Predstavitev ppz eap_iri_lj

1,200 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Predstavitev ppz eap_iri_lj

 1. 1. PREDSTAVITEV PROGRAMA PPZ / EAP
 2. 2. <ul><li>VLAGANJE V LJUDI IN V RAZVOJ JE OSNOVA VSAKEGA USPEŠNEGA PODJETJA! </li></ul><ul><li>DONALD TRUMP </li></ul>
 3. 3. <ul><li>IRI Ljubljana je registrirana izobraževalno raziskovalna organizacija. </li></ul><ul><li>EDINA ORGANIZACIJA V SLOVENIJI, KI DELUJE PO EVROPSKIH STANDARDIH PROGRAMA PODPORE ZAPOSLENIM (EAP). </li></ul><ul><li>Celostno pristopamo k izboljšanju kvalitete delovnega okolja. </li></ul><ul><li>Zdravje zaposlenih obravnavamo kompleksno. </li></ul>1. PREDSTAVITEV IRI LJ
 4. 4. <ul><li>PODROČJA PPZ/EAP </li></ul><ul><ul><li>Duševno zdravje in dobro počutje. </li></ul></ul><ul><ul><li>Poškodbe pri delu in bolezni. </li></ul></ul><ul><ul><li>Preventiva in vzdrževanje ustreznega stanja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Drugi programi zdravja. </li></ul></ul>2. PREDSTAVITEV PPZ / EAP
 5. 5. Slika 1: Celostno obravnavanje zdravja zaposlenih po IRI LJ .
 6. 6. <ul><li>PPZ/EAP je program podpore zaposlenim in zajema področja podpore: </li></ul><ul><ul><li>vodstvenim kadrom, </li></ul></ul><ul><ul><li>menedžmentu, </li></ul></ul><ul><ul><li>delavcem in njihovim družinskim članom. </li></ul></ul>2. PREDSTAVITEV PPZ / EAP
 7. 7. <ul><li>Skozi program podpore zaposlenim skrbi za izboljšanje kakovosti dela tako zaposlenih kot tudi organizacije ter ponuja: </li></ul><ul><ul><li>zaupno, profesionalno in kulturno občutljivo svetovanje, </li></ul></ul><ul><ul><li>izobraževanje, </li></ul></ul><ul><ul><li>ocenjevanje in usmerjanje. </li></ul></ul>PPZ / EAP
 8. 8. <ul><li>Znižanje stroškov zaradi bolniških odsotnosti skozi zmanjševanje absentizma in prezentizma, </li></ul><ul><li>delovanje na področju preventive, </li></ul><ul><li>usposabljanje vodstva in vodilnih kadrov ter izobraževanje zaposlenih, </li></ul><ul><li>zmanjševanje finančne izgube podjetja in povečanje zadovoljstva ter produktivnosti zaposlenih. </li></ul>3. CILJI PPZ / EAP
 9. 9. <ul><li>Glavni krivec za pojav absentizma in prezentizma je STRES! </li></ul>4. RAZLAGA POJAVOV ABSENTIZMA IN PREZENTIZMA
 10. 10. <ul><li>Učinki na zdravje, povezano z delom </li></ul><ul><ul><li>Delo vpliva na zdravje – meni 62% vprašanih. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vsak dan se 15% evropskih delavcev sooča z enim od kroničnih zdravstvenih problemov. </li></ul></ul><ul><ul><li>Najpogostejši simptomi v EU27: </li></ul></ul>REZULTATI RAZISKAVE, KI GOVORIJO O STRESU NA DELOVNEM MESTU
 11. 11. <ul><li>52% zaposlenih je večkrat mesečno v Sloveniji preutrujenih , da bi poleg dela opravljali gospodinjska opravila (EU-27: 48%; 22% večkrat tedensko ). </li></ul><ul><li>42% zaposlenih je večkrat mesečno preutrujenih, da bi opravljali družinske obveznosti (EU-27: 29%; 10% večkrat tedensko ). </li></ul><ul><li>11% zaposlenih ima večkrat mesečno težave z zbranostjo pri delu zaradi družinskih obveznosti (EU-27: 11%). </li></ul><ul><li>44% zaposlenih v Sloveniji poroča o napetostih med managementom in zaposlenimi (EU-27: 31%). </li></ul>RAZISKAVA O KAKOVOSTI ŽIVLJENJA EUROFOUND, 2008
 12. 12. ABSENTIZEM PREZENTIZEM (zmanjšana storilnost na delu prisotnih delavcev) 1/7 6/7 POJAV ABS/PREZ LAHKO PRIMERJAMO Z UČINKOM LEDENE GORE
 13. 13. <ul><li>Problem je, da lahko z vidika finančne izgube skozi denarno valuto največkrat merimo le učinek ABSENTIZMA torej bolniških odsotnosti, medtem ko upad kakovosti dela (PREZENTIZEM), KI JE BISTVENO BOLJ OBSEŽEN POJAV, velikokrat težje izmerimo le skozi denarna sredstva ali stroške. </li></ul>ABSENTIZEM / PREZENTIZEM
