Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hout plaatmateriaal

2,022 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

Hout plaatmateriaal

  1. 1. 1. houtplaatmaterialen<br />Houtachtige plaatmaterialen worden vervaardigd door het samenvoegen van houten planken, schilfers, spaanders of vezels.Belangrijkste milieuaspecten zijn: de herkomst van het hout, het bindmiddel en eventuele problemen bij de afvalverwerking.De binding kan gebeuren met of zonder synthetische lijmen (en dit bepaalt voor een groot deel de milieuvriendelijkheid van het product).Voor de productie van spaanplaat, hard- en zachtboard, OSB en MDF bijvoorbeeld wordt voornamelijk gebruik gemaakt van resthout uit de houtindustrie en van dunningshout uit Europa wat binnen een levenscyclus al positief kan tellen. Terwijl de schadelijke uitstoot van gassen bij het contact van formaldehyden met warmte dan weer nadelen geeft naar verwerking en afval. Over de gebruikte lijmsoorten bij deze plaatmaterialen en hun gezondheidsrisico's deze link.<br />Opties:<br />MDFMDF (Medium Density Fibre Board) bestaat uit houtvezels en kunsthars geperst tot een plaat. Door de fijne vezels is MDF homogener dan spaanplaat. Bij het zagen of frezen brokkelen de zijkanten ook niet zoals bij triplex of spaanplaat. Het wordt ook 'middelhardboard' genoemd.TOEPASSING: Oorspronkelijk werd MDF enkel voor de meubelindustrie gebruikt. Nu zowel binnen als buiten. MDF is er in verschillende kwaliteiten, ook vochtbestendig. MILIEUOVERWEGINGEN:Levenscyclus:Winning: Voor de productie van MDF wordt vooral resthout gebruikt uit de houtindustrie en dunningshout uit Europa. De milieubelasting van de verschillende houthoudende plaatmaterialen hangt af van de herkomst van het hout, van het bindmiddel en van eventuele gevolgen voor de afvalverwerking. Uiteraard is hier de keuze voor FSC gelabeld hout logisch. Verwerking: Spaanplaat, OBS, MDF en triplex/multiplex worden verlijmd met kunsthars. Dit is een aardolieproduct. Lijmsoort is voor Ureumformaldehyde. Met 90% hout en 10% lijm. Gebruik:Uit de lijm in MDF kan formaldehyde vrijkomen. Dit is een kleurloos gas, waardoor op korte termijn irritatie aan ogen en luchtwegen kan ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat formaldehyde ondanks een afwerkingslaag kan vrijkomen via niet-afgewerkte delen, boorgaatjes of beschadigingen. Veel fabrikanten kiezen voor zogenaamd 'emissiearm' plaatmateriaal. Volgens de Duitse norm betekent 'emissiearm' een uitstoot van 0,1 ml formaldehyde per 1 m3 lucht (0,1 ppm). De Wereldgezondheidsorganisatie raadt echter aan om materiaal te kiezen met een uitstoot van de helft lager: 0,05 ppm, wat de norm is waaraan platen met het Duitse Blaue Engel-label moeten voldoen.De afvalfase: De platen worden meestal verbrand. Belangrijk is ze zo te bevestigen dat ze kunnen herbruikt worden. Dit kan vooral als er geen folies of tapijten worden opgekleefd.Samengevat: Kies liefst met natuurhars gebonden platen. MILIEUKADER: Milieukader 1 : hernieuwbare grondstoffen.MeubelplaatMeubelplaat of blokplaat is opgebouwd uit een kern van latten of staafjes hout, waarop aan weerszijden een laag fineer is gelijmd. De vezelrichting van de fineerlaag staat meestal loodrecht op de lengterichting van de kern.De staafjes bestaan uit fineren die eerst samen zijn gelijmd en dan terug opgezaagd in stroken.Bij 'crossbandmeubelplaat' worden aan een of twee zijden decoratieve fineren gelijmd, zoals eiken, essen en mahonie.TOEPASSINGEN:Door de opkomst van andere plaatmaterialen (triplex, spaanplaat, MDF, panelen van massief hout) is de markt voor meubelplaat steeds kleiner geworden. Toepassing in meubels en binnenschrijnwerk.MILIEUOVERWEGINGEN:De belangrijkste