 16. Strategisk vindkantring - Europa • Stater i Europa - minskande försvarsutgifter - allt mindre förmåga till - solidaritetsaktioner • Ryssland - Rustar upp och förbättrar sin förmåga, stormaktsambitioner - Blir starkare samtidigt som ”Väst” blir svagare • USA - Minskat europeiskt engagemang Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 17. 17. Armén Organisation – uppträdande - förmåga – brister Generalmajor Karlis Neretnieks Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 18. 18. Mekaniserad bataljon Anfall (och försvar) i all slags terräng. 900 X4 40 Stridsfordon 90 Infanteribataljon Försvar och anfall i bebyggelse och ”skog” 900 X3 40 pansrade transportfordon Artilleribataljon Understöd upp till ca 30 km X2 12 pjäser Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 19. 19. Stridsvagnskompani Tilldelas mekaniserade bataljoner vid främst anfall X3 15 vagnar per kompani Brigadstab Samordning av flera bataljoners strid X2 Underhållsbataljon Delas upp i “moduler” som fördelas till de stridande bataljonerna X2 Luftvärnsbataljon (IRIS – T) Bekämpar luftmål upp till ca 10 km, kan delas upp för att täcka en större yta X2 Ingenjörbataljon Fältarbeten av olika slag, delas upp i moduler och fördelas där de behövs X2 Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 20. 20. HEMVÄRNET - ca 20 000 personer Övervakning Bevakning av objekt Försvara objekt Tvingar en motståndare att avdela större resurser för att lösa en uppgift Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 21. 21. Armétaktik – för att slå krävs en allsidigt sammansatt och samövad ”brigad” Två bataljoner 60 stridsfordon 1000 man1 brigad = 120 stridsfordon, 50 stridsvagnar och 5000 man Kungl. Krigsvetenskapsakademien(3000 direkt stridande). Vi kan sätta ihop en sådan 2019. Vintersymposium 14 februari 2013
 22. 22. Armétaktik - princip Försvara där angriparen kan växa till Du vet inte var angriparen kommer, försvarets uthållighet begränsad ? Försvar ger dock tid för motanfall ? ? Motanfallsförmåga är X ? grundförutsättning för framgång “Brigad beredd anfalla” ? ? Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 23. 23. Hela armén i Stockholm3 infanteribataljoner4 mekaniserade bataljoner2 artilleribataljoner 3 Amfibiebataljon Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013
 24. 24. Understöd av Lv och Art3 infanteribataljoner4 mekaniserade bataljoner Artilleri 30 km2 artilleribataljoner 2 luftvärnsbataljoner Luftvärn Luftvärn Amfibiebataljon 10 km 10 km Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013
 25. 25. 65% Mobilisering Dagar Transport Dagar Samövning & samordning Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 26. 26. Brister i IO 14 - om de ”30 miljarderna” inte tillförs Modernt stridsledningssystem för markstriden (dataöverföring, störskydd mm) Skyddat rörligt indirekt understöd på bataljonsnivå Broläggare för att korsa vattendrag och större diken Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 27. 27. Saknas i IO 14 - även om de ”30 miljarderna” tillförs Kvalificerad spaningsförmåga på såväl bataljons- som brigadnivå Brigadunderhållsförband Moderna pansarvärnssystem (framförallt med längre räckvidd) Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 28. 28. Marinen Organisation – uppträdande - förmåga – brister Kommendör Bengt Lundgren Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 29. 29. Marina krigsförband IO 142 korvettdivisioner (7 fartyg)(spaning, ytstrid, ubåtsjakt)1 ubåtsflottilj (4 ubåtar)(spaning, underrättelseinhämtning,sjömålsbekämpning)2 minröjningsdivisioner(5 fartyg)(minjakt)1 röjdykardivision (2 fartyg)(minröjning, IED)1 manöverbataljon amfibie(sjö- och markmålsbekämpning) © FM/FBB Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013
 30. 30. Marina krigsförband IO 14 1 bevakningsbåtskompani (havsövervakning) 2 underhållsdivision ( 2 fartyg) (sjöburet underhåll) 1 Marinbas (fördelad på två basområden) 1 Sjöinformationsbataljon (producerar sjölägesbild åt Marinen, Kustbevakningen och andra myndigheter) Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 31. 31. Marinens baser O-bas ÖHB Berga 1. Amfreg 4. SjöstridsfljFörst. T-basGöteborgSjöinfokomp O-bas ÖHKAmfBevBkomp Karlskrona Marinbasen 1. Ubflj 3. Sjöstridsfl SjöstridsC Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013
