Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Daglige stand-up møter er destruktive

530 views

Published on

My presentation from the Smidig 2009-conference. In Norwegian only.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Daglige stand-up møter er destruktive

 1. 1. Daglige stand-up møter er destruktive Kjetil Moløkken-Østvold – Conceptos Consulting Smidig 2009, 22.-23. oktober , Oslo
 2. 2. Hvordan og hvorfor stand-up møter har blitt en farsott <ul><li>Vise kunder og andre at man gjør noe nytt (gjerne sammen med gule lapper på tavle) </li></ul><ul><li>Markedsføring fra Scrum-industrien </li></ul><ul><li>Rettferdiggjøring av ScrumMaster sin eksistens </li></ul>
 3. 3. Seks gode grunner til hvorfor man ikke bør drive med stand-up møter
 4. 4. Øker møtefrekvensen <ul><ul><li>De fleste unngår og hater møter </li></ul></ul><ul><ul><li>Nå er man garantert å ha minst ett møte hver bidige dag </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Med de samme menneskene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Med de samme spørsmålene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kanskje i årevis… </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Dårlig start på dagen <ul><ul><li>Man må stå tidlig opp! </li></ul></ul><ul><ul><li>Mange utviklere er per definisjon B-mennesker </li></ul></ul><ul><ul><li>Absolutt blåmandag? </li></ul></ul>
 6. 6. Oppfattes som avstraffelse <ul><li>Mange kan oppfatte det som ubehaglig å måtte stå skolerett hver morgen </li></ul><ul><li>Artikkel fra computerworld ”Skremt av Scrum”: </li></ul><ul><ul><li>Det var slitsomt </li></ul></ul><ul><ul><li>Som i Full Metal Jacket </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan medføre sykemeldinger </li></ul></ul>http://www.idg.no/computerworld/karriere/article114643.ece
 7. 7. Praktiseres dårlig <ul><ul><li>Fungerer i praksis som avlegging av rapport til ScrumMaster </li></ul></ul><ul><ul><li>Deling av kjent og ellers tilgjengelig informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Lite inspirerende </li></ul></ul>
 8. 8. Mangel på empiriske bevis <ul><li>Hvilken annen farsott innen systemutvikling har fått slikt et gjennomslag? </li></ul><ul><ul><li>Blitt så utbredt? </li></ul></ul><ul><ul><li>På så kort tid? </li></ul></ul><ul><ul><li>Uten empiriske bevis? </li></ul></ul>
 9. 9. Problemer for distribuerte team <ul><li>Distribuert utvikling blir mer og mer vanlig </li></ul><ul><li>Ikke bare distribuerte prosjekter, men også team </li></ul><ul><li>Tidssoner er kanskje den største utfordringen </li></ul>
 10. 10. Tre alternative former for kommunikasjon
 11. 11. Kontinuerlig kommunikasjon <ul><li>Velfungerende team vil uansett holde hverandre oppdatert kontinuerlig </li></ul><ul><li>Etterstreb kontinuerlig kommunikasjon , fremfor tvungne sermonier </li></ul><ul><li>Samlokalisering, videokonferanser og Skype er viktige hjelpemidler </li></ul>
 12. 12. Elektronisk informasjonsdeling <ul><li>Elektroniske tavlesystem deler informasjon effektivt </li></ul><ul><li>Deler informasjon om krav, oppgaver, estimater, historikk, diskusjoner og mye mer </li></ul><ul><li>Minimerer i tillegg behov for dobbeltføringer </li></ul>
 13. 13. Personlig oppfølging <ul><li>ScrumMaster kan fokusere mer på individuelle behov </li></ul><ul><li>Lettere å dele sensitiv informasjon, for eksempel om hindringer </li></ul><ul><li>Virker ikke som et pliktløp </li></ul><ul><li>“ Individuals and interactions over processes and tools” </li></ul><ul><li>– Agile Manifesto </li></ul>
 14. 14. Avslutning <ul><li>Benytt selvsagt stand-up hvis det fungerer for deg, men sørg for å vite hvorfor og hvordan </li></ul><ul><li>Undersøk om en eller flere andre mekanismer dekker dine kommunikasjonsbehov </li></ul><ul><li>Viktig å erkjenne at stand-up har betydelige fallgruver </li></ul>
 15. 15. Mer informasjon <ul><li>Presentasjon: http://www.conceptos.no/ </li></ul><ul><li>Epost: </li></ul>

×