houtsoorten voor latten van meubelplaatkernen zijn vuren, okoumé, populieren en meranti. Vuren en populieren zijn houtsoorten die voorrang verdienen gezien ze Europees zijn en van (meestal) heraangeplante bossen. Voor de andere houtsoorten moet zeker uitgekeken worden naar een FSC label in verband met ontginning (van oerbossen) en heraanplanting.LIJMEN:Mogelijk gebruikte lijmen gebruikt bij meubelplaat werden samengebracht in : lijmen en milieu door vibe vzw. MILIEUKADER:milieukader 1: nagroeibare grondstoffenMultiplexMultiplexplaten bestaan uit meerdere (meer dan 3) op elkaar gelijmde fineerlagen, waarvan de vezelrichtingen van de opeenvolgende lagen gewoonlijk loodrecht op elkaar staan TOEPASSING:Multiplex wordt toegepast in: meubels, wanden, constructie,…Er bestaat ook vochtbestendige multiplex voor bekistingen en daken. MILIEUOVERWEGINGEN:De milieubelasting van multiplex zonder keurmerk hangt af van de houtsoort. Als men dus geen FSC keurmerk vindt, kijkt men best uit naar vuren, grenen, berken of populierenhout. Herkenbaar aan de lichte kleur: Europese houtsoorten, vuren en grenen (naaldhout), of populieren en berken (loofhout), beuken haagbeuken en eiken (hardhout). Meestal is dit hout afkomstig uit productiebossen, die na houtkap opnieuw aangeplant worden. (deze heeft de voorkeur)Herkenbaar aan de rood-bruine kleur: Multiplex gemaakt van tropisch hout, meestal gemaakt van meranti en okoumé. Zonder FSC keurmerk is de kans groot dat het hout afkomstig is uit oerbos. Wanneer dit oerbos niet goed beheerd wordt, kan de houtkap onherstelbare schade aanrichten aan bodem, waterhuishouding en biodiversiteit. LIJM:Vooral bij vochtbestendige platen is de milieuvriendelijkheid afhankelijk van de gebruikte lijmsoort. Zie document lijmen! MILIEUKADER:milieukader 1: nagroeibare grondstoffenOSBOSB (Oriented Strand Board) bestaat uit drie lagen houtsnippers van ongeveer 8 cm lang. De snippers liggen per laag in één richting, kruislings op de vorige laag en zijn met lijm gebonden. TOEPASSING:OSB heeft mechanische eigenschappen die in de buurt van constructietriplex komen.De platen worden behandeld voor toepassing als vloer. Het is beperkt vochtbestendig. Meubels, vloeren, wanden, constructie,… MILIEUOVERWEGINGEN:Levenscyclus:Winning: OSB bestaat voor 97% uit nieuw hout dat vrijkomt bij exploitatie van productiebossen.OSB uit duurzame bosbouw met FSC label dus, (dunningshout van vuren, grenen, berken, beuken en populieren), bevat meestal 3% fenolformaldehydelijm en is milieuvriendelijk te noemen. OSB uit standaardbosbouw (zelfde houtsoorten, maar uit niet duurzaam beheerde bossen), is sterk af te raden uit milieu overwegingen. Verwerking: Bij de productie komt zo goed als geen afval vrij. (Het weinige afval dient als brandstof), Terwijl bij spaanplaten 7 tot 9% lijm gebruikt wordt heeft O.S.B. door de grote schilfers minder lijm nodig. Er wordt voor zo'n 3% lijm in verwerkt. (Spaanplaat, OBS, MDF en triplex/multiplex worden verlijmd met kunsthars. (Dit is een aardolieproduct.)Gebruik: Voor het verven moet de plaat eerst geschuurd worden om de lijm en parafinelaag te verwijderen, anders laat de verf los.De afvalfase: De platen worden meestal verbrand.Samengevat: De totale milieubelasting van OSB wordt vooral door emissies bepaald. De uitstoot die bij productie en vervoer veroorzaakt wordt is vergelijkbaar met oa. hardboard. Door het minste gebruik aan lijm beantwoorden de meeste O.S.B. platen aan de geldende Europese normen voor kwalificatie E1 in verband met de formaldehyde uitwasemingen. LIJM : Fenolformaldehyde: (vibe v.z.w. stelde over de invloed van lijm in plaatmateriaal op milieu en gezondheid dit document samen). MILIEUKADER: Milieukader 1 : nagroeibare