 32. 32. Ytstridsföretag XX 3 korvetter på utgångsläge för att genomföra ytmålsstrid i Gotska sjön. Kor Cirklarna utgör ungefärlig räckvidd. Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 33. 33. Ubåtsjaktföretag XX Exempel på område för ubåtsjakt av stor ubåt. För att lösa en Kor uppgift inom detta område krävs 4 korvetter, ubåtsjakthelikopter , 6 minröjnings- fartyg, bevaknings- båtar, Sonarboj- fartyg. Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 34. 34. Ubåtsföretag XX Två ubåtsföretag med tänkt verkansräckvidd Kor Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 35. 35. Minröjnings- och amfibieoperationer XX Minröjnings- systemet kan röja och hålla leder till en hamn eller ett basområde Kor öppna. Amfibiebataljonen kan skydda delar av ett basområde. Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 36. 36. Havsövervakning Marinen övervakar och genomför insatser inom ramen för hävdandet av vår territoriella integritet, dygnet runt – året runt. Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 37. 37. ”Anfall mot Stockholmsområdet” KORVETT DIV MINR Hela Marinen löser en uppgift i ett KORVETT geografiskt område. DIV •Ubåtar framskjutet •Korvetter i ytstrid Kor •Amfibie håller ett basområde •Mröj håller leder öppna inom basområdet Observera att Syd- och Västkusten nu står helt utan skydd. Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 38. 38. Saknas i IO 14 - även om de ”30 miljarderna” tillförs • LV-robot med medellång räckvidd • Sjömålsrobot ny • Delar av ubåtsjaktförmåga (sonarbojfartyg, fasta sensorer, vapen (torped)) • Förmåga att verka uthålligt och mer framskjutet till sjöss (större fartyg, fler fartyg) • Logistik (uppbyggnad av basområde eller inköp av fartyg) • Fåtalsproblematik (växlingstal internationellt 4:1). Besättningar måste få vila. Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 39. 39. Flygvapnet Organisation – uppträdande - förmåga – brister Överste 1. graden Swen Persson Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 40. 40. Stridsflygdivision JAS 39 C/D = 16-20 X4 (varav 4-8 ständigt klara för insats) Helikopterbataljon = 15 HKP 16 tp/MEDEVAC 12 HKP 15 för marksamverkan 8 HKP 15 för sjösamverkan X1 5 HKP 14 för ubåtsjakt 13 HKP 14 för tp/SAR Transportflyg- och special flygdivision = 8 Tp 84 Herkules X1 2 S100 D/ASC 2 S102 B Signalspaning 5 TP100/102 Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 41. 41. Strilbataljon Luftbevakning Stridsledning Alarmering X1 Flygbasbataljon Stöd och betjäning av flygförband X2 (stridsflygdivisionerna). Upprätta flygplats Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 42. 42. Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 43. 43. JAS 39 RÄCKVIDDER Ombasering från F 21 krävs för kraftsamling till Mälardalen, Gotland och/eller Västkusten Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 44. 44. GSTRIDSKRAFTERNAS SYSTEMPRINCIP Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013
 45. 45. Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 46. 46. FLYGLEDNING Insats Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 47. 47. UTHÅLLIGHET – 80 (100) JAS 39 C/D Incidentberedskap 24/7 Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 48. 48. UTHÅLLIGHET – 80 (100) JAS 39 C/D Incidentberedskap 24/7 Ingripa mot kränkningar (2 JAS 39 kontinuerligt) Vecka/dagar ? Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 49. 49. UTHÅLLIGHET – 80 (100) JAS 39 C/D Incidentberedskap 24/7 Ingripa mot kränkningar (2 JAS 39 kontinuerligt) Luftförsvara mot anfall (exv SU-35) Vecka/dagar ? Dygn ? Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 50. 50. Brister 2019 – även om de ”30 miljarderna” tillförs Luftförsvarsluftvärn Långräckviddiga markmålsvapen till JAS 39 Personalredundans Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 51. 51. 