Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kontrakten er prosjektlederens beste venn

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Kjell Steffner (20)

Advertisement

Kontrakten er prosjektlederens beste venn

 1. 1. Norsk  Forening  for  Prosjektledelse   #NFP2012   Kontrakten  er  prosjektlederens   beste  venn   advokat  Kjell  Steffner  
 2. 2. Kontrakten  er   prosjektlederens  beste  venn  
 3. 3. …er mer enn gjennomsnittlig interessert i kontrakter
 4. 4. Kontrakten  er   et  fundament  i   vår  sivilisasjon  
 5. 5. Kontrakt: ”skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter”
 6. 6. Blir  prosjektet  di@  en   FIASKO  
 7. 7. eller   SUKSESS  
 8. 8. Hva   Når   Pris   …står  i  kontrakten  
 9. 9. Hva   Når   Pris   kal stå! s …står  i  kontrakten  
 10. 10. Leverandør   TilbudsuForming  er   ikke  fakturerbart   aktsvilkår   Upresise  kontr Kravspesifisering   Kunde   samIdig  med   andre  oppgaver  
 11. 11. ”Det er dessverre ikke forbudt å inngå en dårlig avtale”
 12. 12. …prosjektlederen  overlates   Il  å  kjempe  med  vilkårene  i   kontrakten  
 13. 13. Vær  rasjonell.   Alt  dreier  seg  om  penger.   Kontrakten  er  din  beste  venn.  
 14. 14. Vær  rasjonell.  
 15. 15.   Alt  dreier  seg  om  penger.  
 16. 16. Aksjonærer  
 17. 17. Leverandør  
 18. 18. Prosjektleder  
 19. 19. Kunde  
 20. 20. Ska@ebetalere  
 21. 21. Ska@ebetalere   Kunde   Aksjonærer   Prosjektleder   Leverandør  
 22. 22.     Kontrakten  er  din  beste  venn.  
 23. 23. Hvorfor?  
 24. 24. Kontrakten   sier  HVA  som  skal   leveres…    
 25. 25. …og  er  derfor   det  beste   verktøyet  for   prosjektledelse  
 26. 26. Når,  pris,  hvordan,  hvem,   hvor  mange,  i  hvilken   rekkefølge  er  også  vikIg…     …men  hva  er  vikIgst  
 27. 27. Sørg  for  at  alle   prosjektmedarbeidere   kjenner  kravene  i   kontrakten     …og  vurder  om  enkelte   interessenter  også  skal  få  slik  informasjon  
 28. 28. Hva  gjør  man   med  uklare   vilkår?     tolkes  mot  den  som  burde  formulert  seg  klarere     jus≠matemaIkk     -­‐>Risikoanalyse   -­‐>Endringsordre     ”Hercules”  
 29. 29. Stonehenge,  3100-­‐1600  f.Kr.  -­‐  3  faser  –  20  millioner  Imer  
 30. 30. 1  mong  =  NOK  6  MRD   Statoil 1987-1988! dårlig forprosjektering,! tekniske feilvurderinger,! dårlig prosjektledelse   Foto:  Nina  Aldin  Thune  
 31. 31. Risikoanalysen   -­‐husk  re@slige   aspekter  
 32. 32. Vær  rasjonell.   Alt  dreier  seg  om  penger.   Kontrakten  er  din  beste  venn.  
 33. 33. LYNX  advokaDirma  DA   Kjell  Steffner   Hieronymus  Heyerdahls  gate  1   ks@lynxlaw.no   N-­‐0160  Oslo     Tlf  905  11  901     h@p://lynxlaw.no   Twi@er:  @KSteffner  

×