grondstoffenSpaanplaatSpaanplaat wordt gemaakt van fijne houtsnippers (spaanders) gemengd met 10 tot 30 % kunsthars. Bij deze platen is de houtstructuur niet meer te zien zoals bij OSB en triplex. Spaanplaat is nog steeds het meest toegepaste plaatmateriaal. Het heeft, omdat de spaanders TOEPASSING:Spaanplaat wordt vooral gebruikt in de meubelindustrie en voor wandbekleding en deuren. Spaanplaat is beperkt vochtbestendig en niet geschikt voor buitentoepassingen. MILIEUOVERWEGINGEN:Levenscyclus:Winning: Voor de productie van spaanplaat wordt vooral afvalhout gebruikt uit de houtindustrie en dunningshout uit Europa. De milieubelasting van de verschillende houthoudende plaatmaterialen hangt af van de herkomst van het hout en van het bindmiddel.Verwerking:Spaanplaat wordt gemaakt van een mengsel van houtspaanders dat met toevoeging van lijm onder grote druk wordt samengeperst. De eerste spaanplaten werden gemaakt van vlas. Vandaar is er een hoge concentratie van bedrijven in West-Vlaanderen. In de spaanplatensector bestaat het belangrijke probleem van houtstof (kan leiden tot neuskanker) en persdampen (formaldehyde) dat vrijkomt bij het drogen en persen van spaanplaat. De laatste jaren wordt aan de arbeidsomstandigheden hard gewerkt. Men werkt dan wel met recyclagehout, maar dit is veel droger en geeft dan weer meer stofhinder.Afwerking:Spaanplaat kan voorzien zijn van een kunststof toplaag van vinyl of melamine. Vinyl is gemaakt op basis van pvc en is daarom schadelijker voor het milieu dan melamine. Gebruik: Spaan- en vezelplaten worden volgens volgens de ‘Europese norm’ (afhankelijk van de formaldehyde emmissie) ingedeeld in klassen : E1 (max. 0,1ppm) , E2 (max. 2,3ppm), E3. In Belgïe mogen klasse E2 platen alleen nog gebruikt worden voor meubels. Voor alle andere platen en toepassingen mag alleen klasse E1 gebruikt worden.Voor verschillende natuurlabels en ook voor de Wereldgezondheidsorganisatie is dit nog veel te hoog, hieronder een tabelletje met de normen die ze zelf hanteren (bron: vibe vzw). natureplus            0,03WHO                    0,05LGA                     0,05Blaue Engel        0,05E1                       0,10 E2                       1E3                       2,30(Maximaal toegelaten uitstoot van formaldehyde uit spaanplaten en aanverwante volgens verschillende instanties. Uitgedrukt in ppm per m3 lucht per m2 plaatmateriaal.) De afvalfase: Wanneer de platen niet bekleed worden met ander materiaal zijn ze herbruikbaar, anders worden ze verbrand.Samengevat: Spaanplaat geeft veel formaldehydeuitstoot ook als het geplaatst is. Vooral in een omgeving op kamertemperatuur. Kies liever voor volhout of met natuurhars gebonden platen. Let er in ieder geval op dat de totale hoeveelheid spaanplaat in een ruimte, niet te groot wordt (per kubieke meter woonruimte niet meer dan driekwart vierkante meter spaanplaat). Verder is het van belang om goed te ventileren! MILIEUKADER: Milieukader 1 : hernieuwbare grondstoffen.TriplexTriplexplaten bestaan uit twee, meestal drie op elkaar gelijmde fineerlagen, waarvan de vezelrichtingen van de opeenvolgende lagen gewoonlijk loodrecht op elkaar staan. Ze hebben dus alle unieke eigenschappen van hout, met daarbovenop een grotere stabiliteit en grotere afmetingen. TOEPASSING:Classificatie afhankelijk van vochtbestendigheid en afwerking. Meubels, wandbekleding, constructies,...MILIEUOVERWEGINGEN:De milieubelasting van triplex zonder milieukeurmerk hangt af van de houtsoort. Herkenbaar aan de lichte kleur: Europese houtsoorten, vuren en grenen (naaldhout), of populieren en berken (loofhout), beuken haagbeuken en eiken (hardhout). Meestal is dit hout afkomstig uit productiebossen, die na houtkap opnieuw aangeplant