Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

More Related Content

You Might Also Like

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Koncept1 20

 1. 1. Världens ”närmaste” Utvecklingsprofil!
 2. 2. Innehåll 1. Vem har nytta av STiL? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. STiL – världens närmaste? . . . . . . . . . . . . . . . 6 4. Vad är en utvecklingsprofil? . . . . . . . . . . . . . . 8 5. Bekant med Marston och DiSC?. . . . . . . . . . 10 6. STiL-modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7. STiL-färgerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8. Hur blev det STiL?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 9. Att leva med STiL och profil. . . . . . . . . . . . . 18 10. VARNING: Om du ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 11. Kontakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 © 2015 KonsultCompagniet AB All kopiering välkomnas förutsatt att källan tydligt anges. Meddela oss per info@stilprofiler.se Vision: Vi erbjuder dig, som jobbar med människor, världens närmaste utvecklingsprofil, som pekar ut den kortaste vägen till framgång. 2
 3. 3. Vem har nytta av STiL? Det är så lockande att säga alla. Men affärsmässigt vänder vi oss i första hand till dig som jobbar med män- niskor. Det betyder alla som i sitt jobb utvecklar personal, coachar individer, rekryterar, lyssnar och ger råd, assiste- rar, vårdar, stöttar ... Om du är chef jobbar du också med människor! Leder, genomför samtal, inspirerar, är en förebild, anställer och någon gång avskedar ... Alla i hemvården jobbar med människor, lärare, läkare ... snart är alla uppräknade. Det är bara du kvar. Även som privatkund är du välkom- men! Certifieringsutbildning anordnas vid behov! Men en varning är på sin plats: Om du engagerar dig i STiL får du garanterat en ny syn på tillvaron! 54
 4. 4. 6 Världens ”närmaste”? Kanske lite överord. Men det är vår ambition att sticka ut! STiL ska upplevas som den närmaste av alla pro­ filer, i alla avseenden, av alla inblandade! Nära till att: känna igen sig i resultatet• förstå innehållet• administrera verktyget• hitta oss• MYCKET prisvärd• ge återkoppling• använda• tillämpa• bygga utveckling på• söka support till• klaga på• berömma• dela med världen!• Har du fler idéer hur STiL kan bli ännu närmare tar vi gärna emot förslag på info@stilprofiler.se 7 ”Det finns inte en framgångsprofil, alla profiler kan ha framgång!” STiL är tillgänglig i följande språkvarianter:
 5. 5. 8 Vad är en utvecklingsprofil? De flesta, som kommer i kontakt med personprofiler, blir pre- senterade ett ”testresultat”. Där stannar det oftast. I STiL-världen är resultatet istället ett fantastiskt avstamp!En outnyttjad möjlighet. Just din utveckling kan nu anpassas exakt efter dina behov, motiv och intressen. Ett fönster öpp- nas mot en ny framtid. Det börjar redan i återkopplingen. Där trycker vi på styrkor och möjligheter; var finns din potential, i vilken riktning kan du utveckla dig, vilken utbildning och vilka yrkesområ- den skulle passa din personliga läggning? På hemsidan hittar du material, tips och kopplingar mellan STiL och Mål, mening, passion, framgång och lycka! http://stilprofiler.se/personligutv/ http://stilprofiler.se/mal/ 9 Personprofiler är oftast kartläggningsinstrument som svarar på frågan: I vilken region hör du hemma?
 6. 6. 10 11 William Moulton Marston (9 maj 1893 - 2 maj 1947) Amerikansk psykolog, feminist, uppfinnare och serietid- ningsförfattare som skapade karaktären ”Wonder Woman”. År 1928 publicerade han ”Emotions of Normal People”, där han presenterade DISC-teorin. Marston visade att människan ”beter sig längs två axlar”; antingen aktivt eller passivt till en positiv eller fientlig omgivning. Genom att korsa axlarna bildas fyra ”tårtbitar”som beskriver beteendemönstren: Dominance (Dominans); aktiva i en antagonistisk miljö• Inducement (Påverkan); aktiva i en gynnsam miljö• Submission (Anpassning); passiva i en gynnsam miljö• Compliance (Konformitet); passiva i en antagonistisk miljö• Under sitt arbete som psykolog blev Marston övertygad om att kvinnor är ärligare och pålitligare än män och att de kan arbeta snabbare och mer exakt.