30 min PAUS Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 52. 52. Det operativa dilemmat Viceamiral Peter Nordbeck Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 53. 53. Studiens frågeställningar 1. Råder det en trovärdig balans mellan säkerhetspolitisk doktrin och försvarets styrka? 2. Kan IO 14 försvara hela landet? 3. Skapar IO 14 en trovärdig förutsättning för att kunna ta emot hjälp? Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 54. 54. Viktiga utgångspunkter  NATO:s militära styrka har minskat  USA fokuserar alltmer på Stillahavsområdet  Ryssland har moderniserat försvaret och ökar sin militära potential  Sverige är alltjämt alliansfritt och förlitar sig på solidaritetsdoktrinen  Södra Sverige är nyckeln för NATO att försvara Baltikum Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 55. 55. Operativa strategiska grundvärden  En kris i närområdet kommer att involvera NATO (blå länder)  Basering av NATO flyg- eller marin-stridskrafter i Baltikum väldig risk, alternativa lösningar krävs: basering och anflygningsvägar. Räckvidder för existerande luftvärns- och markrobotsystem grupperade i Ryssland Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 56. 56. Tänkbara ryska mål och syftenKris i Arktis, kanskesamtidigt med Största hotet: tidiga angrepp motspänningar i begränsade områden varifrånÖstersjöområdet NATO verksamhet kan påverkas och vår motstånds-kraft snabbt brytas Slå ut riksledning, gruppera långräckviddiga system,Strypa försörjning och hindra NATO basering.mottagning av hjälp. Gruppera långräckviddiga system. Gruppera långräckviddiga system, hindra NATO basering,Förhindra NATO egen basering av sjöstridskrafter.basering. Kungl. Krigsvetenskapsakademien Vintersymposium 14 februari 2013
 57. 57. Konfliktbild någon gång under 2020-talet  Den globala säkerhetssituationen har snabbt försämrats  Våra östra grannar ber om stöd  NATO vill ha med Sverige i en NATO-ledd stabiliseringsoperation  Ryssland protesterar  Sverige inleder samarbete med NATO Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 58. 58. Ryssland vidtar åtgärder för att tvinga Sverige att avbryta samarbete med NATO  Studerade typfall 1. Gotland besätts och Sverige sätts i blockad 2. Viktig infrastruktur utsätts för sabotage och robotanfall 3. Luftlandsättningar mot geografiskt begränsade mål  Alla angreppen förstärks med omfattande cyberattacker Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 59. 59. Typfall 1 – Gotland under attack Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 60. 60. EN sjöstyrka - VAR? Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 61. 61. Typfall 2 – Robot- och flygangrepp mot baser och infrastruktur Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 62. 62. Typfall 3 –Gotland intaget och angrepp mot Blekinge Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 63. 63. Hur kan NATO stärka försvaret  Endast en i fred planerad förstärkning med omfattande förhandslagring kan ge rimligt tidig effekt – Hur föra in resurser? – Samordning kan inte improviseras – Samordning genom geografisk separation – Hur påverkar regeringen försvaret i överlämnat område? Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 64. 64. Studiens frågeställningar 1. Råder det en trovärdig balans mellan säkerhetspolitisk doktrin och försvarets styrka? 2. Kan IO 14 försvara hela landet? 3. Skapar IO 14 en trovärdig förutsättning för att kunna ta emot hjälp? Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 65. 65. Studiens frågeställningar 1. Råder det en trovärdig balans mellan säkerhetspolitisk doktrin och försvarets styrka? 2. Kan IO 14 försvara hela landet? 3. Skapar IO 14 en trovärdig förutsättning för att kunna ta emot hjälp? Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013
 66. 66. Studiens frågeställningar 1. Råder det en trovärdig balans mellan säkerhetspolitisk doktrin och försvarets styrka? 2. Kan IO 14 försvara hela landet? 3. Skapar IO 14 en trovärdig förutsättning för att kunna ta emot hjälp? Kungl. KrigsvetenskapsakademienVintersymposium 14 februari 2013

×