worden. (Dus deze heeft de voorkeur)Herkenbaar aan de rood-bruine kleur: triplex/multiplex gemaakt van tropisch hout, meestal gemaakt van meranti en okoumé. Zonder FSC keurmerk is de kans groot dat het hout afkomstig is uit oerbos. Wanneer dit oerbos niet goed beheerd wordt, kan de houtkap onherstelbare schade aanrichten aan bodem, waterhuishouding en biodiversiteit. keuze:Als men dus geen FSC keurmerk vindt, kijkt men best uit naar vuren, grenen, berken of populierenhout.LIJM :Triplex/multiplex wordt meestal verlijmd met kunsthars. (Dit is een aardolieproduct). De lijmsoort is meestal afhankelijk van het toepassingsgebied (vochtbestendig is schadelijker) en de fabrikant. MILIEUKADER:Milieukader 1: nagroeibare grondstoffenVezelplaatVezelplaten zijn opgebouwd uit houtvezels en deze worden met warmte of druk samengeperst. De natuurlijk aanwezige lignine is dikwijls het bindmiddel, er kan ook kunsthars toegevoegd zijn. De vezels zijn veel fijner dan bij spaanplaten.Vezelplaten worden onderverdeeld in producten volgens nat procédé vervaardigd en platen waarbij de houtvezels met lijm in droge toestand worden geperst.TOEPASSING:Hardboard wordt voornamelijk gebruikt als egaliserende ondervloer, voor onderdelen van keukenkasten en dakelementen. Sommige hardboardsoorten zijn goed bestand tegen vocht en buiten toepasbaar.  Mdf: zie aparte fiche 'plaatmateriaal'; Zachtboard is vooral geschikt als egaliserende, warmte-isolerende en geluiddempende ondervloer. Het werd vroeger veel voor plafonds gebruikt (probleem met brand en vocht). MILIEUOVERWEGINGEN:Levenscyclus:Ontginning: Houtafval van duurzaam beheerde bossen kan men vinden in fsc gelabeld materiaal.Productie:Met bindmiddel (fenol- of ureumhars) en soms paraffinewas worden de vezels onder verwarming (waarbij ook lignine vrijkomt uit de vezels) geperst tot platen. Perswater uit boardmaterialen is sterk verontreinigd door vrijkomende oplos-middelen. Doordat lignine een deel van de binding verzorgt kan met minder bindmiddelen worden gewerkt dan bij houtspaanplaat.Afvalfase:Belangrijkste probleem bij het afval is de gebruikte lijmsoort. Ook voor verbranding speelt dit een rol. Dikwijls komt plaatmateriaal op het stort terecht.Samenvatting: voorkeur gaat naar de minst formaldehydehoudende plaatmaterialen (met natuurlijke bindmiddelen). Bij producten met milieulabel zijn geen lijmen toegevoegd, deze zijn dus te verkiezen, maar dit is meestal zachtboard.   LIJM:In hardboard zit een kleine hoeveelheid (2 tot 4%) fenolformaldehyde.Vezelplaten (en ook spaanplaten) worden volgens volgens de ‘Europese norm’ (afhankelijk van de formaldehyde emmissie) ingedeeld in klassen : E1 (max. 0,1ppm) , E2 (max. 2,3ppm), E3. In Belgïe mogen klasse E2 platen alleen nog gebruikt worden voor meubels. Voor alle andere platen en toepassingen mag alleen klasse E1 gebruikt worden.Voor verschillende natuurlabels en ook voor de Wereldgezondheidsorganisatie is dit nog veel te hoog, hieronder een tabelletje met de normen die ze zelf hanteren (bron: vibe vzw). natureplus             0,03WHO                     0,05LGA                      0,05Blaue Engel         0,05E1                        0,10 E2                        1E3                        2,3(Maximaal toegelaten uitstoot van formaldehyde uit spaanplaten en aanverwante volgens verschillende instanties. Uitgedrukt in ppm per m3 lucht per m2 plaatmateriaal.) MILIEUKADER:Milieukader 1: hernieuwbare grondstoffen.Eco board Are you looking for an environment friendly alternative to MDF, OSB or fibreboards, that does not release nor contain formaldehyde toxin.ECOboards is the  new generation mdf fibreboards 100 % environment friendly ECOboards are NOT made from WOOD but uses agricultural