Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon dei gode_døma_steinar_stig_2[1]

631 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentasjon dei gode_døma_steinar_stig_2[1]

 1. 1. Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena ndla.no
 2. 2. Dei gode døma <ul><li>Praksisorienterte opplegg i NDLA, </li></ul><ul><li>- hvordan har vi tatt disse i bruk i vår undervisning </li></ul><ul><li>Bergen 9. april 2010 </li></ul>Nasjonal digital læringsarena ndla.no
 3. 3. Kort presentasjon av oss <ul><li>Steinar Andre Olsen </li></ul><ul><li>Faglærer elektro Åkrehamn VGS 12 år, Aktiv med kunnskapsløft, fagforum, NDLA </li></ul><ul><li>Stig W Hanssen </li></ul><ul><li>Fagklærer elektro Åkrehamn VGS 15 år </li></ul><ul><li>Kurs og NDLA, </li></ul>Norwegian digital learning arena Nasjonal digital læringsarena ndla.no
 4. 4. ” Historikk” <ul><li>Hvordan vi har jobbet de siste årene og hvilke valg som er gjort på veien </li></ul><ul><li>Åkrehamn vgs skole var pioner. </li></ul><ul><li>Praktisk orientert opplæring </li></ul><ul><li>PPD – modellen </li></ul>Norwegian digital learning arena Nasjonal digital læringsarena ndla.no
 5. 5. Praksisorientering <ul><li>Vår praksis før Kunnskapsløftet </li></ul><ul><li>Stor grad av praktisk tilnærming </li></ul><ul><li>Samarbeid på tvers av fag </li></ul><ul><li>Allmenne fag inn på verksted </li></ul>Norwegian digital learning arena Nasjonal digital læringsarena ndla.no
 6. 6. PPD på Åkrehamn <ul><li>Planlegging av en periode - et læringsoppdrag </li></ul><ul><li>Gjennomføring - av praksis og teori </li></ul><ul><li>Dokumentasjon – eleven viser hva som er lært, vurdering </li></ul><ul><li>Praktiske delen av fagprøven for elektrikerfaget </li></ul><ul><li>http://www.ofir.no/retningslinjerfagprove/retnlelektriker.doc </li></ul>Norwegian digital learning arena Nasjonal digital læringsarena ndla.no
 7. 7. Bruk av Its’learning som læringsplattform <ul><li>Rogaland fylkeskommune tok i 2004 i bruk It’sLearning som nettbasert plattform for bruk i undervisning. </li></ul><ul><li>Kompetansebygging </li></ul><ul><li>Utvikling av undervisningsopplegg på nett </li></ul>Norwegian digital learning arena Nasjonal digital læringsarena ndla.no
 8. 8. Læreplanens krav <ul><li>Opparbeidelse av grunnleggende planleggingskompetanse, systemforståelse og utvikling av læringsstrategier i virkelighetsnære, tverrfaglige læringsoppdrag skal danne grunnlag for videre fordypning og spesialisering på Vg2, og fungere som byggesteiner for en livslang læringsprosess. </li></ul><ul><li>http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Lareplan/?laereplanid=162039&visning=1 </li></ul>Norwegian digital learning arena Nasjonal digital læringsarena ndla.no
 9. 9. Slik gjør vi det Norwegian digital learning arena Nasjonal digital læringsarena ndla.no
 10. 10. Kompetansemålene <ul><li>planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for…. </li></ul><ul><li>risikovurdere og sluttkontrollere arbeidet som utføres på systemene </li></ul><ul><li>utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjon </li></ul><ul><li>arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhet </li></ul><ul><li>http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Lareplan/?laereplanid=162039&visning=5 </li></ul>Norwegian digital learning arena Nasjonal digital læringsarena ndla.no
 11. 11. Årsplanen <ul><li>Struktur og progresjon </li></ul><ul><li>Bygd opp med 12 læringsoppdrag som til sammen skal dekke målene i læreplanen </li></ul><ul><li>Slik som: </li></ul><ul><li>Lyd og bilde </li></ul><ul><li>Varme og varmestyring </li></ul><ul><li>Start og stopp av motor </li></ul><ul><li>Alarmhåndtering og forrigling med rele og PLS </li></ul><ul><li>Adgangskontroll </li></ul>ndla.no Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
 12. 12. Norwegian digital learning arena Nasjonal digital læringsarena ndla.no
 13. 13. <ul><li>Progresjon i felleselement som: </li></ul><ul><li>HMS, faglig presist språk, elektroteknikk (måle og vurdere), feilsøking, forskrifter, kvalitetssikring, fagmessig utførelse fordeles på alle læringsoppdragene </li></ul>ndla.no Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Struktur og progresjon på felles element
 14. 14. Eksempel på læringsoppdrag Vg1 Elektrofag Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena ndla.no
 15. 15. Fra oppdraget ndla.no Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
 16. 16. Mot NDLA ndla.no Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena <ul><li>Gå gjennom læringsoppdraget som ligger her  ndla.no/nb/node/1399/menu28 . Tester på NDLA er beregnet slik at dere kan sjekke om dere har fått med dere stoffet. Disse testene teller ikke i den totale vurderingen. </li></ul><ul><li>Alle oppgaver skal løses i løpet av perioden. Div. skjema og andre hjelpemidler finner dere i mappa &quot;FAKTA&quot;. I tillegg til å gjennomgå og besvare alle oppgaver skal dere også gjøre hjemmeleksene som ligger i mappa &quot;LEKSER&quot;. </li></ul><ul><li>Installasjoner som dere har gjort i løpet av de 2 første ukene, trenger ikke gjøres på nytt. </li></ul>
 17. 17. Ulike innganger til lærestoff; <ul><li>Meny (for eksempel sekvensielle læringsoppdrag, bok i elektroteknikk osv) </li></ul><ul><li>Tema (HMS, Elektroteknikk, Forskrifter, Lys og stikk med mer) </li></ul><ul><li>Læreplan (Klikk på et mål å få opp alt som dekker dette kompetansemålet) </li></ul><ul><li>Søk (nøkkelord, overskrifter, innhold) </li></ul><ul><li>LMS </li></ul>ndla.no Nasjonal digital læringsarena c Norwegian digital learning arena
 18. 18. Oppsummering <ul><li>Vi kan benytte NDLA slik som den ligger Vi ser og at NDLA kan benyttes stykkevis og delt. </li></ul>ndla.no Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
 19. 19. Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena ndla.no

×