Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dei gode doma

485 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dei gode doma

 1. 1. Kunnskapsløfet<br />
 2. 2. Den femte ferdighet<br />
 3. 3. Klikkeferdighet<br />
 4. 4. Lærer versus elev<br />
 5. 5.
 6. 6. Lærerens kompetanse<br />
 7. 7. Treg, men god<br />
 8. 8. Hva er digital kompetanse?<br /><ul><li>Kreativitet og produktivitet
 9. 9. Kommunikasjon og samarbeid
 10. 10. Hente og bruke informasjon
 11. 11. Kritisk tenking og problemløsing
 12. 12. Digitalt borgerskap
 13. 13. Kunnskap om teknologi og ferdigheter med verktøy
 14. 14. Bevissthet om læringsstrategier og læringsstiler
 15. 15. Bevissthet om estetikk</li></li></ul><li>Hva kan vi gjøre?<br />
 16. 16. Digital didaktikk<br />
 17. 17. Tenk på et Word-dokument<br />
 18. 18. Sidenummerering<br />
 19. 19. Viktigere<br />
 20. 20. Bli bedre til å løse problemer<br />
 21. 21. Definere problemet<br />
 22. 22. Brainstorming<br />
 23. 23. Ikke finn opp kruttet<br />
 24. 24. Bygg på tidligere arbeid<br />
 25. 25. Strategier for problemløsing<br />Det er mange strategier<br />
 26. 26. Primitiver<br />
 27. 27. Datamaskinen som primitiv<br />
 28. 28. Forbedre egne tenkevaner<br />Oppsummering av kapittel 6<br />
 29. 29. Overføring av læring<br />
 30. 30. Modeller<br />
 31. 31. Vanlige digitale verktøy<br />
 32. 32. Datamaskinsystemer<br />

×