Effective Leaders

3,952 views

Published on

Published in: Education, Sports, Technology
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,952
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Effective Leaders

 1. 1. Marian S. Ramos, KKEP 7 1 st Regional Conference on Spiritism “ Seek and You Will Find: Understanding and Living with Spiritism” Centro Hali Bago I San Isidro, Victoria, Oriental Mindoro 23-25 January 2009 Becoming Effective Spiritist Leaders
 2. 2. Objectives <ul><li>Malaman ang mga katangian at kaugalian ng isang epektibong lider ng mga Espiritista </li></ul><ul><li>Makilala ang sarili kung taglay ang mga katangian at ugaling ito </li></ul>[ ]
 3. 3. Sino ako? IsangMabuting Lider ba ako? Anong Uri akong Lider?
 4. 4. [ ] Be Proactive
 5. 5. Habit 1: “Be Proactive” <ul><li>Ang Espiritu ay may tatlong kaangkinan: Pag-iisip, Damdamin at Kalooban </li></ul><ul><li>May kakayahan tayong mag-isip at pumili ng ating gagawin </li></ul><ul><li>Hindi man natin hawak ang lahat ng mga pangyayari, hawak natin ang ating sarili </li></ul>[ ]
 6. 6. Habit 1: “Be Proactive” <ul><li>Proactive leader </li></ul><ul><ul><li>May sariling inisyatibo </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindi hinihintay ang iba upang gumawa ng mga bagay para sa samahan o sa Union </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsible siya sa mga bagay na ginagawa niya </li></ul></ul><ul><ul><li>May solusyon ang lahat ng problema </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindi reactive lamang sa nangyayari </li></ul></ul>[ ]
 7. 7. Habit 1: “Be Proactive” <ul><li>Proactive leader </li></ul><ul><ul><li>Focus lamang siya sa mga bagay na meron siyang kontrol o impluwensiya </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindi nagpapaepekto sa kanyang paligid </li></ul></ul><ul><ul><li>Mayroong self-control kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa mga bagay na nangyayari sa kanyang paligid </li></ul></ul><ul><ul><li>Sinusuri niya ang lahat ayon sa ating simulain </li></ul></ul>[ ]
 8. 8. Habit 1: “Be Proactive” <ul><li>Reactive leader </li></ul><ul><ul><li>Nagrereact lamang sa mga pangyayari ayon sa kanyang kagustuhan </li></ul></ul><ul><ul><li>Walang inisyatibo </li></ul></ul><ul><ul><li>Satisfied na sa kinagisnang sistema ng pamamahala at sa mga tradisyunal na gawain </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindi prime mover ng pagbabago </li></ul></ul><ul><ul><li>Madaling manisi ng kapwa o ng mga pangyayari kung may problema </li></ul></ul>[ ]
 9. 9. Habit 1: “Be Proactive” <ul><li>Paano maging isang proactive leader </li></ul><ul><ul><li>Inuusisa ang conciencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Regular ang pagsisiyasat sa mga gawa niya </li></ul></ul><ul><ul><li>Itinatanong sa sarili kung ano ang magagawa upang makapaglingkod sa mga kasapi sa samahan; ginawa ba ang lahat sa abot ng ating makakaya upang magtagumpay ang isang gawain at samahan?; hindi ba ako naging pabigat sa kapwa ko, sa kasapi at samahan? </li></ul></ul>[ ]
 10. 10. [ ] Begin with the End in Mind
 11. 11. Habit 2: “Begin with the End in Mind” <ul><li>Pagbalikan ang lemma ng Espiritismo: Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig </li></ul><ul><li>Itinutuon ng isang epektibong Espiritista ang kanyang buhay sa pagpapakabanal at dahil lider siya nag-aakay ng mga kasapi at maging hindi kasapi ng samahan sa kabanalan </li></ul>[ ]
 12. 12. Habit 2: “Begin with the End in Mind” <ul><li>Nagpaplano nang mabuti sa ikapagbabanal ng sarili </li></ul><ul><li>Pinag-iisipan, sinusuri at tinitimbang ang mga hakbanging gagawin </li></ul><ul><li>Carpenter’s rule: measure twice, cut once </li></ul><ul><li>Loyal at committed ang isang epektibong lider sa simulain o prinsipyo ng Espiritismo, hindi sa tao, liderato o pangyayari </li></ul>[ ]
