Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jak ocalić swoje dane przed
        SQL injection?             Krzysztof Kotowicz
        ...
Plan


Co to jest SQL injection?
Jak przebiegają ataki?
Jak możemy się bronić?            OWASP  2
Co to jest SQL injection?
              OWASP  3
Błędy typu injection


  Zmuś aplikację, żeby
 wykonywała Twój kod
  dzięki sprytnemu
 manipulowaniu danymi
   wej...
SQL injection w aplikacjach webowych

 Kod to polecenia SQL
 Dane wejściowe to wszystko, co trafia
 do bazy:
    Pa...
Czym to grozi?

 Nieuprawniony dostęp do aplikacji
 Dostęp do całej zawartości bazy /
 baz na serwerze
 Denial of serv...
Jak oni to robią?
          OWASP  7
Dawno, dawno temu...

 Wyglądało to tak:
String query = ”SELECT * FROM accounts WHERE
 custID = ” + request.getParameter...
A teraz…

http://www.site.com/auktion/auktion.php?id_auk=
1+and+1=1+and+ascii(substring((SELECT
password FROM fh_user+WHER...
A teraz...

 Zaawansowane techniki ataku
 Blind SQLi, 2nd order SQLi,
 zaciemniany SQLi,...
 Narzędzia ułatwiające wła...
Przykłady z życia

 Maj 2010 - Transport publiczny w Holandii –
 wyciek danych 168 000 klientów
 2009/2010 – TinKode wł...
Wygrywamy!

 Błędy injection na pierwszym
 miejscu OWASP Top 10 2010
  [owasp.org]
 Drugie miejsce w CWE/Sans Top
 25...
Jak się bronić?
         OWASP  13
Jak tego nie robić, czyli blacklisting…
     fragm. FAQ banku Sacramento Credit Union

 Takie „zabezpieczenie” n...
Jak się bronić przed SQL injection?

 Skąd ten błąd? Łączysz kod z danymi

 SELECT * FROM users WHERE login = 'login'

 ...
Jak się bronić?
Prepared statements
           OWASP  16
Prepared statements – przykład

 // przygotuj zapytanie
 $stmt = $pdo->prepare(
  "INSERT INTO registry (name, value)
 ...
Prepared statements - podsumowanie

 Oferują całkowite zabezpieczenie
 Wystarczą niewielkie zmiany w kodzie
 Mają dobre...
Jak się bronić?
Escape'owanie danych
            OWASP  19
Escape'owanie – zasada działania

 Dane i polecenia wciąż trzymaj w jednej
 zmiennej
 Zabezpiecz dane przed „przeciekni...
Escape’owanie – przykład// escape'uj dane
$n = $pdo->quote($_GET['n'], PDO::PARAM_STR);
$v = $pdo->quote($_GET['v'], P...
Problem z escape’owaniem

Escape’owanie zależy od kontekstu!
 Używany RDBMS
 Konfiguracja bazy
 Zestaw znaków
 Typ dan...
Escape'owanie danych - podsumowanie

  Jest proste, ale musisz znać kontekst
  Łatwiej zapomnieć o pojedynczej zmienne...
Jak się bronić?
Procedury składowane
            OWASP  24
Procedury składowane

 Polecenie SQL (lub seria poleceń) przenieś na
 serwer i zapisz jako procedurę
 Po stronie klient...
Procedury składowane - przykład

CREATE PROCEDURE
 SP_ProductSearch(Prodname IN VARCHAR2) AS
    sql VARCHAR;
    c...
Procedury składowane – problem

 Dynamic SQL
 Dane znów „przemieszane” z kodem w
 jednej zmiennej

 Jak się obronić?
 ...
Procedury składowane - podsumowanie
 Czasochłonne przenoszenie logiki SQL z
 aplikacji na serwer
 Nie są łatwo przenośn...
Jak się bronić?
Metody uzupełniające
            OWASP  29
Walidacja i filtrowanie danych
 Kontrola poprawności danych zewnętrznych
 Odbywa się przed przetwarzaniem tych danych
 ...
Uzupełniające metody obrony

Komplementarne do poprzednich!
 Zasada najmniejszych uprawnień
 Regularne aktualizacje
 Do...
Podsumowanie

  SQL injection to jeden z największych błędów
  bezpieczeństwa
  Pojedyncza luka może spowodować duże...
Open Web Application Security Project

  Ogólnoświatowa, otwarta społeczność skupiona na
  podnoszeniu poziomu bezpiec...
Linki
  O SQL injection
    www.owasp.org/index.php/SQL_Injection
    unixwiz.net/techtips/sql-injection.html
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jak ocalić swoje dane przed SQL injection?

3,891 views

Published on

Co to jest SQL injection i jak wyglądają współczesne ataki na serwisy? Dlaczego SQL injection jest takie groźne? Jak w praktyce obronić się przed tą luką w bezpieczeństwie i ocalić swoje dane?