 7. 7. Diskutera: Behov • Makt • Motivation • Kommunikation • Konflikt • Relation • 1312 STiL-modellen Som vi vet är alla modeller förenklingar av en komplicerad verklighet. Men också en förutsättning för att diskutera och förstå komplicerade sammanhang. STiL-modellen belyser många företeelser: makt, motiv, konflikter, relationer, ledarskap, försäljning, beröm, kommu- nikation, behov osv. STiL-modellen beskriver det ”behovsmotiverade beteen- det”; om vi föredrar en rationell eller en emotionell omvärld och om vi föredrar det styrande eller sökande jaget. Lägger vi de två skalorna i kors bildas de fyra grundbeteen- dena Röd, Gul, Grön och Blå eller Säker, Talför, inkännande och Logisk. I modellen ser du var du själv står, en bra utkikspunkt för att se var andra står. Men den är också ett oerhört bra avstamp för utveckling; i vilken riktning ligger mina möjligheter, min potential?
 8. 8. STiL-färgerna Mänskligheten lever i en värld av symboler; bokstäver, noter, färger, ljud, ljus och tecken. De varnar och de lockar, de berör och de styr i hög grad vårt beteende. STiL-färgerna är ett pedagogiskt hjälpmedel, en bro mellan modell och verklighet. De hjälper oss att komma ihåg och kopplar samman ord med känslor. Den vanligaste och nästan intuitiva tolkningen är att Röd betyder ”se upp, här händer det grejer”och Gul står för det ”ljusa, lättsamma och inspirerande”, Grön är ”skön, lugn och sansad”och Blå betyder ”djup och san- ning men också kyla och likgiltighet”. ”Skönheten sitter i betraktarens ögon”är ett vanligt uttryck. Det gör även färgerna; de uppstår i ögat eftersom ögat re- gistrerar våglängder. Det kan därför inte nog betonas att alla beteenden är blandningar; en hel palett men med olika grund- färger. Vi ”ser”färger som ”inte finns”. Andra arter ”ser”andra färger men naturen är obefläckat grå, grå, grå! Att någon är ”Röd”eller ”Gul-Grön”sammanfattar en mångdi- mensionell bild och är lätt att kommunicera mellan invigda. Dock är verkligheten alltid mer komplicerad än modellen. Färgen är bara en sammanfattning! 1514
 9. 9. 17 Hur blev det STiL? På senhösten 1980 for jag till Amerika för att delta i några kort- kurser i Minneapolis. I en av kurserna ingick en enkel DiSC-till- lämpning under namnet SELF. Den förändrade min värld ... Att med så enkla medel presentera en träffande personlighets- beskrivning gjorde intryck. Jag översatte materialet, sex A4-sidor, och stoppade in det där det kunde bidra i mina konsultinsatser. Från 1992 representerade jag den DiSC-varianten som ”ägdes” av svenskättlingen Curtis Carlson. Det var kurs i Oslo och i Rimini och jag översatte ”allt”material; DiSC Management Strategies, DiSC Sales Management, DiSC Service Management och DiSC Personal Profile Software System. Även handledarmaterial! 1996 valde jag att samarbeta med en norsk profilleverantör och hade naturligtvis nytta av DiSC-erfarenheterna när nytt material skulle försvenskas. 2007 kände jag mig mogen att samla ihop alla komponenter och ”bygga”en egen STiL. Nytt namn, ny användarutbildning, ny hemsida, online ... som har vitaliserats av nya samarbetspartners. Sävedalen i augusti 2015 Kjell Ericson 16
 10. 10. 19 VARNING: Att leva med STiL och profil kan leda till en ny och färgad syn på tillvaron! Att leva med STiL och profil Utvecklingsprofilen STiL pekar inte bara ut indivi- danpassade utvecklingsförslag, den hjälper oss också att ”läsa”både individer och organisationer. STiL är ett nytt språk , en intuitiv modell och ett samtalsverktyg, som stärker kommunikation, effekti- viserar utvecklingsinsatser och fördjupar möten och samtal. STiL erbjuder ett psykologiskt övertag i varje situa- tion. Men med ett professionellt förhållningssätt till människor ... STiL erbjuder också möjligheten att ”försätta”hela organisationen [http://stilprofiler.se/organisationsut- veckling/] när kulturfaktorn behöver ses över. 18
 11. 11. Kontakt Du når oss allra enklast på följande sätt: mejl: info@stilprofiler.se tel: 0705-93 03 13 tel: 031-68 46 00 brev: KonsultCompagniet AB Sotenäsvägen 69 A 433 64 Sävedalen hemsida: http://stilprofiler.se facebook: https://www.facebook.com/stilprofiler.se linkedin: https://www.linkedin.com/company/stilprofiler.se

×