 13. 13. Habit 2: “Begin with the End in Mind” <ul><li>Personal Mission Statement is a brief description of </li></ul><ul><ul><li>what you want to focus on </li></ul></ul><ul><ul><li>what you want to accomplish </li></ul></ul><ul><ul><li>who you want to become in a particular area of your life over the next one to three years </li></ul></ul><ul><li>Ang isang epektibong Espiritista at lider ay nagpofocus sa kanyang personal mission statement </li></ul>[ ]
 14. 14. Habit 2: “Begin with the End in Mind” <ul><li>Halimbawa ng personal mission statement </li></ul><ul><ul><li>Gusto kong maging KKEP Director upang matulungan ko ang mga kapatid na nanghihina sa kanilang tungkulin. Gagawin ko ito sa pamamagitan ng pagiging matapat ko sa aking tungkulin, matulungin sa lahat ng kasapi at patuloy na pagpapaunlad ng aking diwa. </li></ul></ul>[ ]
 15. 15. Habit 2: “Begin with the End in Mind” <ul><li>Halimbawa ng personal mission statement </li></ul><ul><ul><li>Para maging malusog, fit at energetic ako upang makatupad nang may kasiglahan sa aking tungkulin at matupad ang mga mithiin. Gagawin ko ito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili, pag-eehersisyo, pagtanggal ng mga bisyo at sa paggawa ng mabuti sa kapwa. </li></ul></ul>[ ]
 16. 16. Habit 2: “Begin with the End in Mind” <ul><li>Ang lahat ng kanyang magiging desisyon sa buhay at sa samahan ay ibabatay sa pagsulong ng kanyang Espiritu na ayon sa simulaing Espiritismo </li></ul>[ ]
 17. 17. Habit 2: “Begin with the End in Mind” <ul><li>Vision Statement </li></ul><ul><ul><li>a vivid idealized description of a desired outcome that inspires, energizes and helps you create a mental picture of your target </li></ul></ul><ul><ul><li>“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” – Japanese proverb </li></ul></ul>[ ]
 18. 18. Habit 2: “Begin with the End in Mind” <ul><li>Vision Statement </li></ul><ul><ul><li>Nagsisimula mula sa sarili o sa loob </li></ul></ul><ul><ul><li>Ang vision ay nagsisilbing driving force ng mga lider </li></ul></ul><ul><ul><li>The greater the vision, the more winners it has the potential to attract </li></ul></ul>[ ]
 19. 19. [ ] Put First Things First
 20. 20. Habit 3: “ Put First Things First” <ul><li>Hindi natin hawak ang panahon </li></ul><ul><li>Inilalaan ng isang epektibong Espiritista at lider ang kanyang panahon sa mga gawaing sang-ayon sa kanyang misyon sa buhay </li></ul><ul><li>Bibigyan niya ng timbang o prioridad ang pag-aaral at pagpapalaganap ng dakilang simulain ng Espiritismo </li></ul>[ ]
 21. 21. Habit 3: “Put First Things First” <ul><li>Alamin kung alin sa mga gawain o proyekto ang mga: </li></ul><ul><ul><li>Urgent at importante </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindi urgent at importante </li></ul></ul><ul><ul><li>Urgent pero at hindi importante </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindi urgent at hindi rin importante </li></ul></ul>[ ]
 22. 22. Habit 3: “Put First Things First” <ul><li>Dahil marami mga dapat gawin ang isang samahan o isang lider, kailangan maglaan siya ng sapat na panahon at tao sa bawat gawain </li></ul><ul><li>Proper delegation o pagpapasa ng pananagutan ay importanteng elemento ng time management </li></ul>[ ]
 23. 23. Habit 3: “Put First Things First” <ul><li>Idelegate ang tamang gawain sa tamang tao o kasapi ayon sa kanyang kakayahan at abilidad </li></ul><ul><li>Magbigay ng malinaw at tumpak na instruksyon, gumamit ng simpleng pamamaraan </li></ul><ul><li>Ipaliwanag sa kasapi kung paano gawin at kung ano ang iniexpect na resulta </li></ul>[ ]
 24. 24. Habit 3: “Put First Things First” <ul><li>Sa pagdedelegate, pag-usapan ang problema at sagutin ang mga katanungan </li></ul><ul><li>Maging supportive at ipakitang may tiwala sa kasapi upang magawa ang mga inaasahan </li></ul><ul><li>Tuparin ang mga pangako </li></ul><ul><li>Praise positive achievements in public </li></ul>[ ]