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Jak ocalić swoje dane przed SQL injection?

 1. 1. Jak ocalić swoje dane przed SQL injection? Krzysztof Kotowicz Web developer http://web.eskot.pl OWASP Medycyna Praktyczna krzysztof@kotowicz.net czerwiec 2010 Copyright © The OWASP Foundation Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the OWASP License. The OWASP Foundation http://www.owasp.org
 2. 2. Plan Co to jest SQL injection? Jak przebiegają ataki? Jak możemy się bronić? OWASP 2
 3. 3. Co to jest SQL injection? OWASP 3
 4. 4. Błędy typu injection Zmuś aplikację, żeby wykonywała Twój kod dzięki sprytnemu manipulowaniu danymi wejściowymi OWASP 4
 5. 5. SQL injection w aplikacjach webowych  Kod to polecenia SQL  Dane wejściowe to wszystko, co trafia do bazy:  Parametry z URL  Dane formularzy  Nagłówki HTTP  Cookies (np. ID sesji)  Logi  ... OWASP 5
 6. 6. Czym to grozi?  Nieuprawniony dostęp do aplikacji  Dostęp do całej zawartości bazy / baz na serwerze  Denial of service  Możliwość modyfikacji danych w bazie  Przejęcie serwera baz danych OWASP 6
 7. 7. Jak oni to robią? OWASP 7
 8. 8. Dawno, dawno temu...  Wyglądało to tak: String query = ”SELECT * FROM accounts WHERE custID = ” + request.getParameter(”id”) http://example.com/accountView?id=1 or 1=1 SELECT * FROM accounts WHERE custID = 1 or 1=1  Prosty cel dla atakujących  Łatwo wykryć, łatwo się zabezpieczyć OWASP 8
 9. 9. A teraz… http://www.site.com/auktion/auktion.php?id_auk= 1+and+1=1+and+ascii(substring((SELECT password FROM fh_user+WHERE+iduser=1 LIMIT 0,1),1,1))>1 http://127.0.0.1/[path]/?do=featured&action=sho wmaincatlanding&maincatid=-99999/**/union/**/ all/**/select/**/group_concat(admin_name,char(5 8),admin_password)v3n0m/**/from/**/admin_tab le-- OWASP 9
 10. 10. A teraz...  Zaawansowane techniki ataku Blind SQLi, 2nd order SQLi, zaciemniany SQLi,...  Narzędzia ułatwiające włamania  Automatyzacja  Nowe luki odkrywane codziennie OWASP 10
 11. 11. Przykłady z życia  Maj 2010 - Transport publiczny w Holandii – wyciek danych 168 000 klientów  2009/2010 – TinKode włamuje się na strony NASA, IBM, US Army, Kaspersky, Yahoo, Apple  2009 – wyciek 32 mln loginów i haseł z RockYou.com W efekcie… OWASP 11
 12. 12. Wygrywamy!  Błędy injection na pierwszym miejscu OWASP Top 10 2010 [owasp.org]  Drugie miejsce w CWE/Sans Top 25 Most Dangerous Programming Errors 2010 [cwe.mitre.org]  40–60% przypadków wycieku danych i 19% przypadków naruszenia bezpieczeństwa [7safe.com] [blogs.zdnet.com] [computerworld.com] OWASP 12
 13. 13. Jak się bronić? OWASP 13
 14. 14. Jak tego nie robić, czyli blacklisting… fragm. FAQ banku Sacramento Credit Union  Takie „zabezpieczenie” nic nie da!  Obejście:  DR/**/OP  I wiele innych... OWASP 14
 15. 15. Jak się bronić przed SQL injection?  Skąd ten błąd? Łączysz kod z danymi SELECT * FROM users WHERE login = 'login'  Metody obrony  Oddziel kod od danych  prepared statements  procedury składowane  Escape’uj dane  Stosuj metody uzupełniające OWASP 15
 16. 16. Jak się bronić? Prepared statements OWASP 16
 17. 17. Prepared statements – przykład // przygotuj zapytanie $stmt = $pdo->prepare( "INSERT INTO registry (name, value) VALUES (:n, :v)"); $stmt->bindValue(':n', $_GET['n']); $stmt->bindValue(':v', $_GET['v']); // wykonaj zapytanie $stmt->execute(); OWASP 17
 18. 18. Prepared statements - podsumowanie  Oferują całkowite zabezpieczenie  Wystarczą niewielkie zmiany w kodzie  Mają dobre wsparcie we wszystkich środowiskach ALE  Nie wszystkie typy poleceń można parametryzować  Nie w każdym miejscu polecenia można wstawić parametr OWASP 18
 19. 19. Jak się bronić? Escape'owanie danych OWASP 19
 20. 20. Escape'owanie – zasada działania  Dane i polecenia wciąż trzymaj w jednej zmiennej  Zabezpiecz dane przed „przecieknięciem” do kodu  Liczby rzutuj na (int) / (float)  Teksty otocz apostrofami, apostrof wewnątrz tekstu poprzedź odpowiednim znakiem specjalnym, np. "" OWASP 20
