Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

η επανάσταση της μάθησης (1)

3,080 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

η επανάσταση της μάθησης (1)

 1. 1. Η Επανάσταση της Μάθησης<br />Θεωρίες Μάθησης 2010-20…<br />Καθηγητής: Φλούρης Γεώργιος<br />Επιμέλεια: Καλαφάτης Κωνσταντίνος<br />Τσιγαρίδης Κωνσταντίνος<br />
 2. 2. Βασικές αρχές για την παραγωγή ιδεών<br />
 3. 3. Ένα νέο πρόγραμμα για να μάθετε ή να διδάξετε τη δημιουργική σκέψη.<br />
 4. 4. Ψάξτε για νέους συνδυασμούς!<br />
 5. 5. Μια ιδέα είναι ένας νέος συνδυασμός παλιών στοιχείων.<br />
 6. 6. «ένας νους που επεκτείνεται από μια νέα ιδέα δεν επιστρέφει ποτέ στις αρχικές του διαστάσεις» (Oliver Wendell Holmes) <br />
 7. 7. «Συστηματικό οργανωμένο άλμα προς το άγνωστο». (Peter Drucker, The age of Discontinuity).<br />
 8. 8.
 9. 9. Ποιες είναι οι ικανότητες που χρειαζόμαστε για πετύχουμε το συστηματικό άλμα στο άγνωστο;<br />
 10. 10.
 11. 11. «Είναι αδικαιολόγητο να μην είμαστε σπουδαίοι» Tom Peters, the circle of innovation.<br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό;<br />
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19. Αν μάθετε μόνο μια λέξη στα ιαπωνικά, μάθετε τη λέξη ΚΑΪΖΕΝ<br />
 20. 20. 1.Τοποθετήστε <br />όλες τις ιδέες<br />σε πολύχρωμα<br />εξάγωνα <br />6.Προσθέστε<br />νέες ιδέες <br />καθώς <br />εμφανίζονται.<br />2.Τοποθετήστε<br />όλα τα εξάγωνα<br />Πάνω σε <br />Μαγνητικό<br />πίνακα<br />Χρησιμοποιείτε <br />εξάγωνα σε<br />Μαγνητικούς<br /> πίνακες. <br />3.Όλοι οι <br />ενδιαφερόμενοι<br />επιλέγουν<br />τις <br />καλύτερες <br />ιδέες<br />5.Έκθεση του<br />Κιτ Σκέψης<br />Σαν <br />παρότρυνση<br />για δράση.<br />4.Τις <br />ομαδοποιούν<br />σε λογικές<br />κατηγορίες.<br />Το εξάγωνο Κιτ Σκέψης Καϊζέν<br />
 21. 21.
 22. 22. Αχά οι καλύτερες ιδέες του κόσμου<br />Συμφωνημένη δράση για την επίτευξη των στόχων<br />Μελλοντική εστίαση<br />Βήμα 1<br />Βήμα 1<br />Βήμα 2<br />Βήμα 2<br />Μάνατζερ και ηγέτες<br />Επανάσταση της Μάθησης<br />Στόχος<br />Βήμα 2<br />Βήμα 2<br />Επανάσταση της Σκέψης<br />Καϊζέν οι καλύτερες ιδέες της ομάδας<br />Βήμα 1<br />Βήμα 1<br />Ομαδική υπευθυνότητα για δράση<br />Παντρεύοντας το Αχά! με το Καϊζέν (David Buffin)<br />
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25. Γιατί δεν υπάρχει η ίδια ζωντάνια στην εκπαίδευση;<br />
 26. 26. Βελτιώσεις επιπέδου<br />Μια άλλη τεχνική είναι να εστιάσουμε σε βελτιώσεις επιπέδου 1.000%.Tι μπορείτε να κάνετε δέκα φορές πιο γρήγορα, πιο καλά, πιο φτηνά;<br />Στην τεχνολογία οι βελτιώσεις 1.000% είναι δυνατές σε όλους σχεδόν τους τομείς σε κάποιες λειτουργίες, π.χ. η στοιχειοθεσία των περιοδικών κάποτε και σήμερα. <br />Τι θα χρειαζόταν για να πετύχετε μια παρόμοια επαναστατική πρόοδο στον τομέα σας;<br />Συνεχής βελτίωση<br />KΑΪΖΕΝ<br />
 27. 27. Ας χρησιμοποιήσουμε το εξαγωνικό Κιτ Σκέψης (Τhink Kit) του David Buffin.<br />την ικανότητα να αναζητούμε με ανοιχτό νου νέες ιδέες.<br />Τα περισσότερα σχολεία δεν διδάσκουν αυτό που ο Edward de Bono έχει ονομάσει πλευρική σκέψη: <br />