 14. 14. <ul><li>Programi podpore podjetjem in zaposlenim so namenjeni zmanjševanju in odpravljanju absentizma in prezentizma ki ju povzroča stres, </li></ul><ul><li>s strokovnim svetovanjem in izobraževanjem rešujemo težave, povezane z bolniško odsotnostjo in zmanjšano produktivnostjo zaposlenih, </li></ul><ul><li>usposabljamo vodstva in vodilne kadre v podjetju in izobražujemo zaposlene, </li></ul><ul><li>dosežemo zmanjšanje finančne izgube podjetja in povečanje zadovoljstva in produktivnosti pri zaposlenih. </li></ul>STORITVE - ELEMENTI PPZ /EAP
 15. 15. <ul><li>1. FAZA – ANALIZE IN RAZISKAVE </li></ul><ul><li>namizna raziskava, fokusne skupine </li></ul><ul><li>2. FAZA – OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE </li></ul><ul><li>program, svetovanje </li></ul><ul><li>3. FAZA - MERJENJE UČINKOV </li></ul><ul><li>različni vprašalniki </li></ul>STORITVE - ELEMENTI PPZ /EAP
 16. 16. <ul><li>SVETOVALNI TELEFON </li></ul><ul><li>IZOBRAŽEVANJE </li></ul><ul><li>SVETOVANJE M ANEG MENTU : </li></ul><ul><ul><li>motivacijski modul </li></ul></ul><ul><ul><li>organizacijski modul </li></ul></ul><ul><ul><li>fizične aktivnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>psihične aktivnosti </li></ul></ul><ul><li>KRIZNO SVETOVANJE </li></ul>STORITVE - ELEMENTI PPZ /EAP
 17. 17. <ul><li>ZNIŽANJE ABSENTIZMA – ZMANJŠANJE STROŠKOV BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI </li></ul><ul><ul><li>Kar lahko merimo z višino zmanjšanih stroškov v zvezi z poškodbami in bolniškimi odsotnostmi. </li></ul></ul><ul><li>ZNIŽANJE PREZENTIZMA IN POVEČANJE KAKOVOSTI DELA IN ZADOVOLJSTVA DELAVCEV </li></ul><ul><ul><li>Kar ne moremo vedno izmeriti skozi denarna sredstva. Lahko pa izmerimo s standardiziranimi vprašalniki WPAI, OCCUPATIONAL STRESS INDEX. </li></ul></ul><ul><li>V PRIMERU IZVAJANJA PPZ/EAP SE TREND ZVIŠEVANJA STROŠKOV ZARADI BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI USTAVI </li></ul><ul><ul><li>Kar pomeni v nekaj letih bistveno več privarčevanih sredstev. </li></ul></ul><ul><li>ZMANJŠANJE PREVISOKE FLUKTUACIJE ZAPOSLENIH </li></ul><ul><ul><li>Zniža se tudi subjektivna fluktuacija, ki je posledica nezadovoljstva, konfliktov </li></ul></ul><ul><ul><li>ali drugih stresnih dejavnikov. </li></ul></ul>5. KAJ PRINAŠA PPZ / EAP?
 18. 18. <ul><li>Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu navaja, da je donosnost naložbe (ROI) v dober program izboljšanja zdravja na delovnem mestu v Evropski skupnosti lahko vse do 12:1 (12 € prihranka za vsak investiran 1€). </li></ul><ul><li>(Facts 77, EU OSHA 2008) </li></ul><ul><li>Projekt Workhealth je pokazal, da programi promocije zdravja privedejo do upada absentizma za 12-36% z donosnostjo naložbe (ROI) 1:5. </li></ul><ul><li>Učinek na direktne stroške vključuje manj obiskov zdravnika, manj hospitalizacij in manj bolnišničnih dni; ti rezultati kažejo povprečno zmanjšanje zdravstvenih stroškov za 26% in donosnost naložbe med 1:2 in 1:6. </li></ul><ul><li>(Hearts and Minds at Work in Europe, A European work-related public health report on </li></ul><ul><li>cardiovascular diseases and mental ill health, 2007, poročilo projekta Workhealth) </li></ul>PODATKI OSHA
 19. 19. <ul><li>PREPREČEVANJE STRESA </li></ul><ul><li>V času nestabilnosti in zmanjšane stabilnosti zaposlitve, je farmacevtsko podjetje v Belgiji uvedlo program zmanjšanja stresa. </li></ul><ul><li>Rezultati programa: </li></ul><ul><li>Bolniška odsotnost je padla za 19% in s tem je podjetje prihranilo 2,25 krat toliko, kot je vložilo v program (Poelmans et al, 2004). </li></ul><ul><li>Metropolitan Police Service je organizacija iz javnega sektorja, ki nudi policijske storitve Londončanom. Izoblikovali so sistem za obvladovanje stresa, da bi svoje zaposlene usposobili za obvladovanje stresa pri delu in v življenju. </li></ul><ul><li>Rezultati programa: </li></ul><ul><li>Odsotnost z dela zaradi stresa je padla iz 10,2 dni na zaposlenega letno na 1 dan na zaposlenega letno (nacionalno povprečje = 2 dni); </li></ul><ul><li>Evalvacija je pokazala, da je > 90% udeležencev odgovorilo, da so spremenili svoj vedenjski odziv na stres po usposabljanju. </li></ul>REZULTATI RAZISKAV
