Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 Web 2

386 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5 Web 2

 1. 1. Ny verden med Web 2.0 Kjell Mørk April 2009
 2. 2. Kjennetegn på WEB 2.0 <ul><li>Sosiale medier </li></ul><ul><ul><li>Facebook, MSN, Skype, Nettby, Ning, Twitter, Blogg…. </li></ul></ul><ul><li>Delte medier/ressurser </li></ul><ul><ul><li>Bilder, dokumenter, bokmerker, musikk, videoer, Wiki….. </li></ul></ul><ul><li>Fagspesifikke verktøy </li></ul><ul><ul><li>produksjon av diverse (minnekart, tidslinjer…) </li></ul></ul><ul><li>Verktøy samarbeider med hverandre </li></ul><ul><li>Alle tjenester kjøres gjennom en nettleser </li></ul><ul><li>Gratis, men ofte med reklame </li></ul><ul><li>Stadig i utvikling </li></ul><ul><li>Læres og forstås gjennom aktiv bruk! </li></ul><ul><li>Se også http://knol.google.com/k/svend-andreas-horgen/hva-er-web-20/16hdsg0zee5n/4# </li></ul>
 3. 3. Er det noe som er brukbart for oss? <ul><li>Det er vanskelig å svare for alle </li></ul><ul><li>Behov og muligheter styres av fag og praksis/metode </li></ul><ul><li>Den enkelte må undersøke og følge med! </li></ul><ul><li>Noen som jeg mener er generelle </li></ul><ul><ul><li>Google skjema </li></ul></ul><ul><ul><li>Google nettalbum/Flicker </li></ul></ul><ul><ul><li>Google leser </li></ul></ul><ul><ul><li>YouTube/TeacherTube </li></ul></ul><ul><ul><li>Bokmerkedeling / sosiale bokmerker </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiki </li></ul></ul><ul><ul><li>SlideShare </li></ul></ul><ul><ul><li>Facebook </li></ul></ul>
 4. 4. Google skjema <ul><li>Lage små undersøkelser som kan integreres i hvilken som helst nettside. Krever Google konto og bruke av Google regneark. </li></ul><ul><ul><li>http://kjmork.blogspot.com/2008/11/sprreunderskelse-i-html-tekster.html </li></ul></ul><ul><li>Passer bl.a meget godt om du ønsker å få tilbakemelding på hva lesere mener om ei nettside/nettressurs du har laga. </li></ul>
 5. 5. Nettalbum (Google Picasa / Flicker) <ul><li>Legge bilder ut på nettet slik at flere kan se dem. Krever Google konto. </li></ul><ul><ul><li>http://picasaweb.google.com/kjell.moerk/Abelveien14?feat=directlink </li></ul></ul><ul><li>Du tagger, katalogiserer, navngir, merker, kommenterer og plasserer bilder geografisk. </li></ul><ul><li>Du kan lage slideshow av bilder som kan legges i ei nettside </li></ul><ul><li>Det finnes også et sterkt bilderedigeringsprogram (Picasa) som installeres lokalt og med fordel kan nyttes sammen med Picasa nettalbum. </li></ul>
 6. 6. RSS-leser (Google leser) <ul><li>Gir deg informasjon om endringer på nettsteder. RSS-feed finnes på de aller fleste nettsteder </li></ul><ul><li>Det finnes mange RSS-lesere som har forskjellige ”profiler og funksjoner” </li></ul><ul><li>Den enkelte uformer sitt eget leseverktøy og velger hvilke feed en ønsker å følge </li></ul><ul><li>RSS kommer som tjeneste på it`s learning </li></ul>
 7. 7. Video, lagring og visning <ul><li>YouTube, TeacherTube…. </li></ul><ul><li>Lagring og visning av videoer som du tar opp. </li></ul><ul><li>Integrert i it`s learning </li></ul><ul><li>Camtasia fint utgangspkt. for utarbeidelse av grunnlag </li></ul><ul><li>It`s learning er tilrettelagt for å integrere slike ting i elementer </li></ul>
 8. 8. Bokmerkedeling / offentlig bokmerkesamling <ul><li>Samle bokmerker på web </li></ul><ul><li>Bokmerker kan tagges, sorteres, kommenteres </li></ul><ul><li>Flere gode tjenester/verktøy tilgjengelig </li></ul><ul><li>http://delicious.com/kjmork </li></ul><ul><li>http://delogbruk.wikispaces.com/Bokmerker </li></ul>
 9. 9. Samskriving (Wiki, Knol…. <ul><li>Informasjonsdeling via web der utvikling av ressurser er et resultat av felles produksjon </li></ul><ul><li>Wikipedia mest kjent ( http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside ), men se også http://delogbruk.wikispaces.com/ </li></ul><ul><li>Det er mulig å opprette egne wiki som deles med spesifiserte grupper </li></ul>
 10. 10. SlideShare <ul><li>Distribusjon og deling av presentasjoner </li></ul><ul><li>It`s learning har mulighet for å integrere SlideShare direkte i elementer. </li></ul><ul><li>Krever eget konto på SlideShare </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/kjmork/1-status </li></ul>

×