 28. 28. O Roger von Oechπιστεύει ότι ακόμη και οι όροι λογική και πλευρική σκέψη είναι περιοριστικοί.<br />εννοιολογική σκέψη, αναλυτική σκέψη, υποθετική σκέψη, σκέψη δεξιού εγκεφάλου, κριτική σκέψη, ανόητη σκέψη, συγκλίνουσα σκέψη, αλλόκοτη σκέψη, συλλογιστική σκέψη, οπτική σκέψη, συμβολική σκέψη.....<br />Λέει ότι:<br />Όμως<br />οι περισσότεροι περιορίζουμε τις νοητικές μας δυνατότητες (θρησκευτικές, μαγειρικές, συναισθηματικές, εθνικές, προκαταλήψεις), όλοι έχουμε φόβους, όλοι μεροληπτούμε.<br />
 29. 29. Χιούμορ, διασκέδαση<br />Μια ατμόσφαιρα ψυχαγωγίας, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη δημιουργικότητα.<br />Για παράδειγμα, τι θα γινόταν αν οι κομπιούτερ διεύθυναν την κυβέρνηση;<br />Κάνετε μερικές ερωτήσεις του τύπου: «Τι θα γινόταν αν;» <br />Μετά χρησιμοποιήστε μερικές από τις τεχνικές του de Bono, όπως το ΣΠΕ, το ΕΟΠ, το Σ & Ε, το ΕΛΔΕ και τα «Έξι Καπέλα Σκέψης».<br />
 30. 30. ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=cjVxSk1MqO4&feature=player_embedded#at=161<br />ΣΠΕ<br />Συν, Πλην και Ενδιαφέρον.<br />ΕΟΠ<br />Εξέτασε Όλους τους παράγοντες.<br />Σ & Ε<br />Συνέπειες και Επακόλουθα.<br />ΕΛΔΕ<br />Εναλλακτικές Λύσεις, Δυνατότητες και Επιλογές.<br />De Bono, Έξι Καπέλα Σκέψης<br />
 31. 31. Κάντε ένα ΣΠΕ με αυτή τη δήλωση: Η διδασκαλία πρέπει να γίνεται από κομπιούτερ<br />ToΣΠΕ είναι μία από τις προτάσεις του Edward de Bono για τη διδασκαλία της σκέψης.<br />
 32. 32. Σκοπός κάθε καπέλου <br />Προσδιορίζονται έξι διαφορετικές καταστάσεις (κάθε μία αντιστοιχεί σε ένα καπέλο):<br />Το Λευκό καπέλο αναπαριστά τα δεδομένα και τις πληροφορίες τις σχετικές με την κατάσταση ή το πρόβλημα. Είναι αντικειμενική γνώση, περισσότερο περιγραφή παρά εξήγηση.<br />Το Κόκκινο καπέλο αναπαριστά τις συναισθηματικές αντιλήψεις ενός προβλήματος ή μίας κατάστασης. Είναι μια υποκειμενική εμπειρία, συναισθήματα και διαίσθηση.<br />Το Πράσινο καπέλο παράγει νέες ιδέες, προτάσεις ή λύσεις. Συμβολίζει την ανοιχτή και δημιουργική σκέψη.<br />
 33. 33. Το Κίτρινο καπέλο συλλέγει τις θετικές πτυχές μιας προτεινόμενης λύσης, τα πλεονεκτήματα ή τα μελλοντικά οφέλη. Αναπαριστά την θετική πλευρά μιας επιλεγμένης λύσης.<br />Το Μαύρο καπέλο συλλέγει όλες τις αρνητικές πτυχές μιας λύσης ή απόφασης. Περιγράφει κινδύνους, δυσφορίες ή αρνητικές επιπτώσεις.<br />Το Μπλε καπέλο αναπαριστά τον έλεγχο όλης της διαδικασίας. Προτείνει και καθοδηγεί τα επόμενα βήματα, τόσο κατά την διάρκεια της συνάντησης όσο και μετά. Αυτό το καπέλο επιτρέπει στους συμμετέχοντες να καθοδηγούν την διαδικασία και να επικεντρώνονται στην μέθοδο με σωστή κατεύθυνση.<br />
 34. 34. Οι απλές ιδέες λειτουργούν αποτελεσματικά σε όλες τις καταστάσεις: στη διαφήμιση, τις επιχειρήσεις και όλες τις πλευρές της μάθησης επειδή δείχνουν τις λογικές συνδέσεις ανάμεσα στην αλληλουχιακή και τη δημιουργική σκέψη.<br />Οι ιδέες αυτές στηρίζονται φυσικά στην εκπληκτική δύναμη του εγκεφάλου.<br />
 35. 35. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ<br />ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ…<br />… ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ<br />

×