 20. 20. <ul><li>VRAČANJE NA DELO IZ STALEŽA </li></ul><ul><li>BT Group </li></ul><ul><li>Neposredno predpostavljeni (line manager) je bil v stiku z zaposlenim, ki je bil v bolniškem staležu, in je bil neposredno odgovoren za njegovo vrnitev. Ob vrnitvi na delo je bilo zaposlenemu omogočeno postopno uvajanje in miren prostor, da se je po potrebi umiril. </li></ul><ul><li>Rezultati: </li></ul><ul><li>V prvem letu po začetku programa se je odsotnost z dela zaradi duševnih motenj zmanjšala za 30% in zgodnjih upokojitev za 80%. </li></ul><ul><li>V primerjavi z podatki v splošni populaciji, kjer se je na delo vrnilo 20%, se je v tem podjetju na delo vrnilo 80% ljudi . </li></ul>REZULTATI RAZISKAV
 21. 21. <ul><li>IZBOLJŠANJE ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU </li></ul><ul><li>Parcelforce Worldwide je vodilni ponudnik ekspresne dostave pošiljk v VB; podjetje se je 2002 po reorganizaciji odločilo za izboljšanje zdravja in varnosti pri delu zaposlenih, saj je kljub finančni uspešnosti beležilo visoko stopnjo absentizma, nesreč in nizko stopnjo zadovoljstva zaposlenih. </li></ul><ul><li>Rezultati: </li></ul><ul><li>Odsotnost z dela se je zmanjšala za 1/3 , prihranili so 55 mio £; </li></ul><ul><li>nesreče so se zmanjšale za 45% , prihranili so 440.000 £; </li></ul><ul><li>odškodninski zahtevki so se zmanjšali za 2/3 , prihranili so 1 mio £; </li></ul><ul><li>produktivnost se je zvišala za 12,5% ; </li></ul><ul><li>kakovost storitev se je izboljšala za 50% in zadovoljstvo zaposlenih za 1/3; </li></ul><ul><li>v celoti je investicija v program v višini 2,25 £ mio rezultirala v 6 mio £ prihranka pri direktnih stroških. </li></ul>REZULTATI RAZISKAV
 22. 22. <ul><li>ZMANJŠANJE KMB </li></ul><ul><li>British Gas Services (BGS) je največje podjetje za vzdrževanje centralnega ogrevanja v VB. Podjetje je moralo zmanjšati stopnjo kostno-mišičnih bolezni (KMB), ki so predstavljale 1/3 vseh bolniških odsotnosti v podjetju, izboljšati prisotnost in uspešnost na delu. </li></ul><ul><li>Rezultati programa: </li></ul><ul><li>Odsotnost z dela zaradi bolečine v hrbtu se je v kohorti zmanjšala za 43% v 2005 (n=300) eno leto po udeležbi; </li></ul><ul><li>73% zaposlenih iz kohortne skupine ni imelo v 1 letu po udeležbi v programu nobenega dneva odsotnosti z dela; </li></ul><ul><li>58% jih je izboljšalo svojo prisotnost; </li></ul><ul><li>donosnost naložbe je bila 31 £ za vsak investiran 1 £ ali 1660 £ na zaposlenega, ki je bil vključen. </li></ul>REZULTATI RAZISKAV
 23. 23. <ul><li>DUŠEVNE TEŽAVE </li></ul><ul><li>EDF Energy s sedežem v Londonu oskrbuje z elektriko četrtino prebivalstva v VB. Raziskava med zaposlenimi je razkrila, da zaposleni trpijo zaradi slabega duševnega zdravja, zaradi česar je podjetje izgubljalo ca. 1,4 £ mio letno na račun slabše produktivnosti. </li></ul><ul><li>Rezultati programa podpore zaposlenim: </li></ul><ul><li>Izboljšana produktivnost je podjetju prihranila ca. 228.000 £ letno; </li></ul><ul><li>Izboljšalo se je zadovoljstvo zaposlenih (delež zaposlenih “zadovoljen na delu” je porasel iz 36% na 68% ); </li></ul><ul><li>Upokojitve zaradi slabega duševnega zdravja so se v l. 2007 zmanjšale na 1 samo upokojitev. </li></ul>REZULTATI RAZISKAV
 24. 24. <ul><li>KOT PRI VSEH DOBRIH NALOŽBAH JE POVRAČILO VEČJE KOT VLOŽEK. </li></ul><ul><li>DAVE SMITH </li></ul><ul><li>MANAGING DIRECTOR, </li></ul><ul><li>PARCELFORCE WORLDWIDE </li></ul>

×