Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 Ba S Wb Vandeputte Kjille

1,002 views

Published on

paplepel of lessenaar? een vroege start bevordert latere cultuurdeelname.

Published in: Travel, Education
 • Be the first to comment

1 Ba S Wb Vandeputte Kjille

 1. 4. <ul><li>Vroegere culturele ervaringen leggen de basis voor latere cultuur deelname </li></ul><ul><li>Culturele ervaringen: door het ouderlijk milieu en school </li></ul><ul><li>Relatieve invloed van ouders en school op latere cultuurdeelname: onderzocht door De Jager </li></ul>
 2. 5. <ul><li>Primaire socialisatie: socialisatie uit het ouderlijk milieu voor de invloeden uit andere sociale omgevingen </li></ul><ul><li>Secundaire socialisatie: een overschakeling naar een ander begrippenkader en naar andere culturele normen en daardoor een breuk met een cultuurpatroon waar men van huis uit mee bekend is </li></ul>
 3. 6. <ul><li>Onderzoek rond concertbezoeken </li></ul><ul><li>Vroeger: concertbezoeken voor hogere sociale milieus </li></ul><ul><li>Hogere sociale milieus: kinderen leren op jongere leeftijd de waarden en normen van klassieke muziek kennen </li></ul><ul><li>Lagere sociale milieus: klassieke muziek is niet vanzelfsprekend </li></ul>
 4. 7. <ul><li>De Jager: primaire socialisatie is belangrijker </li></ul><ul><li>Kinderen die opgegroeid zijn met klassieke muziek: meer gekwalificeerd om naar klassieke muziek te luisteren </li></ul><ul><li>Niet opgegroeid met klassieke muziek: minder begrip voor klassieke muziek </li></ul>
 5. 8. <ul><li>Onderzoek van De jager </li></ul><ul><li>Enkele opmerkingen: </li></ul><ul><ul><li>Hypothese is niet scherp gesteld </li></ul></ul><ul><ul><li>Primaire socialisatie blijft langer hangen: bewijs ontbreekt </li></ul></ul><ul><ul><li>Het is enkel een oriënterende uitspraak die nog moet aangevuld worden </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkel onderzoek bij concertbezoeken: heel selectief publiek, bij de bezoekers is de socialisatie al geslaagd </li></ul></ul>
 6. 9. <ul><ul><li>Meet enkel de wijze van socialisatie, niet het moment van socialisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Onduidelijk hoe de effecten van culturele socialisatie in het ouderlijk milieu zich verhouden tot die van socialisatievormen buiten het gezin </li></ul></ul>
 7. 10. <ul><li>Nieuwe groepen (bv dankzij onderwijs) ook toegang tot andere gedragsvormen? </li></ul><ul><li>Met nieuwe onderzoekstechnieken zijn de relatieve effecten van culturele socialisatie via ouderlijk milieu en school nog steeds niet bewezen </li></ul><ul><li>Er werden verschillende aspecten onderzocht: kunnen niet vergeleken worden </li></ul>
 8. 11. <ul><li>Onderzoek bij: </li></ul><ul><ul><li>1028 oud-leerlingen van 31 verschillende scholen </li></ul></ul><ul><ul><li>Leeftijd: tussen 25 en 38 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>80% ouders ook ondervraagd </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkel personen die de betreffende cultuurvorm in de eerste 18 jaar van hun levensloop hadden bezocht </li></ul></ul>
 9. 12. <ul><li>Beginleeftijd: indicator voor primaire en secundaire socialisatie </li></ul><ul><li>Culturele bezoeken zijn hoger naarmate de kennismaking vroeger heeft plaatsgevonden </li></ul><ul><li>10 jaar eerder kennismaken: bij 77% latere cultuur deelname te bevorderen </li></ul><ul><li>Bij een concertbezoek maakt de beginleeftijd niets uit (De Jager) </li></ul>
 10. 14. <ul><li>Cultuur in het ouderlijk milieu: culturele participatie buiten de deur, luisteren naar klassieke muziek, boeken over kunst,… </li></ul><ul><li>Culturele instructie op school: deelname aan beeldend vak, deelname aan muziek </li></ul>
 11. 15. <ul><li>Kunstvakken: disciplinespecifieke werking </li></ul><ul><li>Beeldende vakken: effect op het gedrag met betrekking tot beeldende kunst </li></ul><ul><li>Vak muziek: effect op muzikaal gedrag </li></ul><ul><li>Later concertbezoek kennismaking via school: minst effectieve manier </li></ul><ul><li>Culturele socialisatie uit ouderlijk milieu: sterke invloed bij alle cultuurvormen </li></ul>
 12. 16. <ul><li>Effecten van cultuurparticipatie van de ouders zijn gering: onderzochten zijn relatief jong </li></ul><ul><li>Cultuurparticipatie binnen elke discipline afzonderlijk: minder betrouwbare metingen dan een samengestelde index </li></ul><ul><li>Culturele instructie in school: behoorlijk groot </li></ul>
 13. 17. <ul><li>Worden geen appels met peren vergeleken? </li></ul><ul><li>Verschillende contexten met andere inhouden worden vergeleken </li></ul><ul><li>Aantal metingen in school (2) zijn niet gelijk aan deze in het ouderlijk milieu (5) </li></ul><ul><li>Effecten van de beginleeftijd is van invloed bij primaire en bij secundaire socialisatie </li></ul>
 14. 18. <ul><li>Relatief grote effecten van kunstonderwijs: onderzochten zijn nog niet zo lang van school waardoor de effecten nog niet uitgedoofd zijn </li></ul><ul><li>Het effect van het ouderlijk milieu wordt soms overschat </li></ul>
 15. 19. <ul><li>Artikel: paplepel of lessenaar. Een vroege start bevordert latere cultuurdeelname </li></ul><ul><li>Artikel uit tijdschrift Boekmancahier nr 54 2002 </li></ul><ul><li>Auteur: Ineke Nagel </li></ul>

×