fibres, residue or by-products from harvests, a product that is usually burned as a waste problem. The result is a board that is far superior to MDF or particleboards on the market today.Environment friendly ECOboards are 100% biodegradable or recyclable to an equal product and therefore fits in a Cradle to Cradle (C2C) sustainable environment.Life Cycle Analysis shows carbon footprint is negatif  - 0.618 Co² eqv / kg.Traditional wood based boards like MDF press woodchips under continuous press in several layers. ECOboard technology adopts the rapidly renewable straws as the major raw materials (97%) , it applies the international advanced vacuum fibre separation technology to peel the " strong ductile fibre" of the plant stem and combines the newly innovated ecological board of its generation with excellent performance and without pollution. The boards are literally cured with the natural lignines and obtain a " Macromolecular polymeric curing structure" with one homogenous layer.  Healthy living environment ECOboards are bonded using 3 % Non added formaldehyde resin (NAF) instead of 10-25 % formaldehyde glue like traditional boards that emit formaldhyde toxin during there lifetime. ECOboards conforms to the stringent healthnorm E0 - F**** and CARB 2 standard , production is carbon neutral. Extremely water resistant Unlike traditional woodbased panels ECOboards are up to three times more resistant to moisture and it can be specified for use in the most strenuous humid interior conditions where dimensional stability and retained strength are of great importance. Some examples of application would be kitchen & bathroom furniture, skirting boards, mouldings, wall cladding, shelving and flooring.Extremely fire retardant Standard ECOboards are untreated already 20 min fire retardant, non rated and 30-, 120-minute fire ratings available. In a diverse range of applications they fully replace MDF, Hardboard and Softboard, OSB, Fibreboards, Multiplex, Plywood and many more. ECOboard has benchmarked the new panel material against wood base materials in terms of strength and specification. These can be cross-referenced to any international standard such as BSEN P4 to P1 or ANSI A208 but for less weight.<br />ECOBoard panelsECOBoard panels are high quality, industrial grade panels, manufactured from agrifibre (agricultural residue) that is milled to form flakes. The flakes are than mixed with a specially designed formaldehyde free resin and compressed under high temperature to form a stable homogeneous panel.  Panels can be custom made to specifications.ECOBoard panels can replace plywood, chipboard, OSB type 3, multiplex and conventional fibreboards (including MDF, hard-board and soft-board) for a wide range of applications. ECOBoard panels were benchmarked against wood based particleboard in terms of strength and specification and  can be cross referenced to any international particleboard standard such as BSEN 312 P4 to P1 or ANSI A208.1.Ecoboard panels can be used in virtually all applications where conventional boards are used.furniture industryinterior decoration industrybuilding industryconstruction industryindustrial packagingDue to the no formaldehyde added resin (NAF) being used, ECO-Board panels have emissions far below the strict E0 European low formaldehyde (LF) and the USA (HUD 24) standards. ECO-Boards are suitable for use in environmentally sensitive areas such asschools nurserieschildren's furniturehospitalspublic buildingslaboratoriesnursing homesor any domestic application with concern for the living environment and sustainable lifestyle likeThe '08 Olympics where Ecoboards were used.Thickness and SizesStandard boards thickness ranges