 21. 21. Escape’owanie – przykład // escape'uj dane $n = $pdo->quote($_GET['n'], PDO::PARAM_STR); $v = $pdo->quote($_GET['v'], PDO::PARAM_STR); // wstaw je do tresci zapytania $pdo->exec("INSERT INTO registry (name, value) VALUES ($n, $v)"); OWASP 21
 22. 22. Problem z escape’owaniem Escape’owanie zależy od kontekstu!  Używany RDBMS  Konfiguracja bazy  Zestaw znaków  Typ danych Nie ma uniwersalnego sposobu! OWASP 22
 23. 23. Escape'owanie danych - podsumowanie  Jest proste, ale musisz znać kontekst  Łatwiej zapomnieć o pojedynczej zmiennej  Jeśli ją pominiesz – aplikacja wciąż działa!  Skłania do stosowania niebezpiecznych konstrukcji  sklejanie poleceń  ignorowanie zmiennych numerycznych  Stosuj tylko, jeśli  Programujesz pod konkretną bazę  Nie ma innej możliwości OWASP 23
 24. 24. Jak się bronić? Procedury składowane OWASP 24
 25. 25. Procedury składowane  Polecenie SQL (lub seria poleceń) przenieś na serwer i zapisz jako procedurę  Po stronie klienta wywołaj ją z określonymi parametrami  Dane są formalnie oddzielone od kodu  To NIE wystarcza OWASP 25
 26. 26. Procedury składowane - przykład CREATE PROCEDURE SP_ProductSearch(Prodname IN VARCHAR2) AS sql VARCHAR; code VARCHAR; BEGIN sql := 'SELECT ProductID, ProductName, Category, Price WHERE' + ' ProductName=''' || Prodname || ''''; EXECUTE IMMEDIATE sql INTO code; END; OWASP 26
 27. 27. Procedury składowane – problem  Dynamic SQL Dane znów „przemieszane” z kodem w jednej zmiennej  Jak się obronić?  Oddziel kod od danych  Escape'uj  Nie stosuj Dynamic SQL OWASP 27
 28. 28. Procedury składowane - podsumowanie  Czasochłonne przenoszenie logiki SQL z aplikacji na serwer  Nie są łatwo przenośne pomiędzy RDBMS  Źle zaimplementowane mogą zwiększyć podatność  Zarówno wywołanie procedury, jak i jej kod jest podatny  Procedura może mieć większe uprawnienia niż kod ją wywołujący OWASP 28
 29. 29. Jak się bronić? Metody uzupełniające OWASP 29
 30. 30. Walidacja i filtrowanie danych  Kontrola poprawności danych zewnętrznych  Odbywa się przed przetwarzaniem tych danych  Nie myl z escape'owaniem! Filter INPUT - escape OUTPUT  Osobne reguły walidacji dla każdego parametru - sprawdzaj m.in.  Typ zmiennej  Skalar / tablica  Wartości min / max  Długość danych tekstowych! [1] OWASP 30
 31. 31. Uzupełniające metody obrony Komplementarne do poprzednich!  Zasada najmniejszych uprawnień  Regularne aktualizacje  Dobra konfiguracja środowiska (np. w PHP)  magic_quotes_* = false  display_errors = false  Dobrze zaprojektowana baza danych  Web Application Firewall / Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System OWASP 31
 32. 32. Podsumowanie  SQL injection to jeden z największych błędów bezpieczeństwa  Pojedyncza luka może spowodować duże szkody  Łatwo się przed nim zabezpieczyć:  Stosuj prepared statements wszędzie, gdzie możesz  W pozostałych wypadkach - escape'uj  Uważaj na Dynamic SQL w procedurach składowanych  Filtruj dane przychodzące OWASP 32
 33. 33. Open Web Application Security Project  Ogólnoświatowa, otwarta społeczność skupiona na podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa aplikacji  130 lokalnych oddziałów (polski od maja 2007 r.)  Można zupełnie za darmo dołączyć  Organizujemy cykliczne spotkania  Tworzymy narzędzia (wykrywanie zagrożeń, edukacja, bezpieczne tworzenie aplikacji)  Wydajemy dokumenty dot. bezpieczeństwa aplikacji  www.owasp.org  www.owasp.org/index.php/Poland OWASP 33
 34. 34. Linki  O SQL injection  www.owasp.org/index.php/SQL_Injection  unixwiz.net/techtips/sql-injection.html  delicious.com/koto/sql+injection  slideshare.net/kkotowicz/owasp-sql-injection  Hack me  threats.pl/bezpieczenstwo-aplikacji-internetowych  tinyurl.com/webgoat  mavensecurity.com/dojo.php  Bezpieczeństwo  owasp.org  niebezpiecznik.pl  krzysztof@kotowicz.net http://blog.kotowicz.net OWASP 34

×