 25. 25. [ ] Think Win/Win
 26. 26. Habit 4: “Think Win/Win” <ul><li>Nauuwi sa dalawa ang utos ng Diyos: mahalin ang Diyos ng una at higit sa lahat; at mahalin ang kapwa ng tulad sa sarili </li></ul><ul><li>Ang isang epektibong Espiritista at lider ay marunong makipag-kapwa </li></ul><ul><li>Hindi niya hinahangad na itanghal ang kanyang karapatang ng una sa karapatan ng kanyang kapwa </li></ul>[ ]
 27. 27. Habit 4: “Think Win/Win” <ul><li>Iniisip niya ang mga gawaing makakabuti para sa lahat, para sa samahan, para sa namumuno at para sa kasapi </li></ul><ul><li>Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa </li></ul><ul><li>Kung may problema, isinaalang-alang ang mga solusyong kapakipakinabang sa lahat </li></ul>[ ]
 28. 28. Habit 4: “Think Win/Win” <ul><li>Kung hindi makakamit ang win/win deal, tanggapin na ang “no deal” solution ay posibleng ang pinakamainam na alternatibo </li></ul>[ ]
 29. 29. [ ] Seek First to Understand, Then to be Understood
 30. 30. Habit 5: Seek First to Understand, Then to be Understood <ul><li>Laging binibigyang diin ng Kabatlayaan ang kababaang-loob </li></ul><ul><li>Iginagalang ng isang epektibong Espiritista at lider ang pananaw ng kanyang kapwa </li></ul><ul><li>Iniintindi niya ang kahinaan ng mga ito at ipinagpapatawad ang kanyang mga kakulangan </li></ul>[ ]
 31. 31. Habit 5: Seek First to Understand, Then to be Understood <ul><li>Ang epektibong Espiritista at lider ay good listener o mahusay na tagapakinig </li></ul><ul><li>Kapag siya ay nangungusap, consistent, malinaw o klaro at magalang </li></ul><ul><li>Poor listening ay nagbubunga ng di pagkakaunawaan at pananamlay ang mga kasapi sa pagtupad ng tungkulin </li></ul>[ ]
 32. 32. [ ] Synergize
 33. 33. Habit 6: “Synergize” <ul><li>Iba-iba ang antas ng tao; iba-iba ang mga paniniwala, mga kaugalian at mga gawain </li></ul><ul><li>Laging hinahanap ng isang epektibong Espiritista at lider ang pagkakasunduan ng lahat at bawat-isa </li></ul><ul><li>Pinagbibigkis niya ang mga kasapi sa samahan upang maisagawa ang isang bagay na hindi nila kayang gawin kung wala ang isa </li></ul>[ ]
 34. 34. Habit 6: “Synergize” <ul><li>Hinahangad niyang lagi ang “pagkakapatirang pandaigdigan” </li></ul><ul><li>Nakikipagtulungan siya sa pagtuturo at pagpapalaganap ng Espiritismo </li></ul><ul><li>Inaapply ang epektibong problem solving </li></ul><ul><li>Inaapply ang colloborative decision making </li></ul>[ ]
 35. 35. Habit 6: “Synergize” <ul><li>Embrace innovation </li></ul><ul><li>The whole is greater than the sum of its parts </li></ul>[ ]
 36. 36. [ ] Sharpen the Saw
 37. 37. Habit 7: “Sharpen the Saw” <ul><li>Ang tao ay binubuo ng Espiritu, periespiritu at katawang-laman </li></ul><ul><li>Ang isang epektibong espiritista at lider ay pinangangalagaan ang </li></ul><ul><ul><li>kanyang buong pagkatao; </li></ul></ul><ul><ul><li>pagkatao at kapakanan ng lahat ng kasapi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikauunlad ng buong samahan para sa mga kasapi hindi para sa sarili </li></ul></ul>[ ]
 38. 38. Habit 7: “Sharpen the Saw” <ul><li>Humahanap ng panahon upang pag-ibayuhin hindi lamang ang espiritwal kung pati ang kalakasan ng katawan, kaisipan at sosyal-emosyonal </li></ul><ul><li>Patuloy na isinasabuhay ang kanyang mga natutunan sa loob ng paturuan hindi lamang salita pati sa gawa </li></ul>[ ]
 39. 39. Conclusion <ul><li>Patungo sa Dios sa Pamamagitan ng Karunungan at Pag-ibig </li></ul><ul><li>Isulong ang Karunungang Espiritismo tungo sa Pagpapadalisay ng ating mga gawa </li></ul>
 40. 40. Conclusion <ul><li>Sa Labas ng Kawanggawa, Walang Kaligtasan </li></ul><ul><li>Kung Ano ang Tinanim, Siyang Aanihin </li></ul><ul><li>Kapayapaan at Pag-ibig Nawa ang Maghari sa Ating Sarili Ngayon at Magpakailanman </li></ul>
 41. 41. [ ] Maraming Salamat po!

×