from 3 mm to 28 mm and density 500 to 850 kg/m³Soft boards thickness ranges from 8 mm to 43 mm and density 350 to 530 kg/m³Standard size panels are 2.44m x 1.22m ( 8 foot x 4 foot )General characteristicsMoisture Resistance: Unlike traditional woodbased boards ECO-Boards are extremely moisture resistant and are specified for use in the most strenuous humid domestic interior conditions where dimensional stability and retained strength are of great importance such as Kitchen & Bathroom furniture, skirting boards, mouldings, wall cladding, flooring, etc..Fire Resistantance: ECOBoards are standard >20min fire resistant - non rated , since they scorch rather tan burn, in addition ECOBoards has a full range of fire rated panels and door cores to fit most applications. Our Fire Rated product line include 30-minute, and 60-minute rated cores High Strength, Lighter Weight: The High strength to lighter weight ratio of the ECOBoard panels further eases panel handling (manufacturing plant, contruction site).Screw Tightness: The tenacious screw holding ability adds flexibility to the choice of fitment hardware that can be used (hinges, brackets, screw types).Machinable: ECOBoard Bio-Composite Panels are made in a Single Layer process giving homogenous consistency throughout its thickness, similar to MDF. The Single Homogeneous Layer and Its superior internal bond (cross tensile) allows smooth strong profiling and sharp machined edges. Less dust and released toxins allows a cleanier and healthier working environment. Tools show less ware and tare.Finishing: When sanded to agrifibers create an excellent finish and readily accept Paper and Foil Laminates, Melamine, Formica and Natural Wood Veneers. Painting after priming gives excellent results.<br />Bron eco board: http://www.eco-boards.eu/<br />FINSA GREEN Panel<br /> Finsa GreenPanel® is made from thin MDF on both the top and bottom surfaces, and an internal thin MDF grid system. The resulting board combines features of strength and stability, making it especially suitable for those applications where high resistance to weight is required. Finsa GreenPanel® uses up less raw material than traditional thicker boards without giving up any of their technical values Finsa GreenPanel® complies with all these conditions. <br /> MaterialWood Country of origin The Netherlands Material code WOO114 Sensorial Glossiness Matt Translucence 0 % Structure Closed Texture Smooth Hardness Hard Temperature Warm Acoustics Moderate Odeur  Technical Fire resistanceUnknown UV ResistanceGood Weather resistanceModerate Scratch resistanceModerate WeightLight Chemical resistanceModerate RenewableYes<br />PEFC en CE label toekend!<br />Bron: www.materia.nl en andere…<br />FEADER TEC CO<br /> FeatherTec HO is a sandwich panel based on a wood (HO) honeycomb construction of MDF or plywood. The skin layers are also made of MDF or plywood, which can be composed to give the required rigidity and strength. The sheet material can be finished with HPL, foil, phenol film or a phenol film with anti-slip properties. This can be supplied in any colour of choice. Due to the way that it is constructed, FeatherTec HO is stable, lightweight and the solution for numerous applications. Possible applications: Shipbuilding, bodywork, fair construction, packaging and the furniture industry.  <br /> MaterialWood Country of origin The Netherlands Material code WOO105 Sensorial Glossiness Matt Translucence 0 % Structure Closed Texture Smooth Hardness Hard Temperature Warm Acoustics Poor Odeur None Technical Fire resistanceModerate UV ResistanceModerate Weather resistanceModerate Scratch resistanceGood WeightLight Chemical resistanceModerate RenewableYes<br />Bron: www.materia.nl<br />KOSKISOUND<br /> KoskiSound is a Finnish birch plywood with good sound reduction properties. It has a sound barrier in the middle of the board. The ethylene vinyl acetate EVA-based 3 mm thick sound-insulating material is primarily intended for insulation of air-borne sound, but has also some structure-borne sound damping properties, especially at low temperatures. It is available in 8 x 4 ft (1.22 x 2.44 m) sheets, 10 mm (0.4 in) thick and may be coated with non-slip coatings. KoskiSound is suitable for exterior and interior uses. Applications can be for sheet material for transport vehicle floors, shipbuilding and sound reduction boards.<br /> MaterialWood Country of origin Finland Material code WOO163 Sensorial Glossiness Matt Translucence 0 % Structure Closed Texture Smooth Hardness Hard Temperature Warm Acoustics Good Odeur None Technical Fire resistanceModerate UV ResistanceModerate Weather resistanceModerate Scratch resistanceModerate WeightModerate Chemical resistanceModerate RenewableYes<br />Bron: www.materia.nl<br />LIGNOSTONE<br /> The basic material of Lignostone® consists of wood veneer (particularly beech), of which sheets are manufactured. The production is based on the application of a synthetic resin, stacking the veneer layers and compressing these under high pressure. In this process compressed sheets can be made, with very good mechanical properties and a very constant quality . They are suitable for tooling in a great of variety applications. Finished Lignostone® products vary from technical components for switchboards and transformers, fieldhockey-heads to wooden ceilings, from jigs and tools to special furniture. The Lignostone® material is commonly used as structural insulation in electrical apparatus such as transformer applications. The basic material is european rotary cut beech veneer. The veneers will be stacked to put the greatest strength where it is needed. Finally the veneers will be joined together with thermosetting synthetic resins under high pressure into sheet material with a density from 0,82 gr/cm3 upto 1,38 gr/cm3. <br /> MaterialWood Country of origin The Netherlands Material code WOO009 Sensorial Glossiness Satin Translucence 0 % Structure Closed Texture Smooth Hardness Hard Temperature Warm Acoustics Poor Odeur None Technical Fire resistanceModerate UV ResistanceGood Weather resistanceGood Scratch resistanceGood WeightModerate Chemical resistanceGood RenewableYes<br />Bron: www.materia.nl<br />VALCHROMAT COLOURED MDF<br /> The board is made in Portugal to moisture resistant standards with a homogeneous construction. ( Uniform density of approximately 690kg to 800kg/cu.metre.) Because of the good machining properties VALCHROMAT® can be cut and shaped using woodworking tools.  For example CNC and hand controlled routers, spindle moulders or other power tools may be used to produce stunning, colourful products The colours used are organic dyes mixed with the wood fibres before the board is pressed. The finished articles will only require a clear finish to seal the surface and bring out the full colour which is integrated into the very fibres that make up this unique sheet material. Sheet size 2500mm x 1250mm. Thickness availability. 8mm, 12mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm and 30mm. <br /> MaterialWood Country of origin Portugal Material code WOO093 Sensorial Glossiness Matt Translucence 0 % Structure Closed Texture Coarse Hardness Hard Temperature Warm Acoustics Poor Odeur None Technical Fire resistanceNone UV ResistancePoor Weather resistancePoor Scratch resistanceModerate WeightModerate Chemical resistanceModerate RenewableYes<br />Bron: www.materia.nl<br />

×